Denní činosti

17. září 2020

Svážíme papír, plasty a uklízíme černé skládky. Sekáme trávu v 28. října, Sportovní a v Čechovské, kde ořežeme i keře.  Zkracujeme zavazející větve v Jiráskových sadech a plejeme záhony Ve Dvoře. Opravujeme dřevěné prvky na dětském hřišti Ve Dvoře. Zameteme Mariánskou, Nádražní, Hornických učňů, A. Jiráska, cyklostezku z Rynečku ke Klidové zóně Ryneček a chodník do Žežic. Pokračujeme ve výspravách vypadané mozaiky na Nám. 17. listopadu. Stříkáme značení cyklostezky na Dvořákově nábřeží. Asfaltujeme výtluky v Mlynářské, Družstevní, V Lukách.

16. září 2020

Opravujeme osvětlení v ulicích: Plzeňská, Zvonková, Na Svahu, Žežická, Heyrovského, Nad Litavkou, V Zátiší, Zahradnická, Slivických bojovníků a v Jerusalémě. Ořežeme keře v Čechovské, plejeme záhony Ve Dvoře a krátíme nízké větve v Mostecké. Trávu dnes sekáme v Březohorské, U Kasáren a kolem garáží v Anenské. Opravujeme průlezky na dětských hřištích ve Školní, Na Střelovně, Kpt. Olesinského. Odvezeme pódium ze ZUŠ na Nám. TGM, demontujeme a převezeme k renovaci poničené koše od Gymnázia, Legionářů. Spravíme uraženou dopravní značku z Podbrdské. Na Sběrném dvoře naložíme a předáme dopravci dva kontejnery ledniček a bílé elektroniky.

15. září 2020

Svážíme plasty, papír, bioodpady a uklízíme černé skládky od popelnic. Zametáme strojově Čs. armády, U Kasáren, Nádraží ČD, Špitálskou, Plzeňskou, Milínskou. Uklidíme kolem Fialova rybníku. Stavíme pódium na zahradě ZUŠ na Nám. TGM. Vyčistíme šachtici u nádrže v Protifašistických bojovníků a kanálové vpustě U Prokopa, J. Bartoše. Stříkáme přechody a cyklostezku na Horní Oboře. V Psím útulku je 8 psů. Frézujeme pařezy Pod Haldou a v Prokopské. Plejeme záhony Ve Dvoře. Opravíme průlezku na dětském hřišti v Družstevní. Opravujeme veřejné osvětlení V Podskalí, V. Šáry, U Křížku, Na Pahorku a v Jarolímkových sadech.

14. září 2020

Řádění vandalů přes víkend: Uražené sloupky a značky na Nám. 17. listopadu a Nám. TGM, vyvrácené lavičky, koše a poničené osvětlení u sochy horníky před Gymnáziem, Legionářů. Opravíme to. Odvážíme zábrany a značky ze Svaté Hory po Šalmaji. Sekáme trávu ve dvorech kolem 28. října, sad v Dobříšské, Žižkovu a Novou Hospodu. Zaléváme vysazené dřeviny. Řežeme keře na Fantově louce, Sevastopolském náměstí. Likvidujeme pařezy v Kozičíně a Pod Kovárnami. Zameteme Sportovní, Čechovskou, Seifertovu, Karla Kryla, S. K. Neumanna, Jiráskovy sady, V Zátiší. Vysavač na exkrementy jsme poslali na Drkolnov, Politických vězňů, Osvobození a  před Klidovou zónu Ryneček. Opravujeme osvětlení nástupišť na autobusovém nádraží.

11. září 2020

Strojově zameteme v Prokopské, Jiráskových sadech, Hrabákově, Školní, Brodské, Březnické a na Svaté Hoře. Naložíme a postavíme stánky, zábrany, koše na nádvoří Svaté Hory a uklidíme Svatohorské schody. Sekáme trávu na dopravním hřišti v Mariánské, ve dvorech K. H. Máchy, v Dobříšské a příkopy na komunikaci z Kozičína do Bohutína. Odstraníme pařezy v Hradební, Za Vrškem, Na Litavce a u kapličky v Kozičíně. Opravujeme veřejné osvětlení v Čechovské, Na Planinách, V Zahrádkách, Politických vězňů, ve Zdabořské, Orlově a na chodníku do Žežic. Svážíme papír, plasty, bio. Opravíme vypadanou dlažbu v Podbrdské a Špitálské.

10. září 2020

Opravujeme poruchy světelných bodů v Šemberově, Politických vězňů, J. Drdy, v Šachetní, Sportovní, Pod Branou. Natíráme sloupy VO v Prokopské. Zavezeme kavernu Pod Čertovým pahorkem. Sekáme trávu ve dvorech Bratří Čapků, Politických vězňů, v Okružní, na Fantově louce, v Dělostřelecké, Mlynářské. Keře ořežeme Ve Dvoře a na návsi v Kozičíně. Asfaltujeme V Zátiší. Opravujeme dřevěné plenty v Husově. Zametáme K Drkolnovu, Šachetní, Sadovou, Šeříkovou a chodníky na Drkolnově. Odstraníme černou skládku z Poštovní a svážíme papír, plasty, barevné sklo a malé popelnice na bioodpad.

9. září 2020

Sekáme trávu v Legionářů, Politických vězňů, V Zahrádkách, Balbínově a Na Leštině. Větve ořežeme v Družstevní a Žežické, keře v Jana Drdy. Příkopy sekáme podél Jinecké. Vyvážíme jímky na zakázky. Opravujeme dopravní značení za 7. ZŠ. Zametáme strojově Nám. 17. listopadu, Podbrdskou, Drkolnovskou, Prof. Skupy., K. H. Máchy, Bratří Čapků. Svážíme papír, plasty a tetrapack. Veřejné osvětlení opravujeme v Zelené, Čs. armády, v Dlouhé, na Nám. Dr. Theurera, Pod Lesem, v Majerově a u Junior klubu.

8. září 2020

Předláždíme vypadanou mozaiku v chodnících na Nám. 17. listopadu a Nám. TGM. Po opravě natřeme plenty v Hailově. Opravíme oplocení psího výběhu Na Litavce a vyvrácené značky v 28. října. V Psím útulku je dnes 9 psů. Opravujeme veřejné osvětlení v Květenské, Fibichově, U Václava, Za Vrškem, v Polní, V Lese, Za Balonkou. Ke Drozďáku natíráme sloupy VO. Sekáme trávu v Žežické, Kremnické, Politických vězňů, Obránců míru, příkopy podél cyklostezky kolem Fialova rybníku. Větve ořezáváme v Dělostřelecké. Exkrementy po psech uklidíme ve Školní, Březnické a na Rynečku.

7. září 2020

Opravujeme osvětlení v Husově, Nádražní, Pod Čertovým pahorkem, Bratří Čapků, Ve Dvoře a na Horní Oboře. Natíráme sloupy VO v Třebské. Opravujeme dřevěné plenty v Březnické. Svážíme kromě komunálních odpadů a odpadkových košů také papír, plasty a barevné sklo. Sekáme trávu v Evropské, I. Olbrachta, Lázeňské, Gen. Kholla, Politických vězňů a příkopy v Jerusalémě. Větve ořezáváme ve Školní, keře v Jana Drdy, Ve Dvoře a záhony plejeme v E. Beneše. Zlikvidujeme prorůstající plevely před pasáží Horymír na Nám. TGM. Zaléváme vysazené záhony a dřeviny. Překopeme kompost na kompostárně. Vysavač na exkrementy potkáte na Drkolnově, v Seifertově a Karla Kryla. Strojově zameteme Kladenskou, Pod Haldou, Březohorskou a Politických vězňů.

4. září 2020

Uklízíme podchody ve Školní. Zametáme v Gorkého, Hornických učňů. Sekáme trávu v B. Němcové a lesoparku Litavka. Příkopová sekačka jede cestu do Jesenice. Záhony plejí v E. Beneše. Nízké větve a výmladky u chodníků řežeme v E. Beneše a ve Školní. Svážíme papír, plasty, bio a bílé sklo. Opravíme rozkopané lavičky a vypáčený rozvaděč na Horní Oboře. Instalujeme lavičku na Fantovu louku a sloupky do Březnické. Zlikvidujeme betonovou plochu v Komenského. Stříkáme tvary před zastávkami MHD ve Slunné a Drkolnovské. Poruchy světelných bodů řešíme v Plzeňské, Rovné, Žežické, P. Bezruče, za 7. ZŠ. Pokusíme se provizorně opravit nabouraný sloup VO v Riegrově.

3. září 2020

Zlikvidujeme staré herní prvky na Brodě. Odpikujeme zavazející betonové bloky v Hradební a B. Němcové. Opravujeme osvětlení v Nádražní, B. Němcové, na Komenského náměstí, Ve Dvoře, na cestě k Junioru a v Zavržicích. Zameteme Březnickou, Legionářů, Osvobození. Sekáme trávu v Gen. Kholla, Osvobození, Politických vězňů, louku Na Flusárně, příkopy cestou do Zavržic. Keře prořežeme v Erbenově a A. Dvořáka. Vyplejeme a doplníme zeminu květinové louky Pod Haldou. Svážíme papír, plasty a bílé sklo.

2. září 2020

Zameteme v Mariánské, Plzeňské, Milínské, Čs. armády, parkoviště pod autobusovým terminálem a u nádraží ČD. Uklidíme zastávky MHD v Obecnické, Dělostřelecké, Žižkově, Zdabořské, K Podlesí, Jinecké. Sekáme trávu v Osvobození, Legionářů, ve dvorech Hornických učňů, na kruhovém objezdu Dolní Obory, louku na Litavce a příkopy mezi Sázkami a Brodem. Narovnáme nabouraný sloup VO v Čechovské. Opravujeme osvětlení v Brodské, Čs. armády, v areálu Svaté Hory. Stříkáme tvary před zastávkou MHD K Dolu Marie, Podbrdské. Ohnuté značky narovnáme v Čechovské a Anenské. Vyčistíme vodoteč v Žežicích a opravíme odtokový kanál v Březnické.