Správa hřbitova

/aktualizováno 22. 2. 2024/

29.2.-4.3.2024 bude z důvodu čerpání dovolené kancelář správy hřbitovů pro veřejnost zavřena.
Děkujeme za pochopení

 

Úřední hodiny správy hřbitovů

 

pondělí a středa 7:00–16:30 hodin
úterý 9:00–14:30 hodin
čtvrtek a pátek 7:00–14:30 hodin
každá první sobota v měsíci 8:00–12:00 hodin.

 

Hřbitovy jsou přístupné:

1. duben–30. září 6:00–20.00 hodin
1. říjen–31. březen 7:00–18.00 hodin
V době památky zesnulých, tj. 25.října – 2.listopadu 7:00–19:00 hodin.

 

Starý hřbitov

Jeho součástí jsou místa pro hroby, hrobky, Nový hřbitov a urnová část. Nachází se zde památníky, vojenské hroby a historická část. ve středu hřbitova je kaple, kde se provádí církevní i občanské smuteční obřady.

Sad vzpomínek (Hvězdička)

Je určen pouze pro urnová a epitafní místa. Součástí je také rozptylová loučka.

Hřbitov Březové Hory

Jeho součástí jsou místa pro hroby, hrobky, urnová část, společné hroby, památníky a vojenské hroby. Na tomto hřbitově se již nepohřbívá, zde je možno pouze ukládat urny.

Celkem se jedná o 7 000 hrobových míst.

 

Správce pohřebiště poskytuje zejména tyto služby

  • výkopové práce související s pohřbením a exhumací
  • pohřbívání do hrobů a hrobek, ukládání uren
  • pronájem hrobových míst a s ním související vedení evidence
  • péče o válečné a památeční hroby (mapa zde) (náhled)
  • správa a údržba pohřebiště

Rozptyl je prováděn zpravidla od 1. dubna do 31. října (dle vhodných klimatických podmínek)

Nájem hrobového místa vzniká na základě písemné smlouvy a provedením úhrady za nájem a služby s ním spojené. Místo se pronajímá zpravidla na dobu 10ti let, v případě pohřbení na 15 let (tlecí doba). V případě úmrtí nájemce přechází právo k užívání hrobového zařízení na dědice, nájem na osobu blízkou (viz zákon)

Ceny prací a nájmu jsou dané platným ceníkem, který je k dispozici na správě hřbitovů. Cena za nájem a služby s ním spojené od 1. 1. 2023 činí 50 Kč za m2 užívané plochy.

Pro stavbu nebo úpravu hrobového zařízení je nutno si předem vyžádat písemné povolení správce. Toto může učinit pouze nájemce hrobového místa (vlastník hrobového zařízení).
 
Správce pohřebiště i nájemce se řídí Zákonem o pohřebnictví č. 256/2001 Sb., a Řádem pohřebiště, který je k dispozici na vývěsce u hlavní brány, případně v kanceláři správy hřbitovů – Starý hřbitov.

Oznamuji Potřebuji

Nabízíme k odkupu uvolněné hrobky na příbramském hřbitově. Zde

Autor fotografie: Martin Zoubek

Irena Michalová

vedoucí střediska Správa hřbitovů


mobil: 777 705 623
pevná linka: 318 624 075
e-mail: hrbitov@ts-pb.cz