Veřejné osvětlení a parkoviště

/aktualizováno 4. 1. 2021/

POZOR! Hodiny ve městě nespravujeme. Na starosti je má  firma Czech Time Media, s r. o. Hlášení poruch bezplatně na 800 888 006!

Zaměstnanci zajišťují správu, provoz a opravy veřejného osvětlení v Příbrami, v devíti spádových obcích a osvětlení vybraného městského mobiliáře (kašny, zastávky MHD, městské znaky apod.).

Mimo tuto hlavní činnost spravují, provozují a opravují 22 parkovacích automatů, hlavní kašnu na nám. T.G.M, cykloboxy. Spravují reklamní tabule na sloupech VO, provádí opravy a údržbu elektroinstalace na budovách a majetku ve správě TS včetně veškerých elektrorevizí. Elektrikáři pokrývají veškeré městské akce. Zajišťují vánoční a velikonoční výzdobu města.

Veřejné osvětlení města Příbrami má celkem 65 rozvaděčů (10 ve spádových obcích, 59 světel je napájeno z jiných rozvaděčů). 40 rozvaděčů bylo přestavěno a je ovládáno dálkově, zbylých 25 je zapínáno a vypínáno fotobuňkou.

Na veřejném osvětlení je týdně v průměru více jak 30 nejrůznějších závad, které vyplývají:

  1. z běžných (provozních) poruch světelných bodů (výměna výbojky, zářivky, tlumivky)
  2. ze stáří světelných bodů - nutná kompletní výměna anebo podstatné části (v roce 2019 bylo vyměněno z provozních prostředků celkem 172 světel)
  3. ze stavu sloupů (v roce 2018 bylo vyměněno 33 havarijních sloupů a 18 kvůli vandalismu nebo autonehodám.)
  4. z neuspokojivého stavu kabeláže - jejího stáří a celkového poškození (v roce 2019 bylo odstraněno 102 zkratů spojených s výkopy a výměnou nebo spojkováním kabelů)
  5. ze stavu rozvaděčů veřejného osvětlení (loni jich bylo 12 zrenovováno)
  6. z běžných poruch ovládání (porucha fotobuňky, systému S.E.R.V.O.)
  7. z vandalismu - podíl této položky v r. 2019 narostl oproti r. 2018 o 14%
  8. z dopravních nehod,
  9. z neúmyslného poškození (při stavebních pracích, výkopech, manipulacích apod.)
  10. z vlivu přírodních živlů a vlivem poškození stromy.

Hlavní pozornost v rámci správy veřejného osvětlení bude v roce 2020 zaměřena na udržení provozu, preventivní výměnu havarijních sloupů např. v Prachatické ulici, vnitrobloku na Drkolnově, opravu poškozených sítí v Plzeňské, Rožmitálské, v okolí nám 17.listopadu. Kompletní rekonstrukci projde dalších 13 rozvaděčů, zejména v přilehlých obcích, Brodské a  Klaudově ulici.  Budou vyměněny světla ve Zdabořské, Čechovské a na Drkolnově. Budou doplněny jednotlivé světelné body na 12 místech z důvodu zvýšení bezpečnosti. V roce 2020 proběhnou i některé investiční akce do veřejného osvětlení, např. kompletní výměna světel a sloupů ve Svatohorké aleji a části Svaté hory. Při rekonstrukci pěší zóny Cíl bude vyměněno kompletně celé osvětlení.

V případě volné kapacity nabízí středisko opravy osvětlení, elektroinstalace, pronájem plošin (MP 16, 17, 22).

Truhlárna

Zaměstnanci provádí opravy, údržbu, výrobu a instalaci dřevěných částí městského mobiliáře (lavičky, plenty, můstky, hračky na dětských hřištích, stánky, stání TKO, kašny apod.). Staví betlém, plůtky ke stromům, pódium, zajišťují opravy a údržbu budov, opravy a výrobu pro ostatní střediska TS.

V roce 2019 až dvakrát týdně opravovali dřevěné plenty (autohavárie, řádění vandalů), udržovali můstky a lávky, dřevěné průlezky a herní prvky na dětských hřištích, lavičky, ostatní městský mobiliář, dřevěné ohrazení pro stání nádob tříděného odpadu. Vyrábí nábytek a rakvičky.

V roce 2020 se bude pokračovat v renovaci, opravách mobiliáře, budov v obvyklém rozsahu a v dobudování hnízd TKO.

Středisko při volné kapacitě přijímá zakázky.

Dopravní terminál autobusového nádraží

Dopravní terminál autobusového nádraží je provozován v rámci hlavní činnosti Technických služeb města Příbrami p.o. a činnost se řídí dle schváleného Dopravně bezpečnostního provozního řádu..

Zaměstnanci zajišťují správu, provoz, úklid a údržbu budovy dopravního terminálu a venkovních prostor - od ul. Čs. Armády po plot u kolejí, včetně propojovacího dřevěného schodiště.

Parkoviště

Od 1. 7. 2016 provozujeme servis parkovacích automatů. Případné poruchy hlaste Městské Policii - 156.

Seznam parkovacích automatů

Parkovací zóny

 

Oznamuji Potřebuji

Začali jsme odstraňovat vánoční výzdobu

Josef Jindra

vedoucí střediska Veřejné osvětlení, truhlárna


mobil: 777 705 607
pevná linka: 318 624 191 linka 34
e-mail: josef.jindra@ts-pb.cz