Komunikace, Stavební činnosti

/aktualizováno 10. 5. 2023/

 

Středisko komunikace

 Po skončení zimy je potřeba vyspravit veškeré výmoly, výtluky a jiné závady na 120 km silnic a 111 km chodníků v Příbrami. V roce 2022 tak bylo obnoveno na 1200 m²  asfaltových povrchů komunikací ve městě a integrovaných obcí. Současně probíhá vyčištění a opravy zanesených kanálových vpustí (v roce 2022 to bylo 255 čištění a 35 oprav). Na mnoha chodnících je potřeba opravit vypadanou mozaiku, uvolněné obrubníky nebo na silnicích uvolněné retardéry. Po vyspravení nejnutnějších úseků probíhá údržba, postupné opravy a dle požadavků Města Příbram i renovace větších celků. V roce 2023 budou pokračovat opravy a údržba mostů a lávek.

V roce 2022 jsme renovovali work-outové svičiště na Třídě Osvobození. Letos opět vyměníme písky v pískovištích, navezeme kačírky do dopadových ploch, provedeme veškeré revize, případné opravy a nátěry herních prvků. V ulici Gen. Kholla jsme nainstalovali lanovou pyramidu a v letošním roce doplníme hřiště o další herní prvek. Ve vnitrobloku v Tylově ulici jsme zlikvidovali nebezpečné průlezky a v roce 2023 je nahradíme novou průlezkou a houpačkou.

Dopravní značení

Provádí údržbu, opravy, instalaci nových dopravních značek, obnovení vodorovného značení, nátěry městského mobiliáře.

Každoročně zaměstnanci střediska vyměňují poškozené a instalují nové dopravní značky. V loňském roce bylo vyměněno 115 dopravních značek, které byly poškozené nebo jim končila životnost. Průběžně jsou narovnávány nebo znovu zabetonovávány sloupky značek poničených vandaly a dopravními nehodami. V roce 2022 bylo takto opraveno 57 sloupků. Během roku a opakovaně před zahájením školního roku dochází k obnově značení (stříkání) přechodů u základních škol a postupně i dalších tak, aby všech 200 bylo celoročně viditelných. Pravidelně označujeme a budujeme parkoviště pro ZTP, v roce 2020 bylo instalováno nebo obnoveno 28 těchto stání. Nainstalovali jsme sklopné zábrany na cyklostezce ve Vokačovské. Letos začneme s průběžnou renovací laviček před divadlem a ochranným nátěrem opatříme asi čtvrtinu dubových lavic na Křížové cestě  na Svaté Hoře.

Zámečníci

Zaměstnanci provádí údržbu, opravu a instalaci mobiliáře (lavičky, čekárny, odpadkové koše, zábradlí, centrální dětské hřiště, infosystém) Udržují kašny a pítka. Loni jsme nahradili 5 autobusových zastávek za nové. V roce 2022 jsme vybudovali zábradlí a dodali směrové tabulky na vyhlídku v Prokopské. Zrenovovali jsme kancelářské prostory na hřbitově. Průběžně spravujeme vandaly poničené lavičky (těch je ve městě 3 180), upevnění odpadkových košů a cvičebních prvků na street-outových cvičištích.

Stavební činnosti

Pracovní četa má na starost zejména budování a rozšiřování parkovacích míst a renovaci hnízd tříděného odpadu. V roce 2022 byla ve třech lokalitách výstavbou navýšena kapacita parkování o 32 míst. Bylo zrenovováno sedm sběrných míst pro tříděný odpad. (V roce 2021 to bylo pět stanovišť) Letos v rámci participativního povrchu vybudujeme nové stání odpadů v Hornické, další renovace proběhnou dle možností rozpočtu.


 

Potřebuji Oznamuji

Asfaltujeme výtluky

Josef Pospíšil

vedoucí střediska Správa komunikací


mobil: 777 705 604
pevná linka: 318 624 191 linka 30
e-mail: josef.pospisil@ts-pb.cz