Veřejné osvětlení a parkoviště

/aktualizováno 29. 11. 2022/

Pokud vidíte svítit veřejné osvětlení ve dne, není to chyba. Znamená to, že v daném místě řešíme poruchu a během oprav musí být síť pod proudem.

POZOR! Hodiny ve městě nespravujeme. Na starosti je má  firma Czech Time Media, s r. o. Hlášení poruch bezplatně na 800 888 006!

Zaměstnanci zajišťují správu, provoz a opravy veřejného osvětlení v Příbrami, v devíti spádových obcích a osvětlení vybraného městského mobiliáře (kašny, autobusové zastávky apod.).

Mimo to spravují, provozují a opravují 22 parkovacích automatů, hlavní kašnu na nám. T.G.M, cykloboxy. Instalují reklamní tabule na sloupech VO, provádí opravy a údržbu elektroinstalace na budovách a majetku ve správě TS včetně elektrorevizí. Elektrikáři pokrývají veškeré městské akce. Zajišťují vánoční a velikonoční výzdobu města.

Veřejné osvětlení města Příbrami má celkem 67 rozvaděčů (14 ve spádových obcích, 59 světel je napájeno z jiných rozvaděčů). 40 rozvaděčů bylo přestavěno a je ovládáno dálkově, zbylých 27 je zapínáno a vypínáno fotobuňkou.

Na veřejném osvětlení je týdně v průměru více jak 30 nejrůznějších závad, které vyplývají:

  1. z běžných (provozních) poruch světelných bodů (výměna výbojky, zářivky, tlumivky)
  2. ze stáří světelných bodů - nutná kompletní výměna anebo podstatné části (v roce 2020 bylo vyměněno z provozních prostředků celkem 153 světel)
  3. ze stavu sloupů (v roce 2021 bylo vyměněno 42 havarijních sloupů a 19 kvůli vandalismu nebo autonehodám.)
  4. z neuspokojivého stavu kabeláže - jejího stáří a celkového poškození (v roce 2021 bylo odstraněno 101 zkratů spojených s výkopy a výměnou nebo spojkováním kabelů)
  5. ze stavu rozvaděčů veřejného osvětlení (loni jich bylo 6 zrenovováno)
  6. z běžných poruch ovládání (porucha fotobuňky, systému S.E.R.V.O.)
  7. z vandalismu - podíl této položky se meziročně nadále snižuje (v roce 2021 cca o desetinu méně než v roce předchozím)
  8. z dopravních nehod,
  9. z neúmyslného poškození (při stavebních pracích, výkopech, manipulacích apod.)
  10. z vlivu přírodních živlů a vlivem poškození stromy.

Hlavní pozornost v rámci správy veřejného osvětlení bude v roce 2022 zaměřena na udržení provozu, preventivní výměnu havarijních sloupů např. v Nádražní ulici, vnitrobloku na Drkolnově, Balbínově ulici natření a opravu poškozených sítí ve Sportovní, Pod Čertovým pahorkem, v Táborské, Žižkově. Kompletní rekonstrukci projde dalších 6 rozvaděčů ve Školní, Družstevní, v Brodské a přilehlých obcích. Postupně bude vyměněno stávající osvětlení za nová LED světla v Březnické, Milínské, části Čechovské a části Strakonické. Budou doplněny jednotlivé světelné body na 8 místech z důvodu zvýšení bezpečnosti. V roce 2022 bude takto vyměněno na 650 světel a 26 sloupů VO v rámci 11 RVO včetně rekonstrukcí 3 rozvaděčů.  Je připravena investiční akce výměny veřejného osvětlení v Lazci, části Obecnické, v Ulici Jana Drdy, Prokopské.

V případě volné kapacity nabízí středisko opravy osvětlení, elektroinstalace, pronájem plošin (MP 16, 17, 22).

Truhlárna

Zaměstnanci provádí opravy, údržbu, výrobu a instalaci dřevěných částí městského mobiliáře (lavičky, plenty, můstky, hračky na dětských hřištích, stánky, stání TKO, kašny apod.). Staví betlém, plůtky ke stromům, pódium, zajišťují opravy a údržbu budov, opravy a výrobu pro ostatní střediska TS.

V roce 2021 obvykle až dvakrát týdně opravovali dřevěné plenty (autohavárie, řádění vandalů),  denně udržovali můstky a lávky, dřevěné průlezky a herní prvky na dětských hřištích, lavičky, ostatní městský mobiliář, dřevěné ohrazení pro stání nádob tříděného odpadu. vyrobili a předali k užívání altán a mobiliář u vsupu do Brd v Kozičíně. Vyrábí nábytek a rakvičky.

Středisko při volné kapacitě přijímá zakázky.

Dopravní terminál autobusového nádraží

Dopravní terminál autobusového nádraží je provozován v rámci hlavní činnosti Technických služeb města Příbrami p.o. a činnost se řídí dle schváleného Dopravně bezpečnostního provozního řádu..

Zaměstnanci zajišťují správu, provoz, úklid a údržbu budovy dopravního terminálu a venkovních prostor - od ul. Čs. Armády po plot u kolejí, včetně propojovacího dřevěného schodiště.

Parkoviště

Provozujeme 22 parkovacích automatů. Případné poruchy hlaste Městské Policii - 156.

Seznam parkovacích automatů

Parkovací zóny

 

Oznamuji Potřebuji

Nazdobili jsme pro vás vánoční stromy

Petr Lukáš Vavřík

vedoucí střediska Veřejné osvětlení

mobil: 777 705 607
pevná linka: 318 624 191 linka 34
e-mail: lukas.vavrik@ts-pb.cz