Veřejné osvětlení a parkoviště

/aktualizováno 1. 7. 2022/

Do nástupu nového vedoucího střediska (1. 9. 2022) využívejte prosím pro kontakt se střediskem dispečink. Hlášení poruch prosíme hlásit prostřednictvím formuláře OZNAMUJI (oranžový vpravo nahoře na hlavní stránce webu)

POZOR! Hodiny ve městě nespravujeme. Na starosti je má  firma Czech Time Media, s r. o. Hlášení poruch bezplatně na 800 888 006!

Zaměstnanci zajišťují správu, provoz a opravy veřejného osvětlení v Příbrami, v devíti spádových obcích a osvětlení vybraného městského mobiliáře (kašny, autobusové zastávky apod.).

Mimo to spravují, provozují a opravují 22 parkovacích automatů, hlavní kašnu na nám. T.G.M, cykloboxy. Instalují reklamní tabule na sloupech VO, provádí opravy a údržbu elektroinstalace na budovách a majetku ve správě TS včetně elektrorevizí. Elektrikáři pokrývají veškeré městské akce. Zajišťují vánoční a velikonoční výzdobu města.

Veřejné osvětlení města Příbrami má celkem 67 rozvaděčů (14 ve spádových obcích, 59 světel je napájeno z jiných rozvaděčů). 40 rozvaděčů bylo přestavěno a je ovládáno dálkově, zbylých 27 je zapínáno a vypínáno fotobuňkou.

Na veřejném osvětlení je týdně v průměru více jak 30 nejrůznějších závad, které vyplývají:

  1. z běžných (provozních) poruch světelných bodů (výměna výbojky, zářivky, tlumivky)
  2. ze stáří světelných bodů - nutná kompletní výměna anebo podstatné části (v roce 2020 bylo vyměněno z provozních prostředků celkem 153 světel)
  3. ze stavu sloupů (v roce 2021 bylo vyměněno 42 havarijních sloupů a 19 kvůli vandalismu nebo autonehodám.)
  4. z neuspokojivého stavu kabeláže - jejího stáří a celkového poškození (v roce 2021 bylo odstraněno 101 zkratů spojených s výkopy a výměnou nebo spojkováním kabelů)
  5. ze stavu rozvaděčů veřejného osvětlení (loni jich bylo 6 zrenovováno)
  6. z běžných poruch ovládání (porucha fotobuňky, systému S.E.R.V.O.)
  7. z vandalismu - podíl této položky se meziročně nadále snižuje (v roce 2021 cca o desetinu méně než v roce předchozím)
  8. z dopravních nehod,
  9. z neúmyslného poškození (při stavebních pracích, výkopech, manipulacích apod.)
  10. z vlivu přírodních živlů a vlivem poškození stromy.

Hlavní pozornost v rámci správy veřejného osvětlení bude v roce 2022 zaměřena na udržení provozu, preventivní výměnu havarijních sloupů např. v Nádražní ulici, vnitrobloku na Drkolnově, Balbínově ulici natření a opravu poškozených sítí ve Sportovní, Pod Čertovým pahorkem, v Táborské, Žižkově. Kompletní rekonstrukci projde dalších 6 rozvaděčů ve Školní, Družstevní, v Brodské a přilehlých obcích. Postupně bude vyměněno stávající osvětlení za nová LED světla v Březnické, Milínské, části Čechovské a části Strakonické. Budou doplněny jednotlivé světelné body na 8 místech z důvodu zvýšení bezpečnosti. V roce 2022 bude takto vyměněno na 650 světel a 26 sloupů VO v rámci 11 RVO včetně rekonstrukcí 3 rozvaděčů.  Je připravena investiční akce výměny veřejného osvětlení v Lazci, části Obecnické, v Ulici Jana Drdy, Prokopské.

V případě volné kapacity nabízí středisko opravy osvětlení, elektroinstalace, pronájem plošin (MP 16, 17, 22).

Truhlárna

Zaměstnanci provádí opravy, údržbu, výrobu a instalaci dřevěných částí městského mobiliáře (lavičky, plenty, můstky, hračky na dětských hřištích, stánky, stání TKO, kašny apod.). Staví betlém, plůtky ke stromům, pódium, zajišťují opravy a údržbu budov, opravy a výrobu pro ostatní střediska TS.

V roce 2021 obvykle až dvakrát týdně opravovali dřevěné plenty (autohavárie, řádění vandalů),  denně udržovali můstky a lávky, dřevěné průlezky a herní prvky na dětských hřištích, lavičky, ostatní městský mobiliář, dřevěné ohrazení pro stání nádob tříděného odpadu. vyrobili a předali k užívání altán a mobiliář u vsupu do Brd v Kozičíně. Vyrábí nábytek a rakvičky.

Středisko při volné kapacitě přijímá zakázky.

Dopravní terminál autobusového nádraží

Dopravní terminál autobusového nádraží je provozován v rámci hlavní činnosti Technických služeb města Příbrami p.o. a činnost se řídí dle schváleného Dopravně bezpečnostního provozního řádu..

Zaměstnanci zajišťují správu, provoz, úklid a údržbu budovy dopravního terminálu a venkovních prostor - od ul. Čs. Armády po plot u kolejí, včetně propojovacího dřevěného schodiště.

Parkoviště

Provozujeme 22 parkovacích automatů. Případné poruchy hlaste Městské Policii - 156.

Seznam parkovacích automatů

Parkovací zóny

 

Oznamuji Potřebuji

Číslujeme sloupy VO.

Dispečer

do doby nástupu nového vedoucího střediska


mobil: 777 705 600
pevná linka: x
e-mail: info@ts-pb.cz