Denní činosti

8. října 2020

Uklidíme v parku před nádražím ČD. Listí odklízíme z Rynečku, Osvobození, Plzeňské a Na Flusárně. Vysazujeme tulipánové záhony Na Příkopech a Nám. TGM. Keře prořežeme v Mariánské, Sportovní a Gorkého. Svážíme plasty, papír. Uklízíme černé skládky kolem hnízd tříděného odpadu. Vysavač na exkrementy bude pracovat na Fialce, U Školy a ve Školní. Asfaltujeme výtluky V Lukách, E. Beneše, na Nám. Fráni Kučery, Legionářů, Nad Litavkou, Pod Kovárnami. Zámečnická dílna vyrábí vložky do odpadkových košů. Vyměníme dvě rozbité patice na sloupech VO v Žižkově.

7. října 2020

Betonujeme obrubníky a nájezd na nově budovaném parkování v Kutnohorské. Vyčistíme česlo ve Špitálské. Sekáme trávu v Purkyňově, Hradební, Potoční a na Nám. Arnošta z Pardubic. Sbíráme listí na Komenského náměstí. Vysazujeme tulipány na Dvořákově nábřeží, Nám. Hynka Kličky, Nám. 17. listopadu. Frézujeme pařezy v Žižkově. Z plošiny ořežeme nebezpečné větve ve Svatohorské aleji, Na Flusárně a U Školy. Zlikvidujeme starý břečťan v Seifertově ulici.  Opravíme dvě lavičky za čp. 9 v ulici 28. října, věšák ve dvoře, Legionářů a nainstalujeme novou lavičku do Brodské. Poslední blokové čištění před zimou proběhne v ulicích Obránců míru, 28. října, Kladenské, K Dolu Marie a Osvobození.

6. října 2020

Odpikujeme a vyměníme poklop revizní šachtice V Lukách. Doplněním zeminy upravujeme povrchy v Jana Drdy. Lampy VO opravujeme v Drkolnovské, Poštovní, Husově, K Podlesí, v Brodě. V Bytíze instalujeme solární osvětlení k zastávce MHD. V Psím útulku je dnes 10 psů. Zameteme Novou Hospodu, Hlinomazovu, Špitálskou, Pražskou, Milínskou, Plzeňskou. Exkrementy uklízíme z Drkolnova, Školní, Březnické. Keře ořežeme v Gorkého, Obránců míru a ze dvora v 28. října. Připravujeme záhony na výsadbu tulipánů na Nám. Dr. Theurera, V Zátiší a Jiráskových sadech. Frézujeme pařez v Erbenově. Odvezeme roští z Polní.

5. října 2020

Strojově zameteme Jiráskovy sady, Riegrovu, U Nemocnice, Gen. Tesaříka, V Zátiší, Na Příkopech. Navezeme kompost na srovnání terénů na Nám. 17. listopadu a do Tylovy. Vyřezáváme nálety podél chodníku v Jinecké. Zlikvidujeme letničkový záhon v Pivovarské. Frézujeme pařezy v Plzeňské a Dobříšské. Na zakázku vyvážíme jímky. Začali jsme s odstraňováním starých infocedulí: dnes Na Hvězdičce. Opravujeme a natíráme vybavení kaple na hřbitově. Svážíme papír, plasty, barevné sklo. Opravujeme světelné body ve Slivických bojovníků, K Hatím, v Březnické, Třebské, U Školy, Rovné, u Junioru, Čs. armády a v Zavržicích.

2. října 2020

Zametáme v Mariánské, Politických vězňů, Horní Oboru, Fibichovu, Kopernikovu a Mánesovu. Listí odklízíme z Flusárny, větve ořežeme Pod Haldou a keře v Legionářů. Likvidujeme letničkový záhon u plotu Klidové zóny Ryneček. Stříkáme barvou vyhražená parkoviště na Rynečku a na Nám. Fráni Kučery. Vyvrácený sloupek a vytrhané kostky opravíme na Nám. TGM. Zabetonujeme sloupek pro odpadkový koš v Osvobození. Svážíme papír, plasty. Opravujeme poruchy na veřejném osvětlení U Zahrádek, v Žižkově, J. Zástěry, Hlinomazově, Gen. Kholla, Ostravské, Příční, Pecovské.

1. října 2020

Komunální odpad, velkoobjemové kontejnery, odpadkové koše, papír, plasty, bílé sklo a likvidace černé skládky v Poštovní. Zameteme cestičky na hřbitově, údržbu provedeme i na Březohorském hřbitově. Poruchy na veřejném osvětlení řešíme v Bytíze Nad Kaňkou, Slivických bojovníků, v Jungmannově, Balbínově, Sokolovské, Březnické, Nad Štolou. Opravíme vyvrácenou značku ve Slunné a instalujeme novou značku K Drkolnovu. V zámečnické dílně opravujeme vložky odpadkových košů. V autodílně se připravují auta na zimní údržbu.

30. září 2020

Poruchy světelných bodů řešíme v Osvobození, Březnické, Sportovní, Brodské, Politických vězňů, Prokopské. Zahájili jsme stavbu rozšíření parkovacích míst v Jáchymovské. Posečeme trávu na Březohorském hřbitově. Ořežeme keře v Kutnohorské, Sokolovské, Husově, nízké větve v Jáchymovské a Okružní. Frézujeme pařezy v Mariánské a Čechovské. Začínáme likvidovat letničkové záhony na Nám. Dr. Theurera, Jiráskových sadech, Na Příkopech a na Nám. Arnošta z Pardubic. Asfaltujeme výtluky v E. Beneše, Pod Haldou, v Březohorské, Obránců míru. Odvezeme popadaná shnilá jablka z Osvobození. Zameteme Ryneček, Politických vězňů. E. Beneše.

29. září 2020

Bouráme pódium na Novém rybníku. Opravujeme poruchy na veřejném osvětlení v Březnické a Čechovské. Zabetonujeme sloupek značky v Jiráskových sadech, opravíme nabouraný sloupek na Nám. TGM. Odstraníme rozbité houpačky z Jana Drdy. V Psím útulku je dnes 9 psů. Strojově zameteme Žežickou, Rovnou, Drkolnovskou, Prof. Karla Pobudy a vnitrobloky Drkolnova. Plejeme záhony v Osvobození, frézujeme pařezy ve Svazácké, zmlazujeme keře ve Sportovní, Sokolovské. Pokácíme suchou jabloň na Nám. 17. listopadu. Obracíme kompostovací figury na kompostárně.

25. září 2020

Kromě komunálního odpadu, odpadkových košů a velkoobjemových kontejnerů dnes svážíme papír, plasty a bioodpady. Opravujeme poruchy na osvětlení na Nám. TGM, v Milínské, Ke Stadionu a na autobusovém nádraží. Vyplejeme záhony kolem Zámečku Na Příkopech, vyfrézujeme pařezy v Žežické a Svazácké. Překopeme uloženou listovku na Jestřabinci. Zlikvidujeme drny v Kutnohorské. Ořežeme keře v Lázeňské a Sportovní. Strojově zametáme Sázky, Brod, Mariánskou, Legionářů, Horní Oboru. Asfaltujeme výtluky v Milínské a Hornických učňů.

24. září 2020

Vyčistíme nátokové česlo ve Špitálské. Opravíme vyvrácený odpadkový koš v Dlouhé. Zametáme v 28. října, Kladenské, Březohorské, Pod Haldou. Stavíme pódium v Letním kině. Sekáme trávu K Drkolnovu a v Žežicích. Zlikvidujeme samovolně vyvrácený strom v Družstevní. Z plošiny ořežeme větve v Kladenské a Družstevní. Odstraníme borovici Nad Štolou. Svážíme papír, plasty a odstraňujeme černé skládky. Pokračujeme v opravách vypadané mozaiky na Nám. 17. listopadu. Vyčistíme kanálové vpusti v A. Dvořáka, Ve Dvoře, K Drkolnovu. Opravíme xylofon na dětském hřišti v Žižkově.

23. září 2020

Zameteme Střeleckou, Lázeňskou, Na Leštině, U Václava, Pražskou, Potoční, Nám. Arnošta z Pardubic, Komenského náměstí. Exkrementů zbavíme Školní, Fialku a Březnickou. Sekáme trávu v Kozičínské, Svazácké, Ostravské, U Školy. Ořežeme keře v Podbrdské, Slunné, U Nádraží. Opravíme usazení obrubníku v Okružní. Poruchy na veřejném osvětlení řešíme v Riegrově, Nad Jatkami, Osvobození, Na Vyhlídce. Natřeme zábradlí v Čs. armády. Svážíme papír, plasty, kovy a uklízíme černé skládky.

22. září 2020

Vyčistíme kašnu na Nám. 17. listopadu. Zadláždíme zpět vypadanou mozaiku v Pivovarské, Mariánské, Dlouhé, Purkyňově. V Psím útulku je 9 psů. Opravujeme herní prvky na dětských hřištích v Jarolímkových sadech, Mariánské a na Komenského náměstí. Stříkáme tvary autobusových zastávek v Čs. armády. Likvidujeme plevely v chodnících v Potoční a Dlouhé. Frézujeme pařezy v Drkolnovské, Družstevní. Keře zmlazujeme ve Slunné a Podbrdské. Provizorně opravíme propadlý kanál U Kasáren. Vysavač na exkrementy jsme poslali na Drkolnov, do Seifertovy a Karla Kryla.