Denní činosti

13. července 2020

Zahájili jsme výstavbu pevného povrchu pod hnízdo tříděného odpadu v Poštovní. Sekáme trávu v Seifertově, Politických vězňů, Pod Čertovým pahorkem, v Žežické, Kremnické. Příkopovou sekačkou sekáme krajnici v Prachatické a stezku Na Planinách. Upravíme keřové skupiny K Nádraží. Vysavač na exkrementy bude na Rynečku, v Průběžné, Horní Oboře, Komenského náměstí a v Milínské. Parní tryskou zlikvidujeme prorůstající plevely v chodnících v Bratří Čapků, S. K. Neumanna. Poruchy na veřejném osvětlení řešíme v Brodě, Barrandovské, Pod Lesem, Brodské, Karla Kryla, Seifertově, Školní. E. Beneše. V kompostárně překopeme kompostovací figury. Svážíme papír, plasty a uklízíme černé skládky.

10. července 2020

Opravíme vypadanou dlažbu v Hornických učňů, vyvrácenou značku v Politických vězňů, houpačku v Bratří Čapků. Zlikvidujeme urezlý sušák v Okružní a přemístíme květináč na Nám. TGM. Sekáme trávu v Karla Kryla, Brodské, Kutnohorské, Seifertově, 28. října. Plejeme záhony v Plzeňské a ořežeme keře v E. Beneše. Nahlášené poruchy osvětlení postupně vyřešíme v Majerově, Vokačovské, Školní, v Brodě a Lazci. Svážíme papír, plasty a bio. Zametací stroje projedou Nádražní a Mariánskou.

9. července 2020

Zametáme v Průběžné, na Rynečku, v Březnické a cyklostezku po Nový Rybník. Dle seznamu instalujeme nové uliční cedule. Odvezeme suť z výkopu v Protifašistických bojovníků. Naložíme a necháme odvézt dva návěsy ledniček a praček ze Sběrného dvora. Trávu dnes sekáme v Čechovské, Budovatelů, Sportovní, Brodské, Kutnohorské, Březohorské. Keřové skupiny upravíme v Politických vězňů a E. Beneše. Řešíme zkrat na Sázkách. Opravíme sloupek s řetízkem na Václavském náměstí. Svážíme plasty, papír a uklízíme černé skládky u popelnic.

8. července 2020

Sekáme trávu v Sokolovské, Mostecké, Jáchymovské, Čechovské, E. Beneše, Seifertově, Gen. Tesaříka a pásy v 28. října. Zasadíme nový javor za uhynulý na Nám. TGM. Kontrolujeme cykloboxy a parkovací automaty. Opravujeme lavičky v oblasti kolem Brodské a U Školy. Svážíme papír, tetrapack a kovy. Strojově zameteme Špitálskou, Pod Branou, Plzeňskou, Milínskou, Horní Oboru. Opravíme vandaly rozbitá světla na Horní Oboře a v Jana Drdy. Dokončíme opravu rozvaděče na Nové Hospodě. Mozaiku dlažby opravíme ve Střelecké, Potoční, Zahradnické.

7. července 2020

Svážíme papír, plasty a nápojový karton. Na hřbitově otevřou, odvětrají a vyčistí hrobku před zítřejším pohřbem. Srovnáme silniční zrcadlo v Narysovské. Strojově zametáme v Jiráskových sadech, V Zátiší, na Nám. TGM. Uklidíme otevřená školní hřiště. Vysavač na exkrementy potkáte na Drkolnově, Školní, Březnické. Opravíme vypadanou dlažbu a poražený sloupek na Nám. TGM. Vyčistíme kašny na Václavském náměstí a Nám. 17. listopadu. Vyměníme reklamní panely na sloupech VO. Sekáme trávu v Kremnické, Kladenské, Hornických učňů včetně přilehlých dvorů, Nádražní, Lipové, Podbrdské. V Psím útulku je 10 psů.

3. července 2020

Sekáme trávu V Zátiší, Na Příkopech, Hradební, U Nemocnice,v Podbrdské, Žežické, pásy a dětské hřiště ve Školní, Budovatelů, dvůr v Plzeňské, Dvořákově nábřeží. Příkopová sekačka jede na Pichce a do Svatohorské aleje. Opravíme oplocená pískoviště v Kremnické a Gen. Kholla. Parní tryskou odstraňujeme plevely v chodnících v Milínské a Potoční. Blokové čištění pokračuje v Jungmannově, Alešově a části Dlouhé. Poruchy na veřejném osvětlení řešíme v Legionářů, Pod Čertovým pahorkem, v Čechovské, Politických vězňů. V kompostárně překopeme založené kompostovací figury.

2. července 2020

Kopeme zkrat a vyměníme rozvaděč na Nové Hospodě. Opravujeme veřejné osvětlení na Nám. H. Kličky, v Kozičínské, Majerově. Žluté šrafování před hnízdy tříděného odpadu stříkáme v H. Jelínka, P. Bezruče, Jana Drdy a Slunné. Vypadanou mozaiku předláždíme v Riegrově, 28. října, na Nám. 17. listopadu a Nám. Dr. Theurera. Svážíme papír, plasty, barevné a bílé sklo. Uklidíme otevřená školní hřiště. Zlikvidujeme kvetoucí bolševník Na Litavce. Sekáme trávu Na Střelovně, Východním náměstí, V Zahrádkách, Jaromíra Zástěry, Hlinomazově, Jana Drdy, U Dolu Marie. Pokračuje oprava dlažby před Správou hřbitova.

1. července 2020

Sekáme trávu na Fantově louce, Nové Hospodě, Prokopské, Nám. J. A. Alise, v Jarolímkových sadech, areálu Dolu Marie, parku u nádraží ČD a v Majerově. Opravíme loď na dětském hřišti ve Školní, dvě průlezky v Družstevní a vandaly vykopané sloupky u hradu na hřišti v B. Němcové. Zlikvidujeme starý rozcestník v Osvobození. Přemístíme lavičku v Politických vězňů. Stříkáme žluté šrafování v Brodské a žlutou čáru v Mariánském údolí. Opravujeme dláždění na hřbitově. Veřejné osvětlení v poruše řešíme v Čechovské, Sportovní, Čs. armády, Písecké.

30. června 2020

Svážíme papír, plasty a bioodpady. Asfaltujeme výtluky v Okružní, Jana Drdy, K Drkolnovu, Družstevní. Opravíme houpačku Na Střelovně a odpadkový koš Ve Dvoře. V Psím útulku je 11 psů. Stříkáme přechody a tvary křižovatek v E. Beneše a Politických vězňů. Sekáme trávu v Čs. armády, Jana Drdy, Sevastopolském náměstí, Balbínově, Na Leštině, Ke Korábu, Pod Struhami, Na Struhách, v Kozičínské a na Nám. H. Kličky. Příkopová sekačka pojede Za Balonku, do Dělostřelecké a Mlynářské. Likvidujeme plevely v chodnících v Jiráskových sadech. Opravujeme poruchy světelných bodů v Gorkého, Politických vězňů, Legionářů, Osvobození, B. Němcové a na Nám. 17. listopadu.

29. června 2020

Kvůli podmáčeným terénům nevyjedou sekačky, ale křovinořezy uslyšíte ve Školní. Traktorová fréza poseká příkopy v Jinecké. Vyčistíme nátokové česlo ve Špitálské. Od exkrementů uklidíme Drkolnov, Politických vězňů a Osvobození. Keře zmlazujeme v Čs. armády. Čistíme kanály v Gen. Tesaříka, U Nemocnice, v Riegrově. Opravíme dva propadlé kanálové rošty v Jiráskových sadech. Svážíme papír, plasty, barevné sklo. Máme zkrat osvětlení na Horní Oboře. Opravíme dopravní nehodou zničenou závoru na parkovišti v Prim. Václava Trnky. Nainstalujeme nové značky do Průběžné, Šachetní, Slunné. Pokud přestane pršet, natřeme sloupky Ke Kocábě.

26. června 2020

Blokové čištění probíhá na Fialce a v okolí. Odtahujeme auta porušující zákaz stání během úklidu. Sekáme trávu ve Slunné, Družstevní, Jana Drdy. Plevely likvidujeme na chodnících Čs. armády, bolševník na Horní Oboře, Čs. armády a u Junioru. Příkopy posekáme na cestě z Orlova do Lazce. Opravíme vypadanou mozaiku na Hornickém náměstí, v Ondrákově a v Pražské. Rozbitou lavičku spravíme v Politických vězňů. Svážíme papír, plasty a bio. Poruchy na VO řešíme v Dělostřelecké, Fibichově, V Zahrádkách a Ondrákově. Přechody stříkáme v Politických vězňů.

25. června 2020

Blokové čištění ulic pokračuje U Prokopa, Ke Korábu, Josefa Bartoše, U Křížku, v Pahorkové. Začínáme s plošnou parní likvidací prorůstajících plevelů na Nám. J. A. Alise. Uklidíme před nádražím ČD. Opravujeme poruchy světelných bodů ve Slunné, Nad Štolou, Rožmitálské, Pod Čertovým pahorkem a v Bytíze. Vyměníme dopravní značku v Jakubské. Sekáme trávu v Plzeňské, Na Vršku, Březnické, Šeříkové, Šachetní, Slunné, Gorkého a na dopravním hřišti v Mariánské. Čistíme kanály v Karla Kryla, Podbrdské, Prof. Pobudy a žlabovky v Rožmitálské. Posekáme příkopy na cestě z Kozičína do Bohutína. Svážíme papír, plasty a uklízíme nepořádek kolem popelnic.