Svoz komunálního odpadu

/aktualizováno 3. 5. 2024/

Aktuální dění

INFORMACE PRO OBČANY ZDABOŘE

ZMĚNA V OBLASTI ZDABOŘ

SCHVÁLENÁ DOTACE

ZMĚNA SBĚRNÉHO MÍSTA

ROZMÍSTĚNÍ BIOKONTEJNÉRŮ ROK 2024
Velkoobjemové kontejnery jsou umísťovány na víkend. Informace o rozmístění ZDE


Zajišťujeme:

  1. svoz komunálního odpadu,
  2. svoz tříděného (papír, plast, tetrapak, sklo barevné, sklo bílé, elektrospotřebiče, kovy, BIO odpad),
  3. svoz nebezpečného odpadu

 

Svoz odpadu od obyvatel města

KOMUNÁLNÍ A TŘÍDĚNÝ ODPAD:
Svoz komunálního odpadu probíhá od pondělí do pátku (včetně státních svátků), a to od 6:00 hod. do 14:30 hod

NEBEZPEČNÉ SLOŽKY ODPADU:
Odpad je svážen dvakrát ročně z oznámených 25 stanovišť ve městě. Občanům města (s trvalým pobytem) je umožněno odkládat nebezpečné složky odpadu během celého roku, a to na Sběrném dvoře Příbram (ul. Mlynářská)

NÁDOBY OD DOMÁCNOSTI:
Svoz tříděného odpadu z projektu "nádoby od domácností" probíhá takto:
Plasty: vždy v lichý čtvrtek
Papír: vždy druhá středa v měsíci
Na dny svozů v roce 2024 se můžete podívat zde.

PROJEKT "DOOR TO DOOR" - ZDABOŘ:
svoz jednotlivých složek dle harmonogramu.

CENA ZA SVOZ ODPADU: ceník

 

Svozy odpadu od fyzických osob

Formulář objednávky: objednávka pro fyzické osoby.

 

Svoz odpadu od právnických osob

Formulář objednávky: objednávka pro právnické osoby

Identifikační číslo zařízení (IČZ): Technické služby města Příbrami, p.o. CZS00652

NOVÝ ZÁJEMCE O SVOZ ODPADU:
1. kontaktujte Michaelu Marcínovou nebo Pavla Minaříka, kteří vám sdělí, zda a jak často v požadované lokalitě svážíme odpad.
2. Vyplňte formulář „Objednávka pro právnické osoby“ ZDE a zašlete na e-mail:michaela.marcinova@ts-pb.cz.
3. na základě na základě Vámi uvedených informací, bude vypracována smlouva a zaslána k podpisu.

SAMOLEPKY:
Samolepky (známky) na odpadové nádoby s názvem provozovny. V případě, že máte více provozoven, věnujte prosím pozornost právě výlepu známek na nádoby, aby označení odpadových nádob odpovídalo jejich umístění. Nádoby, které nebudou označeny čitelnou známkou na příslušný rok, Technické služeby nebudou vyvážet.

NABÍDKA SVOZU TŘÍDĚNÉHO ODPADU:
Technické služby se zabývají i svozem tříděného odpadu z organizací. Máte-li zájem o svoz tříděného odpadu, obraťte se pro bližší informace na pana Bc. Jiřího Zrostlíka, e-mail: jiri.zrostlik@ts-pb.cz nebo na Michaelu Marcínovou michaela.marcinova@ts-pb.cz.

POVINNOSTI PŮVODCE ODPADU:
Původce odpadu je dle zákona o odpadech povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi
- za každou samostatnou provozovnu nebo zařízení a za každý druh odpadu zvlášť 
Tabulka pro vedení průběžné evidence dle § 26 – list 2 přílohy č. 13 vyhlášky č. 273/2021 

Pro sdělení množství svezeného odpadu od vašich provozoven je nezbytné:

  • nejpozději do konce lednaTechnickým službám zaslat IČP a kontaktní údaje (e-mail) na vaši organizaci na jiri.zrostlik@ts-pb.cz. (identifikační číslo provozovny (IČP) lze snadno dohledat na www.rzp.cz.)

 

Základní popis odpadu

Jednou z povinností původců odpadu je oznámení údajů o své osobě a údaje o odpadu, který provozovateli zařízení předává. Základní popis odpadu je třeba vyplnit za každý druh odpadu a za každou provozovnu zvlášť, platí jak pro pravidelné, tak pro jednorázové svozy.

Formuláře a návod pro vyplnění základního popisu odpadu:

 

 

Pilotní porjekt svozu "DOOR TO DOOR"


V dubnu roku 2024 jsme spustili pilotní projekt svozu tříděného odpadu systémem „door to door“

 

Potřebuji Oznamuji Parkovací karta Psi k adopci

Stáhněte si přes QR kód aplikaci pro hlášení plných kontejnerů tříděného odpadu v Příbrami.

Bc. Jiří Zrostlík

vedoucí střediska Svoz komunálního odpadu


mobil: 777 705 605
pevná linka: 318 624 191 linka 29
e-mail: jiri.zrostlik@ts-pb.cz

Pracovní doba
6:00 - 14:30

DALŠÍ KONTAKY

Pavel Minařík
mobil: 775 785 762
- jednorázové a pravidelné svozy
- tříděný odpad
- velkoobjemové kontejnery (vyklízení domů, sklepů a při různých stavebních úpravách)
 
Michaela Marcínová
mobil: 777 705 617
tel.: 318 624 191 linka 29
e-mail: michaela.marcinova@ts-pb.cz
 - smlouvy, fakturace, známky, hlášení škod
 
Petra Štíchová
mobil.: 777 705 633
tel.: 318 624 191 linka 24
e-mail: petra.stichova@ts-pb.cz
- projekt door to door