Info, vrátnice

tel.: 318 624 191 (po - pá 6.00 - 16.00)
dispečink: 777 705 600 NONSTOP (od 1.11. - 31. 3.)
info@ts-pb.cz

Pokladna 

po-pá 7 - 11, 11.30 - 14.30 (platba kartou je možná)

Lenka Valíčková
tel.: 318 624 191 linka 23
lenka.valickova@ts-pb.cz

Personalistka

Miroslava Skalická
tel.: 318 624 191 linka 25
miroslava.skalicka@ts-pb.cz

 

Ředitelka

Ing. Irena Hofmanová
tel.: 318 621 426
irena.hofmanova@ts-pb.cz

Sekretariát

Ivana Myslíková
tel.: 318 624 191 linka 33
info@ts-pb.cz

 

Vedoucí ekonomického úseku

Ing. Jakub Kňaze
tel.: 318 624 191 linka 22
jakub.knaze@ts-pb.cz

Škody způsobené činností TS

Jitka Formanová
tel.: 318 624 191 linka 27
jitka.formanova@ts-pb.cz

Fakturace

Monika Kardová
mobil: 776 794 317
tel.: 318 624 191 linka 23
monika.kardova@ts-pb.cz

 

Vyjádření ke stavbám

Kateřina Srchová
tel.: 318 624 191 linka 24
katerina.srchova@ts-pb.cz

PR a BOZP

Ing. Matěj Bárta
tel.: 777 459 347
matej.barta@ts-pb.cz

 

Vedoucí střediska Svoz komunálního odpadu

Bc. Jiří Zrostlík
mobil: 777 705 605
tel.: 318 624 191 linka 29
jiri.zrostlik@ts-pb.cz

Svoz odpadu - objednávky a reklamace

Michaela Marcínová
mobil: 777 705 617
tel.: 318 624 191 linka 29
michaela.marcinova@ts-pb.cz

Svoz odpadu - projekty 

Petra Štíchová
tel.: 777 705 633
petra.stichova@ts-pb.cz

Sběrný dvůr a kompostárna

tel.: 775 785 764
sbernydvur@ts-pb.cz

 

 

Vedoucí střediska Veřejné osvětlení

Petr Lukáš Vavřík
mobil: 777 705 607
tel.: 318 624 191 linka 34
lukas.vavrik@ts-pb.cz

Vedoucí střediska Veřejná zeleň

Bc. Libor Čermák
mobil: 777 705 610
tel.: 318 624 191 linka 28
verejnazelen@ts-pb.cz

Vedoucí střediska Správa komunikací; Dopravní značení

Josef Pospíšil
mobil: 777 705 604
tel.: 318 624 191 linka 30
josef.pospisil@ts-pb.cz

Vedoucí střediska Stavební činnosti; Dětská hřiště; Správa parků

Petr Hadač
mobil: 777 705 619
petr.hadac@ts-pb.cz

Vedoucí střediska Čištění města a zimní údržba

Daniel Michvocík
mobil: 777 705 609
tel.: 318 624 191 linka 32
dan.michvocik@ts-pb.cz

Vedoucí střediska Správa hřbitovů

Irena Michalová
mobil: 777 705 623
tel.: 318 624 075
hrbitov@ts-pb.cz

 

Vedoucí střediska Psí útulek; Odtahová služba

Ing. Hana Celerýnová
mobil: 777 705 606
tel.: 318 624 191 linka 31
hana.celerynova@ts-pb.cz

Informace o psech 

mobil: 777 705 616
tel.: 318 629 531
utulek@ts-pb.cz

facebook útulku

Potřebuji Oznamuji Parkovací karta Psi k adopci

Dispečer

ve dnech pracovního volna a klidu

mobil: 777 705 600

Dispečer zimní údržby

(1. 11. - 31. 3.)

NONSTOP mobil 777 705 600

 

Sociální sítě