Denní činosti

14. května 2021

Sekáme trávu na Nám. 17. listopadu, v Jana Drdy, Čs. armády, ve dvoře v Legionářů. Pařezy frézujeme v E. Beneše, Hornických učňů. Plejeme záhony na Nám. TGM. Opravíme cvičební prvek na louce v Osvobození, oplocení kolem pískoviště na Rynečku, nabourané zábradlí v Mixově, utrženou vývěsku v zastávce MHD v Žežické. Čistíme kanály Na Leštině, v Bytízské, Partyzánské, Čs. armády, Březnické a na Hornickém náměstí. Zametáme v Průběžné, Nad Kaňkou, Špitálské, Plzeňské, Milínské a Dvořákovo nábřeží. Veřejné osvětlení v poruše zprovozníme v Protifašistických bojovníků, Žižkově, Táborské, Brodské, Sadové, Balbínově.

13. května 2021

Opravujeme osvětlení V Riegrově, Plzeňské, na Nám. TGM. Na dílnách vyrábíme dodatkové tabulky ke značkám a náhradní díly k mobiliáři. Navezeme štěrk, obrus a utáhneme točnu autobusů v Balbínově ulici. Frézujeme pařezy v Bratří Čapků a Na Střelovně. Opravíme oplocení u pískoviště v Plzeňské. Vyčistíme kanál na Rynečku, zabetonujeme zpět vyvrácenou značku v Okružní.  První kompostovací figura na kompostárně byla založena. Na Sběrném dvoře naložíme a necháme odvézt dva návěsy lednic k dalšímu zpracování. Svážíme papír, plasty.

12. května 2021

Zameteme Smetanovu, Purkyňovu, Hrabákovu, Na Leštině, V Zátiší, Jiráskovy sady, Nám. TGM., U Nemocnice. Vyčistíme nátokové česlo ve Špitálské. Dočasně připojíme osvětlení ve Zdabořské, Narysovské, Třebské, kde stavba překopla kabel. Další zkrat související se stavbou se týká osvětlení v Severní, Nad Jatkami. Truhláři vyrábějí náhradní díly na lavičky. Trávu sekáme v Jana Drdy. Svážíme větve po výřezech z Brodu, Horní Obory, Školní, Průběžné. Vyvrácenou značku opravíme v Brodské, světlík a dlažbu v Pražské. V Jana Drdy osadíme parkování v zeleni bránící obrubník. Vypadanou dlažbu chodníku vyspravíme v Plzeňské.

11. května 2021

Čistíme kanály v Riegrově, U Nemocnice, v Jiráskových sadech. Asfaltujeme výtluky na Rynečku, Mariánské, Nádražní. Stříkáme přechody Pod Šachtami, v Hrabákově. Sekáme trávu Pod Čertovým pahorkem, Karla Kryla, ve Svazácké, Legionářů, Politických vězňů, ve dvoře v Tylově, na Nám. Fráni Kučery a ve dvoře v Plzeňské. Opravíme parkovací automat v Zahradnické a lavičku ve Vokačovské. Poruchy na veřejném osvětlení řešíme v Obecnické, Husově, Slivických bojovníků, Tiché a Komenském náměstí. Začali jsme s čištěním historických lamp na Hornickém náměstí. Svážíme papír, plasty, bioodpady a nápojové kartony.

10. května 2021

Po víkendu řešíme poruchy VO v ulicích: Rožmitálská, Nádvoří Msgre. Korejse, Mládežnická, Pod Haldou, Ve Dvoře, Pod Kovárnami, Bratří Čapků a v Zavržicích, Kozičíně, Jerusalémě. V Psím útulku je dnes 7 psů. Svážíme papír, plasty a uklízíme černé skládky. Sekáme trávu v 28. října, Čechovské, Sportovní, Erbenově, Bratří Čapků + přilehlé dvory a na svazích v Hradební. Suché keře odstraníme na Rynečku. Zametáme strojově Sevastopolské náměstí, Květenskou, J. Zástěry, Fibichovu, Politických vězňů, E. Beneše, Kladenskou, 28. října. Likvidujeme prorostlou trávu v dlažbě kolem zastávek MHD na Drkolnově. Stříkáme přechody na Nám. J. A. Alise a Prokopské.

7. května 2021

Sekáme trávu v Gen. Kholla, S. K. Neumanna, Čechovské, Bratří Čapků a pásy podél komunikací v Politických vězňů. Připravíme terén k válcování a upravíme prostory kolem stavby parkovacích míst v Jáchymovské. Zametáme v Osvobození, Legionářů. Vyčistíme česlo ve Špitálské. Svážíme papír, plasty, bio. Vykopeme zkrat a naspojkujeme vedení Na Valdeku a Heyrovského. Opravy veřejného osvětlení dnes plánujeme ve Fibichově, Ke Kocábě, Prim. V. Trnky, U Nemocnice, Pod Šachtami, ve Vojtěšské. Zprovozníme porouchaný parkovací automat na Nám. 17. listopadu. Likvidujeme prorůstající trávu v dlažbě na Dvořákově nábřeží a ve vnitrobloku S. K. Neumanna.

6. května 2021

Pokácíme havarijní lípu Na Příkopech. Vysadíme habry v Šeříkové. Sekáme trávu v Ostravské, Okružní, Gen. Kholla, na Horní Oboře a pásy podél E. Beneše, Osvobození, Politických vězňů. Uklidíme Březohorský hřbitov před kladením věnců. Opravíme propadlý kanál v Havlíčkově. Vyčistíme horské vpusti v Kozičíně a Orlově. Opravíme houpačku Na Střelovně. Zametací auta potkáte v Táborské, H. Jelínka, Na Planinách, Horní Oboře, Špitálské, Potoční. Vyčistíme schody na Rynečku. Opravujeme veřejné osvětlení v Jerusalémě, Milínské, Průběžné, Brodské, Podbrdské, Rožmitálské, Čechovské. Svážíme papír, plasty, kovy.

5. května 2021

Sekáme pásy podél silnic v Plzeňské, Milínské. Travní plochy pak na Nám. 17. listopadu, v Okružní, Na Flusárně, Školní a U Školy. Odvážíme větve z prořezů na Svaté Hoře. Truhláři vyrábí náhradní díly na lavičky a nainstalují nové pískoviště místo starého v Kremnické. Asfaltujeme výtluky V Lukách a Plynárenské. Vyměníme nebezpečný zrezlý sloup VO za nový v ulici K Hatím. Opravujeme osvětlení uvnitř autobusového terminálu, Na Valdeku a chodníku do Žežic. Zameteme a uklidíme v oblasti Pod Čertovým pahorkem. Vysejeme novou trávu před archívem v E. Beneše a Pod Haldou. Čistíme kanalizační vpustě v Gen. Kholla, Kutnohorské, Jáchymovské.

4. května 2021

Dnes začínáme s asfaltováním výtluků po zimě  ve Slunné, Drkolnovské a K Drkolnovu. Obnovujeme nástřiky přechodů u škol v Gen. Tesaříka, Dlouhé, Na Příkopech. Zprovozníme kašnu U Soudku na Nám. TGM. Čistíme kanály ve Sportovní a Čechovské. Sekáme trávu na Rynečku, v Milínské, Na Flusárně, na Komenského náměstí, v Brodské, U Školy, Boženy Němcové a Fialce. Plejeme záhony Na Flusárně a zlikvidujeme vyvrácený keř U Školy. Uklidíme podchod v Hailově. Zametáme strojově v Čechovské, Gen. Kholla a chodník v Dobříšské. Vysavač na exkrementy potkáte v Osvobození, Legionářů, Bratří Čapků.

3. května 2021

Začali jsme sekat trávu. Dnes  v Čs. armády, U Nádraží, Horní Oboře, Plzeňské, Brodské, B. Němcové. Pásy zmulčujeme podél Školní.Rovnáme terén ve dvoře za poštou v Legionářů. Plejeme záhony na kruhovém objezdu v Evropské a ve Fibichově. Poruchy osvětlení máme hlášeny z Východního náměstí, Pražské, Hradební, Spálené, Jarolímkových sadů, Karla Kryla, K Drkolnovu, V Zahrádkách. Betonujeme obrubníky na stavbě rozšířeného parkování v Jáchymovské. Vyčistíme česlo ve Špitálské. Uklidíme dětská hřiště ve dvorech v 28. října. V Psím útulku je dnes 7 psů. Natřeme průlezky v Kremnické, opravíme pískoviště v Jana Drdy. Čistíme kanály v Kladenské, Okružní, S. K. Neumanna.

30. dubna 2021

Svážíme odpadkové koše a z tříděného odpadu papír, plasty a jedlé oleje. Zametáme na Fialce, cestu do Žežic, Brodskou a Žežickou. Připravíme a naložíme stánky na zítřejší Farmářské trhy. Sázíme dřeviny Na Příkopech, 28. října. Odvážíme pořezané větve z Petra Bezruče, Aloise Jiráska, 28. října a ulice Na Marii. Zprovozníme kašnu na Václavském náměstí a pítka na Horní Oboře, Nám. J. A. Alise a Václavském náměstí. Vyčistíme kanál ve Strakonické. Opravíme poruchy na VO v Plzeňské, Evropské, Jinecké, Spojovací. Stříkáme parkovací místa pro invalidy na Nám. 17. listopadu, E. Beneše, v Podbrdské, Seifertově a 28. října. Plejeme záhony Na Příkopech.

29. dubna 2021

Opravujeme nahlášené poruchy veřejného osvětlení ve Zvonkové, Žižkově, Jasné, Ivana Olbrachta, Purkyňově, Průběžné, Politických vězňů, P. Bezruče a Svatohorské aleji. Opravíme posunuté zábrany na parkovišti v Čs. armády. Plejeme záhony Na Střelovně, řežeme nálety Pod Čertovým pahorkem a frézujeme pařezy v 28. října a Březnické. Opravíme vypadanou mozaiku na Nám. 17. listopadu, vyvrácenou dopravní značku K Hatím. Zametáme Na Struhách, Na Valdeku, v Horymírově, Třemošenské, E. Beneše, Legionářů (prostor před divadlem) a Politických vězňů. V kompostárně drtí štěpku a míchají ji s listovkou pro novou zakládku kompostu.