Denní činosti

20. října 2020

Listí strojem zametáme v 28. října, Gorkého, P. Bezruče, na Horní Oboře, v Plzeňské, Milínské, Průběžné. Hrabeme a nakládáme listí na hřbitově. V Kutnohorské pokračuje výstavba parkovacích míst návozem a hutněním materiálu. Zazimováváme kašnu na Václavském náměstí a Nám. TGM. Sbíráme a odvážíme zavlažovací vaky od vysazených stromků z města. Revitalizujeme další schodiště v Drkolnovské. Opravujeme vypadanou mozaiku na Nám. 17. listopadu. Keře prořezáváme v Okružní. Nainstalujeme nové značky do Družstevní a 28. října.

19. října 2020

Stříkáme barvou vyhrazená parkoviště v Družstevní, Ostravské, Průběžné a na Sevastopolském náměstí. Nainstalujeme zpět poraženou a námi opravenou dopravní značku ze Seifertovy. Strojově zametáme listí v Žižkově, na Svaté Hoře a v Tyršově. Zazimujeme kašnu na Nám. Arnošta z Pardubic. Opravujeme veřejné osvětlení na Nám. TGM, v Žežické, Družstevní, Školní. Na sloupy VO věšíme nové reklamy. Ořezáváme keřové skupiny v Mariánské a poslední tulipány vysadíme do pásu podél Osvobození. Vyvezeme jímku z Psího útulku.

16. října 2020

Zametáme listí v Kladenské, K Dolu Marie, Prokopské, U Prokopa a V. Šáry. Hrabeme, nakládáme a odvážíme listí z Březohorského hřbitova. Keře ořežeme v Plzeňské, nízké větve v Boční. Dobetonujeme obrubníky kolem nově budovaného parkování v Kutnohorské. Svážíme papír, plasty, kovy a bioodpad. Vyčistíme kanály v Březnické, Hrabákově, Hornické a na Hornickém náměstí. Narovnáme ohnuté dopravní značky v Dlouhé a Bratří Čapků, úplně vyvrácenou značku zabetonujeme zpět v B. Němcové. Připravujeme zazimování kašen.

15. října 2020

Uklidíme prostor před školou v Žežické, Vyčistíme česlo v nátoku Horní Obory ve Špitálské. Zametáme listí v Rovné, Drkolnovské, K Drkolnovu, Prof. K. Pobudy, Prof. Skupy, K. H. Máchy, Bratří Čapků. Ořežeme buxus kolem kapličky v Kozičíně a keře kolem kašny na Nám. Arnošta z Pardubic. Na Nám. 17. listopadu vypneme a zazimujeme systém automatického zalévání sakur. Čistíme kanály Ve Dvoře a K. H. Máchy. Zlikvidujeme herní prvky na dětském hřišti Ke Kocábě před rekonstrukcí. Opravíme plot kolem pískoviště v Plzeňské. Instalujeme novou značku do Průběžné. Dokončíme montáž a instalaci laviček do Svatohorské aleje.

14. října 2020

Ořežeme větve ve Sportovní, pyracanthu na Dvořákově nábřeží, vyčistíme kanály Pod Haldou, B. Němcové, Politických vězňů, Na Vyhlídce. Zabýváme se hlášenými poruchami na osvětlení v Zdabořské, Zavržicích, na Svaté Hoře, Pod Lesem, v Evropské, Pod Čertovým pahorkem a ve Sportovní. Elektrorevize děláme v Jerusalémě. Ostatní venkovní práce kvůli dešti zastaveny, zaměstnanci čerpají dovolené.

13. října 2020

Kromě komunálního odpadu, odpadkových košů, velkoobjemových kontejnerů a černých skládek svážíme papír, plasty a bioodpady. Zkusíme opravit rozbitý cvičební prvek na work-out hřišti v Osvobození. V Psím útulku je 10 psů. Opravujeme osvětlení v Politických vězňů, Čechovské, Klatovské, U Průhonu, I. Olbrachta, Lipové. Průběžné kontrolujeme parkovací automaty. Hrabeme a odvážíme listí z Březohorského hřbitova. Doplníme zeminu do záhonů kolem plotů Klidové zóny Ryneček. Řežeme nálety v Anenské a Mariánské. Sesbíráme a odvezeme spadaná jablka v Podbrdské.

12. října 2020

Strojově sbíráme listí v Jiráskových sadech, V Zátiší, Na Příkopech. Uklidíme schody na Rynečku, stezku kolem Fialova rybníku. Od exkrementů čistíme Ryneček, Průběžnou, Březnickou. Řez keřů dnes v Mariánské, Plzeňské, Dvořákově nábřeží. Průklest náletů provedeme v Mariánské nad šraňkami. Odvezeme pořezané větve z Osvobození. Pokračuje oprava schodů v Drkolnovské. Poruchy veřejného osvětlení řešíme Na Svahu, v Rožmitálské, Dělostřelecké, Alšově náměstí, Ondrákově, Mixově a v Kozičíně.

9. října 2020

Strojově zametáme ve Strakonické, Táborské, H. Jelínka, v Čechovské, Pod Čertovým pahorkem. Uklidíme nafoukané listí ze zastávek MHD. Prořežeme větve na cestě ze Svaté Hory, keře v Plzeňské a Gorkého. Tulipány dnes sázíme v Pivovarské a Jiráskových sadech. Svážíme papír, plasty a bioodpady. Listí odklízíme z Osvobození a dětského hřiště na Komenském náměstí. Opravujeme poruchy na veřejném osvětlení v Úzké, Spálené, Pod Kovárnami, Prof. Karla Pobudy, Ve Dvoře, na Nádvoří Msgre. Korejse a na vjezdu do Žežic. Instalujeme nové značky Nad Litavkou a v Hradební. V Dlouhé ulici vrátíme zpět opravený odpadkový koš.

8. října 2020

Uklidíme v parku před nádražím ČD. Listí odklízíme z Rynečku, Osvobození, Plzeňské a Na Flusárně. Vysazujeme tulipánové záhony Na Příkopech a Nám. TGM. Keře prořežeme v Mariánské, Sportovní a Gorkého. Svážíme plasty, papír. Uklízíme černé skládky kolem hnízd tříděného odpadu. Vysavač na exkrementy bude pracovat na Fialce, U Školy a ve Školní. Asfaltujeme výtluky V Lukách, E. Beneše, na Nám. Fráni Kučery, Legionářů, Nad Litavkou, Pod Kovárnami. Zámečnická dílna vyrábí vložky do odpadkových košů. Vyměníme dvě rozbité patice na sloupech VO v Žižkově.

7. října 2020

Betonujeme obrubníky a nájezd na nově budovaném parkování v Kutnohorské. Vyčistíme česlo ve Špitálské. Sekáme trávu v Purkyňově, Hradební, Potoční a na Nám. Arnošta z Pardubic. Sbíráme listí na Komenského náměstí. Vysazujeme tulipány na Dvořákově nábřeží, Nám. Hynka Kličky, Nám. 17. listopadu. Frézujeme pařezy v Žižkově. Z plošiny ořežeme nebezpečné větve ve Svatohorské aleji, Na Flusárně a U Školy. Zlikvidujeme starý břečťan v Seifertově ulici.  Opravíme dvě lavičky za čp. 9 v ulici 28. října, věšák ve dvoře, Legionářů a nainstalujeme novou lavičku do Brodské. Poslední blokové čištění před zimou proběhne v ulicích Obránců míru, 28. října, Kladenské, K Dolu Marie a Osvobození.

6. října 2020

Odpikujeme a vyměníme poklop revizní šachtice V Lukách. Doplněním zeminy upravujeme povrchy v Jana Drdy. Lampy VO opravujeme v Drkolnovské, Poštovní, Husově, K Podlesí, v Brodě. V Bytíze instalujeme solární osvětlení k zastávce MHD. V Psím útulku je dnes 10 psů. Zameteme Novou Hospodu, Hlinomazovu, Špitálskou, Pražskou, Milínskou, Plzeňskou. Exkrementy uklízíme z Drkolnova, Školní, Březnické. Keře ořežeme v Gorkého, Obránců míru a ze dvora v 28. října. Připravujeme záhony na výsadbu tulipánů na Nám. Dr. Theurera, V Zátiší a Jiráskových sadech. Frézujeme pařez v Erbenově. Odvezeme roští z Polní.

5. října 2020

Strojově zameteme Jiráskovy sady, Riegrovu, U Nemocnice, Gen. Tesaříka, V Zátiší, Na Příkopech. Navezeme kompost na srovnání terénů na Nám. 17. listopadu a do Tylovy. Vyřezáváme nálety podél chodníku v Jinecké. Zlikvidujeme letničkový záhon v Pivovarské. Frézujeme pařezy v Plzeňské a Dobříšské. Na zakázku vyvážíme jímky. Začali jsme s odstraňováním starých infocedulí: dnes Na Hvězdičce. Opravujeme a natíráme vybavení kaple na hřbitově. Svážíme papír, plasty, barevné sklo. Opravujeme světelné body ve Slivických bojovníků, K Hatím, v Březnické, Třebské, U Školy, Rovné, u Junioru, Čs. armády a v Zavržicích.