Denní činosti

12. ledna 2021

Doplníme posypové bedny po městě a budeme uklízet nepořádek kolem popelnic. Zlikvidujeme spadlou lípu na Horní Oboře. Keře zmlazujeme v S. K. Neumanna, Erbenově, Okružní. Rozebereme a odvezeme betlém z Nám. TGM. Odstrojíme vánoční strom v Táborské. Svážíme vánoční stromečky od popelnic. Odklízíme zbytky sněhu a zmrazky od čekáren MHD na Sázkách, v Jerusalémě, Jesenici, Bytízu, Zavržicích, Kozičíně, Lazci, Orlově a z Dělostřelecké. Svážíme papír, plasty, barevné sklo. Poruchy veřejného osvětlení řešíme v Zavržicích, Čechovské, Bratří Čapků a na Nám. 17. listopadu.

11. ledna 2021

Kromě standardních služeb svozu kontejnerů, popelnic, tříděného odpadu, velkoobjemového odpadu a provozu sběrného dvoru, psího útulku, hřbitova je od rána v terénu 10 vozidel techniky a 28 zaměstnanců, kteří dočišťují zejména chodníky od zmrazků a zbytků sněhu.

8. ledna 2021

Pokračujeme v ošetřování komunikací po sněžení. V ulicích je 16 vozidel zimní údržby a 37 pracovníků k ručnímu dočištění chodníků.

7. ledna 20121

Zimní údržba komunikací.

Od čtyř ráno je v terénu 8 silničních a 8 chodníkových sypačů a strojů.

Od pěti ráno pak 36 zaměstnanců ručně uklízí přechody, schody, zastávky MHD a chodníky, kam se nedostane technika.

6. ledna 2021

Hledáme zkrat veřejného osvětlení v Milínské a okolí a běžné opravy provádíme v Heyrovského. Demontujeme a odvezeme vánoční stánky z Václavského náměstí a Nám. TGM. Odstraníme shnilý sušák v Komenského ulici. Odvážíme suť z nabouraného kruhového objezdu Žežická/Zdabořská. Opravíme kanál v Havlíčkově. Vandaly poničené vývěsky ze zastávek MHD renovujeme. Listí odklízíme z ulice Karla Kryla, keře ořežeme ve dvoře Legionářů, Pivovarské, Bratří Čapků. Pokácíme suchou jeřabinu v Čechovské. Začali jsme s výstavbou kontejnerového stání u vstupu do Brd v Kozičíně.

5. ledna 2021

Svážíme papír, plasty, barevné sklo a uklízíme černé skládky kolem popelnic. Pokračujeme v řezu náletů Pod Struhami, kácíme suchý jilm v Gen. Kholla. Listí odklízíme z ulice Karla Kryla. Vyčistíme česlo na nátoku ve Špitálské. Vysavač na exkrementy potkáte v Čechovské, Sportovní, Školní, Březnické a podél cyklostezky z Rynečku. Vyčistíme zastávky MHD v okrajových částech města (Jinecká, Obecnická, Zdabořská, Žežice, Brod). Opravujeme veřejné osvětlení v A. Jiráska, U Kasáren, ve Školní a na Nám. TGM. Rekonstruujeme rozvaděč v Sadové. Odvezeme k opravě a novému nátěru malovací tabuli z dětského hřiště v Jarolímkových sadech. Nainstalujeme nové značky do Zdabořské a Ke Stadionu.

4. ledna 2021

Uklízíme v ulicích města drobný nepořádek. Začali jsme se svozem stromečků od popelnic. Nálety vyřežeme Pod Struhami a Bratří Čapků. Kácíme dvě suché břízy a dvě suché hrušky K Nádraží. Listí hrabeme a odvážíme z Březohorské, Na Hvězdičce a Karla Kryla.Opravujeme rozvaděč U Lesa a světla v Podskalí, Husově, Školní a v Brodě. Nahrazujeme shnilé části plent v Žežické. Vyměníme dopravní značku v Zdabořské, odpadkový koš v Družstevní a tři zrzlé vložky odpadkových košů v Pražské. Svážíme papír, plasty, barevné sklo a uklízíme černé skládky od popelnic.

30. prosince 2020

Začali jsme s odečty elektriky z městských rozvaděčů. Nesvítící lampy spravíme v Čs. armády, Plynárenské, Obecnické, Jinecké a v Kozičíně. Listí hrabeme v Březohorské, Ve Dvoře, Erbenově. Křoviny prořežeme v Bratří Čapků. V Brodské vyměníme tři značky, v Čechovské přeinstalujeme květník. Na Jestřabinci překopeme listovku. Svážíme plasty , papír, barevné sklo, kovy. Uklízíme v ulicích města.

29. prosince 2020

V rámci zimní údržby postupně od 3.15 ráno vyjelo do terénu 11 posypových vozidel a od 6.00 je doplnilo 26 pracovníků ruční údržby přechodů, zastávek MHD, schodů a vybraných chodníků.

28. prosince 2020

V Psím útulku se staráme o devět psů. Svážíme kontejnery s papírem a plastem. U školy v Bratří Čapků prořezáváme keře a nálety, v Plzeňské hrabeme listí. Uklízíme v ulicích města po svátcích. Zničené dopravní značky vyměníme v lesoparku Litavka, S. K. Neumanna a v Čechovské. Čistíme příkopy v Jesenici a Jerusalémě. Poruchy na osvětlení opravujeme v Dlouhé, Klatovské, Evropské.

23. prosince 2020

Svážíme papír, plasty. Uklízíme černé skládky a rozvážíme další kontejnery k posílení kapacity přes svátky. Nainstalujeme infoceduli na Svatou Horu. Zkusíme vyčistit posprejovanou zastávku MHD v ulici K Drkolnovu. Listí odklízíme v Družstevní, Ve Dvoře a na přístupových chodnících na Svatou Horu. Nálety vyřežeme Ve Dvoře, 28. října, Bratří Čapků.