Denní činosti

7. prosince 2022

Listí odklízíme z Jinecké, Kpt. Olesinského. Odvezeme pořezané větve ze hřbitova, ořežeme nízké větve Pod Šorfíkem. Vysadíme keře u dětského hřiště Ke Kocábě. Zmlazujeme keřové skupiny v Žižkově, na Východním náměstí, v Žežické a ve dvoře v Jáchymovské. Poruchy veřejného osvětlení řešíme ve stezce pod Čekalikovským rybníkem, Gorkého, v Husově. Nainstalujeme zpět opravené houpačky do Jarolímkových sadů a Jana Drdy. Obrusem utáhneme výtluky podél Svatohorských schodů ve Smetanově. Uklízíme kolem hnízd tříděného odpadu.

6. prosince 2022

Likvidujeme černé skládky u popelnic a svážíme papír, plasty, kovy. Obrusem zasypeme díry v cestách Pod Kovárnami a v Třemošenské. Vzali jsme do opravy houpačku z Jana Drdy a houpačku z Šachetní. Stavíme rampu na Sběrném dvoře. V Psím útulku je dnes 15 psů. Stavíme pódium na Nám. 17. listopadu. Uklízíme listí na Komenského náměstí, Jungmannově, Krátké, Březnické. Vysazujeme dva svítele, dva javory a tři jabloně na cestě k Junioru. Keře ořežeme v Žežické, Mostecké, E. Beneše. Kácíme lípu v Politických vězňů.

5. prosince 2022

Bouráme pódia po akcích na Novém rybníku, Nám. J. A. Alise a Nám. TGM. Uklízíme černé skládky kolem popelnic. Kácíme povolené lípy v Politických vězňů. Naložíme a odvezeme ořezané větve stromů ze Školní, Šeříkové, Rovné. Pokračuje čištění chodníku v Obecnické. Uklízíme po víkendu v ulicích města.

2. prosince 2022

Likvidujeme pokácené topoly na Dubenském kopci. Vysadíme vrbu v Čs. armády, dub v Plzeňské, buk na Alšově náměstí, dva javory v B. Němcové a břízu v Politických vězňů. Opravujeme veřejné osvětlení v Šachetní, Jinecké, I. Olbrachta, Gen. Tesaříka, Na Příkopech, v Tyršově. Vyrábíme nové zásněžky. Listí hrabeme, nakládáme, odvážíme Na Příkopech, v Březnické, Mariánské, Pod Haldou. Keře řežeme v Rovné. Svážíme papír, plasty, bílé sklo, černé skládky.

1. prosince 2022

Listí hrabeme, nakládáme a odvážíme z Tyršovy, Na Příkopech, Zahradnické, Nám. 17. listopadu, Politických vězňů, Nám. H. Kličky. Uklidíme podchod v Dlouhé a zastávky MHD na Drkolnově. Vyměníme stará svítidla veřejného osvětlení na Nové Hospodě a spravíme rozbité patice v Gen. Kholla. Keře zmlazujeme v Šeříkové, Školní a v parčíku pod Nádražím ČD. Svážíme papír plasty, bílé sklo, černé skládky. Stavíme pódium na Novém rybníku.

30. listopadu 2022

Odvážíme větve po kácení a výškových prořezech stromů stromolezci na hřbitově a upravíme terén Rozptylové loučky. Listí odklízíme v Kozičíně , na cyklostezce v Březnické a keře ořežeme v Sokolovské. Začali jsme s čištěním zarostlého chodníku v Obecnické. Uklidíme nafoukaný nepořádek za plentami v Kpt. Olesinského. Poruchy veřejného osvětlení řešíme Ke Kocábě, v Příční, Heyrovského, Ke Stadionu, Na Valdeku, v Jarolímkových sadech a u Čekalikovského rybníku. Likvidujeme černé skládky kolem hnízd tříděného odpadu.

29. listopadu 2022

Opravujeme překopnutý kabel VO na Alšově náměstí a poruchu osvětlení v Čs. armády. Uklízíme v keřích podél Mariánské. Předláždíme vypadané kostky na Nám. TGM. V truhlárně vyrábíme zásněžky. Vysadíme tři lípy v Osvobození a dvě v ulici 28. října. Keře ořežeme v  Čechovské a odvezeme pořezané větve ze Svatohorského sadu. Listí odklízíme z Nádražní, Čs. armády a pod autobusovým nádražím. V Psím útulku je 15 psů. Vyčistíme zastávky MHD od sprejů a jiných nečistot. Svážíme papír, plasty, barevné sklo a uklízíme černé skládky kolem hnízd tříděného odpadu.

28. listopadu 2022

Odvážíme stánky, uklízíme Nám. TGM po akci. Uklidíme v obchodní zóně "Cíl" v Čechovské. Zazimujeme chvojím záhony v Pivovarské, Jiráskových sadech, Na Příkopech, V Zátiší a na kruhovém objezdu na Nám. TGM. Rozsvítíme vánoční výzdobu po městě. Poruchy veřejného osvětlení řešíme v Plzeňské, H. Týrlové, Hradební. Vyvrácené značky v Havlíčkově a Husově zabetonujeme zpět. Provizorně vyspravíme výtluk v Žižkově a U Lomu. Listí odklízíme U Školy, v Březnické. V lakýrnické dílně renovujeme city bloky.

25. listopadu 2022

Dokončíme vánoční výzdobu Nám. J. A. Alise a Nám. TGM, kde navíc ozdobíme pódium. Listí hrabeme v Bratří Čapků, K. H. Máchy, Erbenově, Prokopské. Odvezeme kamení z ulice Ke Kocábě. Vyčistíme kanály v Žežické před čp. 487. Provizorně opravíme výtluky U Nemocnice. Vandaly otočené značky cyklostezky kolem Nového rybníku vrátíme do původních pozic. Řešíme překop kabelu VO stavbou v oblasti kolem Alšova náměstí. Vyřezáváme nálety na Nám. J. A. Alise.

24. listopadu 2022

Pokračujeme ve vánoční výzdobě Nám. TGM, kde dnes postavíme i pódium. Rozvážíme vánoční stromky do škol a školek. Listí hrabeme v Nádražní, Prokopské. Uklízíme v ulicích města a doplňujeme do stojanů pytlíky na psí exkrementy. Předláždíme vypadané kostky v chodnících v Nerudově a Na Vyhlídce. Svážíme papír, plasty, bio.

23. listopadu 2022

Zdobíme vánoční strom na Václavském náměstí. Dokončíme renovaci stání tříděného odpadu v ulici 28. října. Listí odklízíme v Prokopské a na dětském hřišti v Jarolímkových sadech. Stavíme betlém na Nám. TGM. Provizorně obrusem vyplníme výtluky na komunikaci U Dolu Marie. Předláždíme vypadané kostky na Nám. 17. listopadu a Nám. TGM. Instalujeme nové označníky MHD v Evropské. Přivezeme z městských lesů cca 200 stromků pro školy a školky.. Uklízíme ve městě se zaměřením na zastávky MHD.

22. listopadu 2022

Věšíme vánoční výzdobu na vánoční strom na Nám. TGM. Narovnáme vyvrácené značky na Dvořákově nábřeží, J. Zástěry. Dokončíme výstavbu herního prvku v Gen. Kholla a renovaci zábradlí Pod Haldou. Uklízíme v ulicích města. Listí dnes likvidujeme ve dvoře Legionářů, na Nám. Fráni Kučery, v K. H. Máchy, Bratří Čapků, Erbenově, Šeříkové a na Horní Oboře. V Psím útulku je 14 psů. Svážíme papír, plasty a uklízíme kolem hnízd tříděného odpadu.