Odtah vozidel

/aktualizováno 3. 5. 2024/

Postup při výdeji odtaženého motorového vozidla

Pokud Vám bylo odtaženo motorové vozidlo, o provedení odtahu rozhodla Městská policie, Policie ČR, MěÚ – dopravní úřad.

Vaše vozidlo Vám bude vydáno z parkoviště za těchto podmínek:
  1. Prokázaní dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz apod.)
  2. Prokázání vlastnictví k odtaženému motorovému vozidlu (osvědčení o technickém stavu).
  3. Pokud vozidlo vyžaduje vydat jiná osoba, než majitel prokáže se rovněž úředně ověřenou plnou mocí.
  4. Předložení dokladu o vyřešení přestupku u Městské policie.
  5. Zaplacení poplatku za odtah a parkování odtaženého motorového vozidla
    • hotově nebo kartou v podkladně Technických služeb (v pracovní době)
    • pouze kartou u obsluhy parkoviště (v mimopracovní době).
  6. Fyzicky protokolárně převezme od obsluhy parkoviště odtažené motorové vozidlo. Přitom dbá o důslednou kontrolu a zapsání všech závad, které při přebírání zjistil a tyto závady nejsou již v protokolu o nakládání a skládání vozidla uvedeny.

Bez splnění všech podmínek v bodě č. 1. až 6. tohoto „Postupu“ nebude vozidlo vydáno (vydání vozidla probíhá v souladu s ustanovením § 175 Občanského zákoníku v platném znění).

 

Nesouhlas s odtažením vozu

Pokud majitel odtaženého motorového vozidla nesouhlasí s odtažením, vyžádá si od obsluhy parkoviště tiskopis „Žádost o projednání odtažení motorového vozidla“, kterou odešle na městský úřad Přibram.

Nesouhlas nepředstavuje důvod k vydání odtaženého motorového vozidla bez zaplacení. Po projednání žádosti v komisi, pokud komise rozhodne, že vozidlo bylo odtaženo neoprávněně (nemoc, dovolená apod.) Městský úřad Příbram vrátí poplatky, za odtah a parkovné, majiteli odtaženého morového vozidla.

 

Ceník:

odtah: 1 300 Kč
neúplný odtah: 650 Kč
parkování za první 2 hodiny: 50 Kč
parkování první den: 100 Kč
parkování za každý další den: 200 Kč

Potřebuji Oznamuji Parkovací karta Psi k adopci

Ing. Hana Celerýnová

Psí útulek, sklad, odtahová služba


mobil: 777 705 606
pevná linka: 318 624 191 linka 31
e-mail: hana.celerynova@ts-pb.cz

Pracovní doba:
Po - Pá: 6.00–16.00 hodin
telefon: 318 624 191 (vrátnice)

Mimopracovní doba:
Po - Pá (16.00 - 6.00) prostřednictvím Městské policie, tel: 156
O svátcích a víkendech NONSTOP prostřednictvím Městské policie, tel: 156