Čištění města a zimní údržba

/aktualizováno 3. 5. 2024/

Aktuální dění

ZAHÁJENÍ BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ

    


Jarní úklidy

OBDOBÍ: většinou od posledního týdnu v března až konce dubna.
CO: strojní zametení silnic a chodníků. Následuje pak ruční dočištění, úklid přilehlých prostorů (zelené pásy, keře, dvory, stání pro odpadové nádoby, dětská hřiště, místa okolo laviček, úklid veřejných prostranství).

Denní úklid

KDE: město je rozděleno do deseti bloků - 1 - 2 pracovníci
CO: sběr nečistot, zametání včetně úklidu okolo odpadových nádob, laviček a prostranství, uklízíme dětská hřiště.
DOPLNĚNÍ SÁČKŮ NA PSÍ EXKREMENTY: Každé úterý a čtvrtek doplňujeme

Blokové čištění

Dle plánu schváleného Radou města
KDY: každé pondělí, středu a pátek od 19. do 42. týdne strojní a ruční blokové čištění.
ČAS: zahájení blokového čištění od 8:00
Týden před čištěním dané oblasti rozmisťujeme informační cedule se zákazem parkování.
Odtah vozidel, která i přes řádné označení dopravními značkami znemožňují strojní čištění viz zde.

Další činnosti

SBĚR PSÍCH EXKREMENTŮ - pomocí motorového vysavače

LIKVIDACE PRORŮSTAJÍCÍ TRÁVY - od května likvidace prorůstajících plevelů v chodnících a kolem obrubníků strojem na bázi vařící vody.

ODVOZ KADAVÉRU - odvoz uhynulé zvěře proškolenými zaměstnanci

SVOZ ODPADKOVÝCH KOŠŮ - denně svezena cca1/3 z 400 košů rozmístěných v Příbrami + týdně dalších 64 košů na exkrementy

ÚKLID PO TRZÍCH

ÚKLID SVATOHORSKÝCH SCHODŮ - 1x týdně

KROPENÍ - zalévání veřejné zeleně, zvlhčování města a návoz vody.

VEŘEJNÉ WC – veřejné WC na Náměstí 17.listopadu

 

Zimní údržba (1. 11. - 31. 3.)

JAK: zimní údržba se provádí podle plánu zimní údržby
KDY: od 1. listopadu do 31. března následujícího roku.
VZNIK ZIMNÍ SITUACE MIMO VYHRANĚNÉ OBDOBÍ: zmírňují se závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.

Zimní údržba je prováděna v souladu s obecně závaznými právní předpisy: Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění. Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Nařízení Města Příbram č. 1/2010 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování a zmírňování závady ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací v zimním období

Formulář k žádosti o odškodnění za úraz na neošetřené komunikaci je ke stažení zde.

Potřebuji Oznamuji Parkovací karta Psi k adopci

 

 

Daniel Michvocík

vedoucí stř. Čištění města a zimní údržba


mobil: 777 705 609
pevná linka: 318 624 191 linka 32
e-mail: dan.michvocik@ts-pb.cz

Pracovní doba 
6:00 -14:30