Denní činosti

13. května 2022

Nainstalujeme vzpomínkový poutač na kruhový objezd Nám. TGM. Sekáme trávu V Zátiší, Na Hvězdičce, A. Jiráska, P. Bezruče, Slunnou. Frézujeme pařezy v P. Bezruče, Tylově. Plejeme v Kladenské, Čechovské. Svážíme papír, plasty, barevné sklo. Od exkrementů zbavujeme ulice Bratří Čapků, Prof. Skupy, K. H. Máchy, B. Němcové. Opravujeme osvětlení v Hlinomazově, Brodské, Slivických bojovníků, Čechovské. Narovnáme silniční sloupky na Rynečku. Stříkáme přechody v Prokopské, K Dolu Marie.

12. května 2022

Opravujeme poruchy veřejného osvětlení v Žežicích, Prokopské a Jarolímkových sadech. Asfaltujeme výtluky v Drkolnovské, v Brodě a v Jerusalémě. Stříkáme přechody v Tyršově, Na Příkopech, Pod Šachtami. Sekáme trávu v Legionářů, Bratří Čapků, Rožmitálské, K Drkolnovu, na Sázkách a pásy podél komunikace v E. Beneše. Frézujeme pařezy v A. Jiráska.Uklidíme nepořádek kolem Nádraží ČD. Svážíme papír, plasty, bio, barevné sklo a černé skládky. Zametáme v Čs. armády, Březnické, Jana Drdy, 28. října.

11. května 2022

Asfaltujeme výtluky v A. Jiráska, Březohorské, Obránců míru, Jana Drdy, Sadové. Nastříkáme přechody u škol na Nám. J. A. Alise. Pokračují práce na zprovoznění veřejného osvětlení v Lazci. Čistíme kanály Za Vrškem, Protifašistických bojovníků, Ke Kocábě, U Zahrádek, v Žižkově. Sekáme trávu v Legionářů, Bratří Čapků, Osvobození, Politických vězňů, Průběžné, Družstevní, Slunné. Frézujeme pařezy po kácení Na Flusárně a v Tylově. Zametáme Střeleckou, Ondrákovu a vnitroblok "Křižák" v Čechovské.

10. května 2022

Začali jsme stříkat přechody u škol, dnes v Gen. Tesaříka, Hrabákově, Jiráskových sadech. Sekáme trávu v A. Dvořáka, Legionářů, Drkolnovské, Družstevní, Husově, U Školy. Od exkrementů vyčistíme Čechovskou, Sportovní, Seifertovu, Karla Kryla. Vytrháváme trávu kolem sakur na Nám. 17. listopadu. Na hřbitově uložíme urnu, máme rozptyl a obřad v kapli. Vyspravíme obrusem výtluky Na Leštině a na Svaté Hoře. V Psím útulku je 14 psů. Začali práce na renovaci work-outového hřiště v Osvobození. Svážíme papír, plasty, bio.

9. května 2022

Blokové čištění provádíme v Jiráskových sadech a na Sevastopolském náměstí. Zameteme Politických vězňů, Čs. armády, Osvobození. Pokračuje výstavba VO v Lazci (pokládkou kabelů). Vytyčíme sítě Pod Šachtami. Opravujeme schody lávky nad Nádražím ČD. Bouráme pódium u Junioru. Čistíme kanály v Mariánské, Heyrovského, Jarolímkových sadech, Horymírově, Třemošenské. Namontujeme zpět opravený koš do Čs. armády. Svážíme papír, plasty, tetrapack a bio. Frézujeme pařezy v Tylově, Žežické. Sekáme trávu na Nám. Arnošta z Pardubic, Milínské, Bratří Čapků, Brodské, U Školy, Školní, Drkolnovské a pásy podél Plzeňské.

6. května 2021

Uklidíme kolem Nádraží ČD a zameteme v Čechovské. Stavíme pódium a zábrany před koncertem v Junioru. Nainstalujeme silniční zrcadlo do Čechovské. Uklidíme kolem hrobu padlých na Březohorském hřbitově a na Hvězdičce. Vysadíme strom v Gorkého, keře v S. K. Neumanna a Milínské. Frézujeme pařezy v Hradební, Gen. Tesaříka. Osazujeme nové osvětlení v Lazci. Opravíme rozbitou lavičku v Drkolnovské. Svážíme papír, plasty, tetrapack. Sekáme trávu v Gen. Kholla, S. K. Neumanna, Seifertově, Prof. Skupy, Milínské, Průběžné, Březnické.

5. května 2022

Asfaltujeme výtluky Nad Litavkou a v Zavržicích. Vysazujeme stromy Na Příkopech, keře v Jungmannově a Školní. Frézujeme pařezy na Hornickém náměstí, Na Příkopech. Sekáme trávu v Brodské, Žežické, Gen. Kholla, S. K. Neumanna, Březnické. Dokončíme renovaci hnízda tříděného odpadu Mariánská/Pod Haldou. Opravíme lavičku v Družstevní a dlažbu před školou v 28. října. Svážíme papír, plasty, bio a černé skládky. Vyčistíme kanály Na Flusárně. Na sběrném dvoře naložíme a předáme zpracovateli bílý elektroodpad.

4. května 2022

Zametáme cyklostezku na Rynečku a chodníky v Březnické ulici, Obora a Třída Osvobození. Dále uklidíme česlo, uklidíme nepořádek v okolí nádraží ČD. Uklidíme ve všech blocích a rozvezeme značky na blokové čištění v příštím týdnu. Opravíme recyklátem výtluky na Fantově louce. Budeme opravovat výtluky teplou balenou na Aloise Jiráska, v ulicích Lipová, Pod Šachtami, Pod Haldou a v Jarolímkových Sadech. Opravíme dopravní značku v Dlouhé ulici a odpadkový koš na Čs. Armády. Na Rynečku budeme opravovat světla VO, Pod Kovárnami a v Horymírově. Zprovoznění automatů. Zalévání v "CÍLI" i Čechovské ulici. Vysadíme keře v Kozičíně a provedeme výsadbu u zámečku. Frézujeme pařezy v Hrabákově ulici a na Flusárně. Sekáme v oblasti Brodská a U Školy, pásy v Krylově, Seifertově a v okolí Uranu, Rynečku, Milínské ul. a Dvořákově nábřeží. Svážíme papír, plasty a barevné sklo, samozřejmě odvážíme nepořádek v okolí kontejnerů.

3. května 2022

Kopeme zkratové pole v Brodské a opravujeme osvětlení v Milínské, Zdabořské, 28. října a Zelené. Vysazujeme keře v Kozičíně, frézujeme pařezy v Brodě, Na Leštině, Hrabákově. Sekáme trávu v Brodské, U Školy, Školní, Čs. armády, Horní Oboře a pásy podél Politických vězňů. V Dlouhé ulici instalujeme značky, opravíme retardér a stříkáme přechod. Opravíme propadlý kanál v A. Jiráska. V Psím útulku je  15 psů. Uklidíme v okolí garáží Pod Čertovým pahorkem, kolem Fialova rybníku. Exkrementy sbíráme na Fialce, u Junioru, v Březnické. Zprovozníme automatické zalévání sakur na Nám. 17. listopadu.

2. května 2022

Zametací stroje potkáte v Topolové, Kaštanové, Jedlové, Borové, v Jiráskových sadech, V Zátiší, Plzeňské. Exkrementy odklízíme na Rynečku, v Průběžné, Milínské a na Komenského náměstí. Opravíme obrusem komunikaci v Žežicích (místní část Žežičky). Stříkáme tvary parkoviště v Dlouhé. Začali jsme s úpravou hnízda tříděného odpadu na křižovatce Mariánská/Pod Haldou. Opravíme dlažbu na Nám. TGM. Sekáme trávu v Žežické, na Nám. 17. listopadu, v Jiráskových sadech, Plzeňské, V Zátiší a pásy podél Politických vězňů. Upravujeme terén před výsadbou Na Příkopech. Vyměníme reklamní banery na sloupech VO. Zprovozníme kašnu na Václavském náměstí a pítko na Nám. TGM.

29. dubna 2022

Zajistíme propad chodníku v Nerudově před opravou. Poruchy veřejného osvětlení řešíme ve dvorech Bratří Čapků a v Mariánské. Vyčistíme kanály K Dolu Marie, na Nádvoří Msgre. Korejse, na Nám. J. A. Alise, J. Bartoše, U Křížku, v Pahorkové, V. Šáry. Svážíme papír, plasty, barevné sklo a černé skládky. Ořežeme překážející keř v Kozičíně, nálety v Žižkově. Mulčujeme trávníky Na Flusárně, v Mariánské, Milínské. Uklidíme parkoviště v 28. října. Zametací vozy potkáte Nad Štolou, ve Vokačovské a na Drkolnově.

28. dubna 2022

Mulčujeme trávníky v Osvobození, Březnické, Milínské a v psím výběhu u Junioru. Výmladky z topolů vyřežeme v Žežické, listí odklidíme z podchodu ve Školní. Vyčistíme schody mezi Lipovou a A. Jiráska. Zametáme v Drkolnovské, Podbrdské. Na sběrném dvoře naložíme a předáme zpracovateli dva kontejnery použitého bílého elektrozařízení. Asfaltujeme výtluky v A. Jiráska, Politických vězňů, Legionářů, Bratří Čapků a na Nám. Fráni Kučery. Stříkáme tvary vyhražených parkovišť V Zátiší, Legionářů, Seifertově, Podbrdské a na Rynečku. Opravíme koše na Horní Oboře.