Denní činosti

5. března 2021

Pokácíme lípu Na Střelovně, smrk v Brodské a smrk v E. Beneše. Nálety likvidujeme v Prokopské, keře ořežeme na hřbitově a Osvobození. Opravíme vypadanou mozaiku na Václavském náměstí, v Pražské a U Školy. Ohnutou značku narovnáme v Riegrově. Údržba světel veřejného osvětlení probíhá Na Planinách, v Obecnické, Jinecké, Prachatické, Družstevní, Slunné, Zdabořské a v Žežicích. Svážíme plasty, papír, barevné sklo.

4. března 2021

Naložíme a odvezeme zásněžky z Žežic, Brodu a Třebské. Kácíme smrk na Nám. J. A. Alise, břízu na Sevastopolském náměstí. Keře zmlazujeme ve Fibichově, Podbrdské, nálety vyřezáváme v Dobříšské. Opravujeme vytrhanou dlažbu stání košů v Legionářů. Natřeme průlezky na dětských hřištích v Mariánské a na Komenského náměstí. Veřejné osvětlení opravujeme v Prof. K. Pobudy, Kpt. Olesinského, Kozičínské, Pod Struhami, Pod Kovárnami, Březohorské, Riegrově a za 7. ZŠ. Provedeme revizi elektriky WC na Nám. 17. listopadu. Štěpkujeme dřevní hmotu pro přípravu zakládek na městské kompostárně.

3. března 2021

Opravujeme veřejné osvětlení U Václava, v Čechovské, Zelené, Mariánské, Plzeňské, Březnické, Čs. armády a na Horní Oboře. Svážíme kromě odpadkových košů a komunálního odpadu také papír, plasty a barevné sklo. Zadláždíme vypadanou dlažbu na Nám. J. A. Alise a Nám. H. Kličky. Natřeme herní prvky na hřišti na Fantově louce. Kácíme bez v Plzeňské a dva javory v Klaudově. Ořežeme nízké větve ve Sportovní, keře v Jana Drdy, Fibichově a Jinecké. V sadu v Dobříšské vyřežeme nálety. Betonujeme patky pro stavbu altánu v Kozičíně. Vyčistíme kanalizační vpustě v Hrabákově, Hornické, Spojovací a Mariánském údolí.

2. března 2021

Kácením olší pokračujeme v úpravách kolem Čekalikovského rybníčku. Nálety ořežeme v ulici Prim. Václava Trnky, keře v Plzeňské a Gen. Kholla. Listí shrabeme ze svahů v Milínské. Uklidíme lesoparky Litavku, Padák a přístupy na Svatou Horu. Čistit budeme zastávky MHD ve Školní, Milínské, Kpt. Olesinského, Osvobození. Opravíme dlažbu v P. Bezruče, A. Jiráska a houpačku Ve Dvoře. Vyčistíme kanály na Nám. TGM a v Pražské. Převezmeme od ČEZ elektrický rozvaděč U Statku. Opravujeme osvětlení v Jasné, Sokolovské, Nádražní, Pod Haldou, Riegrově.

1. března 2021

Poruchy osvětlení řešíme Ke Kocábě, v Kamenné, Fibichově, Barandovské, Slivických bojovníků, Smetanově a Jiráskových sadech. Uklidíme podchod a dvůr za poštou v Osvobození. Kácíme tůji + lípu u Junioru. Větve ořezáváme kolem Dolní Obory, keře zmlazujeme v Tylově, Politických vězňů, Gen. Kholla. Vyřežeme nálety Na Příkopech. Čištíme vodoteč a kanály v Zavržicích. Vyvrácené značky zabetonujeme v Kutnohorské a Gen. Kholla. Vytržený odpadkový koš nainstalujeme zpět u Gymnázia, Legionářů. V Psím útulku je 8 psů.

26. února 2021

Řežeme živý plot u autobusového nádraží, keře v ul. Gen. Kholla, provádíme řez náletů na ul. Osvobození. Listí shrabeme v Družstevní ulici. Svážíme papír a plasty. Opravíme rozvaděč v Riegrově ulici. Uklízíme v blocích a hnízda na Březových Horách. Žlaby vyčistíme v Březnické ulici. Opravíme výtluky v ulici Žižkova, Tylova a Pod Čertovým pahorkem. Vyčistíme poškozené lavičky od vandalů ve Svatohorské aleji. Opravíme koše na psí exkrementy v Družstevní ul. a ul. Bratří Čapků. Připravíme dětská hřiště v klidové zóně a v Mariánské ul. na sobotní zahájení provozu. Opravujeme VO v Žežické, Milínské, Pražské, Březohorské, Táborské, Prokopské, na Svaté Hoře a na nám. T. G. M.

25. února 2021

Uklízíme v ulicích města. Kácíme suché břízy v Březohorské, nálety odstraňujeme v I. Olbrachta, Osvobození. Keře ořežeme a listí uklidíme z Gen. Kholla. Upravujeme terén kolem nově budovaného stání odpadů pod lesem v Kozičíně. Osvětlení opravujeme ve Školní, Žižkově, Osvobození a v Kozičíně. Vytyčujeme sítě U Křížku. Svážíme papír, plasty. Výtluky zalátáme v Brodské a Pod Haldou. Opravíme dlažbu v Dlouhé, Mariánském údolí a rozbitou průlezku U Školy. Drtíme vánoční stromky a smícháváme s listovkou pro budoucí zakládky kompostu v kompostárně.

24. února 2021

Vyřežeme nálety, zmladíme keře a upravíme terén na Východním náměstí.Uklízíme poeplnicová stání Ve Dvoře. Listí shrabeme a vyčistíme prostor za poštou v Politických vězňů. Kácíme topol na Rynečku a suchou břízu v Husově. Vykopeme kořeny po kácení a upravíme terén u kapličky v Kozičíně. Výtluky vyspravíme V Lukách. Nainstalujeme zpět strhnutou značku do Zavržic. Předjarní úklid proběhne v ulicích Okružní, S. K. Neumanna a B. Němcové. Probíhá kontrola dětských hřišť před otevřením. Začali jsme budovat přechodové světlo v Březnické. Svážíme papír, plasty a kovy.

23. února 2021

Svážíme kromě běžné denní porce popelnic a také papír a plasty. Vyčistíme příkopy v Mixově a na cestě ze Sázek do Brodu. Namontujeme zpět opravený koš do ulice Nad Kaňkou. Uklidíme v lesoparku Litavka a kolem Fialova rybníku. Povolené kácení proběhne v Mariánské (suché břízy) a na Nám. H. Kličky (tůje, smrk, hloh). Listí uklízíme z Žežické, Gen. Kholla. Keře ořežeme v Politických vězňů. Opravujeme veřejné osvětlení v Drkolnovské, Školní, Špitálské, Žežické, Osvobození, Obecnické, Dělostřelecké. V Psím útulku je dnes 9 psů.

22. února 2021

Pokračujeme v předjarním úklidu města, likvidujeme černé skládky, zametáme kolem popelnic. Vyčistíme nátokové česlo ve Špitálské. Studenou balenou směsí vyplníme výtluky v Čechovské, Budovatelů, Dlouhé. Opravíme vstupní vrata na dětské hřiště v Družstevní. Poruchy osvětlení řešíme v Obecnické, Za Balonkou, v Mariánské, U Školy, Gen. Kholla. Provádíme výkop pro spojkování kabelu v Milínské. Větve a keře ořežeme v 28. října a Milínské. Nálety odstraníme z Cihlářské, Špitálské a Osvobození. Uklidíme nafoukané listí z Gen Kholla a Karla Kryla. Začali jsme s budováním nového stání pro popelnice v Kozičíně.

19. února 2021

V rámci revitalizace kácíme kolem Čekalikovského rybníčku. Dokončíme prořez náletů kolem Dolní Obory a Fialova rybníku. Odvážíme pořezané větve z Erbenovy, Bratří Čapků a od Junioru. Uklidíme zastávky MHD v Obecnické, Za Balonkou, K Podlesí, v Polní, Zdabořské, v Žežicích, v Brodu. Instalujeme zpět vyvrácené značky do J. Drdy a Jinecké. Provizorně opravíme výtluky v Žižkově, U Nemocnice a v Šachetní. Poruchy veřejného osvětlení řešíme v Hornických učňů, Prokopské, Ve Dvoře, na Nádvoří Msgre. Korejse, Pod Haldou, U Václava a na chodníku do Žežic.

18. února 2021

Uklízíme město po oblevě. Krátíme poražený strom v A. Jiráska. Odvážíme pořezané větve z Bratří Čapků, Erbenovy. Uklízíme černé skládky a svážíme papír, plasty, tetrapack. Městské osvětlení ulic opravujeme  v Březnické, Za Vrškem, Polní, Jinecké, Mixově, Milínské a na Komenského náměstí. Čistíme kanály od Čs. armády až na konec Březnické. Opravíme vypadanou dlažbu na Nám. 17. listopadu. Narovnáme obrubníky v Bratří Čapků a nainstalujeme zpět uraženou značku k parkovišti na Nám. TGM. Drtíme vánoční stromky k použití do kompostu na kompostárně.