Denní činosti

12. června 2020

Opravujeme lavičky kolem Rynečku. Nastříkáme stání na rozšíreném parkovišti v Karla Kryla. Blokově zametáme v Gorkého, Na Vyhlídce, Hornických učňů, A. Jiráska a Drkolnov. Keře ořežeme v B. Němcové. Uklidíme Svatohorské schody. Sekáme trávu v Balbínově, Na Leštině, Alšovo nám., S. K. Neumanna, Okružní, Jana Drdy, Mariánskou, Milínskou, Na Flusárně. Čistíme kanály v Gen. Kholla a Drkolnovské. Opravujeme poruchy světelných bodů ve Svatohorské aleji, Tiché, Slivických bojovníků, Milínské, Březnické. V kompostárně překopeme kompostovací figury.

11. června 2020

Sekáme trávu v Zavržicích, Jerusalémě, Kremnické, Pod Čertovým pahorkem, B. Němcové. Ořežeme keře v Bratří Čapků a Politických vězňů. Opravíme lavičku na autobusovém nádraží a nainstalujeme zpět opravenou lavičku na Nám. TGM. Čistíme po dešti kanály v Čs. armády, Špitálské, Osvobození, Politických vězňů a Družstevní. Strojově zametáme U Václava, U Lomu, v Hlinomazově, Kopernikově, Jasné, Školní, Brodské, Žežické, Zdabořské a Rovné. Zlomené značky vyměníme v Alešově, Podbrdské a Gen. Tesaříka. Posprejované značky vyčistíme v Mariánské, Na Svahu a na Sázkách umyjeme posprejovanou zastávku MHD. Svážíme plasty, papír a kovy.

10. června 2020

Pokračujeme v úpravě parkování v Okružní ulici. Strojově zameteme parkoviště u autobusového nádraží, spodní část Mariánské, Novou Hospodu, Čechovskou. Parkoviště v ulici 28. října zameteme ručně. Uklidíme zastávky MHD na Zdabořské, v Brodu a Žežicích. Vyčistíme nátokové česlo ve Špitálské. Sekáme trávu v Osvobození, B. Němcové, Sportovní, 28. října, Kladenské a pásy podél silnice ve Školní. Zkontrolujeme veřejné osvětlení v obcích. Svážíme tetrapack, papír a plasty. Odstraníme suchý strom na Nám. TGM. V zámečnické dílně renovují poškozené odpadkové koše.

9. června 2020

Svážíme komunální odpad, odpadkové koše, papír, plasty, tetrapack a uklízíme černé skládky kolem popelnic. Opravíme vývěsku v Čs. armády. Uklidíme zastávky MHD v okrajových oblastech - V Lukách, Obecnické a Jinecké. Sekáme trávu v Čechovské, Politických vězňů, 28. října, ve dvoře v Tylově, v Žežicích a v Brodě. Zameteme v Prof. Pobudy, Žežické, Podbrdské, Drkolnovské, Rovné, Milínské, Špitálské a Březnické. V Psím útulku je dnes 13 psů. Řešíme zkrat a poruchy na VO v okolí Kopernikovy, v Jasné, Žižkově a Žežické. Sázíme letničky kolem plotu Klidové zóny Ryneček. Překopáváme kompost v kompostárně.

8. června 2020

Vyasfaltováním dokončíme výstavbu nových parkovacích míst v Karla Kryla. Zahájíme práce na rozšíření parkování o 5 míst v Okružní. Na dětském hřišti v Kpt. Olesinského natřeme ping-pongový stůl. Sekáme trávu v Drkolnovské, Poštovní, na Komenského náměstí, v Hrabákově, Březohorské, 28. října, v Kozičíně a Lazci. Ostříháme živý plot v 28. října. Vysadíme letničky v Pivovarské a v Jiráskových sadech. Svážíme papír, plasty a tetrapack. Pověsíme na sloupy VO 51 nových reklamních banerů. Opravujeme osvětlení U Prokopa, U Křížku, v Březohorské a natíráme sloupy VO v Prokopské. Opravujeme lavičky v okolí Východního náměstí. Strojově zametáme v Tyršově, Na Příkopech, Gen. Tesaříka, U Nemocnice, v Riegrově a v Plzeňské.

5. června 2020

Opravujeme osvětlení Za Balonkou, P. Bezruče, Na Vyhlídce, v Anenské, Nádražní. Opravíme lavičky na Východním náměstí. Předláždíme vypadané části dlažby v Pražské a na Hornickém náměstí. Sekáme trávu v Milínské, Průběžné, Družstevní, Komenského, Pod Haldou, ve dvoře Legionářů, na Nové Hospodě a dětském hřišti Na Hlinovkách (Rovná). Plejeme záhony před DPS v Brodské a vysazujeme letničkový záhon na Nám. H. Kličky. Po dešti vyčistíme nátok Horní Obory ve Špitálské. Strojově zametáme Průběžnou, Alešovu, část Dlouhé, E. Beneše, Dvořákovo nábřeží. Svážíme plasty, papír a bioodpad.

4. června 2020

Zahájíme opravy 15 vandaly poničených laviček Na Střelovně. Vysazujeme letničkový záhon na Nám. 17. listopadu. Sekáme trávu v Družstevní, Drkolnovské, Zdabořské, E. Beneše, Bratří Čapků, na Fantově louce, Nové Hospodě a dětském hřišti ve Školní. Opravíme kanály v Mládežnické. Kontrolujeme kašny a pítka. Poruchy veřejného osvětlení řešíme v H. Jelínka, Táborské, Vokačovské a Prachatické. Zametáme strojově U Kasáren, kolem nádraží ČD, Čs. armády, v Březnické, Osvobození, Legionářů a A. Dvořáka. Svážíme papír, plasty a uklízíme černé skládky.

3. června 2020

Sekáme trávu ve Slunné, Na Leštině, v Hlinomazově, U Hvězdárny, na Fantově louce, Čs. armády, U Kaňky a v Čechovské. Odstraníme po bouračce vyvrácený javor v Kladenské a postavíme tam znovu sloupy VO. Vysazujeme letničkové záhony v Jiráskových sadech, na Nám. Arnošta z Pardubic a Nám. Dr. Theurera. Zaléváme vysazené dřeviny. Pokládkou zatravňovacích dlaždic dokončujeme renovaci parkovacích míst v Kremnické. Strojově zameteme Střeleckou, Hornickou, Na Leštině, část Fantovy louky, Ryneček, Průběžnou, část Dlouhé, Nám. Arnošta z Pardubic a Potoční. Svážíme papír, plasty a uklízíme nepořádek kolem popelnic. Zabetonujeme dvě lavičky k průlezce (loď) v Drkolnovské. Asfaltujeme výtluky v J. Bartoše, Nad Litavkou a Václava Šáry.

2. června 2020

Asfaltujeme výtluky v Kladenské, Prokopské, J. Bartoše, U Křížku. Opravíme vypadanou dlažbu před divadlem v Legionářů. U Křížku vyspravíme odvodňovací kanálek. Natíráme lavičky na hřišti Komenského náměstí. V Psím útulku je 11 psů. V Kladenské musíme vyřešit nabouraný sloup VO a dva zničené stromy po bouračce. Sekáme trávu na Sevastopolském náměstí, v Balbínově, Na Příkopech, V Zátiší, Jiráskových sadech, Pivovarské a pásy podél silnic v Plzeňské, Milínské a Dlouhé. Plejeme záhony Na Příkopech a vysazujeme letničkový záhon v kruhovém objezdu na Nám. TGM. Likvidujeme prorůstající trávu v chodnících v Pražské, Březnické a na Nám. 17. listopadu. Od exkrementů vyčistíme Drkolnov, Seifertovu a Karla Kryla.

1. června 2020

Zametáme ve Fibichově, Jiráskových sadech, Kpt. Olesinského, část Jinecké. Vyčistíme česlo ve Špitálské. Začali jsme sázet letničkové záhony - dnes Na Příkopech. Trávu sekáme na Rynečku, hřbitově, Na Střelovně, I. Olbrachta, v Mariánské, na Východním náměstí, P. Bezruče a A. Jiráska. Svážíme papír, plasty a uklízíme černé skládky. Pokračujeme v mytí zvonů na tříděný odpad. Opravíme vandaly vykopané plenty v Žežické a odvezeme k opravě plenty po bouračce v Kpt. Olesinského. Asfaltujeme výtluky v Drkolnovské, Klatovské, Táborské. Opravíme vypadanou mozaiku dlažby na Nám. Dr. Theurera, Na Vyhlídce, A. Jiráska. V kompostárně překopeme čtyři figury kompostu.

29. května 2020

Vyčistíme kanály v Pražské a přilehlých ulicích. Natíráme herní prvky na dětském hřišti na Komenského náměstí. Opravíme vypadanou dlažbu v Dlouhé. Vyměníme poškozené odpadkové koše na Horní Oboře. Strojově zametáme U Školy, Školní, Žežickou (kolem Hypernovy). Vyčistíme česlo nátoku Horní Obory. Od exkrementů uklidíme Ryneček, Březnickou a Horní Oboru. Trávu sekáme Na Střelovně, v Husově, na Rynečku, v Březnické, Průběžné, Bratří Čapků. Keře zmlazujeme v Čs. armády a Legionářů. Svážíme plasty, papír a barevné sklo. Opravujeme veřejné osvětlení ve Svatohorské aleji, Školní a Březnické.

28. května 2020

Sekáme na Dvořákově nábřeží, Na Příkopech, V Zátiší a Jiráskových sadech. Vyřežeme nálety v Kladenské. Opravujeme poruchy na veřejném osvětlení v Březohorské, Čechovské, Pod Haldou, Okružní. Renovujeme rozvaděč U Školy. Vypadané kostky dlažby předláždíme na Václavském náměstí, ve Střelecké. Kanál opravíme v Mládežnické a retardér K Dolu Marie. Usadíme a zabetonujeme zpět vyvrácenou značku v Jáchymovské. Svážíme papír a plasty. Strojově zameteme Vokačovskou, Prachatickou, Klatovskou, Strakonickou a vnitroblok Drkolnova. Od exkrementů vyčistíme Seifertovu, Karla Kryla, Čechovskou.