Denní činosti

22. dubna 2020

Od soboty 25. 4. budou hřbitovy otevřeny v běžných provozních dobách.

Postupně zprovozňujeme městské kašny.

 

20. dubna 2020

Od úterý 21. dubna budou v běžném režimu otevřena dětská hřiště.

14. dubna 2020

Ode dneška je otevřen Sběrný dvůr. Do areálu je umožněn kontrolovaný vjezd vždy jednomu vozidlu.

Sběrný dvůr a kompostárna otevřeny po - pá 8 -14.

Hřbitovy otevřeny út a čt 8 - 17.

Psí útulek otevřen.

Svoz hnědých popelnic a kontejnerů na BIO vždy v út a pá.

9. dubna 2020

Dnes rozvezeme hnědé kontejnery a popelnice na uložení bioodpadu. Od úterý 14. dubna je budeme pravidelně svážet. Upozorňujeme, že tyto nádoby slouží pouze k uložení biologicky rozložitelného odpadu pro potřeby kompostárny. Neukládejte svůj odpad v igelitových taškách ani v jiných pevných obalech. Do popelnic nepatří zbytky jídel, masa, tuků, kostí. Díky.

8. dubna 2020

Jsme v omezeném režimu. Zajišťujeme nezbytné služby městu (svoz odpadů, úklid ulic, kácení nebezpečných stromů apod.) Po dobu karantény nebudeme tedy dále uveřejňovat denní činnosti.

Kompostárna pro uložení zeleného odpadu ze zahrad je otevřena v pracovní dny od 8 - 14 h. V sobotu 11. dubna bude zavřeno.
Upozorňujeme, že do areálu bude vpuštěno vždy jen jedno vozidlo ke složení zeleného odpadu. V žádném případě neumožníme uložení jiného odpadu než kompostovatelného!!!
 
V neděli 12. dubna budou veřejnosti mimořádně přístupné hřbitovy v době od 8 - 17h.

23. března 2020

Uklidíme ulice města od drobného nepořádku. Pokácíme malé smrky u Čekalikovského rybníku. Na Litavce dál nakládáme a odvážíme kmeny poražených stromů. V E. Beneše ořežeme keře. Máme zkrat VO na Nám. H. Kličky a opravujeme světla na Horní Oboře, v Žežické, Legionářů a Březnické. Vyrábíme lavičky na Svatou Horu. Svážíme komunální odpad, odpadkové koše, bílé sklo, papír a plasty.

20. března 2020

Uklidíme v keřích v Mariánské a Čechovské. Kácíme povolené stromy na Nám. Fr. Kučery (douglaska), U Dolu Anna (javor), Drmlovo Pole (topol) a na cestě k Junioru (topol). U Kaňky uřízneme zlomenou větev nad lavičkou. V Milínské seřízneme šeřík. Opravíme vyvrácené značky v Prof. Skupy a Čs. armády. Nainstalujeme sloupek do Bratří Čapků. Svážíme plasty, papír a barevné sklo.

19. března 2020

Pokračujeme ve vývozu pokácených kmenů z Litavky a rovnání terénu na budoucí květinové louce Pod Haldou. Obrusem utáhneme cestu na kolem obchůdků na Svaté Hoře. Opravíme dlažbu v Politických vězňů, A. Jiráska a na Nám. TGM. Zlikvidujeme staré zábradlí v E. Beneše. Opravujeme VO v Brodské, na Horní Oboře a na Nám. TGM. Svážíme papír a plasty.

18. března 2020

Kácíme dvě mahalebky v B. Němcové. Odvezeme pořezané kmeny z dětského hřiště na Litavce  a Nad Kaňkou. Upravujeme terén budoucí květinové louky Pod Haldou. Strojově zametáme chodníky v Osvobození a cyklostezku od Rynečku po konec Březnické. Vyčistíme od bláta spodní část Mariánské. Zavážíme obrusem výtluky Nad Litavkou. Nabourané sloupky značek opravíme ve Slunné a Šachetní, rozbitý koš odvezeme k opravě z Nám. TGM. Čistíme posprejované značky Pod Šachtami a 28. října. Světelné body opravujeme v Kopernikově, U Nádraží, S. K. Neumanna, Ve Dvoře, Nad Štolou, na Nám. TGM a v Orlově.

17. března 2020

Stále zajišťujeme nutnou údržbu města. Svážíme dle harmonogramu odpady, vyvážíme odpadkové koše, uklízíme černé skládky a dnes svážíme papír a plasty. Kromě toho kácíme havarijní javor Nad Kaňkou, likvidujeme zlomenou jívu v Mlynářské, řešíme poškozené značky v Riegrově a Hradební. Psí útulek eviduje k dnešnímu dni 13 psů. Strojově zameteme Nám. TGM a Horní Oboru. Uklidíme lesík a přilehlá prostranství Pod Čertovým pahorkem. Začali jsme připravovat renovaci hnízda tříděného odpadu v Narysovské. Svážíme bedny se zimním posypem z ulic města.

16. března 2020

Začali jsme s jarním úklidem. Strojově zameteme a ručně dočistíme Jiráskovy Sady, Pražskou a přilehlé ulice a prostory. Frézujeme pařezy po vykácených javorech v Politických vězňů. Řežeme nálety na valu v Kladenské. Odstraníme 9 laviček ze Svaté Hory před renovací. Bagrujeme dopadovou plochu pro umístění nové průlezky v Budovatelů. Opravujeme osvětlení v Tylově, Slunné, Nad Štolou. Věšíme 51 nových reklam na sloupy VO.

13. března 2020

Rozřezáváme a odvážíme kmeny z pokácených stromů u Čekalikovského rybníčku. Nálety vyřežeme Pod Struhami a v Kladenské. Zlikvidujeme záhony V Cíli (Čechovská). Uklidíme v parku před nádražím ČD. Strojově zameteme Ryneček, vyčistíme naplaveninu v Průběžné a česlo ve Špitálské. Instalujeme nové značky do Mariánské, Podbrdské. Opravujeme dlažbu na kruhovém objezdu v Karla Kryla a na Alšově náměstí. Řešíme rozsáhlé zkratové pole veřejného osvětlení v oblasti Legionářů, Osvobození a Komenského. Opravujeme osvětlení na Nám. 17. listopadu a v Brodské.