Denní činosti

19. května 2020

Sekáme trávu v A. Jiráska, P. Bezruče, Pod Haldou, v Čechovské a Brodské. Vysazujeme keře v Plzeňské. Odvezeme ze silnice před II. poliklinikou (Osvobození) stávající city-bloky. V Dlouhé opravíme zlomenou značku. Svážíme papír, plasty a bílé sklo. Stříkáme dopravní značení v Brodské, Družstevní a Šachetní. V Psím útulku je 11 psů. Opravujeme osvětlení ve Fibichově a Jasné. Dokončujeme vyčištění a renovaci zastávky MHD v Obecnické. Opravujeme plenty podél silnice v Březnické. Strojově zameteme Hornických učňů, Gorkého, A. Jiráska, Na Vyhlídce, V Zátiší, Na Příkopech. V Krátké zlikvidujeme tlakovou horkou vodou prorostlou trávu v chodníku.

18. května 2020

Zapínáme všechny parkovací automaty - ode dneška je parkování opět zpoplatněno. Zametací vozy projedou Kladenskou, Pod Haldou, K Dolu Marie, Prokopskou, Jineckou a Střeleckou. Trávu sekáme na Nám. Dr. Theurera, Hornickém náměstí, v Jinecké a Pod Haldou. Zprovozníme všechna pítka ve městě. Stříkáme zákazové žluté pruhy kolem stanovišť kontejnerů. Začali jsme kopat překop k přípojce veřejného osvětlení v Čs. armády. Svážíme komunální odpad, odpadkové koše, plasty, papír.

15. května 2020

Sekáme trávu ve dvorech kolem 28. října, Pod Haldou, v Žežické a pásy podél chodníku ve Školní. Plejeme záhony Ve Dvoře. Větve a nálety prořežeme v Tylově a Plzeňské. Čistíme zastávky MHD v Jiráskových sadech a Žižkově. Svážíme kromě komunálního odpadu také papír a plasty. Strojově zameteme v Mariánské, Pod Šachtami, Hornických učňů, Brodské a Zdabořské. Opravíme vyvrácený sloupek na Nám. TGM. Usadíme vyvalené obrubníky v A. Jiráska. Asfaltujeme výtluky po celé délce Mariánské a A. Jiráska. Stříkáme žlutou barvou zákazy zastavení v Severní, Sokolské a Jiráskových sadech.

14. května 2020

Narovnáme sloupek na Hornickém náměstí, odstraníme starou infoceduli v Pivovarské. Opravíme propadlý kanál U Kasáren. Vyčistíme posprejované značky v Čechovské a Mariánské. Zabetonujeme odpadkový koš před radnici v Tyršově. Frézujeme pařezy v Politických vězňů. Sekáme trávu v Obránců míru, Březohorské (včetně dvorů) a v Plzeňské. Plejeme záhony Ve Dvoře. Umyjeme zastávky MHD v Milínské, Žižkově a Osvobození. Doplníme zeminu a srovnáme terén ve vyježděné trávě Pod Šachtami. Uklízíme černé skládky a svážíme papír, plasty a tetrapack. Opravujeme poruchy na veřejném osvětlení v Kopernikově, Na Svahu, V Podskalí, Majerově, Tiché a Brodské.

13. května 2020

Budujeme nových devět parkovacích míst v ulici Karla Kryla. Čistíme a myjeme zastávky MHD v Politických vězňů a Čs. armády. Zameteme Ryneček, Špitálskou, kolem nádraží ČD, U Kasáren, Potoční, Nám. Arnošta z Pardubic a Komenského náměstí. Vysavač na exkrementy bude na Drkolnově, v Březnické a Školní. Trávu dnes sekáme v Čechovské, Pod Čertovým pahorkem, v Dlouhé, Milínské, Sokolovské, Jáchymovské a na Nám. 17. listopadu, kde také plejeme záhony. Keře a nálety vyřezáváme v Sokolovské. Dočasně opravíme nabouraný sloup osvětlení na Nám. 17. listopadu. Asfaltujeme výtluky v Brodské, Družstevní a Pod Šachtami. Natřeme ochranným nátěrem dřevěné prvky v Klidové zóně Ryneček. Opravíme oplocení pískoviště na Rynečku.

12. května 2020

Vyčistíme česlo na nátoku Horní Obory ve Špitálské. Nainstalujeme pružinovou houpačku na nové hřiště do Budovatelů. Od exkrementů uklidíme 28. října, Kladenskou, Nám. J. A. Alise, Mariánskou. Ořežeme nízké větve v E. Beneše a Osvobození. Vysadíme buk do B. Němcové. Plejeme záhony na Nám. 17. listopadu. Travní sekačky potkáte v Čechovské, Kladenské, Sokolovské, U Nádraží, Plzeňské a Družstevní. V Psím útulku je dnes 11 psů. Na dílně zámečníci renovují odpadkové koše. Strojově zameteme Politických vězňů, Žežickou, S. K. Neumanna, Karla Kryla a Prof. Pobudy. Svážíme plasty, papír a tetrapack.

11. května 2020

Sekáme trávu ve Slunné, Mariánské, Komenského, Žežické, Kremnické, Kladenské, Drkolnovské. Frézujeme pařezy v Politických vězňů. Plejeme záhony v Osvobození a na kruhovém objezdu v Evropské. Svážíme papír a plasty. Blokové zametání ulic pokračuje na Nám. TGM, v Jiráskových sadech, Gen. Tesaříka, U Nemocnice, v Riegrově, Plzeňské, Milínské a na Horní Oboře. Instalujeme novou pružinovou houpačku U Dolu Marie. Opravíme oplocení pískoviště v Gen. Kholla. Poruchy na veřejném osvětlení řešíme v Brodské, Na Leštině, Slivických bojovníků, U Nádraží, v Husově, Obecnické a Zdabořské.

5. května 2020

Sběrný dvůr a kompostárna již v běžném režimu. V sobotu 9. května bude otevřeno.

V Psím útulku je 12 psů.

Upozorňujeme, že probíhá blokové čištění. Věnujte pozornost značkám, ať vám neodtáhneme překážející vůz. Rozpis v sekci Čištění města.

30. dubna 2020

Sekáme trávu dle harmonogramu (najdete v sekci Veřejná zeleň).

Od 4. května bude obnoven plný provoz Sběrného dvoru a kompostárny.

Od 9. května bude znovu přistavován kontejner na nebezpečné složky odpadu - rozpis stanovišť v sekci Svoz odpadu.

27. dubna 2020

Začali jsme první sečí trávy ve městě. Rozvrh ulic v sekci Veřejná zeleň.

Sběrný dvůr a kompostárna jsou otevřené po - pá 8 - 14h.

Hřbitovy dle běžné provozní doby.

Psí útulek - otevřeno.

22. dubna 2020

Od soboty 25. 4. budou hřbitovy otevřeny v běžných provozních dobách.

Postupně zprovozňujeme městské kašny.

 

20. dubna 2020

Od úterý 21. dubna budou v běžném režimu otevřena dětská hřiště.