Denní činosti

1. června 2020

Zametáme ve Fibichově, Jiráskových sadech, Kpt. Olesinského, část Jinecké. Vyčistíme česlo ve Špitálské. Začali jsme sázet letničkové záhony - dnes Na Příkopech. Trávu sekáme na Rynečku, hřbitově, Na Střelovně, I. Olbrachta, v Mariánské, na Východním náměstí, P. Bezruče a A. Jiráska. Svážíme papír, plasty a uklízíme černé skládky. Pokračujeme v mytí zvonů na tříděný odpad. Opravíme vandaly vykopané plenty v Žežické a odvezeme k opravě plenty po bouračce v Kpt. Olesinského. Asfaltujeme výtluky v Drkolnovské, Klatovské, Táborské. Opravíme vypadanou mozaiku dlažby na Nám. Dr. Theurera, Na Vyhlídce, A. Jiráska. V kompostárně překopeme čtyři figury kompostu.

29. května 2020

Vyčistíme kanály v Pražské a přilehlých ulicích. Natíráme herní prvky na dětském hřišti na Komenského náměstí. Opravíme vypadanou dlažbu v Dlouhé. Vyměníme poškozené odpadkové koše na Horní Oboře. Strojově zametáme U Školy, Školní, Žežickou (kolem Hypernovy). Vyčistíme česlo nátoku Horní Obory. Od exkrementů uklidíme Ryneček, Březnickou a Horní Oboru. Trávu sekáme Na Střelovně, v Husově, na Rynečku, v Březnické, Průběžné, Bratří Čapků. Keře zmlazujeme v Čs. armády a Legionářů. Svážíme plasty, papír a barevné sklo. Opravujeme veřejné osvětlení ve Svatohorské aleji, Školní a Březnické.

28. května 2020

Sekáme na Dvořákově nábřeží, Na Příkopech, V Zátiší a Jiráskových sadech. Vyřežeme nálety v Kladenské. Opravujeme poruchy na veřejném osvětlení v Březohorské, Čechovské, Pod Haldou, Okružní. Renovujeme rozvaděč U Školy. Vypadané kostky dlažby předláždíme na Václavském náměstí, ve Střelecké. Kanál opravíme v Mládežnické a retardér K Dolu Marie. Usadíme a zabetonujeme zpět vyvrácenou značku v Jáchymovské. Svážíme papír a plasty. Strojově zameteme Vokačovskou, Prachatickou, Klatovskou, Strakonickou a vnitroblok Drkolnova. Od exkrementů vyčistíme Seifertovu, Karla Kryla, Čechovskou.

27. května 2020

Sekáme trávu na Nám. 17. listopadu, Nám. Fráni Kučery, Erbenově, ve dvoře Bratří Čapků, Lipové, Hornických učňů, Pod Šachtami. Ořežeme keř v Brodské kvůli výkopu zkratu VO. Připravujeme všechny záhony na výsadbu letniček. V Mariánské opravíme vypadanou dlažbu. Natíráme lavičky na dětském hřišti v Rovné. Demontujeme nabouraný označník MHD v Rožmitálské. Blokové čištění ulic probíhá ve Slunné, K Drkolnovu, Podbrdské, Drkolnovské. Vysavač na exkrementy potkáte v Osvobození, Politických vězňů a Žežické. Prorůstající trávu v chodníku likvidujeme v Březnické. Opravujeme poruchy na veřejném osvětlení Na Svahu, v Havířské, Rožmitálské. Svážíme papír, plasty, bílé sklo a černé skládky od popelnic.

26. května 2020

Kromě odpadkových košů, popelnic a kontejnerů svážíme papír, plasty, barevné sklo. Vyměníme značku v Osvobození, vyčistíme posprejované značky v Seifertově a E. Beneše. Opravujeme stříšku zastávky MHD v Žižkově. Vyčistíme kanál v Čechovské. Vyměníme dva sloupy VO v Táborské. Poruchy na osvětlení řešíme v Žežické, U Školy a na chodníku do Žežic. V Psím útulku je dnes 12 psů. Zlikvidujeme prorůstající trávu v chodníku v Dělostřelecké. Sekáme dle plánu ve dvoře v Tylově, Politických vězňů, ve dvoře v Legionářů, v Nádražní, Anenské a Lipové. Překopáváme kompost v kompostárně.

25. května 2020

Opravujeme parkovací prostor se zatravňovacími dlaždicemi v Kremnické. Dokončíme stavbu osvětlení Oranžového přechodu v Čs. armády. Vyčistíme nátokové česlo ve Špitálské. Opravíme dřevěnou stříšku popelnicového stání Ve Dvoře. Trávu dnes sekáme v Osvobození, ve dvorech kolem Hornických učňů a Politických vězňů. Zlikvidujeme tulipánové záhony před sázením letniček. Opravujeme osvětlení Pod Čertovým pahorkem a v Rovné. Dosypeme štěrkem dlažbu v Pivovarské a Zahradnické. Zrenovujeme poškozené dopravní značky v Orlově. Zametáme v Budovatelů, Sportovní, Čechovské, Seifertově a Školní. Exkrementů zbavíme Drkolnov, Školní a Březnickou.

22. května 202

Opravujeme osvětlení v Husově a Březnické, narovnáme vyvrácenou infoceduli v lesoparku Padák a lavičku v lesoparku Litavka. Dospárujeme dlažbu na Nám. TGM. Opravíme oplocení pískoviště Na Střelovně. Sekáme trávu v Sadové, Osvobození, Na Flusárně a psí výběh v lesoparku Litavka. Zaléváme vysazené dřeviny a záhony. Zlikvidujeme nebezpečný topol U Kasáren. Začali jsme s renovací parkovacích stání v Okružní. Po řádění vandalů, kteří zlikvidovali tři koše a lavičku u Gymnázia, Legionářů začínáme s opravou. Kontrolujeme kašny a pítka po městě.

21. května 2020

Čistíme zvony na separovaný odpad v jednotlivých hnízdech. Trávu dnes sekáme v Brodské, Osvobození, Tylově, Bratří Čapků a ve dvorech kolem 28. října. Pařezy frézujeme v Mariánské, Hornických učňů. Renovujeme posprejovanou zastávku MHD V Lukách. Svážíme papír, plasty a uklízíme černé skládky. Vysejeme květinovou louku Pod Haldou. Opravíme průlezku a kanál na Fantově louce. Předláždíme vypadanou mozaiku v Plzeňské, na Nám. 17. listopadu, Nám. TGM, Nám. Hynka Kličky a Nám. J. A. Alise.

20. května 2020

Opravíme vyvrácený posilovací stroj v Klidové zóně Ryneček. Opravíme vrata na hřbitově. Asfaltujeme výtluky v Drkolnovské a Klatovské. Likvidujeme trávu v chodníku v Evropské. Zametáme v Seifertově, B. Němcové, Bratří Čapků, Prof. Skupy, K. H. Máchy. Vyplejeme záhony kolem kostela na Nám. TGM. Odstraníme suchý smrk v S. K. Neumanna. Na Nám. TGM a Nám. 17. listopadu instalujeme květinovou výzdobu na sloupy VO. Frézujeme pařezy v Tiché a Okružní. Sekáme trávu podél plent u silnic v Březnické, Čs. armády, Osvobození a Žežické.V Kompostárně poprvé překopeme kompostovací figury.

19. května 2020

Sekáme trávu v A. Jiráska, P. Bezruče, Pod Haldou, v Čechovské a Brodské. Vysazujeme keře v Plzeňské. Odvezeme ze silnice před II. poliklinikou (Osvobození) stávající city-bloky. V Dlouhé opravíme zlomenou značku. Svážíme papír, plasty a bílé sklo. Stříkáme dopravní značení v Brodské, Družstevní a Šachetní. V Psím útulku je 11 psů. Opravujeme osvětlení ve Fibichově a Jasné. Dokončujeme vyčištění a renovaci zastávky MHD v Obecnické. Opravujeme plenty podél silnice v Březnické. Strojově zameteme Hornických učňů, Gorkého, A. Jiráska, Na Vyhlídce, V Zátiší, Na Příkopech. V Krátké zlikvidujeme tlakovou horkou vodou prorostlou trávu v chodníku.

18. května 2020

Zapínáme všechny parkovací automaty - ode dneška je parkování opět zpoplatněno. Zametací vozy projedou Kladenskou, Pod Haldou, K Dolu Marie, Prokopskou, Jineckou a Střeleckou. Trávu sekáme na Nám. Dr. Theurera, Hornickém náměstí, v Jinecké a Pod Haldou. Zprovozníme všechna pítka ve městě. Stříkáme zákazové žluté pruhy kolem stanovišť kontejnerů. Začali jsme kopat překop k přípojce veřejného osvětlení v Čs. armády. Svážíme komunální odpad, odpadkové koše, plasty, papír.

15. května 2020

Sekáme trávu ve dvorech kolem 28. října, Pod Haldou, v Žežické a pásy podél chodníku ve Školní. Plejeme záhony Ve Dvoře. Větve a nálety prořežeme v Tylově a Plzeňské. Čistíme zastávky MHD v Jiráskových sadech a Žižkově. Svážíme kromě komunálního odpadu také papír a plasty. Strojově zameteme v Mariánské, Pod Šachtami, Hornických učňů, Brodské a Zdabořské. Opravíme vyvrácený sloupek na Nám. TGM. Usadíme vyvalené obrubníky v A. Jiráska. Asfaltujeme výtluky po celé délce Mariánské a A. Jiráska. Stříkáme žlutou barvou zákazy zastavení v Severní, Sokolské a Jiráskových sadech.