Veřejná zeleň

/aktualizováno 4. 1. 2022/

Zajišťuje údržbu zelených ploch na území města. To představuje prořezávky, zmlazování keřů, kácení suchých, havarijních stromů a dále stromů, které svými rozměry ohrožují provoz na komunikacích a výrazně zastiňují byty obyvatel.

Kácení vzrostlých stromů jejichž obvod kmene je ve výšce 130cm nad zemí větší než 80cm povoluje odbor životního prostředí Městského úřadu Příbram.

Palivové dřevo z kácení ve městě je na TS prodáváno zájemcům, kteří se mohou hlásit Ing. Haně Celerýnové na emailu hana.cel@seznam.cz nebo na telefonu +420 777 705 606

Vysazujeme dřeviny - stromy a keře v jarním a podzimním období.

Provádíme výsadbu letniček a tulipánů na záhonech nám. Dr. Theurera, v Zátiší, na Jiráskových Sadech, na Příkopech, na Dvořákově Nábřeží, na kruhovém objezdu na nám. TGM, v Parku Přátelství, na nám. Arnošta z Pardubic, nám. 17. listopadu, nám. H. Kličky,  na křižovatce před Hypernovou. Do trávníků jsme vysadili jarní cibuloviny (tulipány, narcisy krokusy) v ulicích Osvobození, na Flusárně, Milínská, Karla Kryla, Školní, u Zámečku a na kruhovém objezdu u Dolní Obory. Záhony plejeme a zaléváme.

Na jaře 2020 jsme založili květinovou louku na pozemku u hotelu Minerál na Březových Horách.

Výzdoba města byla v roce 2018 obohacena o květinové pyramidy na nám. TGM a závěsné nádoby na nám. 17.listopadu a nám. TGM. V roce 2021 umístíme do ulic města další tři pyramidy.

V době vegetačního klidu zabezpečujeme úklid listí na městských hřbitovech i v jednotlivých ulicích. V zimním období se podílíme na zajišťování zimní údržby komunikací.

Před vánoci instalujeme vánoční stromy na nám. TGM a Václavském náměstí a rozvážíme vánočních stromků z Městských lesů do školek, škol a jiných institucí.

V době vegetace (obvykle od konce dubna do konce října) sekáme travní porosty, hrabeme, nakládáme a odvážíme posekanou trávu k zpracování do městské kompostárny. Středisko disponuje sedmi samosběrnými sekačkami, čtyřmi traktory, příkopovou sekačkou a strunovými sekačkami. Město je rozděleno do deseti bloků. Sekání probíhá vždy ve třech blocích najednou. Po skončení seče ve městě pokračujeme v sekání trávy v integrovaných obcích.

Od roku 2020 jsme přistoupili k omezení sekání trávy v některých lokalitách, abychom snížili výpar vody z městské zeleně. O důvodech více zde: https://pribram.eu/aktualni-temata/sekani-travy-v-nekterych-lokalitach-omezene.html

V poslední době se snažíme využívat sekačky s mulčovacím zařízením abychom co možná nejvíce zajistili udržení nízkého travního porostu. Ročně posekáme trávu na 81,2 ha zeleně a to nejméně 3x. Plochy v centru města a dětská hřiště sekáme podle potřeby až 6x za rok.

Trávníky jsou rozděleny na tyto kategorie: 1.kategorie 6,6ha, 2.kategorie 62,1ha, 3.kategorie 12,5 ha, pásy u komunikací představují 24,4km.

Na zakázku pro fyzické i právnické osoby je středisko schopno nabídnout po splnění svých úkolů ve městě, např. tyto služby: kácení stromů, frézování pařezů, výsadbu dřevin a sekání trávy.

Obvykle začínáme se sekáním trávy ve městě poslední týden v dubnu a celé město posekáme nejméně třikrát. Mnohá místa čtyřikrát, plochy v centru, dětská hřiště a kolem škol až šestkrát.

Harmonogram sekání v ulicích zveřejníme před prvním sekáním.

Středisko dozoruje navíc 7 pomníků a dalších 13 plastik v katastru města. Před vánoci zajišťuje výběr vánočních stromů pro náměstí a další místa ve městě.

Oznamuji Potřebuji

Vyřezáváme nálety, zmlazujeme keře, kácíme povolené stromy a vysazujeme nové dřeviny.

Petr Polívka

vedoucí střediska Veřejná zeleň


mobil: 777 705 610
pevná linka: 318 624 191 linka 28
e-mail: petr.polivka@ts-pb.cz