Denní činosti

17. července 2020

Upravujeme terén (rozježděný trávník) v Gen. Kholla. Z Dvořákova nábřeží odpikujeme a odvezeme betony, v Hradební usadíme zpět rozježděné obrubníky a z Purkyňovy odvezeme suť z chodníku. Zameteme ručně schody mezi Q-klubem a Průběžnou. Zametací auta jsou na Nám. J. A. Alise, v Prokopské, U Dolu Anna, na Nám. Arnošta z Pardubic, v Potoční, Zahradnické a na Komenském náměstí. Sekáme trávu ve dvorech kolem Bratří Čapků, B. Němcové a ve Školní, Legionářů, Politických vězňů, Purkyňově. Příkopová sekačka poseká kolem cyklostezky Drkolnov - Vysoká Pec. Renovujeme lavičky ve Sportovní. Vyměníme tři značky v Podbrdské, dvě K Lilce. Dostříkáme přechody na Nám. 17. listopadu. Svážíme papír, plasty a bioodpady. Na kompostárně překopeme zakládku kompostu.

16. července 2020

Sekáme trávu v Erbenově, Kutnohorské, U Školy, Nad Kaňkou a v Dobříšské. Zlomenou větev odřízneme a odvezeme z B. Němcové. Zametáme v Táborské, Klatovské, Strakonické, Rovné, Drkolnovské. Na zámečnické dílně se opravují poničené odpadkové koše. Párou likvidujeme plevely před divadlem v Legionářů. Stříkáme přechody kolem Náměstí 17. listopadu. Opravíme lavičku v Zavržicích. Poruchy na veřejném osvětlení řešíme v Brodské, podél Březohorského hřbitova, K Drkolnovu. Vyvážíme jímky na zakázku.

15. července 2020

Strojově zameteme Nám. 17. listopadu, Prof. Skupy, B. Němcové, Gen. Kholla, Žežickou, Seifertovu, Karla Kryla, S. K. Neumanna. Likvidujeme prorůstající trávu v chodnících v Čs. armády. Vyměníme vandaly zničené patice veřejného osvětlení v Čs. armády a opravujeme poruchy VO v Dělostřelecké, Pod Čertovým pahorkem a v Zavržicích. Nainstalujeme silniční zrcadlo do ulice Jana Drdy, nové značky v Okružní a K Hatím. Stříkáme přechody v E. Beneše, Politických vězňů. Upravujeme živé ploty Ve Dvoře, nízké větve ořežeme Na Příkopech a Politických vězňů. Trávu dnes sekáme v Mariánské, U Školy, kolem Fialky, ve Školní, Jáchymovské, 28. října.  Svážíme papír a barevné sklo ze zvonů tříděného odpadu.

14. července 2020

Nainstalujeme nové silniční zrcadlo do ulice Pod Šachtami. Stříkáme vyhražená parkoviště v Kutnohorské a na Rynečku. Osvětlení opravíme v Mládežnické, Nádražní a lavičky Pod Čertovým pahorkem. Opravíme houpačku na dětském hřišti v Družstevní. Ve Sportovní opravíme houpačku a vyřežeme shnilou lavičku.Vyčistíme česlo na nátoku Horní Obory ve Špitálské. Sekáme trávu v Šikmé, Boční, Sokolovské, Mostecké, Jáchymovské, Družstevní, podchody ve Školní a u garáží v 28. října. Plejeme záhony na parkovišti v Plzeňské, upravíme živé ploty v Tyršově a učp 185 v 28. října. Zaléváme výsadbu. V Psím útulku je 9 psů. Svážíme kontejnery na plasty, papír a bioodpady.

13. července 2020

Zahájili jsme výstavbu pevného povrchu pod hnízdo tříděného odpadu v Poštovní. Sekáme trávu v Seifertově, Politických vězňů, Pod Čertovým pahorkem, v Žežické, Kremnické. Příkopovou sekačkou sekáme krajnici v Prachatické a stezku Na Planinách. Upravíme keřové skupiny K Nádraží. Vysavač na exkrementy bude na Rynečku, v Průběžné, Horní Oboře, Komenského náměstí a v Milínské. Parní tryskou zlikvidujeme prorůstající plevely v chodnících v Bratří Čapků, S. K. Neumanna. Poruchy na veřejném osvětlení řešíme v Brodě, Barrandovské, Pod Lesem, Brodské, Karla Kryla, Seifertově, Školní. E. Beneše. V kompostárně překopeme kompostovací figury. Svážíme papír, plasty a uklízíme černé skládky.

10. července 2020

Opravíme vypadanou dlažbu v Hornických učňů, vyvrácenou značku v Politických vězňů, houpačku v Bratří Čapků. Zlikvidujeme urezlý sušák v Okružní a přemístíme květináč na Nám. TGM. Sekáme trávu v Karla Kryla, Brodské, Kutnohorské, Seifertově, 28. října. Plejeme záhony v Plzeňské a ořežeme keře v E. Beneše. Nahlášené poruchy osvětlení postupně vyřešíme v Majerově, Vokačovské, Školní, v Brodě a Lazci. Svážíme papír, plasty a bio. Zametací stroje projedou Nádražní a Mariánskou.

9. července 2020

Zametáme v Průběžné, na Rynečku, v Březnické a cyklostezku po Nový Rybník. Dle seznamu instalujeme nové uliční cedule. Odvezeme suť z výkopu v Protifašistických bojovníků. Naložíme a necháme odvézt dva návěsy ledniček a praček ze Sběrného dvora. Trávu dnes sekáme v Čechovské, Budovatelů, Sportovní, Brodské, Kutnohorské, Březohorské. Keřové skupiny upravíme v Politických vězňů a E. Beneše. Řešíme zkrat na Sázkách. Opravíme sloupek s řetízkem na Václavském náměstí. Svážíme plasty, papír a uklízíme černé skládky u popelnic.

8. července 2020

Sekáme trávu v Sokolovské, Mostecké, Jáchymovské, Čechovské, E. Beneše, Seifertově, Gen. Tesaříka a pásy v 28. října. Zasadíme nový javor za uhynulý na Nám. TGM. Kontrolujeme cykloboxy a parkovací automaty. Opravujeme lavičky v oblasti kolem Brodské a U Školy. Svážíme papír, tetrapack a kovy. Strojově zameteme Špitálskou, Pod Branou, Plzeňskou, Milínskou, Horní Oboru. Opravíme vandaly rozbitá světla na Horní Oboře a v Jana Drdy. Dokončíme opravu rozvaděče na Nové Hospodě. Mozaiku dlažby opravíme ve Střelecké, Potoční, Zahradnické.

7. července 2020

Svážíme papír, plasty a nápojový karton. Na hřbitově otevřou, odvětrají a vyčistí hrobku před zítřejším pohřbem. Srovnáme silniční zrcadlo v Narysovské. Strojově zametáme v Jiráskových sadech, V Zátiší, na Nám. TGM. Uklidíme otevřená školní hřiště. Vysavač na exkrementy potkáte na Drkolnově, Školní, Březnické. Opravíme vypadanou dlažbu a poražený sloupek na Nám. TGM. Vyčistíme kašny na Václavském náměstí a Nám. 17. listopadu. Vyměníme reklamní panely na sloupech VO. Sekáme trávu v Kremnické, Kladenské, Hornických učňů včetně přilehlých dvorů, Nádražní, Lipové, Podbrdské. V Psím útulku je 10 psů.

3. července 2020

Sekáme trávu V Zátiší, Na Příkopech, Hradební, U Nemocnice,v Podbrdské, Žežické, pásy a dětské hřiště ve Školní, Budovatelů, dvůr v Plzeňské, Dvořákově nábřeží. Příkopová sekačka jede na Pichce a do Svatohorské aleje. Opravíme oplocená pískoviště v Kremnické a Gen. Kholla. Parní tryskou odstraňujeme plevely v chodnících v Milínské a Potoční. Blokové čištění pokračuje v Jungmannově, Alešově a části Dlouhé. Poruchy na veřejném osvětlení řešíme v Legionářů, Pod Čertovým pahorkem, v Čechovské, Politických vězňů. V kompostárně překopeme založené kompostovací figury.

2. července 2020

Kopeme zkrat a vyměníme rozvaděč na Nové Hospodě. Opravujeme veřejné osvětlení na Nám. H. Kličky, v Kozičínské, Majerově. Žluté šrafování před hnízdy tříděného odpadu stříkáme v H. Jelínka, P. Bezruče, Jana Drdy a Slunné. Vypadanou mozaiku předláždíme v Riegrově, 28. října, na Nám. 17. listopadu a Nám. Dr. Theurera. Svážíme papír, plasty, barevné a bílé sklo. Uklidíme otevřená školní hřiště. Zlikvidujeme kvetoucí bolševník Na Litavce. Sekáme trávu Na Střelovně, Východním náměstí, V Zahrádkách, Jaromíra Zástěry, Hlinomazově, Jana Drdy, U Dolu Marie. Pokračuje oprava dlažby před Správou hřbitova.

1. července 2020

Sekáme trávu na Fantově louce, Nové Hospodě, Prokopské, Nám. J. A. Alise, v Jarolímkových sadech, areálu Dolu Marie, parku u nádraží ČD a v Majerově. Opravíme loď na dětském hřišti ve Školní, dvě průlezky v Družstevní a vandaly vykopané sloupky u hradu na hřišti v B. Němcové. Zlikvidujeme starý rozcestník v Osvobození. Přemístíme lavičku v Politických vězňů. Stříkáme žluté šrafování v Brodské a žlutou čáru v Mariánském údolí. Opravujeme dláždění na hřbitově. Veřejné osvětlení v poruše řešíme v Čechovské, Sportovní, Čs. armády, Písecké.