Veřejná zeleň

/aktualizováno 4. 11. 2022/

Od listopadu kácíme povolené stromy v intravilánu. Náhradní výsadba bude následovat.

Středisko zajišťuje odbornou péči o zeleň v majetku Města Příbram, a to jak přímo na území města, tak v integrovaných obcích. Jedná se o běžnou údržbu, která zahrnuje sečení travnatých ploch, řezy a kácení stromů a keřů, hrabání listí, péči o  trvalkové záhony, výsadbu a péči o letničky a mobilní zeleň, sázení stromů, keřů.

V době vegetace (obvykle od konce dubna do konce října) sekáme travní porosty, hrabeme, nakládáme a odvážíme posekanou trávu k zpracování do městské kompostárny. Středisko disponuje čtyřmi samosběrnými sekačkami, čtyřmi mulčovacími sekačkami, třemi traktory, příkopovou sekačkou a strunovými sekačkami. Město je rozděleno do deseti bloků. Sekání probíhá vždy ve třech blocích najednou. Po skončení seče ve městě pokračujeme v sekání trávy v integrovaných obcích.

V poslední době se snažíme využívat sekačky s mulčovacím zařízením, abychom co možná nejvíce zajistili udržení nízkého travního porostu. Ročně posekáme trávu na 81,2 ha zeleně a to nejméně 3x. Plochy v centru města a dětská hřiště sekáme podle potřeby až 6x za rok.

Trávníky jsou rozděleny na kategorie podle naléhavosti jejich údržby takto: 1.kategorie 6,6ha, 2.kategorie 62,1ha, 3.kategorie 12,5 ha, pásy u komunikací představují 24,4km.

V období, kdy je nedostatek dešťových srážek přistupujeme k omezení sekání trávy v některých lokalitách, abychom snížili výpar vody z městské zeleně.  V jiných určených lokalitách ponecháme travní porost po celou dobu vegetace z důvodu ochrany žijících živočichů na těchto prostorech. Lokality jsou vybírány po dohodě s odborem životního prostředí MěÚ Příbram.

Harmonogram sekání je vždy zveřejňován před prvním sekáním.

Letničky a tulipány vysazujeme  na záhonech nám. Dr. Theurera, v Zátiší, na Jiráskových Sadech, na Příkopech, na Dvořákově Nábřeží, na kruhovém objezdu na nám. TGM, v Parku Přátelství, na nám. Arnošta z Pardubic, nám. 17. listopadu, nám. H. Kličky,  na křižovatce před Hypernovou. Do trávníků jsme vysadili jarní cibuloviny (tulipány, narcisy krokusy) v ulicích Osvobození, Politických vězňů, klidová zóna Ryneček, na Flusárně, Milínská, Karla Kryla, Školní, u Zámečku a na kruhovém objezdu u Dolní Obory. Záhony pravidelně  plejeme a v době sucha se staráme o jejich zálivku.

Květinovou výzdobu města jsme obohatili na několika místech o květinové pyramidy a závěsné nádoby.

Středisko se také stará o stromy a keře. To představuje prořezávky, zmlazování a odstraňování starých keřů. Stejně důležité je kácení suchých, havarijních stromů a dále stromů, které svými rozměry ohrožují provoz na komunikacích. Reagujeme na podněty občanům, kterým keře a stromy zastiňují byty, případně poškozují fasády budov. V těchto případech posuzujeme, zda stačí prořezávka nebo odstranění vegetace.

Při kácení vzrostlých stromů  úzce spolupracujme s odborem životního prostředí Městského úřadu Příbram. Stromy, jejichž obvod kmene je ve výšce 130 cm nad zemí větší než 80 cm, kácíme až po vydání rozhodnutí ke kácení OŽP MěÚ.

Po kácení  silných kmenů přistupujeme k frézování pařezů, aby došlo rychle k úpravě terénu a možnosti další výsadby.

Palivové dřevo z kácení ve městě prodáváme zájemcům. Přihlásit se mohou do pořadníku Ing. Haně Celerýnové prostřednictvím e-mailové adresy hana.cel@seznam.cz nebo telefonicky 777 705 606.   

V jarním a podzimním období vysazujeme keře a stromy a to buď jako náhradní výsadbu za odstraněné stromy a keře nebo jako rozšíření zeleně.

V době vegetačního klidu zabezpečujeme úklid listí na městských hřbitovech i v jednotlivých ulicích města. V zimním období se podílíme na zajišťování zimní údržby komunikací.

Před vánoci zajišťujeme výběr vánočních stromů, které instalujeme na nám. TGM a Václavském náměstí, podílíme se na vánoční výzdobě města, rozvážíme vánoční stromky z Městských lesů do školek, škol a jiných institucí. Po vánočních svátcích zajišťujeme úklid vánočních stromků a jejich likvidaci.

Po splnění svých úkolů ve městě středisko je schopno na zakázku pro fyzické i právnické osoby nabídnout, např. tyto služby: kácení stromů, frézování pařezů, výsadbu dřevin a sekání trávy.

Středisko dozoruje navíc 7 pomníků a dalších 13 plastik v katastru města.

Oznamuji Potřebuji

Hrabeme, nakládáme, odvážíme listí.

Martin Bulyho

vedoucí střediska Veřejná zeleň


mobil: 777 705 610
pevná linka: 318 624 191 linka 28
e-mail: martin.bulyho@ts-pb.cz