Denní činosti

27. srpna 2020

Opravujeme světla a patice poničené vandaly v ulici Slivických bojovníků. Běžné poruchy osvětlení řešíme v Úzké, Prof. K. Pobudy, Horymírově, Růžové, Majerově. Rekonstruujeme dřevěné plenty po obou stranách Žežické. Zaléváme vysazené záhony a dřeviny. Sekáme hřiště na Litavce, Střelovnu a Novou Hospodu. Vyřežeme výmladky v Čs. armády a v Průběžné. Uklízíme spadané větve po větru. Demontujeme a zrenovujeme lavičku z Milínské. Likvidujeme plevely kolem laviček na Nám. TGM. Rovnáme značky v Mariánské a Čechovské. Asfaltujeme výtluky v Nádražní, Na Vyhlídce, v Nerudově, P. Bezruče, A. Jiráska.

26. srpna 2020

Zameteme Hrabákovu a na Nám. J. A. Alise vytrháváme plevely. Sekáme trávu na Litavce a Fantově louce. Kolem koloniálu na Rynečku prosvětlíme všechno křoví. Keře zmladíme v Husově. Svážíme papír, plasty, barevné sklo. Žlutou klikatou čáru budeme na vozovky stříkat v J. Drdy, Pod Branou, v Okružní, Osvobození a na parkovišti pod Svatou Horou. Opravujeme poruchy na veřejném osvětlení V Podskalí, Orlově, Lazci, Jesenici, v Žežicích. Očistíme a znovu natřeme zastávku MHD v Polní. Asfaltujeme chodník do Žežic a výtluky v Klatovské, Blatenské, Pod Haldou.

25. srpna 2020

Svážíme papír, plasty, kovy, bioodpad a uklízíme černé skládky u popelnic. Opravujeme dopravní značení v Horymírově, Slunné, Brodské. V Psím útulku je dnes 12 psů. Sekáme trávu v Čs. armády, Milínské, B. Němcové, Legionářů a Sportovní. Plejeme keře a záhony před Gymnáziem, Legionářů. Zaléváme výsadbu a záhony. Kanály vyčistíme v A. Dvořáka, Osvobození, E. Beneše. Stříkáme přechody ve Slunné, Drkolnovské a Jáchymovské. Vyměníme dopravní nehodou zničený sloup VO v Anenské. Kontrolujeme a průběžně opravujeme parkovací automaty. Likvidujeme plevely v dlažbě ve Střelecké, Milínské a na Václavském náměstí.

24. srpna 2020

Opravujeme osvětlení za 7. ZŠ, v Milínské, na Nám. TGM, Hornických učňů, Anenské. Vyměníme reklamní banery na sloupech VO. Zametáme Sevastopolské náměstí, Květenskou, V Zahrádkách. Pokračuje výstavba nových parkovacích míst V Zátiší. Sekáme trávu na Sázkách, Legionářů, Osvobození, Školní, Seifertova a Pod Čertovým pahorkem. Po víkendu zkontrolujeme a vyčistíme kašny. Stříkáme přechody na Drkolnově. Betonujeme obrubníky v Žežické. Svážíme popelnice, kontejnery, odpadkové koše, papír, plasty a uklízíme černé skládky.

21. srpna 2020

Sekáme trávu v Osvobození, Čechovské, Sportovní a v Zavržicích. Pokácíme osm nebezpečných topolů v areálu 7. ZŠ ve Školní. Plejeme záhony před Gymnáziem, Legionářů. V kompostárně překopeme kompostovací figury, ve Sběrném dvoře naložíme a odvezeme ledničky a pračky. Strojově zametáme na Fialce. Uklidíme otevřená školní hřiště. Začínáme s opravou propadlého chodníku v Žežické, narovnáme sloupky značek V Zátiší. Svážíme papír, plasty a bio. Vyměníme reklamní banery na sloupech VO. Opravujeme osvětlení v Čs. armády, Jasné, Květenské, Žižkově a v Brodě.

20. srpna 2020

Zametáme část Fantovy louky, Na Leštině, Hlinomazovu, Ryneček, Dvořákovo nábřeží, Březnickou a cesty na Svatou Horu. Svážíme papír, plasty a uklízíme černé skládky. Natíráme lavičky na Nové Hospodě. Trávu dnes budeme sekat v Podbrdské, Osvobození, Pod Haldou a kolem Junioru. Plejeme a upravujeme keřové skupiny před divadlem v Legionářů. Ořežeme větve v Milínské. Asfaltujeme výtluky v "Jižních Čechách" - v Písecké, Vodňanské, Táborské. Poruchy na osvětlení spravujeme v Březnické, Čs. armády, Milínské, Ve Dvoře. V zámečnické dílně vyrábějí komponenty na nové lavičky.

19. srpna 2020

Vyměníme postupně světla v Protifašistických bojovníků a opravujeme osvětlení v Mariánské, Kopernikově, Ke Stadionu, Pod Kovárnami. Narovnáme patice v Březohorské. Asfaltujeme výtluky v Zavržicích, Podbrdské. Ořežeme keře a nálety ve Špitálské. Sekáme trávu na hřišti v Orlově, ve dvoře v Plzeňské, ve Školní, U Školy, Hradební, Legionářů, A. Dvořáka. Vyčistíme žlabovky v Jiráskových sadech. Strojově zameteme Slunnou, K Drkolnovu, Drkolnovskou, Rovnou a Podbrdskou. Dnes začneme s pracemi na rozšíření parkovacích míst V Zátiší.

18. srpna 2020

Svážíme papír, plasty, barevné sklo, odpadkové koše a komunální odpad dle plánu. Vyčistíme žlabovky v komunikacích v Kozičíně a Orlově. Zajistíme přejezd přes odvodňovací stružkou v Šikmé před rekonstrukcí. Opravíme koš v Milínské a plot kolem pískoviště v Jana Drdy. Sekáme trávu ve Školní, Mariánské, Cihlářské, Tylově, Politických vězňů a ve dvorech Pod Haldou. Likvidujeme nálety na Rynečku, plevely u zastávek MHD na Drkolnově a plejeme záhony na Nám. 17. listopadu. Zaléváme vysazené dřeviny.V Psím útulku je 11 psů. Zametáme strojově Novohospodskou, Protifašistických bojovníků, Ke Kocábě, Žižkovu a chodníku na Drkolnově.

17. srpna 2020

Vyčistíme kanálové vpustě v Gen. Kholla, S. K. Neumanna, B. Němcové. Očistíme a natřeme zábradlí v Hailově ulici. Vyměníme dopravní značku v Okružní. Sekáme trávu na Nám. Dr. Theurera (u školy), v Průběžné a ve dvorech mezi Březohorskou a Pod Haldou. Keře ořežeme v Jáchymovské a na Nám. 17. listopadu, nálety v Kladenské, Obránců míru, Politických vězňů. Opravujeme plenty v Žežické. Poruchy na veřejném osvětlení řešíme na Rynečku, ve Špitálské, Svatohorské aleji, Zahradnické, Pražské, Plzeňské, Březnické. Vypadanou dlažbu na chodnících opravíme v Purkyňově, Dlouhé, Na Vyhlídce. Likvidujeme prorůstající plevely Na Příkopech. Ve Sběrném dvoře probíhá kontrola čistoty třídění plastů a papíru.

14. srpna 2020

Natíráme opravená zábradlí v Kutnohorské a Špitálské. Zametáme na Nám. H. Kličky, v Prokopské, Mariánské, Bratří Čapků a na Nám. 17. listopadu. Uklidíme otevřená školní hřiště. Sekáme trávu v Obecnické, V Zátiší, Na Flusárně, U Kaňky, na Nám. Dr. Theurera, v Hrabákově a v sadu na Svaté Hoře. Keře ořežeme V Zátiší, na Rynečku a Čs. armády. Čistíme kanály v Žežické, Ve Dvoře, Prof. K. Pobudy. Prořezáváme větve u dopravních značek. Rovnáme vyvrácené značky v Bratří Čapků, B. Němcové. Likvidujeme černou skládku v Poštovní. Opravujeme osvětlení Na Příkopech, v Milínské, Čs. armády, Pod Čertovým pahorkem.

13. srpna 2020

Pokládáme zatravňovací dlaždice na nově budované parkování v Okružní. Sekáme trávu v Mariánském údolí, Hrabákově, Sokolovské, Mostecké, Jáchymovské. Plejeme kruhový objezd v Evropské a květinovou louku Pod Haldou. Opravíme vypadanou mozaiku před kostelem na Nám. J. A. Alise. Zaléváme záhony a vysazené dřeviny. Poruchy veřejného osvětlení řešíme v Plzeňské, Husově, Riegrově. Provedeme revizi osvětlení chodníku do Žežic. Zametáme v Čs. armády, Březnické, Osvobození, Špitálské. Vyvrácený koš před gymnáziem, Legionářů zabetonujeme zpět. Uklidíme Svatohorské schody.

12. srpna 2020

Stříkáme přechody pro chodce na Drkolnově. Asfaltujeme výtluky v Žežicích. Opravíme poškozené oplocení pískoviště Na Střelovně. Zkontrolujeme a opravíme cykloboxy u Nádraží. Sekáme trávu v Žežické, Kremnické, na hřbitově a v Klidové zóně Ryneček. Plevelů zbavíme chodníky v Tyršově, Na Příkopech a ve Střelecké. Plejeme letničkové záhony na Nám. 17. listopadu, v Osvobození a na Nám. H. Kličky. Uklidíme otevřená dětská hřiště. Strojově zametáme v Ostravské, K. H. Máchy, Prof. Skupy, B. Němcové, E. Beneše, Bratří Čapků, Brodské a v Žežicích.