Veřejná zeleň

/aktualizováno 9. 10. 2023/

Středisko zajišťuje odbornou péči o zeleň v majetku Města Příbram na území města a v integrovaných obcích. Jedná se o běžnou údržbu, která zahrnuje sečení travnatých ploch, řezy a kácení stromů a keřů, hrabání listí, péči o  trvalkové záhony, výsadbu a péči o letničky a mobilní zeleň, sázení stromů, keřů.

V době vegetace (obvykle od konce dubna do konce října) sekáme travní porosty, hrabeme, nakládáme a odvážíme posekanou trávu k zpracování do městské kompostárny. Středisko disponuje třemi samosběrnými sekačkami, pěti mulčovacími sekačkami, čtyřmi traktory, příkopovou sekačkou, strunovými sekačkami a třemi ručními motorovými sekačkami s pojezdem. K sekání trávy je město rozděleno do deseti bloků, kdy práce probíhají vždy ve třech blocích najednou. Po skončení seče ve městě pokračujeme v sekání trávy v integrovaných obcích.

V poslední době se snažíme využívat sekačky s mulčovacím zařízením, abychom co možná nejvíce zajistili udržení nízkého travního porostu. Ročně posekáme trávu na 81,2 ha zeleně a to nejméně 3x. Plochy v centru města a dětská hřiště sekáme podle potřeby až 6x za rok.

Trávníky jsou rozděleny na kategorie podle naléhavosti jejich údržby takto: 1.kategorie 6,6ha, 2.kategorie 62,1ha, 3.kategorie 12,5 ha, pásy u komunikací představují 24,4km.

V období, kdy je nedostatek dešťových srážek přistupujeme k omezení sekání trávy v některých lokalitách, abychom snížili výpar vody z městské zeleně.  V jiných určených lokalitách ponecháme travní porost po celou dobu vegetace z důvodu ochrany žijících živočichů na těchto prostorech. Lokality jsou vybírány po dohodě s odborem životního prostředí MěÚ Příbram. Seznam lokalit zde.

Harmonogram sekání je vždy zveřejňován před prvním sekáním.

Letničky a tulipány vysazujeme  na záhonech nám. Dr. Theurera, v Zátiší, v Jiráskových Sadech, Na Příkopech, Dvořákově Nábřeží,  kruhovém objezdu na Nám. TGM, v Parku Přátelství, na Nám. Arnošta z Pardubic, Nám. 17. listopadu, Nám. H. Kličky,  na křižovatce před Hypernovou. Do trávníků jsme vysadili jarní cibuloviny (tulipány, narcisy krokusy) v ulicích Osvobození, Politických vězňů, v Klidové zóna Ryneček, na Flusárně, v Milínské, Karla Kryla, Školní, u Zámečku a na kruhovém objezdu u Dolní Obory. Záhony pravidelně  plejeme a v době sucha se staráme o jejich zálivku.

Květinovou výzdobu města jsme obohatili na několika místech o květinové pyramidy a závěsné nádoby.

Středisko se také stará o stromy a keře. To představuje prořezávky, zmlazování a odstraňování starých keřů. Stejně důležité je kácení suchých, havarijních stromů a dále stromů, které svými rozměry ohrožují provoz na komunikacích. Reagujeme na podněty občanů, kterým keře a stromy zastiňují byty, případně poškozují fasády budov. S OŽP Příbram poté konzultujeme, zda stačí prořezávka nebo má dojít k odstranění vegetace.

O kácení vzrostlých stromů většinou rozhoduje Odbor životního prostředí Městského úřadu Příbram vydáním rozhodnutí ke kácení. Týká se především takto definovaných dřevin.

Po kácení  vzrostlých stromů pařezy vyfrézujeme a terén srovnáváme.

Palivové dřevo z kácení ve městě prodáváme zájemcům. Přihlásit se mohou do pořadníku Ing. Haně Celerýnové prostřednictvím e-mailové adresy hana.cel@seznam.cz nebo telefonicky 777 705 606. Vzhledem k naplnění pořadníku zájemci je objednávání dřeva pozastaveno do února 2024. 

V jarním a podzimním období vysazujeme keře a stromy a to buď jako náhradní výsadbu za odstraněné stromy a keře nebo jako rozšíření zeleně.

V době vegetačního klidu zabezpečujeme úklid listí v  ulicích města a na hřbitovech. V zimním období se zaměstnanci střediska podílí na zajišťování zimní údržby komunikací.

Před vánoci vybereme, pokácíme, přivezeme vánoční stromy na Nám. TGM a Václavské náměstí. Rozvážíme vánoční stromky z Městských lesů do školek a škol. Začátkem roku odvážíme od popelnic vánoční stromky, které posléze zpracuje naše kompostárna.

V případě volné kapacity jsme schopni pro fyzické i právnické osoby na zakázku nabídnout  kácení stromů, frézování pařezů, výsadbu dřevin a sekání trávy.

Středisko dozoruje 7 pomníků a dalších 13 plastik v katastru města.

Oznamuji Potřebuji

Sbíráme, nakládáme a odvážíme listí z města.

Martin Bulyho

vedoucí střediska Veřejná zeleň


mobil: 777 705 610
pevná linka: 318 624 191 linka 28
e-mail: martin.bulyho@ts-pb.cz