Reklamy

Reklamní možnosti ve správě TS

/aktualizováno 27. 9. 2023/

Technické služby města Příbrami, p. o. nabízejí možnost umístění Vaší reklamy ve vybraných přístřešcích MHD (CityLighty), na sloupech veřejného osvětlení a na vybraných vozech TS.

Na základě NAŘÍZENÍ MĚSTA, kterým se stanoví zákaz šíření reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu (usn. RM č. 0489/2023 ze dne 29. 05. 2023), kdy náš zřizovatel rozhodl o regulaci reklamy na území města Příbramě, původně už s platností od 1. července 2022 nepronajímáme k reklamě městská zábradlí a reklamu na veřejném osvětlení vyjma navigačního systému. Světelné vítríny City Light jsou od 1.července 2022 určeny k propagaci kultury, sportu, humanitárních a neziskových organizací, případně vzdělávacích projektů. Děkujeme za pochopení.

Na plochách k pronájmu mohou tak být zveřejněny pouze anonce na KULTURNÍ AKCE, nesmí být zveřejněn komerční prodej jakéhokoliv produktu ani služby.

 

1. CITY LIGHT

Až 23 míst k umístění Vaší reklamy ve vitrínách CITY LIGHT o rozměru 1185 x 1750 mm. Umístění je v přístřešcích zastávkách MHD na hlavních silnicích ve městě Příbram.

 

2. Reklamní panel FLEX na VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ

Až 152 míst k umístění vaší reklamy na reklamních panelech FLEX o rozměru 775 x 1340 mm, materiál: polep PVC desky. Umístění na hlavních silnicích ve městě v minimální výšce tří metrů. Vhodné na dlouhodobý pronájem.

Zde mapa, ceník, objednávka

 

3. Reklamní plocha na svozovém voze TS

Svozové vozy se pohybují po celém městě každý pracovní den. Vzhledem k charakteru výkonu práce jezdí pomalu a neustále zastavují. Reklama umístěná na bocích nástaveb je nepřehlédnutelná. Vhodné na krátkodobé annonce a reklamní sdělení.

Podmínky a možnosti dle domluvy, viz kontakt. ceník, objednávka

Trasy vozů s reklamnímy plochami: 4SI 36-90, 3ST 55-74.

 

V případě, že zjistíme vyvěšení neoprávněné reklamy, budeme neprodleně informovat MP Příbram ve věci žádosti o zdokumentování přestupku.  Veškeré náklady s tímto spojené, budeme vymáhat po provozovateli reklamované akce.

Oznamuji Potřebuji

Kateřina Srchová


pevná linka: 318 624 191 linka 24
e-mail: katerina.srchova@ts-pb.cz