Denní činosti

8. června 2020

Vyasfaltováním dokončíme výstavbu nových parkovacích míst v Karla Kryla. Zahájíme práce na rozšíření parkování o 5 míst v Okružní. Na dětském hřišti v Kpt. Olesinského natřeme ping-pongový stůl. Sekáme trávu v Drkolnovské, Poštovní, na Komenského náměstí, v Hrabákově, Březohorské, 28. října, v Kozičíně a Lazci. Ostříháme živý plot v 28. října. Vysadíme letničky v Pivovarské a v Jiráskových sadech. Svážíme papír, plasty a tetrapack. Pověsíme na sloupy VO 51 nových reklamních banerů. Opravujeme osvětlení U Prokopa, U Křížku, v Březohorské a natíráme sloupy VO v Prokopské. Opravujeme lavičky v okolí Východního náměstí. Strojově zametáme v Tyršově, Na Příkopech, Gen. Tesaříka, U Nemocnice, v Riegrově a v Plzeňské.

5. června 2020

Opravujeme osvětlení Za Balonkou, P. Bezruče, Na Vyhlídce, v Anenské, Nádražní. Opravíme lavičky na Východním náměstí. Předláždíme vypadané části dlažby v Pražské a na Hornickém náměstí. Sekáme trávu v Milínské, Průběžné, Družstevní, Komenského, Pod Haldou, ve dvoře Legionářů, na Nové Hospodě a dětském hřišti Na Hlinovkách (Rovná). Plejeme záhony před DPS v Brodské a vysazujeme letničkový záhon na Nám. H. Kličky. Po dešti vyčistíme nátok Horní Obory ve Špitálské. Strojově zametáme Průběžnou, Alešovu, část Dlouhé, E. Beneše, Dvořákovo nábřeží. Svážíme plasty, papír a bioodpad.

4. června 2020

Zahájíme opravy 15 vandaly poničených laviček Na Střelovně. Vysazujeme letničkový záhon na Nám. 17. listopadu. Sekáme trávu v Družstevní, Drkolnovské, Zdabořské, E. Beneše, Bratří Čapků, na Fantově louce, Nové Hospodě a dětském hřišti ve Školní. Opravíme kanály v Mládežnické. Kontrolujeme kašny a pítka. Poruchy veřejného osvětlení řešíme v H. Jelínka, Táborské, Vokačovské a Prachatické. Zametáme strojově U Kasáren, kolem nádraží ČD, Čs. armády, v Březnické, Osvobození, Legionářů a A. Dvořáka. Svážíme papír, plasty a uklízíme černé skládky.

3. června 2020

Sekáme trávu ve Slunné, Na Leštině, v Hlinomazově, U Hvězdárny, na Fantově louce, Čs. armády, U Kaňky a v Čechovské. Odstraníme po bouračce vyvrácený javor v Kladenské a postavíme tam znovu sloupy VO. Vysazujeme letničkové záhony v Jiráskových sadech, na Nám. Arnošta z Pardubic a Nám. Dr. Theurera. Zaléváme vysazené dřeviny. Pokládkou zatravňovacích dlaždic dokončujeme renovaci parkovacích míst v Kremnické. Strojově zameteme Střeleckou, Hornickou, Na Leštině, část Fantovy louky, Ryneček, Průběžnou, část Dlouhé, Nám. Arnošta z Pardubic a Potoční. Svážíme papír, plasty a uklízíme nepořádek kolem popelnic. Zabetonujeme dvě lavičky k průlezce (loď) v Drkolnovské. Asfaltujeme výtluky v J. Bartoše, Nad Litavkou a Václava Šáry.

2. června 2020

Asfaltujeme výtluky v Kladenské, Prokopské, J. Bartoše, U Křížku. Opravíme vypadanou dlažbu před divadlem v Legionářů. U Křížku vyspravíme odvodňovací kanálek. Natíráme lavičky na hřišti Komenského náměstí. V Psím útulku je 11 psů. V Kladenské musíme vyřešit nabouraný sloup VO a dva zničené stromy po bouračce. Sekáme trávu na Sevastopolském náměstí, v Balbínově, Na Příkopech, V Zátiší, Jiráskových sadech, Pivovarské a pásy podél silnic v Plzeňské, Milínské a Dlouhé. Plejeme záhony Na Příkopech a vysazujeme letničkový záhon v kruhovém objezdu na Nám. TGM. Likvidujeme prorůstající trávu v chodnících v Pražské, Březnické a na Nám. 17. listopadu. Od exkrementů vyčistíme Drkolnov, Seifertovu a Karla Kryla.

1. června 2020

Zametáme ve Fibichově, Jiráskových sadech, Kpt. Olesinského, část Jinecké. Vyčistíme česlo ve Špitálské. Začali jsme sázet letničkové záhony - dnes Na Příkopech. Trávu sekáme na Rynečku, hřbitově, Na Střelovně, I. Olbrachta, v Mariánské, na Východním náměstí, P. Bezruče a A. Jiráska. Svážíme papír, plasty a uklízíme černé skládky. Pokračujeme v mytí zvonů na tříděný odpad. Opravíme vandaly vykopané plenty v Žežické a odvezeme k opravě plenty po bouračce v Kpt. Olesinského. Asfaltujeme výtluky v Drkolnovské, Klatovské, Táborské. Opravíme vypadanou mozaiku dlažby na Nám. Dr. Theurera, Na Vyhlídce, A. Jiráska. V kompostárně překopeme čtyři figury kompostu.

29. května 2020

Vyčistíme kanály v Pražské a přilehlých ulicích. Natíráme herní prvky na dětském hřišti na Komenského náměstí. Opravíme vypadanou dlažbu v Dlouhé. Vyměníme poškozené odpadkové koše na Horní Oboře. Strojově zametáme U Školy, Školní, Žežickou (kolem Hypernovy). Vyčistíme česlo nátoku Horní Obory. Od exkrementů uklidíme Ryneček, Březnickou a Horní Oboru. Trávu sekáme Na Střelovně, v Husově, na Rynečku, v Březnické, Průběžné, Bratří Čapků. Keře zmlazujeme v Čs. armády a Legionářů. Svážíme plasty, papír a barevné sklo. Opravujeme veřejné osvětlení ve Svatohorské aleji, Školní a Březnické.

28. května 2020

Sekáme na Dvořákově nábřeží, Na Příkopech, V Zátiší a Jiráskových sadech. Vyřežeme nálety v Kladenské. Opravujeme poruchy na veřejném osvětlení v Březohorské, Čechovské, Pod Haldou, Okružní. Renovujeme rozvaděč U Školy. Vypadané kostky dlažby předláždíme na Václavském náměstí, ve Střelecké. Kanál opravíme v Mládežnické a retardér K Dolu Marie. Usadíme a zabetonujeme zpět vyvrácenou značku v Jáchymovské. Svážíme papír a plasty. Strojově zameteme Vokačovskou, Prachatickou, Klatovskou, Strakonickou a vnitroblok Drkolnova. Od exkrementů vyčistíme Seifertovu, Karla Kryla, Čechovskou.

27. května 2020

Sekáme trávu na Nám. 17. listopadu, Nám. Fráni Kučery, Erbenově, ve dvoře Bratří Čapků, Lipové, Hornických učňů, Pod Šachtami. Ořežeme keř v Brodské kvůli výkopu zkratu VO. Připravujeme všechny záhony na výsadbu letniček. V Mariánské opravíme vypadanou dlažbu. Natíráme lavičky na dětském hřišti v Rovné. Demontujeme nabouraný označník MHD v Rožmitálské. Blokové čištění ulic probíhá ve Slunné, K Drkolnovu, Podbrdské, Drkolnovské. Vysavač na exkrementy potkáte v Osvobození, Politických vězňů a Žežické. Prorůstající trávu v chodníku likvidujeme v Březnické. Opravujeme poruchy na veřejném osvětlení Na Svahu, v Havířské, Rožmitálské. Svážíme papír, plasty, bílé sklo a černé skládky od popelnic.

26. května 2020

Kromě odpadkových košů, popelnic a kontejnerů svážíme papír, plasty, barevné sklo. Vyměníme značku v Osvobození, vyčistíme posprejované značky v Seifertově a E. Beneše. Opravujeme stříšku zastávky MHD v Žižkově. Vyčistíme kanál v Čechovské. Vyměníme dva sloupy VO v Táborské. Poruchy na osvětlení řešíme v Žežické, U Školy a na chodníku do Žežic. V Psím útulku je dnes 12 psů. Zlikvidujeme prorůstající trávu v chodníku v Dělostřelecké. Sekáme dle plánu ve dvoře v Tylově, Politických vězňů, ve dvoře v Legionářů, v Nádražní, Anenské a Lipové. Překopáváme kompost v kompostárně.

25. května 2020

Opravujeme parkovací prostor se zatravňovacími dlaždicemi v Kremnické. Dokončíme stavbu osvětlení Oranžového přechodu v Čs. armády. Vyčistíme nátokové česlo ve Špitálské. Opravíme dřevěnou stříšku popelnicového stání Ve Dvoře. Trávu dnes sekáme v Osvobození, ve dvorech kolem Hornických učňů a Politických vězňů. Zlikvidujeme tulipánové záhony před sázením letniček. Opravujeme osvětlení Pod Čertovým pahorkem a v Rovné. Dosypeme štěrkem dlažbu v Pivovarské a Zahradnické. Zrenovujeme poškozené dopravní značky v Orlově. Zametáme v Budovatelů, Sportovní, Čechovské, Seifertově a Školní. Exkrementů zbavíme Drkolnov, Školní a Březnickou.

22. května 202

Opravujeme osvětlení v Husově a Březnické, narovnáme vyvrácenou infoceduli v lesoparku Padák a lavičku v lesoparku Litavka. Dospárujeme dlažbu na Nám. TGM. Opravíme oplocení pískoviště Na Střelovně. Sekáme trávu v Sadové, Osvobození, Na Flusárně a psí výběh v lesoparku Litavka. Zaléváme vysazené dřeviny a záhony. Zlikvidujeme nebezpečný topol U Kasáren. Začali jsme s renovací parkovacích stání v Okružní. Po řádění vandalů, kteří zlikvidovali tři koše a lavičku u Gymnázia, Legionářů začínáme s opravou. Kontrolujeme kašny a pítka po městě.