Aktuality:

15. července 2024

Důležité upozornění pro cyklisty!

Stávající cykloboxy u vlakového a autobusového nádraží se od dnešního dne zpoplatňují. V posledních týdnech se množí případy zneužívání těchto cykloboxů, často občany ze sociálního dna, což vedlo k tomu, že byly všechny cykloboxy obsazené, ale žádná kola v nich nebyla.

Cílem tohoto kroku není zisk, ale omezení zneužívání. Poplatek jsme stanovili minimální – 5 Kč za 24 hodin. Maximální úložná doba je 48 hodin. Po jejím překročení se cyklobox zablokuje a je nutno kontaktovat TS.

Děkujeme za pochopení a spolupráci!

9. července 2024

4. července 2024

OMEZENÍ PROVOZU SPRÁVY HŘBITOVŮ

8.7. - 12.7. bude kancelář Správy hřbitovů z důvodu čerpání dovolené pro veřejnost zavřena.

Pro nutné případy (pohřeb apod…) je od 7.00 do 14.30 hodin k dispozici zástupce pan Pokorný na telefonu:

777 459 348 nebo 777 705 623

Další služby technických služeb příbram

Chcete se na něco zeptat?

Zeptejte se vedoucích jednotlivých středisek TS. Jméno a kontakt je umístěn v záložce každého střediska.

Nebo nám zavolejte v běžné pracovní době na telefonní číslo 318 624 191. Zavoláme vám zpět, jakmile pro vás požadované zjistíme.

Poskytnutí informací dle zákona 106/96 Sb. O poskytování informací - sazebník

Napište nám

O nás

Začínali jsme s osmadvaceti lidmi a dvěma páry koní. Řeč je o Technických službách města Příbram, které 1. července 1960 zřídil rozhodnutím Městský národní výbor. Jednalo se po Kladně o druhou organizaci tohoto typu ve Středočeském kraji.


Nově vzniklé Technické služby v počátku pečovaly o čistotu a údržbu městských komunikací, veřejnou zeleň, veřejné osvětlení, zimní údržbu komunikací a o výzdobu města při oslavách. Pro tyto činnosti bylo přijato 28 pracovníků, kteří dostali jeden kropící vůz, nákladní automobil a dva páry koní. Na místo prvního ředitele Technických služeb města Příbram byl MěNV jmenován Jiří Drábek.
Organizace vznikla v době velkého růstu města, během kterého přibylo především velké množství bytové zástavby a postupně bylo integrováno 9 okolních obcí (Orlov, Lazec, Kozičín, Brod, Žežice, Zavržice, Bytíz, Jesenice, Jerusalem). Tato situace si vyžadovala i velké rozšíření činností.  Například v roce 1965 přibyla povinnost odvozu a likvidace tuhých komunálních odpadů z celého spravovaného území a okolí Jinecka, Březnicka a Rožmitálska.


Významným mezníkem se stal rok 1990 kdy byly Technické služby transformovány z rozpočtové na příspěvkovou organizaci, což umožnilo aktivnější zapojení do podnikatelské sféry na straně jedné a zkomplikování zajištění financování provozu na straně druhé.


Nárust povinností vyžadoval jak novou techniku, tak nárůst zaměstnanců. Dnes je v této organizaci zaměstnáno 141 lidí, kteří mají na starost obvyklé činnosti, jako je svoz komunálního odpadu, čištění města, údržbu městské zeleně, správu hřbitovů a psího útulku v Lazci, či provoz a opravy veřejného osvětlení a opravy městského mobiliáře (kašny, autobusové zastávky, lavičky apod.) na území Příbrami a 9 spádových obcích.