Reklamy

Reklamní možnosti ve správě TS

/aktualizováno 18. 5. 2022/

Technické služby města Příbrami, p. o. nabízejí možnost umístění Vaší reklamy ve vybraných přístřešcích MHD (CityLighty), na sloupech veřejného osvětlení, na zábradlích a na vybraných vozech TS.

Na základě NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 2/2021 (usn. RM č. 1207/2021 ze dne 27. 12. 2021), kdy náš zřizovatel rozhodl o regulaci reklamy na území města Příbramě, nebudeme s platností od 1. července 2022 pronajímat k reklamě městská zábradlí a reklamu na veřejném osvětlení vyjma navigačního systému. Světelné vítríny City Light budou od 1. 7. 2022 určeny k propagaci kultury, sportu, humanitárních a neziskových organizací, případně vzdělávacích projektů. Děkujeme za pochopení.

 

City Light

Až 23 míst k umístění Vaší reklamy ve vitrínách CITYLIGHT o rozměru 1185 x 1750 mm. Umístění je v přístřešcích zastávkách MHD na hlavních silnicích ve městě Příbram.

 

 

Veřejné osvětlení

 

Flex

Až 140 míst k umístění vaší reklamy na reklamních panelech FLEX o rozměru 775 x 1340 mm, materiál: polep PVC desky. Umístění na hlavních silnicích ve městě v minimální výšce tří metrů. Vhodné na dlouhodobý pronájem.

Zde mapa, ceník, objednávka

 

Horizont

Je reklamní nosič plakátu formátu A1 krytý fólií, instalovaný ve výši očí v počtu až na 51 sloupech VO na nejfrekventovanějších ulicích města. Vhodné na krátkodobou reklamu.

Zde mapa, seznam místceník, objednávka

 

Jednorázové akce

Sloupy VO k pronájmu reklamní plochy, kdy si nájemce VO reklamu sám nainstaluje a sám odinstaluje. Umístit ji lze v ulicích města Příbrami na veřejném osvětlení, které stojí na pozemku města Příbrami, kromě 51 již zasmluvněných míst. Podmínkou je respektování pravidel umístění. Reklama nesmí být nainstalována ve vzdálenosti menší než 20 m od křižovatky, vadit v rozhledu na přechodech pro chodce nebo omezovat volný pohyb chodců. Upozorňujeme, že v oblastech parkovišť u nemocnice a u nákupních center (Kaufland, Tesco, apod.) jsou vlastníci veřejného osvětlení (a pozemky pod nimi) příslušné obchodní řetězce.

Podmínky a možnosti dle domluvy, viz kontakt. objednávka, ceník

 

Zábradlí

Nově nabízíme možnost umístění reklamních placht a banerů na vybraná zábradlí ve městě. Výhoda umístění v centru, možnost pro krátkodobé oznámení i dlouhodobé reklamní sdělení.

Podmínky a možnosti dle domluvy, viz kontakt. Mapa

 

Svozový vůz TS

Svozové vozy se pohybují po celém městě každý pracovní den. Vzhledem k charakteru výkonu práce jezdí pomalu a neustále zastavují. Reklama umístěná na bocích nástaveb je nepřehlédnutelná. Vhodné na krátkodobé annonce a reklamní sdělení.

Podmínky a možnosti dle domluvy, viz kontakt. ceník, objednávka

V případě, že zjistíme vyvěšení neoprávněné reklamy, budeme neprodleně informovat MP Příbram ve věci žádosti o zdokumentování přestupku.  Veškeré náklady s tímto spojené, budeme vymáhat po provozovateli reklamované akce.

Oznamuji Potřebuji

Kateřina Srchová


pevná linka: 318 624 191 linka 24
e-mail: katerina.srchova@ts-pb.cz