Veřejné osvětlení a parkoviště

/aktualizováno 25. 10. 2023/

Pokud vidíte svítit veřejné osvětlení ve dne, není to chyba. Znamená to, že v daném místě řešíme poruchu a během oprav musí být síť pod proudem.

POZOR! Hodiny ve městě nespravujeme. Na starosti je má  firma Czech Time Media, s r. o. Hlášení poruch bezplatně na 800 888 006!

Spravujeme a opravujeme veřejné osvětlení v Příbrami a devíti spádových obcích. Zajišťujeme osvětlení památek, městských kašen, autobusového nádraží a zastávek.

     Zajišťujeme provoz parkovacích automatů, hlavní kašny na nám. T.G.M a  cykloboxů. Instalujeme reklamní tabule na sloupech VO, provádíme opravy a údržbu elektroinstalace na budovách a majetku ve správě TS. Dohlížíme na provoz všech kotelen ve správě TS. Naši elektrikáři provádějí připojení veškerých městských akcí jako jsou koncerty, výstavy, trhy a další. Zajišťujeme vánoční a velikonoční výzdobu města.

     Veřejné osvětlení města Příbrami má celkem 67 rozvaděčů (z toho 14 ve spádových obcích). V místech chybějící sítě VO jsou desítky svítidel napojeny z jiných připojovacích míst. Ve 40 rozvaděčích VO je instalováno dálkové ovládání, zbylých 27 je zapínáno a vypínáno fotobuňkou. V roce 2023 bude dalších 8 rozvaděčů upraveno na dálkové ovládání.

    V současné době probíhá příprava a realizace výměn více než 1200 svítidel za LED světelné zdroje a další etapy výměn budou následovat. Vzhledem k ceně elektrické energie a budoucím úsporám mají tyto projekty prioritu. Zároveň se výměnou svítidel sníží poruchovost díky odstranění vysloužilých lamp. Současně s blokovou výměnou lamp budou nahrazeny vysloužilé rozvaděče a vyměněny poškozené stožáry.

     V několika lokalitách v Příbrami i přidružených obcích probíhá výstavba nového veřejného osvětlení. Jedná se o náhrady vysloužilého veřejného osvětlení nebo doplnění v neosvětlených lokalitách. Přebíráme do správy několik nových sítí VO v nově vznikajících částech města.

     Na veřejném osvětlení se průběžně vyskytuje řada závad, které jsou průběžně opravujeme. Možné druhy závad VO a servisních činností:

  1. Běžné provozní poruchy jako je skončení životnosti výbojek nebo zářivek (výměny), závady na předřadnících svítidel nebo instalaci.
  2. Vysloužilá svítidla vyměňujeme za nová, případně instalujeme svítidla repasovaná, která opravujeme v našich dílnách.
  3. Zemní kabelová síť je v některých částech města značného stáří a vznikají poruchy – zkraty nebo přerušení. Tyto poruchy vyhledáváme a opravujeme.
  4. Některé stožáry jsou již vysloužilé (urezlé nebo popraskané). Tyto nahrazujeme za nové, většinou kovové
  5. Při některých dopravních nehodách dochází k poškození stožárů VO nebo světelné signalizace. Tyto stožáry v nejkratším možném čase nahrazujeme.
  6. Opravujeme po zásahu vandalů. Týká se jak svítidel, tak patic sloupů, rozvaděčů a dalších zařízení.
  7. Opravujeme závady vzniklé nepříznivým počasím. Padající stromy nebo poryvy větru mohou poškodit sloupy, svítidla nebo vedení. Přívalová nebo havarijní voda se může dostat do elektrických částí.
  8. Opravujeme neúmyslná poškození sítě VO (při stavebních pracích, výkopech, manipulacích apod.)

     V případě volné kapacity nabízí středisko opravy venkovního osvětlení a pronájem plošin (MP 16, 17, 22).

Truhlárna

Zaměstnanci provádí opravy, údržbu, výrobu a instalaci dřevěných částí městského mobiliáře (lavičky, plenty, můstky, hračky na dětských hřištích, stánky, stání TKO, kašny apod.). Staví betlém, plůtky ke stromům, pódium, zajišťují opravy a údržbu budov, opravy a výrobu pro ostatní střediska TS.

Dopravní terminál autobusového nádraží

Dopravní terminál autobusového nádraží je provozován v rámci hlavní činnosti Technických služeb města Příbrami p.o. a činnost se řídí dle schváleného Dopravně bezpečnostního provozního řádu..

Zaměstnanci zajišťují správu, provoz, úklid a údržbu budovy dopravního terminálu a venkovních prostor - od ul. Čs. Armády po plot u kolejí, včetně propojovacího dřevěného schodiště.

Parkoviště

Provozujeme 22 parkovacích automatů. Případné poruchy hlaste Městské Policii - 156.

Seznam parkovacích automatů

Parkovací zóny

 

Oznamuji Potřebuji

Instalujeme do města vánoční výzdobu.

Petr Lukáš Vavřík

vedoucí střediska Veřejné osvětlení

mobil: 777 705 607
pevná linka: 318 624 191 linka 34
e-mail: lukas.vavrik@ts-pb.cz