Dokumenty

Vnitřní oznamovací systém zaměstnavatele

(17.01.2024)

Na základě Zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb., s účinností od 1. 8. 2023, který upravuje v souladu s legislativou EU pravidla pro oznamování a posuzování případného protiprávního jednání zavedly Technické služby města Příbrami, p.o. Vnitřn...

Žádost o náhradu škody

(17.01.2024)

Formulář k odškodnění: zde ...

Ochrana osobních údajů

(17.01.2024)

Naše organizace chrání osobní data fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/679 ze dne 27.4.2016. Podrobnější informace o způsobu ochrany osobních údajů naleznete zde ...

Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2026

(17.01.2024)

§ 28a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je stanovena povinnost příspěvkové organizaci zveřejnit střednědobý výhled rozpočtu (2025-2026). ...

Rozpočet 2024

(17.01.2024)

§ 28a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je stanovena povinnost příspěvkové organizaci zveřejnit rozpočet (2024)  ...