Reklamy

Reklamní možnosti ve správě TS

/aktualizováno 19. 2. 2024/

Výběrové řízení na provozovatele reklamního a navigačního systému FLEX

Na základě rozhodnutí Rady města Příbrami 0160/2024 vypisují Technické služby města Příbrami, p.o. výběrové řízení na provozování reklamního a navigačního systému FLEX umístěného na sloupech VO v Příbrami.

Jedná se komplexní pronájem všech sloupů VO osazených reklamními nosiči FLEX na území města Příbrami. 

Podmínky provozování naleznete v návrhu smlouvy zde. Umístění sloupů VO zde.

Minimální cena za pronájem jednoho sloupu VO je 350 Kč/sloup/měsíc. Hodnotícím kritériem je nabídnutá cena.

Nabídky zašlete poštou na adresu Technické služby města Příbrami, p.o., U Kasáren 6, 261 01 Příbram, nebo elektronicky na adresu info@ts-pb.cz nebo zaneste osobně.


Lhůta pro podání nabídek do 29.2.2024 14.30 h.

Oznamuji Potřebuji

Kateřina Srchová


pevná linka: 318 624 191 linka 24
e-mail: katerina.srchova@ts-pb.cz