Komunikace, Stavební činnosti

/aktualizováno 23. 8. 2022/

 

Středisko komunikace

 Po skončení zimy je potřeba vyspravit veškeré výmoly, výtluky a jiné závady na 120 km silnic a 111 km chodníků v Příbrami. V roce 2019 tak bylo obnoveno na 1390 m²  asfaltových povrchů komunikací ve městě a integrovaných obcí. Současně probíhá vyčištění a opravy zanesených kanálových vpustí (v roce 2020 to bylo 225 čištění a 41 oprav). Na mnoha chodnících je potřeba opravit vypadanou mozaiku, uvolněné obrubníky nebo na silnicích uvolněné retardéry. Po vyspravení nejnutnějších úseků probíhá údržba, postupné opravy a dle požadavků Města Příbram i renovace větších celků. V roce 2020 budou pokračovat opravy a údržba mostů a lávek. Vhodným materiálem budou zpevněny cesty na Březových Horách podél Litavky.

V roce 2020 jsme vyměnili průlezky za nové na hřištích v Brodě, na Fantově louce a na Nové Hospodě. Letos opět vyměníme písky v pískovištích, navezeme kačírky do dopadových ploch, provedeme veškeré revize, případné opravy a nátěry herních prvků. Ve vnitrobloku Jana Drdy budou nainstalovány tři nové herní prvky jako náhrada za zrušené původní železné. Připravujeme instalaci kompletně nového dětského hřiště v lesoparku Litavka.

Dopravní značení

Provádí údržbu, opravy, instalaci nových dopravních značek, obnovení vodorovného značení, nátěry městského mobiliáře.

Každoročně zaměstnanci střediska vyměňují poškozené a instalují nové dopravní značky. V loňském roce bylo vyměněno 126 dopravních značek, které byly poškozené nebo jim končila životnost. Průběžně jsou narovnávány nebo znovu zabetonovávány sloupky značek poničených vandaly a dopravními nehodami. V roce 2020 bylo takto opraveno na 60 sloupků. Během roku a opakovaně před zahájením školního roku dochází k obnově značení (stříkání) přechodů u základních škol a postupně i dalších tak, aby všech 200 bylo celoročně viditelných.  Pravidelně označujeme a budujeme parkoviště pro ZTP, v roce 2020 bylo instalováno nebo obnoveno 19 těchto stání.

Zámečníci

Zaměstnanci provádí údržbu, opravu a instalaci mobiliáře (lavičky, čekárny, odpadkové koše, zábradlí, centrální dětské hřiště, infosystém) Udržují kašny a pítka. Loni jsme nahradili 5 autobusových zastávek za nové. Dodali jsme a nainstalovali mobiliář na  novou květinovou loučku na Březových Horách. Dost času musíme věnovat opravám vandaly poničených laviček (těch je ve městě 3 165), upevnění odpadkových košů a cvičebních prvků na street-outových cvičištích.

Stavební činnosti

Pracovní četa má na starost zejména budování a rozšiřování parkovacích míst a renovaci hnízd tříděného odpadu. Dále je také využívána pro výpomoc a vykonávání různých prací na jiných střediscích. V roce 2021 tak byla v šesti lokalitách výstavbou navýšena kapacita parkování o celkem 50 míst. Zároveň bylo zrenovováno pět sběrných míst pro tříděný odpad. V roce 2022 se plánují rozšířit možnosti stání v ulicích, B. Němcové, ve dvoře Hornických učňů, vnitroblocích Legionářů a dalších vytipovaných lokalitách. Renovací projde 7 stanovišť tříděného odpadu.

Realizované drobné stavby v roce 2021 zde

 

Oznamuji Potřebuji

Stříkáme přechody u škol.

Josef Pospíšil

vedoucí střediska Správa komunikací


mobil: 777 705 604
pevná linka: 318 624 191 linka 30
e-mail: josef.pospisil@ts-pb.cz