Denní činosti

20. srpna 2020

Zametáme část Fantovy louky, Na Leštině, Hlinomazovu, Ryneček, Dvořákovo nábřeží, Březnickou a cesty na Svatou Horu. Svážíme papír, plasty a uklízíme černé skládky. Natíráme lavičky na Nové Hospodě. Trávu dnes budeme sekat v Podbrdské, Osvobození, Pod Haldou a kolem Junioru. Plejeme a upravujeme keřové skupiny před divadlem v Legionářů. Ořežeme větve v Milínské. Asfaltujeme výtluky v "Jižních Čechách" - v Písecké, Vodňanské, Táborské. Poruchy na osvětlení spravujeme v Březnické, Čs. armády, Milínské, Ve Dvoře. V zámečnické dílně vyrábějí komponenty na nové lavičky.

19. srpna 2020

Vyměníme postupně světla v Protifašistických bojovníků a opravujeme osvětlení v Mariánské, Kopernikově, Ke Stadionu, Pod Kovárnami. Narovnáme patice v Březohorské. Asfaltujeme výtluky v Zavržicích, Podbrdské. Ořežeme keře a nálety ve Špitálské. Sekáme trávu na hřišti v Orlově, ve dvoře v Plzeňské, ve Školní, U Školy, Hradební, Legionářů, A. Dvořáka. Vyčistíme žlabovky v Jiráskových sadech. Strojově zameteme Slunnou, K Drkolnovu, Drkolnovskou, Rovnou a Podbrdskou. Dnes začneme s pracemi na rozšíření parkovacích míst V Zátiší.

18. srpna 2020

Svážíme papír, plasty, barevné sklo, odpadkové koše a komunální odpad dle plánu. Vyčistíme žlabovky v komunikacích v Kozičíně a Orlově. Zajistíme přejezd přes odvodňovací stružkou v Šikmé před rekonstrukcí. Opravíme koš v Milínské a plot kolem pískoviště v Jana Drdy. Sekáme trávu ve Školní, Mariánské, Cihlářské, Tylově, Politických vězňů a ve dvorech Pod Haldou. Likvidujeme nálety na Rynečku, plevely u zastávek MHD na Drkolnově a plejeme záhony na Nám. 17. listopadu. Zaléváme vysazené dřeviny.V Psím útulku je 11 psů. Zametáme strojově Novohospodskou, Protifašistických bojovníků, Ke Kocábě, Žižkovu a chodníku na Drkolnově.

17. srpna 2020

Vyčistíme kanálové vpustě v Gen. Kholla, S. K. Neumanna, B. Němcové. Očistíme a natřeme zábradlí v Hailově ulici. Vyměníme dopravní značku v Okružní. Sekáme trávu na Nám. Dr. Theurera (u školy), v Průběžné a ve dvorech mezi Březohorskou a Pod Haldou. Keře ořežeme v Jáchymovské a na Nám. 17. listopadu, nálety v Kladenské, Obránců míru, Politických vězňů. Opravujeme plenty v Žežické. Poruchy na veřejném osvětlení řešíme na Rynečku, ve Špitálské, Svatohorské aleji, Zahradnické, Pražské, Plzeňské, Březnické. Vypadanou dlažbu na chodnících opravíme v Purkyňově, Dlouhé, Na Vyhlídce. Likvidujeme prorůstající plevely Na Příkopech. Ve Sběrném dvoře probíhá kontrola čistoty třídění plastů a papíru.

14. srpna 2020

Natíráme opravená zábradlí v Kutnohorské a Špitálské. Zametáme na Nám. H. Kličky, v Prokopské, Mariánské, Bratří Čapků a na Nám. 17. listopadu. Uklidíme otevřená školní hřiště. Sekáme trávu v Obecnické, V Zátiší, Na Flusárně, U Kaňky, na Nám. Dr. Theurera, v Hrabákově a v sadu na Svaté Hoře. Keře ořežeme V Zátiší, na Rynečku a Čs. armády. Čistíme kanály v Žežické, Ve Dvoře, Prof. K. Pobudy. Prořezáváme větve u dopravních značek. Rovnáme vyvrácené značky v Bratří Čapků, B. Němcové. Likvidujeme černou skládku v Poštovní. Opravujeme osvětlení Na Příkopech, v Milínské, Čs. armády, Pod Čertovým pahorkem.

13. srpna 2020

Pokládáme zatravňovací dlaždice na nově budované parkování v Okružní. Sekáme trávu v Mariánském údolí, Hrabákově, Sokolovské, Mostecké, Jáchymovské. Plejeme kruhový objezd v Evropské a květinovou louku Pod Haldou. Opravíme vypadanou mozaiku před kostelem na Nám. J. A. Alise. Zaléváme záhony a vysazené dřeviny. Poruchy veřejného osvětlení řešíme v Plzeňské, Husově, Riegrově. Provedeme revizi osvětlení chodníku do Žežic. Zametáme v Čs. armády, Březnické, Osvobození, Špitálské. Vyvrácený koš před gymnáziem, Legionářů zabetonujeme zpět. Uklidíme Svatohorské schody.

12. srpna 2020

Stříkáme přechody pro chodce na Drkolnově. Asfaltujeme výtluky v Žežicích. Opravíme poškozené oplocení pískoviště Na Střelovně. Zkontrolujeme a opravíme cykloboxy u Nádraží. Sekáme trávu v Žežické, Kremnické, na hřbitově a v Klidové zóně Ryneček. Plevelů zbavíme chodníky v Tyršově, Na Příkopech a ve Střelecké. Plejeme letničkové záhony na Nám. 17. listopadu, v Osvobození a na Nám. H. Kličky. Uklidíme otevřená dětská hřiště. Strojově zametáme v Ostravské, K. H. Máchy, Prof. Skupy, B. Němcové, E. Beneše, Bratří Čapků, Brodské a v Žežicích.

11. srpna 2020

Opravíme zábradlí ve Špitálské a vyčistíme česlo na nátoku. Stříkáme přechody v Karla Kryla a Podbrdské. Svážíme papír, plasty, tetrapack a bioodpady. Opravujeme plenty podél Kpt. Olesinského. Zametáme v Žežické, Strakonické, Táborské, H. Jelínka. Plevely v kostkách zlikvidujeme před divadlem v Legionářů. Ořežeme větve v Heyrovského, Čs. armády. Zaléváme záhony a výsadbu. Plejeme letničkový záhon na Nám. TGM. Sekáme trávu v Jana Drdy, Šeříkové, Podbrdské, Žežické. Začali jsme s opravou hodin na autobusovém nádraží. Překopeme kompostovací figury v kompostárně. Exkrementy uklízíme na Drkolnově a Politických vězňů. V psím útulku je dnes 10 čekajících psů.

10. srpna 2020

Zameteme Tylovu, 28. října, Podbrdskou. Uklidíme otevřená školní hřiště. Pokračuje výstavba nových parkovacích stání v Okružní. Tvary před stáním autobusů stříkáme v Seifertově. Na Nám. J. A. Alise před kostelem předláždíme vypadanou dlažbu. Vyřezáváme stínící větve u dopravních značek po celém městě. Sekáme louku pod Svatou Horou, Družstevní, Drkolnovskou, Zavržice a Bytíz. Vyřežeme nízké větve v Kollerově a rozrostlý břečťan v Heyrovského. Svážíme papír, plasty a černé skládky. Opravujeme poruchy na veřejném osvětlení v Mixově, Fibichově a U Václava. Zaléváme vysazenou výsadbu.

07.08.2020

Zametáme v ulicích Mariánská, Kladenská a K dolu Marie. Chodníky čistíme v ulici Kladenská a Mariánská. Ručně uklidíme v blocích a na školních hřištích. Trávu sekáme v ulici B. Němcové, Livaka, Družstevní a Drkolnovská. Zaléváme záhony. Provádíme řez keřů v ulici Školní. Zprovozníme kašnu na náměstí 17. listopadu po opravě vody. Provedeme revizi automatického zalévání na nám. 17. listopadu. Vyčistíme revizní šachtu na Nové Hospodě. Dokončíme vodorovné dopravní značení na parkovišti Svatá Hora a v ulici Průběžná. Veřejné osvětlení opravíme v ulici Bytízská. Svážíme papír, plasty a bílé sklo a bio odpad. Uklízíme kolem hnízd tříděného odpadu.

06.08.2020

Zametáme v ulicích Politických vězňů, S.K. Neumanna, Gen. Kholla, a Pobudy. Uklízíme chodníky v ulicích Osvobození, E. Beneše a Politických vezňů. Ručně uklízíme v blocích a zastávky na Obecnické. Opravíme veřejné osvětlení v Orlově, na Nové Hospodě a v ulici Obecnická. Záhájíme renovaci autobusových zastávek v Brodě. Sekáme trávu na Brodě, B. Němcové, Gen. Kholla, Drkolnovská, E. Beneše - dvůr, Litavka. Pletí provádíme u Q klubu. Řez keřů v ulici Březnická. Asfaltujeme v ulici Hlinomazová, Čechovská a dvůr v ulici Okružní. Opravujeme dlažbu v Pražské ulici. Opravíme pítko u Zlatého soudku. Svážíme papír, plasty a bílé sklo a uklízíme kolem hnízd.

 

05.08.2020

Blokové čištění provádíme na Rynečku,ul. Bezejmenná, Špitálská, Seifertova, Krylova a Průběžná. Vyčistíme a vyměníme vodu v kašně na nám. 17. listopadu. Sekáme trávu na ul. Gen. Kholla, v Kozičíně, Žežicích, v Háchově ulici a v ulici Táborská. Pletí záhonů provádíme na nám. 17. listopadu. Opravíme osvětlení na sběrném dvoře. Asfaltujeme výtluky v ul. Gen. Kholla. Vyvezeme odpadní vodu z psího útulku v Lazci. Svážíme papír, barevné sklo a uklízíme kolem hnízd.