Správa hřbitova

/aktualizováno 3. 5. 2024/

Aktuální dění

PRODEJ

Nabízíme k odkupu uvolněné hrobky na příbramském hřbitově ZDE.


Hřbitovy, které máme ve správě

STARÝ HŘBITOV (PŘÍBRAM I.)

Jeho součástí jsou místa pro hroby, hrobky, Nový hřbitov a urnová část. Nachází se zde památníky, vojenské hroby a historická část. Ve středu hřbitova je kaple, kde se provádí církevní i občanské smuteční obřady.

SAD VZPOMÍNEK (HVĚZDIČKA)

Je určen pouze pro urnová a epitafní místa. Součástí je také rozptylová loučka.

HŘBITOV BŘEZOVÉ HORY

Jeho součástí jsou místa pro hroby, hrobky, urnová část, společné hroby, památníky a vojenské hroby. Na tomto hřbitově se již nepohřbívá, zde je možno pouze ukládat urny.

Celkem se jedná o 7 000 hrobových míst.

 

Hřbitovy jsou přístupné:

1. duben–30. září 6:00–20.00 hodin
1. říjen–31. březen 7:00–18.00 hodin
V době památky zesnulých, tj. 25.října – 2.listopadu 7:00–19:00 hodin.

 

Správce pohřebiště poskytuje zejména tyto služby

  • výkopové práce související s pohřbením a exhumací
  • pohřbívání do hrobů a hrobek, ukládání uren
  • pronájem hrobových míst a s ním související vedení evidence
  • péče o válečné a památeční hroby (mapa zde) (náhled)
  • správa a údržba pohřebiště

ROZPTYL - od 1. dubna do 31. října (dle vhodných klimatických podmínek)

NÁJEM HROBOVÉHO MÍSTA - na základě písemné smlouvy a provedením úhrady za nájem a služby s ním spojené.

NÁJEM NOVÉHO HROBOVÉHO MÍSTA v případě zájmu o nové hrobové místo je lepší si telefonicky dohodnout termín schůzky.

DÉLKA PRONÁJMU - zpravidla na 10 let, v případě pohřbení na 15 let (tlecí doba).

ÚMRTÍ NÁJEMCE – právo k užívání hrobového zařízení přechází na dědice, nájem na osobu blízkou (viz zákon)

CENY ceny prací a nájmu jsou dané platným ceníkem, který je k dispozici na správě hřbitovů. Cena za nájem a služby s ním spojené od 1. 1. 2024 činí 50 Kč za m2 užívané plochy.

ÚPRAVA HROBOVÉHO MÍSTA - Pro stavbu nebo úpravu hrobového zařízení je nutno si předem vyžádat písemné povolení správce. Toto může učinit pouze nájemce hrobového místa (vlastník hrobového zařízení).


Správce pohřebiště i nájemce se řídí Zákonem o pohřebnictví č. 256/2001 Sb., a Řádem pohřebiště, který je k dispozici na vývěsce u hlavní brány, případně v kanceláři správy hřbitovů – Starý hřbitov.

 
Potřebuji Oznamuji Parkovací karta Psi k adopci

Správa Hřbitovů

Autor fotografie: Martin Zoubek

Irena Michalová

vedoucí střediska Správa hřbitovů
mobil: 777 705 623
pevná linka: 318 624 075
e-mail: hrbitov@ts-pb.cz

 

Úřední hodiny správy hřbitovů
Po a St: 7:00 - 16:30
Út: 9:00 -14:30
Čt a Pá: 7:00 - 14:30 
Každá první sobota v měsíci: 8:00 - 12:00

každy pracovní den 11:00 - 11:30 polední přestávka.