Komunikace, Stavební činnosti

/aktualizováno 13. 3. 2020/

Středisko komunikace

 Po skončení zimy je potřeba vyspravit veškeré výmoly, výtluky a jiné závady na 120 km silnic a 111 km chodníků v Příbrami. V roce 2019 tak bylo obnoveno na 1750 m²  asfaltových povrchů komunikací ve městě a integrovaných obcí. Současně probíhá vyčištění a opravy zanesených kanálových vpustí (v roce 2019 to bylo 275 čištění a 32 oprav). Na mnoha chodnících je potřeba opravit vypadanou mozaiku, uvolněné obrubníky nebo na silnicích uvolněné retardéry. Po vyspravení nejnutnějších úseků probíhá údržba, postupné opravy a dle požadavků Města Příbram i k renovacím větších celků. V roce 2020 se pracovníci střediska zaměří na stav mostů a lávek. Vhodným materiálem budou zpevněny cesty v lesoparku Litavka.

V roce 2019 jsme začali s postupnou renovací centrálních dětských hřišť (oplocená a vybavená Toi-Toi). Vyměnili jsme opotřebené průlezky za nové na hřištích v Mariánské ulici, Družstevní, Drkolnovské, Školní). V roce 2020 zlikvidujeme soubor starých (nebezpečných) železných prvků na Drkolnově a nainstalujeme novou průlezku (velkou loď), v Žižkově (naproti Spartaku) vyměníme tři prvky a v Budovatelů oplotíme a začneme s postupnou renovací instalováním nového prvku.

Dopravní značení

Provádí údržbu, opravy, instalaci nových dopravních značek, obnovení vodorovného značení, nátěry městského mobiliáře.

Každoročně zaměstnanci střediska vyměňují poškozené a instalují nové dopravní značky. V loňském roce bylo vyměněno 175 dopravních značek, které byly poškozené nebo jim končila životnost. Průběžně jsou narovnávány nebo znovu zabetonovávány sloupky značek poničených vandaly a dopravními nehodami. V roce 2019 bylo takto opraveno na 60 sloupků. Během roku a opakovaně před zahájením školního roku dochází k obnově značení (stříkání) přechodů u základních škol a postupně i dalších tak, aby všech 200 bylo celoročně viditelných.  Obvyklou prací je instalace vyhražených parkovišť pro ZTP, v roce 2019 bylo instalováno nebo obnoveno 29 těchto stání.

Zámečníci

Zaměstnanci provádí údržbu, opravu a instalaci mobiliáře (lavičky, čekárny, odpadkové koše, zábradlí, centrální dětské hřiště, infosystém) Udržují kašny a pítka. V roce 2019 došlo k výměně 12 autobusových zastávek za nové. Z jara letošního roku zámečníci odstranili starý a nefunkční infosystém ve městě. Dost času je bohužel věnováno opravám vandaly poničených laviček (těch je ve městě 3 165), upevnění odpadkových košů a cvičebních prvků na street-outových cvičištích.

Stavební činnosti

Pracovní četa má na starost zejména budování a rozšiřování parkovacích míst a renovaci hnízd tříděného odpadu. V roce 2019 tak byla v osmi lokalitách výstavbou navýšena kapacita parkování o celkem 50 míst. V roce 2020 se rozšiřují možnosti stání ve Sportovní. Renovací prošlo 8 stanovišť tříděného odpadu (Strakonická, Slunná, V Podskalí, Žežice 2x, Čechovská, Špitálská, Horní Obora). Další projdou rekonstrukcí letos.

 

Oznamuji Potřebuji

Opravujeme komunikace.

Jan Andrle

vedoucí střediska Správa komunikací


mobil: 777 705 604
pevná linka: 318 624 191 linka 30
e-mail: jan.andrle@ts-pb.cz