Sběrný dvůr, Kompostárna

/aktualizováno 31.10. 2023/
 

Od 01.11.2023 je v areálu Sběrného dvora v Příbrami otevřeno nové  Re-use centrum. Vice informací naleznete zde: Re-use centrum - dejte věcem ,,DRUHÝ ŽIVOT"

Provozní řád Re-use centra Příbram zde

 
Odpady přijímané na sběrném dvoře jsou pro občany města bez poplatků vyjma stavební suti a demoličního odpadu, jehož uložení je zpoplatněno v ceně 1.100 Kč/t (včetně DPH)
 
 

Sběrný dvůr slouží pro dočasné skladování odpadů kategorie "O" a "N", které budou následně odváženy podle druhu a kategorie k využití či odstranění. Roční kapacita skladovaných odpadů kategorie "O" je předpokládána do 3000t, okamžitá maximální kapacita nepřekročí 250t. Maximální množství skladovaných odpadů kategorie "N" činí  20t. Okamžitá maximální kapacita nepřekročí 2t.

Tedy, pokud potřebujete vyhodit něco, co se nevejde do běžné nádoby na odpad (starý koberec, elektrospotřebič, pneumatika…), přivezte to právě na Sběrný dvůr.

Postup předání a převzetí odpadu:

Po příjezdu na Sběrný dvůr zastavte na značce STOP a zaregistrujte se u obsluhy. Budete vyzváni k předložení dokladu, ze kterého jasně vyplývá, že vaším trvalým bydlištěm je Příbram. Poté bude váš odpad zkontrolován, zda v něm není něco, co v SD nelze uložit (autoskla, azbest a další). Budete odesláni s odpadem na váhu a poté odpad uložíte dle pokynů obsluhy. Pokud váš odpad nebude možné identifikovat, nebude přijat. Při předání a uložení nebezpečných odpadů musíte tyto odevzdat vždy řádně uzavřené a jednoznačně označené. V případě pochybností má obsluha právo tento odpad odmítnout.

Odpady přijímané do zařízení zde.

Kompostárna je v provozu

Kompostárna o kapacitě 2 500 t/rok zpracovaného materiálu slouží pro shromažďování rostlinných zbytků především z údržby zeleně veřejných prostranství, hřbitovů, hřišť a zahrad, vznikající na území Příbrami a dále jejich úpravu a následné zpracování na zelený kompost. Produktem kompostování je výhradně zelený kompost (substrát vzniklý kompostováním zelených zbytků), který je využíván k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města.

 

Oznamuji Potřebuji

Sběrný dvůr

Mlynářská
Příbram I

Otevřeno: Po - Pá 8 - 17, So 9 - 13

 

Kontakt:

mobil: 775 785 764