Svoz komunálního odpadu

/aktualizováno 11. 1. 2022/

 

Od listopadu 2021 možnost uložení velkobjemových obalů Na Flusárně.

 

Od března 2021 máme nová místa k ukládání použitých jedlých olejů.

Oznámení o navýšení cen za svoz komunálního odpadu

1.1.2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech, kterým bylo stanoveno navýšení poplatku obci, na jejímž území leží skládka z 500 Kč/t na 800 Kč/t. Z tohoto důvodu dochází též k navýšení cen za svoz komunálního odpadu o cca 20 % -  Ceník 2021. Změny v zákoně a zkušenosti z provozu též vyžadují i úpravy stávajících smluv, které Vám budou v následujících dnech postupně rozesílány formou dodatků ke smlouvám.

 

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

 

Jednou z povinností původců odpadu je oznámení údajů o své osobě a údaje o odpadu, který provozovateli zařízení předává. Pokud jste dosud tak neučinili, vyplňte prosím přiložený základní popis odpadu s uvedením potřebných údajů a zašlete jej společně s podepsaným dodatkem ke smlouvě zpět. V případě, že neobdržíme zpět podepsaný základní popis odpadu a dodatek ke smlouvě, vyhrazujeme si právo odmítnout další dodávky odpadu s ohledem na nesplnění zákonných povinností původců odpadu.

Formuláře a návod pro vyplnění základního popisu odpadu viz níže. Základní popis odpadu je třeba vyplnit za každý druh odpadu a za každou provozovnu zvlášť, platí jak pro pravidelné tak pro jednorázové svozy.

Návod k vyplnění

ZPO univerzální, ZPO komunální, ZPO objemný, ZPO BIO, ZPO zemina, ZPO nezkompost., ZPO stavební, ZPO papír, ZPO plast

...................................................................

 

Díky ukládání nefunkčních elektrických přístrojů do červených kontejnerů nebo na sběrný dvůr jsme v Příbrami ušetřili viz zde

 

Svoz tříděného odpadu z projektu "nádoby do domácností" probíhá takto:

 • Plasty: vždy v lichý čtvrtek
 • Papír:   vždy druhá středa v měsíci

         V roce 2022 to bude takto

 

Svoz komunálního odpadu

Středisko zajišťuje odvoz domovního, tříděného a nebezpečného odpadu z Příbrami a integrovaných 9 obcí – Jesenice, Bytízu, Lazce, Kozičína, Orlova, Žežic, Zavržic, Jerusaléma, Brodu – a z dalších 21 obcí v okolí pěti svozovými vozy, pěti kontejnerovými vozy.

 

Týdně je vyváženo

z Příbrami

 • popelnice 110 l – 3706 ks
 • kontejner 1100 l – 677 ks (občané Pb), 328 ks (právnické osoby)
 • kontejner 6000 l – 41 ks

z okolních obcí

 • popelnice 110 l – 2896 ks
 • kontejner 6000 l – 24 ks

 

Pro právnické osoby:

Identifikační číslo zařízení (IČZ): Technické služby města Příbrami, p.o. CZS00652

Samolepky (známky) na odpadové nádoby s názvem provozovny. Od roku 2019 jsou známky na odpadové nádoby označeny i názvem a adresou provozovny. V případě, že máte více provozoven, věnujte prosím pozornost právě výlepu známek na nádoby, aby označení odpadových nádob odpovídalo jejich umístění. Nádoby na směsný komunální i tříděný odpad, které nebudou označeny čitelnou známkou Technických služeb na příslušný rok, nebudou vyváženy.

 

Nabídka svozu tříděného odpadu

Technické služby se mimo jiné zabývají i svozem tříděného odpadu od organizací. V případě, že jsme vaši organizaci ještě nekontaktovali nebo máte zájem o svoz tříděného odpadu, obraťte se prosím pro bližší informace na paní Lenku Valíčkovou, e-mail: lenka.valickova@ts-pb.cz.

Sdělení identifikačního čísla provozovny

Každý původce odpadu je dle zákona o odpadech povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a to za každou samostatnou provozovnu nebo zařízení a za každý druh odpadu zvlášť (tabulka pro vedení průběžné evidence v příloze č.20 vyhlášky č. 383/2001 o podrobnostech k nakládání s odpady).

Pro sdělení množství svezeného odpadu od vašich provozoven (nejpozději do konce ledna) je nezbytné Technickým službám zaslat identifikační číslo provozovny a kontaktní údaje (e-mail) na vaši organizaci. Údaje zasílejte na jiri.zrostlik@ts-pb.cz.

Identifikační číslo provozovny (IČP) je desetimístné číslo, které je automaticky přidělováno živnostenským úřadem. Každá provozovna má své IČP. Pokud neznáte IČP, lze jej snadno dohledat na www.rzp.cz.

Pro nové zájemce o svoz odpadu

Patříte-li mezi zcela nové zájemce o pravidelný svoz odpadu, kontaktujte nejprve vedoucího střediska (Bc. Zrostlík), který vám sdělí, zda a jak často v požadované lokalitě svážíme odpad. Následně je třeba zaslat písemně nebo mailem základní údaje jako je název organizace, adresa sídla organizace, IČ, DIČ, kontakt, místo svozu, druh odpadové nádoby (kontejner/popelnice), požadovanou frekvenci svozu a základní popis odpadu.  Na základě těchto údajů bude připravena smlouva, která vám bude zaslána k podpisu. Formulář objednávky: objednávka pro právnické osoby.

Kontakty:

 • pravidelný svoz odpadu – Bc. Jiří Zrostlík, jiri.zrostlik@ts-pb.cz, tel.: 777 705 605
 •                                           Pavel Minařík, tel: 775 785 762
 • smlouvy, fakturace, známky – Lenka Valíčková, lenka.valickova@ts-pb.cz, tel.: 318 624 191(neřeší reklamace průběhu svozu !)
 • jednorázové svozy na objednávku – objednavky@ts-pb.cz

Odvoz odpadu při vyklízení domů, sklepů a při různých stavebních úpravách si můžete objednat přistavení velkoobjemového kontejneru objednavky@ts-pb.cz. Formulář objednávky: objednávka pro fyzické osoby.

Středisko provozuje Sběrný dvůr. Dvakrát ročně sváží nebezpečné složky komunálního odpadu z oznámených 25 stanovišť ve městě.

 

Svoz nebezpečných složek odpadu

Bude pokračovat na jaře 2022

 

Svoz tříděných složek odpadu

Od roku 2002 se Příbram zapojila do sběru tříděných složek v systému EKO-KOM. Od počátku se v Příbrami třídí papír, barevné a bílé sklo, plast a od roku 2005 se, jako v jednom z prvních měst Česka, začalo se sběrem nápojového kartonu. Od roku 2014 se třídí bioodpad. V roce 2018 bylo rozmístěno po Příbrami 141 hnědých kontejnerů, které se sváží dvakrát týdně, vždy v úterý a v pátek.  V současné době je v Příbrami 113 stanovišť tříděného odpadu. V Příbrami se sbírá textil, elektroodpad a postupně instalujeme zvony na kov a hliník (Na začátku roku 2020 jich bylo už 33). Na sběrném dvoře máme nádoby na sběr jedlých olejů a tuků (z fritéz a podobně).

Nádob na plasty je v Příbrami rozmístěno 228 a stále instalujeme nové. Pro pohodlnější ukládání papírových obalů (zejména kartonů) jsme do města postavili už 75 nádob s víkem a dalších 20 jich chceme pořídit do konce roku 2020. Od roku 2019 svážíme ze 150 adres domovní nádoby na plasty a papír. Vývoj sběru tříděného odpadu v Příbrami najdete zde.  Pro odvoz odpadu při vyklízení domů, sklepů a při různých stavebních úpravách si můžete objednat přistavení velkoobjemového kontejneru.

Cena za svoz odpadu: Ceník

 

Autodílna

Slouží výhradně pro potřeby středisek TS. Vybavena je montážní jámou, svářecím agregátem (CO), autogenním agregátem, pojízdným řetězovým jeřábem, hydraulickým dílenským zvedákem SDO, vyvažovací soupravou pneu.

Oznamuji Potřebuji

Stáhněte si přes QR kód aplikaci pro hlášení plných kontejnerů tříděného odpadu v Příbrami.

Bc. Jiří Zrostlík

vedoucí střediska Svoz komunálního odpadu, autodílna


mobil: 777 705 605
pevná linka: 318 624 191 linka 29
e-mail: jiri.zrostlik@ts-pb.cz