Denní činosti

26. února 2020

Vyčistíme od exkrementů 28. října, Obránců míru, Kutnohorskou, Jáchymovskou, Kladenskou. Svážíme papír. U Lesa pokácíme škumpu a v Hornických učňů suché jeřabiny. Odvezeme pořezané větve ze Zavržic a zlikvidujeme staré tůje na hřbitově. Listí hrabeme v B. Němcové a Plzeňské. Uklidíme park v Prokopské. Před renovací odstraníme starou průlezku z dětského hřiště Na Leštině. V Pražské opravíme koše. Řešíme poruchy na veřejném osvětlení ve Svatohorské aleji, Mixově, Šachetní, Milínské. Opravíme kanálovou vpusť v Havlíčkově.

25. února 2020

Uklízíme černé skládky, svážíme papír a plasty. Uklízíme nafoukané listí na hřbitově, v Jarolímkových sadech a Kladenské. Vyčistíme česlo na nátoku Horní Obory ve Špitálské. Zlomené větve po vichřici odvezeme z Balbínovy, Seifertovy, Slunné a Čekalikovského rybníčku. Vysavač na exkrementy potkáte na Drkolnově, Školní, Březnické a Rynečku. Uklízíme kolem Fialova rybníku a chystáme záhony na jaro po celém městě. V Psím útulku je právě teď 13 psů. Bagrujeme dopadovou plochu na nově budovaném hřišti na Drkolnově. Čistíme kanály na Hornickém náměstí a v Kollerově. Vytyčujeme sítě v Cíli (Čechovská) a v Horymírově před stavbou. Ulomené značky vyměníme na Bytíze a v Legionářů.

24. února 2020

Uklízíme po větrné smršti a opravujeme poruchy na vedení veřejného osvětlení v Lazci, Kozičíně, Orlově, Brodu, Zavržicích, Žežicích, v Klaudově a Pod Kovárnami. Běžné opravy osvětlení nás čekají v Brodské, Hradební, Střelecké, Budovatelů, Milínské, Nádražní a Horní Oboře. Svážíme modré a žluté nádoby tříděného odpadu. Uklízíme kolem popelnic. Opravíme zábrany u parkoviště v Čs. armády, dlažbu před divadlem, Legionářů a zabetonujeme zpět vytržený sloupek ve Vokačovské. Uklidíme kruhové objezdy ve Školní, Březnické. Nafoukané listí odstraníme z Tylovy, keře ořežeme ve Školní a na Fantově louce. Na budovaném rozšíření parkoviště ve Sportovní dnes betonují obrubníky.

21. února 2020

Opravujeme poruchy na veřejném osvětlení v Mariánské, Písecké, Nádražní, Kopernikově, V Zahrádkách. V zámečnické dílně zrenovujeme dvě lavičky. Bouráme zeď V Zátiší. Likvidujeme staré označníky infosystému po městě. V Kaštanové provizorně zakryjeme kanál (ukradené víko). Uklidíme prostory mezi U Nemocnice a Na Příkopech, kolem keřů v Jiráskových sadech a v Balbínově. Kácíme topol na Litavce. Nálety ořežeme na Nám. Dr. Theurera, Hornickém náměstí, v Hrabákově a keře zmlazujeme v Gen. Kholla, Seifertově. Navážíme drť a zakládáme obruby na budovaném parkování ve Sportovní. Svážíme papír, plasty a bílé sklo.

20. února 2020

Pokračujeme rozřezáváním kmenů po kácení na Litavce. Vyčistíme záhon v Březnické, keře zmlazujeme Gen. Kholla, nálety vyřezáváme Na Leštině a v Balbínově. Vysavač na exkrementy bude na Drkolnově, Seifertově a Karla Kryla. Opravy veřejného osvětlení proběhnou v Alešově, Purkyňově, Slivických bojovníků, Majerově a Severní. Asistujeme u instalací radarů v Lazci a Zdabořské. Opravíme vytlučené plenty v Březnické. Zbouráme a odvezeme buňku V Zátiší. Výtluky opravujeme V Lukách a v Kaštanové.