Zpráva dne

Dále rozvážíme nádoby v projektu door to door. Díky vaší spolupráci vše výborně klape. Děkujeme.

K odběru nádob se prosím registrujte zde.

Aktuality:

19. února 2024

Výběrové řízení na provozovatele reklamního a navigačního systému FLEX

Na základě rozhodnutí Rady města Příbrami 0160/2024 vypisují Technické služby města Příbrami, p.o. výběrové řízení na provozování reklamního a navigačního systému FLEX umístěného na sloupech VO v Příbrami.

Lhůta pro podání nabídek do 29.2.2024 14.30 h.

Vice informací na stránkách REKLAMY.

15. února 2024

HLEDÁME

Technické služby města Příbrami p. o. vyhlašují výběrové řízení na obsazení funkce:

  • Řidič – stř. Čištění města

Více informací na stránkách PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI zde.

9. února 2024

REGISTRACE POKRAČUJE

v rámci projektu "Door to door" se stále mohou občané vytyčené oblasti registrovat na odběr 3 nádob na odpad.

 

Další služby technických služeb příbram

Chcete se na něco zeptat?

Zeptejte se vedoucích jednotlivých středisek TS. Jméno a kontakt je umístěn v záložce každého střediska.

Nebo nám zavolejte v běžné pracovní době na telefonní číslo 318 624 191. Zavoláme vám zpět, jakmile pro vás požadované zjistíme.

Poskytnutí informací dle zákona 106/96 Sb. O poskytování informací - sazebník

Napište nám

O nás

Začínali jsme s osmadvaceti lidmi a dvěma páry koní. Řeč je o Technických službách města Příbram, které 1. července 1960 zřídil rozhodnutím Městský národní výbor. Jednalo se po Kladně o druhou organizaci tohoto typu ve Středočeském kraji.


Nově vzniklé Technické služby v počátku pečovaly o čistotu a údržbu městských komunikací, veřejnou zeleň, veřejné osvětlení, zimní údržbu komunikací a o výzdobu města při oslavách. Pro tyto činnosti bylo přijato 28 pracovníků, kteří dostali jeden kropící vůz, nákladní automobil a dva páry koní. Na místo prvního ředitele Technických služeb města Příbram byl MěNV jmenován Jiří Drábek.
Organizace vznikla v době velkého růstu města, během kterého přibylo především velké množství bytové zástavby a postupně bylo integrováno 9 okolních obcí (Orlov, Lazec, Kozičín, Brod, Žežice, Zavržice, Bytíz, Jesenice, Jerusalem). Tato situace si vyžadovala i velké rozšíření činností.  Například v roce 1965 přibyla povinnost odvozu a likvidace tuhých komunálních odpadů z celého spravovaného území a okolí Jinecka, Březnicka a Rožmitálska.


Významným mezníkem se stal rok 1990 kdy byly Technické služby transformovány z rozpočtové na příspěvkovou organizaci, což umožnilo aktivnější zapojení do podnikatelské sféry na straně jedné a zkomplikování zajištění financování provozu na straně druhé.


Nárust povinností vyžadoval jak novou techniku, tak nárůst zaměstnanců. Dnes je v této organizaci zaměstnáno 141 lidí, kteří mají na starost obvyklé činnosti, jako je svoz komunálního odpadu, čištění města, údržbu městské zeleně, správu hřbitovů a psího útulku v Lazci, či provoz a opravy veřejného osvětlení a opravy městského mobiliáře (kašny, autobusové zastávky, lavičky apod.) na území Příbrami a 9 spádových obcích.