Denní činosti

3. září 2020

Zlikvidujeme staré herní prvky na Brodě. Odpikujeme zavazející betonové bloky v Hradební a B. Němcové. Opravujeme osvětlení v Nádražní, B. Němcové, na Komenského náměstí, Ve Dvoře, na cestě k Junioru a v Zavržicích. Zameteme Březnickou, Legionářů, Osvobození. Sekáme trávu v Gen. Kholla, Osvobození, Politických vězňů, louku Na Flusárně, příkopy cestou do Zavržic. Keře prořežeme v Erbenově a A. Dvořáka. Vyplejeme a doplníme zeminu květinové louky Pod Haldou. Svážíme papír, plasty a bílé sklo.

2. září 2020

Zameteme v Mariánské, Plzeňské, Milínské, Čs. armády, parkoviště pod autobusovým terminálem a u nádraží ČD. Uklidíme zastávky MHD v Obecnické, Dělostřelecké, Žižkově, Zdabořské, K Podlesí, Jinecké. Sekáme trávu v Osvobození, Legionářů, ve dvorech Hornických učňů, na kruhovém objezdu Dolní Obory, louku na Litavce a příkopy mezi Sázkami a Brodem. Narovnáme nabouraný sloup VO v Čechovské. Opravujeme osvětlení v Brodské, Čs. armády, v areálu Svaté Hory. Stříkáme tvary před zastávkou MHD K Dolu Marie, Podbrdské. Ohnuté značky narovnáme v Čechovské a Anenské. Vyčistíme vodoteč v Žežicích a opravíme odtokový kanál v Březnické.

1. září 2020

Svážíme plasty, papír, bio, komunální odpad, odpadkové koše i velkoobjemové kontejnery. Uklízíme kolem škol. Betonujeme patky pro lavičku na Fantově louce. Vyvrácené sloupky a plentu řešíme v Březnické. Poruchy na veřejném osvětlení opravujeme v Lazci, Brodě, chodníku do Žežic, v Hálkově, Riegrově, Jiráskových sadech, Rynečku, Legionářů. Na zakázky vyvážíme fekálem jímky. V Psím útulku je dnes 10 psů.. Sekáme trávu v Dlouhé, Smetanově, Milínské. Větve ořežeme v Šachetní a na dětském hřišti v Mariánské. Zmlazujeme keře v 28. října.

31. srpna 2020

Opravíme vytlučené plenty podél Čs. armády a Kpt. Olesinského. Dokončíme asfaltováním rozšíření parkovacích míst V Zátiší. Bouráme a odvážíme pódium ze Spartaku. Zameteme Tyršovu, Na Příkopech a Jiráskovy sady. Uklidíme naposledy otevřená školní hřiště. Plejeme keřové skupiny v Žežické, sekáme trávu v Milínské, prořežeme keře a výmladky v Bratří Čapků, Žežické a v Kozičíně. Opravujeme veřejné osvětlení v Mariánské, U Kasáren, na Hořejší Oboře, Pod Branou, Legionářů. Provedeme odečty spotřeby elektriky z veřejných sítí. Na kompostárně překopeme kompostovací figury. Vyměníme reklamy na sloupech VO. Začneme s opravou zábradlí v Čs. armády.

28. srpna 2020

Opravujeme poruchy světelných bodů v J. Drdy, Žežické, Čs. armády, Podbrdské. Likvidujeme trávu v chodnících v Dlouhé. Strojově zameteme Průběžnou. Sekáme trávu na Rynečku, Na Flusárně, v Šachetní, 28. října, Na Stezce a kolem garáží v Anenské. Větve prořežeme v Průběžné, Čechovské, Evropské. Ve Školní ořežeme keře a nálety ve svahu. Postavíme stánky a zapojíme elektriku na akce na Dvořákově nábřeží a na Nám. 17. listopadu. Vyrábíme dva zvony na kovy a plechovky. Stříkáme tvary před zastávkami MHD K Dolu Marie, K Drkolnovu a ve Slunné. Svážíme papír, plasty, bílé sklo a bioodpady.

27. srpna 2020

Opravujeme světla a patice poničené vandaly v ulici Slivických bojovníků. Běžné poruchy osvětlení řešíme v Úzké, Prof. K. Pobudy, Horymírově, Růžové, Majerově. Rekonstruujeme dřevěné plenty po obou stranách Žežické. Zaléváme vysazené záhony a dřeviny. Sekáme hřiště na Litavce, Střelovnu a Novou Hospodu. Vyřežeme výmladky v Čs. armády a v Průběžné. Uklízíme spadané větve po větru. Demontujeme a zrenovujeme lavičku z Milínské. Likvidujeme plevely kolem laviček na Nám. TGM. Rovnáme značky v Mariánské a Čechovské. Asfaltujeme výtluky v Nádražní, Na Vyhlídce, v Nerudově, P. Bezruče, A. Jiráska.

26. srpna 2020

Zameteme Hrabákovu a na Nám. J. A. Alise vytrháváme plevely. Sekáme trávu na Litavce a Fantově louce. Kolem koloniálu na Rynečku prosvětlíme všechno křoví. Keře zmladíme v Husově. Svážíme papír, plasty, barevné sklo. Žlutou klikatou čáru budeme na vozovky stříkat v J. Drdy, Pod Branou, v Okružní, Osvobození a na parkovišti pod Svatou Horou. Opravujeme poruchy na veřejném osvětlení V Podskalí, Orlově, Lazci, Jesenici, v Žežicích. Očistíme a znovu natřeme zastávku MHD v Polní. Asfaltujeme chodník do Žežic a výtluky v Klatovské, Blatenské, Pod Haldou.

25. srpna 2020

Svážíme papír, plasty, kovy, bioodpad a uklízíme černé skládky u popelnic. Opravujeme dopravní značení v Horymírově, Slunné, Brodské. V Psím útulku je dnes 12 psů. Sekáme trávu v Čs. armády, Milínské, B. Němcové, Legionářů a Sportovní. Plejeme keře a záhony před Gymnáziem, Legionářů. Zaléváme výsadbu a záhony. Kanály vyčistíme v A. Dvořáka, Osvobození, E. Beneše. Stříkáme přechody ve Slunné, Drkolnovské a Jáchymovské. Vyměníme dopravní nehodou zničený sloup VO v Anenské. Kontrolujeme a průběžně opravujeme parkovací automaty. Likvidujeme plevely v dlažbě ve Střelecké, Milínské a na Václavském náměstí.

24. srpna 2020

Opravujeme osvětlení za 7. ZŠ, v Milínské, na Nám. TGM, Hornických učňů, Anenské. Vyměníme reklamní banery na sloupech VO. Zametáme Sevastopolské náměstí, Květenskou, V Zahrádkách. Pokračuje výstavba nových parkovacích míst V Zátiší. Sekáme trávu na Sázkách, Legionářů, Osvobození, Školní, Seifertova a Pod Čertovým pahorkem. Po víkendu zkontrolujeme a vyčistíme kašny. Stříkáme přechody na Drkolnově. Betonujeme obrubníky v Žežické. Svážíme popelnice, kontejnery, odpadkové koše, papír, plasty a uklízíme černé skládky.

21. srpna 2020

Sekáme trávu v Osvobození, Čechovské, Sportovní a v Zavržicích. Pokácíme osm nebezpečných topolů v areálu 7. ZŠ ve Školní. Plejeme záhony před Gymnáziem, Legionářů. V kompostárně překopeme kompostovací figury, ve Sběrném dvoře naložíme a odvezeme ledničky a pračky. Strojově zametáme na Fialce. Uklidíme otevřená školní hřiště. Začínáme s opravou propadlého chodníku v Žežické, narovnáme sloupky značek V Zátiší. Svážíme papír, plasty a bio. Vyměníme reklamní banery na sloupech VO. Opravujeme osvětlení v Čs. armády, Jasné, Květenské, Žižkově a v Brodě.

20. srpna 2020

Zametáme část Fantovy louky, Na Leštině, Hlinomazovu, Ryneček, Dvořákovo nábřeží, Březnickou a cesty na Svatou Horu. Svážíme papír, plasty a uklízíme černé skládky. Natíráme lavičky na Nové Hospodě. Trávu dnes budeme sekat v Podbrdské, Osvobození, Pod Haldou a kolem Junioru. Plejeme a upravujeme keřové skupiny před divadlem v Legionářů. Ořežeme větve v Milínské. Asfaltujeme výtluky v "Jižních Čechách" - v Písecké, Vodňanské, Táborské. Poruchy na osvětlení spravujeme v Březnické, Čs. armády, Milínské, Ve Dvoře. V zámečnické dílně vyrábějí komponenty na nové lavičky.

19. srpna 2020

Vyměníme postupně světla v Protifašistických bojovníků a opravujeme osvětlení v Mariánské, Kopernikově, Ke Stadionu, Pod Kovárnami. Narovnáme patice v Březohorské. Asfaltujeme výtluky v Zavržicích, Podbrdské. Ořežeme keře a nálety ve Špitálské. Sekáme trávu na hřišti v Orlově, ve dvoře v Plzeňské, ve Školní, U Školy, Hradební, Legionářů, A. Dvořáka. Vyčistíme žlabovky v Jiráskových sadech. Strojově zameteme Slunnou, K Drkolnovu, Drkolnovskou, Rovnou a Podbrdskou. Dnes začneme s pracemi na rozšíření parkovacích míst V Zátiší.