Denní činosti

1. října 2020

Komunální odpad, velkoobjemové kontejnery, odpadkové koše, papír, plasty, bílé sklo a likvidace černé skládky v Poštovní. Zameteme cestičky na hřbitově, údržbu provedeme i na Březohorském hřbitově. Poruchy na veřejném osvětlení řešíme v Bytíze Nad Kaňkou, Slivických bojovníků, v Jungmannově, Balbínově, Sokolovské, Březnické, Nad Štolou. Opravíme vyvrácenou značku ve Slunné a instalujeme novou značku K Drkolnovu. V zámečnické dílně opravujeme vložky odpadkových košů. V autodílně se připravují auta na zimní údržbu.

30. září 2020

Poruchy světelných bodů řešíme v Osvobození, Březnické, Sportovní, Brodské, Politických vězňů, Prokopské. Zahájili jsme stavbu rozšíření parkovacích míst v Jáchymovské. Posečeme trávu na Březohorském hřbitově. Ořežeme keře v Kutnohorské, Sokolovské, Husově, nízké větve v Jáchymovské a Okružní. Frézujeme pařezy v Mariánské a Čechovské. Začínáme likvidovat letničkové záhony na Nám. Dr. Theurera, Jiráskových sadech, Na Příkopech a na Nám. Arnošta z Pardubic. Asfaltujeme výtluky v E. Beneše, Pod Haldou, v Březohorské, Obránců míru. Odvezeme popadaná shnilá jablka z Osvobození. Zameteme Ryneček, Politických vězňů. E. Beneše.

29. září 2020

Bouráme pódium na Novém rybníku. Opravujeme poruchy na veřejném osvětlení v Březnické a Čechovské. Zabetonujeme sloupek značky v Jiráskových sadech, opravíme nabouraný sloupek na Nám. TGM. Odstraníme rozbité houpačky z Jana Drdy. V Psím útulku je dnes 9 psů. Strojově zameteme Žežickou, Rovnou, Drkolnovskou, Prof. Karla Pobudy a vnitrobloky Drkolnova. Plejeme záhony v Osvobození, frézujeme pařezy ve Svazácké, zmlazujeme keře ve Sportovní, Sokolovské. Pokácíme suchou jabloň na Nám. 17. listopadu. Obracíme kompostovací figury na kompostárně.

25. září 2020

Kromě komunálního odpadu, odpadkových košů a velkoobjemových kontejnerů dnes svážíme papír, plasty a bioodpady. Opravujeme poruchy na osvětlení na Nám. TGM, v Milínské, Ke Stadionu a na autobusovém nádraží. Vyplejeme záhony kolem Zámečku Na Příkopech, vyfrézujeme pařezy v Žežické a Svazácké. Překopeme uloženou listovku na Jestřabinci. Zlikvidujeme drny v Kutnohorské. Ořežeme keře v Lázeňské a Sportovní. Strojově zametáme Sázky, Brod, Mariánskou, Legionářů, Horní Oboru. Asfaltujeme výtluky v Milínské a Hornických učňů.

24. září 2020

Vyčistíme nátokové česlo ve Špitálské. Opravíme vyvrácený odpadkový koš v Dlouhé. Zametáme v 28. října, Kladenské, Březohorské, Pod Haldou. Stavíme pódium v Letním kině. Sekáme trávu K Drkolnovu a v Žežicích. Zlikvidujeme samovolně vyvrácený strom v Družstevní. Z plošiny ořežeme větve v Kladenské a Družstevní. Odstraníme borovici Nad Štolou. Svážíme papír, plasty a odstraňujeme černé skládky. Pokračujeme v opravách vypadané mozaiky na Nám. 17. listopadu. Vyčistíme kanálové vpusti v A. Dvořáka, Ve Dvoře, K Drkolnovu. Opravíme xylofon na dětském hřišti v Žižkově.

23. září 2020

Zameteme Střeleckou, Lázeňskou, Na Leštině, U Václava, Pražskou, Potoční, Nám. Arnošta z Pardubic, Komenského náměstí. Exkrementů zbavíme Školní, Fialku a Březnickou. Sekáme trávu v Kozičínské, Svazácké, Ostravské, U Školy. Ořežeme keře v Podbrdské, Slunné, U Nádraží. Opravíme usazení obrubníku v Okružní. Poruchy na veřejném osvětlení řešíme v Riegrově, Nad Jatkami, Osvobození, Na Vyhlídce. Natřeme zábradlí v Čs. armády. Svážíme papír, plasty, kovy a uklízíme černé skládky.

22. září 2020

Vyčistíme kašnu na Nám. 17. listopadu. Zadláždíme zpět vypadanou mozaiku v Pivovarské, Mariánské, Dlouhé, Purkyňově. V Psím útulku je 9 psů. Opravujeme herní prvky na dětských hřištích v Jarolímkových sadech, Mariánské a na Komenského náměstí. Stříkáme tvary autobusových zastávek v Čs. armády. Likvidujeme plevely v chodnících v Potoční a Dlouhé. Frézujeme pařezy v Drkolnovské, Družstevní. Keře zmlazujeme ve Slunné a Podbrdské. Provizorně opravíme propadlý kanál U Kasáren. Vysavač na exkrementy jsme poslali na Drkolnov, do Seifertovy a Karla Kryla.

21. září 2020

Řešíme poruchy veřejného osvětlení v Březohorské, Na Leštině, v Podbrdské, Prachatické, Drkolnovské, Brdské, Zelené, Slivických bojovníků. Vyměníme reklamní banery na sloupech VO. Opravíme houpačku na dětském hřišti v Žižkově, lavičky v 28. října. Svážíme papír a plasty. Trávu sekáme U Školy, podél cyklostezky do Bohutína a v Čs. armády v korytě potoka. Pokácíme havarijní javor na Horní Oboře a suchou jabloň v Legionářů. Plejeme Na Střelovně. Zameteme Jiráskovy sady, U Nemocnice, Gen. Tesaříka. Uklidíme spadaná jablka v Legionářů. Odpikujeme a vyčistíme ucpaný kanál betonem (!) U Prokopa. Penetrujeme spáry po asfaltování V Lukách, Drkolnovské, Nádražní. Povalenou značku zabetonujeme v Mlynářské. Stříkáme přechody v Tyršově, Na Příkopech a Alšově.

18. září 2020

Betonujeme podestu pro kontejnerové stání ve dvoře Bratří Čapků. Poruchy na veřejném osvětlení řešíme v Táborské, za 7. ZŠ, ve Školní, Gen. Kholla, na Nám. TGM a v Brodě. Opravíme dvě pružinové houpačky na hřišti na Komenského náměstí. Svážíme plasty, papír a bio. Zameteme kolem krychlových domů ve Školní, Čechovskou a Osvobození. Zaléváme vysazené dřeviny a záhony. Sekáme trávu v Hrabákově, plejeme záhony v Jiráskových sadech, keře ořežeme v Komenského. Frézujeme pařezy na Hornickém náměstí a v Horské. Naložíme stánky, koše a banery na Farmářské trhy. Zítra vše nainstalujeme a po skončení naložíme a odvezeme.

17. září 2020

Svážíme papír, plasty a uklízíme černé skládky. Sekáme trávu v 28. října, Sportovní a v Čechovské, kde ořežeme i keře.  Zkracujeme zavazející větve v Jiráskových sadech a plejeme záhony Ve Dvoře. Opravujeme dřevěné prvky na dětském hřišti Ve Dvoře. Zameteme Mariánskou, Nádražní, Hornických učňů, A. Jiráska, cyklostezku z Rynečku ke Klidové zóně Ryneček a chodník do Žežic. Pokračujeme ve výspravách vypadané mozaiky na Nám. 17. listopadu. Stříkáme značení cyklostezky na Dvořákově nábřeží. Asfaltujeme výtluky v Mlynářské, Družstevní, V Lukách.

16. září 2020

Opravujeme osvětlení v ulicích: Plzeňská, Zvonková, Na Svahu, Žežická, Heyrovského, Nad Litavkou, V Zátiší, Zahradnická, Slivických bojovníků a v Jerusalémě. Ořežeme keře v Čechovské, plejeme záhony Ve Dvoře a krátíme nízké větve v Mostecké. Trávu dnes sekáme v Březohorské, U Kasáren a kolem garáží v Anenské. Opravujeme průlezky na dětských hřištích ve Školní, Na Střelovně, Kpt. Olesinského. Odvezeme pódium ze ZUŠ na Nám. TGM, demontujeme a převezeme k renovaci poničené koše od Gymnázia, Legionářů. Spravíme uraženou dopravní značku z Podbrdské. Na Sběrném dvoře naložíme a předáme dopravci dva kontejnery ledniček a bílé elektroniky.

15. září 2020

Svážíme plasty, papír, bioodpady a uklízíme černé skládky od popelnic. Zametáme strojově Čs. armády, U Kasáren, Nádraží ČD, Špitálskou, Plzeňskou, Milínskou. Uklidíme kolem Fialova rybníku. Stavíme pódium na zahradě ZUŠ na Nám. TGM. Vyčistíme šachtici u nádrže v Protifašistických bojovníků a kanálové vpustě U Prokopa, J. Bartoše. Stříkáme přechody a cyklostezku na Horní Oboře. V Psím útulku je 8 psů. Frézujeme pařezy Pod Haldou a v Prokopské. Plejeme záhony Ve Dvoře. Opravíme průlezku na dětském hřišti v Družstevní. Opravujeme veřejné osvětlení V Podskalí, V. Šáry, U Křížku, Na Pahorku a v Jarolímkových sadech.