Denní činosti

12. dubna 2021

Pozimní úklid pokračuje strojovým zametáním v Seifertově, Karla Kryla, Podbrdské, Čs. armády, E. Beneše, Politických vězňů, Kladenské, Bratří Čapků. Svážíme kromě komunálního odpadu také papír, plasty, kovy a tetrapack. Sázíme dřeviny ve Školní, větve z plošiny ořežeme v Tyršově, 28. října. Nálety vyřezáváme v Žežické, Pod Čertovým pahorkem. Ulomenou značku opravíme v S. K. Neumanna, vyvrácenou zábranu na parkovišti v Čs. armády, sloupek z potoka vylovíme a zabetonujeme zpět na cyklostezce do Bohutína. Pružinové houpačky opravíme na dětském hřišti v Mariánské. Natíráme sloupky značek v Gen. Tesaříka, posprejované značky vyčistíme v Mariánské. Truhláři dokončují výrobu stojanu pro kola k altánu do Kozičína. V Psím útulku v Lazci je 8 psů.

9. dubna 2021

Opravujeme osvětlení na autobusovém terminálu v Nádražní, areálu 1. ZŠ v Balbínově, Svatohorské aleji, Brodské a Sadové. Nainstalujeme zpět opravené plenty do Žežické a Osvobození. Prořezáváme keře v B. Němcové. Uklídíme okolí Junior klubu a Fialova rybníku. Strojově zameteme Tyršovu, Na Příkopech, Gen. Tesaříka, v Jiráskových sadech, Legionářů, E. Beneše. Odtahujeme auta nerespektující dopravní značení. Odstraníme neplatné značky v Čechovské a Mariánské. Pokračujeme ve výstavbě altánu v Kozičíně. Svážíme tříděný odpad: papír a plasty.

8. dubna 2021

Svážíme odpadkové koše, komunální odpad, větve z výřezů, černé skládky, plasty a papír. Postavíme a zapojíme zpět veřejné osvětlení za 7. ZŠ po stavebních pracích. Umyjeme postříkané čekárny MHD v Žežické, Rožmitálské. Vysavač na exkrementy jede na Horní Oboru, Ryneček, Průběžnou, Milínskou a podél cyklostezky na Nový Rybník. Opravujeme veřejné osvětlení Na Beránkách v Žežicích, ve Sportovní, Slunné. V truhlárně vyrábíme nové dřevěné plenty na výměnu do Žežické. Pokračuje řez větví z plošiny v Jiráskových sadech a řez náletů u garáží v Anenské. V Psím útulku je dnes 8 psů.

7. dubna 2021

Nad ránem jsme vyjeli zimní údržbě komunikací, ometáme schody a vstupy na přechody pro chodce.Z plošiny ořežeme nebezpečné větve v Jiráskových sadech. Nálety likvidujeme na Sevastopolském náměstí, v Jarolímkových sadech. Uklízíme okolí Čekalikovského rybníčku po kácení a úpravách terénů. Likvidujeme přístřešek za "Céčkem" v B. Němcové. Opravíme oplocení pískoviště na Rynečku. Svážíme papír, plasty, odpadkové koše. Opravujeme rozvaděč na WC na Nám. 17. listopadu. Od zvířecích (snad) exkrementů vyčistíme sídliště Drkolnov, Školní a Osvobození.

6. dubna 2021

Brzy ráno jsme některé klouzající silnice museli posypat. Uklízíme město po větru. Vyčistíme nátokové česlo ve Špitálské. Nízké větve ořežeme v S. K. Neumanna, Milínské, Jiráskových sadech. Keře tvarujeme Na Leštině, E. Beneše a Jarolímkových sadech. Náletový šípek vyřežeme ve spodní části Osvobození. Svážíme papír, plasty a černé skládky od popelnic. Opravujeme poruchy na osvětlení v Brodské, B. Němcově, E. Beneše, Pod Čertovým pahorkem, Kopernikově, Protifašistických bojovníků. Vyvrácenou značku vrátíme zpět do Seifertovy. Opravíme kanálek v Potoční. Navážíme písek do pískovišť. V Psím útulku je 8 psů.

1. dubna 2021

Pokračuje stavba altánu v Kozičíně. Opravíme lavičku na Nám. H. Kličky, oplocení psího výběhu v lesoparku Litavka. Narovnáme ohnuté dopravní značky V Lukách, Osvobození, E. Beneše. Čistíme kanály v Drkolnovské, Rovné, Družstevní. Uklidíme po kácení na Nám. H. Kličky, Horní Oboře, v Průběžné a na hřbitově. Ořežeme keře v Jarolímkových sadech. Vytyčujeme sítě pro stavbu K Drkolnovu. Svážíme papír, plasty, bílé sklo. Poruchy světelných bodů evidujeme (a opravíme) v Legionářů, Na Leštině, v Žežické, Ve Dvoře, Poštovní, Rožmitálské, Majerově a na Svaté Hoře.Uklízíme v ulicích města.

31. března 2021

Uklidíme kolem schodů do Plzeňské z Horní Obory. Zametáme U Nemocnice, v Riegrově, Hálkově, Nad Jatkami. Vyvrácené značky opravíme v Brodské a na Svaté Hoře. Propadlý kanál opravíme na Sevastopolském náměstí, na Horní Oboře všechny kanálové vpustě vyčistíme. V Žežicích pokácíme javor, na Nám. H. Kličky břízu a v Žežické také břízu. Poruchy na veřejném osvětlení řešíme na Fantově louce,  v Prof. Karla Pobudy, Osvobození, Zdabořské, Ke Stadionu, K Podlesí a na chodníku do Žežic. Svážíme papír, plasty, barevné sklo a uklízíme černé skládky.

30. března 2021

Umyjeme čekárny MHD po městě, zameteme Svatohorské schody, natřeme ping-pongové stoly na hřištích v Mariánské a Kpt. Olesinského. Kácíme jilm a jeřáb v Legionářů, lípu na Nám. H. Kličky. V areálu školy v Žežické vyřezáváme výmladky, keře zmlazujeme v Legionářů, Politických vězňů. Pokládáme břidlicovou podlahu a montujeme střechu do altánu v Kozičíně. Uraženou značku opravíme v Čs. armády. Strojově zameteme v Jinecké, Kamenné, Fibichově, V Zahrádkách a Východní náměstí. Nakládáme dřevo pro výrobu ve Skorotíně. Svážíme papír, plasty a barevné sklo.

29. března 2021

Stříháme růže u Gymnázia, Legionářů. Kácíme lípu a jilm na Horní Oboře. Uklidíme větve ze hřbitova, listí z Budovatelů a Dlouhé. Na Květinové louce Pod Haldou upravujeme výsadbu. Zrekonstruujeme překoplý kabel v Legionářů. Vytyčíme sítě pro nové VO v Lazci. Opravujeme poruchy VO v Prof. V. Skupy, Pod Čertovým pahorkem, v Čechovské a Čs. armády. Natřeme sloupky dopravních značek v Mariánské a Pod Haldou. Zametat dnes budeme na Nové Hospodě, v Žižkově, Hlinomazově. Čistíme kanály U Kasáren a Čs. armády. V Psím útulku je osm psů.

26. března 2021

Řešíme stavbou překopnutý kabel na Sběrném dvoře. Osvětlení v poruše opravíme v Osvobození, Školní, na Svaté Hoře a v Zavržicích. Vytyčujeme sítě ve Zdabořské. Kácíme jeřabinu v Karla Kryla, lípu v 28. října, jeřabinu Na Leštině a smrk Pod Hvězdárnou. Podél Legionářů stříháme záhony. Chodníky dnes zameteme na Horní Oboře, v Čs. armády, E. Beneše a na Nám. TGM. Vyvrácené značky zabetonujeme zpět Ke Stadionu a na cestě z Kozičína do Bohutína. Výtluky vyspravíme v Čs. armády, E. Beneše. Svážíme papír, plasty, barevné sklo a poprvé oleje.

25. března 2021

Dočasně odstraníme veřejné osvětlení za areálem 7. ZŠ kvůli rekonstrukci kanalizace. Výtluky vyspravíme v Polní, Žižkově, Ke Kocábě. Natřeme opravené sloupky K Podlesí. Opravíme poničený označník v lesoparku Litavka. Kácíme tři topoly U Kasáren. Řez keřů proběhne v Bratří Čapků, řez náletů na Horní Oboře. Pokračujeme ve výměně písku na pískovištích dětských hřišť. Zameteme chodníky v Průběžné, na Rynečku, ve Špitálské a cyklostezku od Rynečku po Březnickou. Od psích exkrementů se pokusíme vyčistit sídliště Drkolnov. Začali jsme s instalací altánu v Kozičíně.

24. března 2021

Strojově zameteme chodníky Na Střelovně, v Plzeňské, Milínské, na Nám. Arnošta z Pardubic. Uklidíme nepořádek kolem garáží a ubytovny Pod Čertovým pahorkem. Kácíme v areálu školy v ulici 28. října. Keře ořežeme Ve Dvoře. Listí a větve odklidíme Na Příkopech. Výtluky vyspravíme studenou balenou směsí v Dlouhé, na Rynečku, Nad Kaňkou. Vyvezeme jímku ze hřbitova. Vysavač na exkrementy jsme poslali do Jiráskových sadů, V Zátiší, Na Příkopech, Plzeňské, Milínské. Natřeme opravované sloupky v Pražské a na Václavském náměstí. Vyměníme poničené patice veřejného osvětlení v Kozičíně.