Denní činosti

31. července 2020

Zametáme Pražskou ulici, Lázeňskou a Spojovací ulici. V poledních hodinách zvhlčíme a zaozónujeme centrum. Vyčistíme schodiště z Průběžné ulice ke Qklubu. Sekáme trávu v ulici Slunná, Ostravská a S. K. Neumanna. Vyplejeme záhony ke Qklubu.  Vyčistíme kanály v obci Žežice. Opravíme značku na tř. Osvobození, opravíme chodník v Kutnohorské ulici a oplocení na Rynečku. Opravujeme veřejné osvětlení v Prachatické ulici, Gen. Kholla, B. Němcové, Ve dvoře a na ulici Pol. vězňů. Opravíme hrací prvek poškozený vandalismem na Rynečku. Svážíme papír, plasty a Bio odpad.

30. července 2020

Zametáme v ulicích Mariánská, ul. 28. října, Březohorská, likvidujeme plevel v ulicích A. Jiráska, Jinecká. Exkrementy sbíráme v ul. Mariánská, 28. října a Kladenská. Sekáme trávu v ul. U Prokopa, Okružní, Slunná, A. Jiráska a v Orlově. Upravíme keře v Milínské ulici a v ul 28. října. Opravíme a vyměníme dopravní značení v ul. Hlinomazova, Dlouhá, na nám. J. A. Alise opravíme propad. Pokračujeme v opravách veřejného osvětlení v ulicích Brodská, Prachatická, Slivických bojovníků, Rožmitálská a pod hotelem Minerál. Svážíme papír, plasty, uklízíme nepořádek kolem kontejnerů.

29. července 2020

Blokově uklidíme ve Střelecké ulici. Chodníky zameteme v ulici Osvobození, Legionářů, Edv. Beneše a v Březnické. Plevel likvidujeme v ulici Hornických učňů. Odstraníme trávu na zastávkách na Drkolnově a v jejich okolí. Trávu sekáme ve dvorech v ulici  Legionářů, Slunná, 28. října, Pod Haldou a na křižovatce do Žežic. Provádíme údržbu keřů a plejeme Ve dvoře, v Zátiší provádíme řez náletů, v ulici Brodská prořez větví. V ulici Politických vězňů provádíme úpravu živého plotu. Veřejné osvětlení opravujeme v ulici U Školy, Brodská,  Žežická, Zavržicích a v ulici Šikmá. V Žežicích a v ulici Čs. Armády opravujeme ploty. Svážíme papír, plasty a BIO odpady.  V Pivovarské ulici opravujeme dláždění, v Čechovské ulici havarovanou značku.

28. července 2020

Svážíme papír, plasty a uklízíme okolo kontejnerů. Čistíme kanály v ulici Smetanova, Mánesova a Hornické náměstí. Vodorovné značení provedeme v ulicích Klatovská a Drkolnovská. Vyčistíme kašnu na nám. 17. listopadu. Veřejné osvětlení opravujeme v ulicích Heyrovského, U stadionu, Zdabořská a Prachatická. Zkontrolujeme parkovací automaty. Zametáme v ulicích Průběžná, část Dlouhé ulice, Ryneček a Špitálská. Plevel odstraňujeme v ulici Na Vyhlídce a Gorkého. Zaléváme výsadby. Úklid exkrementů v ulici Sportovní, Čechovská a Budovatelů. Sekáme v ulicích Aloise Jiráska, Petra Bezruče, Tylova, Legionářů.  Prořezáváme v ulicích Školní a Ostravská

27. července 2020

Zametáme v ulicích Plzeňská, Milínská, v okolí zámečku a v Jiráskových Sadech včetně parkovišť. Plevel odstraňujeme na náměstí T. G. M. a v okolí Obory. Ručně uklízíme ve všech rajonech, školní hřiště a česla. Začneme budovat zpevnění pod kontejnery na tříděný odpad před poliklinikou Ravak v ulici Čechovské. Sekáme Pod Haldou, 28. října, v ulicích Gorkého, Aloise Jiráska, Poštovní, Zdabořská. Prořezáváme v ulicích Politických vězňů, Kollerova, Husova a Školní ulice. Opravíme dlažbu chodníku J. A. Alise, čistíme kanál v ulici Kollerova. Vodorovné značení provedeme na autobusových zastávkách v Brodské ulici a v Žežické. Veřejné osvětlení opravujeme Pod Čertových pahorkem, v okolí 7. ZŠ, Čechovská ul., Lazec, Orlov, Žežice. Svážíme papír, plasty a uklízíme okolo kontejnerů.

24. července 2020

Stříkáme přechody v Rovné, Brodské, Žežické. Opravíme retardér v Klatovské. Z Purkyňovy odvezeme suť. Dokončíme zadláždění prostoru na květinové loučce Pod Haldou. Zametáme u krychlových domů ve Školní, před Nádražím ČD, U Kasáren, Horní Oboru. Uklidíme otevřená školní hřiště. Řežeme keřové skupiny v Tyršově, Husově, kolem schodů ve Školní a v Kollerově. Sekáme trávu Pod Haldou, v Žežické, Podbrdské a příkopy v Žežicích. Plejeme záhony v Březnické. Na kompostárně překopeme kompostovací figury.

23. července 2020

Opravujeme poruchy světelných bodů v Hailově, Čechovské, Sportovní, Potoční a na Nám. TGM. Zaléváme vysazené dřeviny a záhony. Plejeme záhony v Březnické a E. Beneše. Prořezáváme keřové skupiny U Nemocnice, V Zátiší a Husově. Sekáme trávu v Politických vězňů, Ve Dvoře, Obránců míru, Pod Haldou. Psích exkrementů zbavujeme Drkolnov. Zametáme v Mirotické, Čimelické, Alisově, Ke Statku, v Třebské a Narysovské. Likvidujeme trávu v chodnících Kpt. Olesinského a stříkáme parní tryskou plevely na nádvoří Svaté Hory. Stříkáme přechody v Žežické. Stavíme nový sloup VO V Zátiší.

22. července 2020

Strojově zameteme v Družstevní, Drkolnovské, Podbrdské, Vokačovské, Rovné a u podchodů ve Školní. Plevely v chodnících odstraňujeme v Kpt. Olesinského, Dlouhé, Zahradnické, V Brance. Od psích exkrementů vyčistíme Fialku, Školní a Březnickou. Opravujeme lavičky ve dvoře Čs. armády a vyrábíme náhradní díly na opravu laviček na cestě k Junioru. Sekáme trávu na Horní Oboře, na Nám. Komenského, Březohorské, Fantově louce, Na Leštině, Nové Hospodě a začínáme s dvory v Politických vězňů. Odvezeme pořezané větve ze Žižkovy ulice. Stříkáme přechody a zastávky MHD v Politických vězňů a Žežické. Opravíme oplocené parkoviště K Drkolnovu. Řešíme zkrat osvětlení na Václavském náměstí.

21. července 2020

Sekáme trávu ve dvoře v Plzeňské, Čs. armády, Jiráskových sadech, na Sevastopolském náměstí, Náměstí 17. listopadu, S. K. Neumanna a v Podbrdské. Svážíme plasty, papír a bioodpady. Opravujeme poruchy na veřejném osvětlení v Jasné, Žižkově, Vokačovské, Drkolnovské, Družstevní, Seifertově, Nádražní. Opravujeme WC na Nám. 17. listopadu. V Psím útulku je 8 psů. Natřeme staré průlezky ve dvoře Bratří Čapků. Opravíme ulomenou značku v Politických vězňů a zabetonujeme nový sloupek v Březnické.Zametací auta jedou do Politických vězňů, Kladenské, Prof. K. Pobudy, Žežické, Podbrdské a na Drkolnov.

20. července 2020

Stříkáme přechody v S. K. Neumanna, Jáchymovské a Kladenské. Zadláždíme povrchy pod instalovanými lavičkami u Květinové loučky Pod Haldou. Zametáme v Čechovské, Žižkově a na Svaté Hoře. Sekáme trávu na kruhovém objezdu u Dolní Obory, V Zátiší, Jiráskových sadech, Rynečku, Žežické, B. Němcové a v lesoparku Litavka, kde také likvidujeme bolševník. Ořežeme živé ploty v Milínské. Vyčistíme česlo na nátoku Horní Obory ve Špitálské. Parní tryskou likvidujeme plevely v Pražské, Boční a na Václavském náměstí. Svážíme plasty, papír a černé skládky. Vyřešíme poruchu na kašně na Václavském náměstí. Opravíme zastávku MHD v Jerusalémě a houpačku v Zavržicích.

17. července 2020

Upravujeme terén (rozježděný trávník) v Gen. Kholla. Z Dvořákova nábřeží odpikujeme a odvezeme betony, v Hradební usadíme zpět rozježděné obrubníky a z Purkyňovy odvezeme suť z chodníku. Zameteme ručně schody mezi Q-klubem a Průběžnou. Zametací auta jsou na Nám. J. A. Alise, v Prokopské, U Dolu Anna, na Nám. Arnošta z Pardubic, v Potoční, Zahradnické a na Komenském náměstí. Sekáme trávu ve dvorech kolem Bratří Čapků, B. Němcové a ve Školní, Legionářů, Politických vězňů, Purkyňově. Příkopová sekačka poseká kolem cyklostezky Drkolnov - Vysoká Pec. Renovujeme lavičky ve Sportovní. Vyměníme tři značky v Podbrdské, dvě K Lilce. Dostříkáme přechody na Nám. 17. listopadu. Svážíme papír, plasty a bioodpady. Na kompostárně překopeme zakládku kompostu.

16. července 2020

Sekáme trávu v Erbenově, Kutnohorské, U Školy, Nad Kaňkou a v Dobříšské. Zlomenou větev odřízneme a odvezeme z B. Němcové. Zametáme v Táborské, Klatovské, Strakonické, Rovné, Drkolnovské. Na zámečnické dílně se opravují poničené odpadkové koše. Párou likvidujeme plevely před divadlem v Legionářů. Stříkáme přechody kolem Náměstí 17. listopadu. Opravíme lavičku v Zavržicích. Poruchy na veřejném osvětlení řešíme v Brodské, podél Březohorského hřbitova, K Drkolnovu. Vyvážíme jímky na zakázku.