Denní činosti

3. června 2022

Odvezeme vandaly pořezanou houpačku z Mírové k opravě. Svážíme papír, plasty, bio, oleje a černé skládky. Sekáme trávu v Brodské, U Školy, Sportovní, Kutnohorské, dvory kolem ulice K. Kryla. Vysazujeme letničkový záhon v Březnické u Q-klubu. Žluté čáry stříkáme na silnice v Bratří Čapků, Politických vězňů, P. Bezruče, Jungmannově, Pod Haldou, B. Němcové, Družstevní. Obrusem utáhneme výtluky ve Vrbové. Spadlou zídku znovu vystavíme v Družstevní. Kanály vyčistíme Ve Dvoře a v Rožmitálské. Pokračuje číslování sloupů VO U Školy a oprava laviček ve Školní.

2. června 2022

Strojově zameteme Klatovskou, Strakonickou, Táborskou, Hanuše Jelínka, Brodskou, Fialku, U Školy. Naplníme zavlažovací vaky u stromů. Odtáhneme dva označené vraky z ulic města. Opravujeme osvětlení V Soudce, U Zahrádek, v Polní, na Fantově louce, V Lukách, Dělostřelecké, Slivických bpjovníků, Pod Lesem a v Nádražní. Řešíme propad chodníku v E. Beneše a utržený obrubník v Politických vězňů. Sekáme trávu v Brodské, Sportovní, Politických vězňů, Hálkově, Březnické, Smetanově. Stříkáme žluté čáry v Družstevní, Brodské, Hradební, Čechovské. Vytyčujeme sítě na stavbě v Gen. Kholla.

1. června 2022

Sekáme trávu v Politických vězňů, Erbenově, Čechovské, 28. října, na Nám. Dr. Theurera. Vysazujeme letničky na Nám. Arnošta z Pardubic a Nám. Dr. Theurera. Stříkáme žluté čáry na silnice v Legionářů, Mariánské, Brodské, Šachetní, Družstevní, Jana Drdy. Opravíme kanálek v podchodu ve Školní a střechu zastávky MHD na Nové Hospodě. Renovujeme zábradlí v Hálkově. Pokračuje číslování sloupů VO v Drkolnovské. Dnes dokočíme renovaci hnízda tříděného odpadu Pod Šachtami. Odvezeme likvidované lavičky a herní prvky ze stavby v Brodské.

31. května 2022

Svážíme papír, plasty, bio. Nainstalujeme lavičku na hřbitov. Opravíme obrusem cestu na psí útulek v Lazci. Namontujeme zpět zrenovované zábradlí v Riegrově. Opravujeme osvětlení v Březnické, Brodské, Kopernikově, Východním náměstí, Kamenné, Sportovní, Sadové. Zkontrolujeme a vyspravíme lavičky kolem Fialova rybníku. Zaléváme vysazené letničkové záhony a vysadíme nové Na Příkopech, Jiráskových sadech, Gen. Tesaříka, Pivovarské. Likvidujeme bolševník na staré milínské cestě. Sekáme trávu Na Hvězdičce, 28. října, Pod Haldou, Politických vězňů, Čechovské. V Psím útulku je dnes 14 psů.

30. května 2022

Vysadíme letničkové záhony na Nám. 17. listopadu. Poruchy veřejného osvětlení evidujeme v Jungmannově, U Křížku, v Pahorkové, H. Týrlové, Pod Kovárnami, v Třemošenské, Pod Haldou, Březohorské. Vyčistíme kanály v Politických vězňů, zadláždíme vypadanou mozaiku v Legionářů, obrusem zasypeme výtluky ve Vokačovské, Narysovské a Zdabořské. Sekáme trávu v Březohorské, 28. října, Čechovské. Stříkáme žluté čáry v B. Němcové, Pod Branou, v Brodské. Opravíme a opět pustíme kašnu na Nám. 17. listopadu. Uklidíme stánky z Dvořákova nábřeží.

27. května 2022

Bouráme pódium na Nám TGM a stavíme druhé pódium v Třemošenské. Převezeme a smontujeme 20 stánků na zítřejší akci na Dvořákově nábřeží. Namontujeme uliční ceduli v Lazci. Zameteme Prokopskou, Pod Kovárnami, Třemošenskou. Sekáme trávu v Průběžné, Milínské, na Drkolnově. Likvidujeme odkvetlé tulipánové záhony v K. Kryla, E. Beneše, Politických vězňů, Osvobození, Na Příkopech, Březnické. Frézujeme pařezy v Mariánské a v Kozičíně. Vysejeme trávu do středového pruhu v A. Jiráska. Vytyčíme sítě pro stavbu v Prim. V. Trnky. Opravíme příčné prahy na cyklostezce do Bohutína a schody v Plzeňské, Riegrově.

26. května 2022

Na obou hřbitovech umyjeme sochy vztahující se k hornické tragédii. Nainstalujeme květinové pyramidy na Nám. 17. listopadu, Nám. TGM a do Cíle v Čechovské. Vyřešíme propadlou dlažbu v Pivovarské, upadlý koš v Pražské a utrženou značku v Kozičínské. Vyčistíme nátokové česlo ve Špitálské. Likvidujeme prorůstající trávu v dlažbě v Jiráskových sadech, Milínské, na Nám. 17. listopadu. Stavíme pódium na Nám. TGM. Frézujeme pařezy po kácení Veselého Rytířstva, Školní, Politických vězňů, Hradební. Sekáme trávu v Kutnohorské, Milínské, Karla Kryla. Zametáme 28. října + přilehlé dvory.

25. května 2022

Zameteme v Seifertově, Čs. armády, U Kasáren, v Březnické, Průběžné, na Rynečku. Upravujeme terén a vysejeme trávu v A. Jiráska. Kanály čistíme v Seifertově, Karla Kryla, Čechovské. Zábradlí a kanál opravíme v Riegrově. Sekáme trávu na Rynečku, Legionářů, v Kutnohorské. Suché větve ořezáváme na Březohorském hřbitově a v Hlinomazově. Renovujeme lavičky v Okružní, Osvobození, B. Němcové. Svážíme papír, plasty, tetrapack, kovy. Víme o poruchách veřejného osvětlení v Třebské, K Podlesí, Nádražní, Hrabákově, Spojovací, Březnické a v Zavržicích.

24. května 2022

Poruchy veřejného osvětlení máme nahlášeny v Tyršově, Hradební, Střelecké, Mixově, Svatohorské aleji, Slivických bojovníků, Pod Lesem, na Komenského náměstí, v Prachatické, Nad Štolou, Družstevní a v Jerusalémě. Asfaltujeme výtluky v Tylově, B. Němcové, Pod Čertovým pahorkem. Kanálové vpusti vyčistíme ve Svazácké, Mládežnické, Šikmé, Pod Čertovým pahorkem. Likvidujeme trávu v dlažbě v Potoční. Exkrementy uklízíme na Drkolnově, v Seifertově, Karla Kryla. Narovnáme ohnuté dopravní značky ve Střelecké, Husově. V Psím útulku je 14 psů.

23. května 2022

Likvidujeme popadané větve po bouřce. Dokončíme nástřik pozic na parkovišti Prim. V. Trnky. Opravíme značku v Kladenské a nainstalujeme novou značku v Dlouhé. Strojově zameteme Obránců míru, Jáchymovskou, Sokolovskou, Kladenskou, Milínskou. Ručně vytrháme plevely v obrubnících v Kpt. Olesinského. Sekáme trávu Pod Haldou, v Březohorské, Jáchymovské, Slunné, na Drkolnově, Březohorském hřbitově, kruhovém objezdu v Evropské a pásy podél komunikace v Legionářů. Upravujeme keře v Bratří Čapků. Vytyčíme sítě v Brodě. Svážíme papír, plasty, bio, bílé sklo, černé skládky.

20. května 2022

Sekáme trávu Pod Haldou, Nad Štolou, ve Vokačovské, Kladenské, Mostecké, Politických vězňů, Prof. K. Pobudy, Pod Struhami. Frézujeme pařezy v Anenské. Připravíme stánky, koše a elektriku na zítřejší farmářské trhy. Zabetonujeme vyvrácenou značku ve Vokačovské. Číslujeme sloupy VO ve Školní, provádíme výkop zkratu v Anenské a poruchy osvětlení řešíme v Gen. Kholla, Okružní, Jana Drdy. Opravíme průlezku na dětském hřišti ve Školní. Zametáme v Mariánské, Gorkého, Hornických učňů a na Horní Oboře.

19. května 2022

Stříkáme tvary parkovacích míst na parkovišti v Gen. Tesaříka. Zlikvidujeme černý reklamní bilboard K Podlesí. Předláždíme vypadanou mazaiku v Zahradnické. Sekáme trávu Na Příkopech, v Pivovarské, Hornickém náměstí, Fibichově, Na Střelovně, Kremnické, Nám. H. Kličky a pásy v Seifertově. Likvidujeme odkvetlé tulipánové záhony po městě. Svážíme papír, plasty, bio, bílé sklo. Opravujeme veřejné osvětlení v Žežicích, A. Jiráska, Anenské, na Nám. TGM a vyměníme nefunkční zářivky na nástupišti autobusového nádraží. Vysavač na exkrementy potkáte v 28. října a Ve Dvoře.