Denní činosti

19. října 2022

Přepojíme veřejné osvětlení v ulice Ke Statku na nový okruh, dokončíme instalaci světel v Orlově a zredukujeme svícení na chodníku do Žežic. Vyčistíme okapové svody na autobusovém nádraží. Listí hrabeme, nakládáme, odvážíme v A. Jiráska, Gorkého, Hornických učňů, Osvobození, Legionářů a z dětských hřišť v Budovatelů a Školní. Keře prořezáváme ve vnitroblocích ve Slunné. Upravíme průklestem zeleň v Šachetní. Asfaltujeme výtluky v Zavržicích. Odstraníme starou železnou průlezku z Jakubské.

18. října 2022

Uklízíme listí v Květenské, I. Olbrachta, V Zahrádkách, V Zátiší, Jinecké,  na cyklostezce Ryneček - Nový rybník a na dětském hřišti Ve Dvoře. Uklízíme na zastávkách MHD. Nálety vyřezáváme na Horní Oboře, příkopová sekačka jede do Vokačovské, Prachatické. Zlikvidujeme shnilou dřevěnou houpačku Na Střelovně. Opravíme retardér v Bratří Čapků a narovnáme dopravní značku v Nádražní. Svážíme pořezané větve z náletů a prořezávek.

17. října 2022

Hrabeme, nakládáme a odvážíme listí ze hřbitova, Jiráskových sadů, Na Příkopech, Tyršově a z dětských hřišť v Mariánské a Jarolímkových sadů. Sekáme trávu v Brodské a Prim. V. Trnky. Na budovaném parkovišti v Bratří Čapků pokračujeme s betonováním patníků Opravujeme poruchy veřejného osvětlení v Lazci, Školní a na autobusovém terminálu v Nádražní. Svážíme papír, plasty, bio. Keře ořežeme ve Slunné. Zabudujeme nové patníky K Hatím. V Psím útulku je 16 psů

14. října 2022

Uklízíme v ulicích města, svážíme koše, popelnice, kontejnery a také plasty, papír, bio, černé skládky. Sekáme trávu v B. Němcové, keře ořežeme ve Slunné. Listí hrabeme a nakládáme na hřbitově, Březohorském hřbitově, dětském hřišti v Mariánské. Strojově zameteme Dvořákovo nábřeží, K Dolu Marie, Mariánskou. V zámečnické dílně se vyrábí odtokový kanál do ulice Pod Haldou. Vyměníme za nové dopravní značky v Milínské, Gen. Tesaříka, Hornickém náměstí. Zlikvidujeme zrezlé herní prvky v Plzeňské.

13. října 2022

Strojově zametáme v Podbrdské, K Drkolnovu, Drkolnovské. Sekáme trávu v Jana Drdy, B. Němcové, keře ořežeme v E. Beneše, Žežické. Poruchy veřejného osvětlení řešíme v Brodě, Školní a E. Beneše. Provedeme zabezpečovací opravu havarijního mostku Na Flusárně před jeho uzavřením. Odstraníme kovové ochrany stromů na Nám. TGM. Asfaltujeme ve vnitrobloku Slunná - Šachetní. Srovnáme obrusem komunikaci Pod Struhami. Listí odklízíme na hřbitově a z dětských hřišť v Žižkově, Klidové zóně Ryneček.Svážíme papír, plasty, bílé sklo.

12. října 2022

Řešíme zkrat po stavbě veřejného osvětlení v Politických vězňů a rozsáhlou poruchu Ke Statku. Zametací auta potkáte v Politických vězňů, 28. října, Kladenské, Obránců míru. Sekáme trávu U Školy, v Okružní, Čimelické. Uklízíme listí na hřbitově a na dětském hřišti na Komenského náměstí. Zkracujeme keře Na Příkopech, v Tylově. Asfaltujeme po frézování a opravách v Alešově, E. Beneše, Šachetní. V klempířské dílně opravují vložky do odpadkovývh košů. Svážíme papír, plasty, oleje a černé skládky. Čistíme kanály v Novohospodské, Kamenné, Fibivhově, U Václava a na Východním náměstí.

11. října 2022

Betonujeme obrubníky na stavbě parkoviště v Bratří Čapků. Svážíme papír, plasty, bio, kovy a černé skládky od stání tříděného odpadu. Uklízíme listí na hřbitově a dětských hřištích v Družstevní, Rovné. Vystřiháváme zarostlé značky v Rovné, Drkolnovské, Prachatické, Vokačovské. Stříkáme tvary před zastávkami MHD v Žižkově. V Psím útulku je dnes 18 psů. Zametáme v ulicích: Čs. armády, Březnická, Špitálská, Osvobození, E. Beneše. Trávu ještě posečeme ve Školní, Okružní, S. K. Neumanna, U Lilky. Keře upravíme v Drkolnovské.

10. října 2022

Čistíme kanálové vpustě v Topolové, Kaštanové, Javorové. Nastříkáme přechody v Osvobození a Šachetní. Zbouráme přístřešek v Brodské. Uklidíme stánky a koše po akci na Nám. TGM. Sekáme trávu ve dvorech v Plzeňské, na Rynečku, Gen. Kholla, Nad Jatkami, v Hálkově a dětské hřiště v Družstevní. Keře ořežeme v Družstevní, P. Bezruče. Zrenovovaný označník MHD namontujeme zpět na Osvobození. Na Sběrném dvoře naložíme a předáme bílou elektroniku k recyklaci. Opravujeme poruchy veřejného osvětlení U Statku, v Mlynářské a ve Školní začneme s výkopem zkratu.

7. října 2022

Strojově zameteme Na Vyhlídce, U Trati, A. Jiráska, Pod Šachtami, Gorkého, Plzeňskou, Milínskou, Dvořákovo nábřeží. Nálety prořežeme v Průběžné a na Horní Oboře. Posekáme příkopy na komunikaci Sázky - Hatě. Stavíme stánky na Nám. TGM. Dočasným převěsem před výkopem zkratu vyřešíme osvětlení v Mirotické, další zkrat řešíme ve Školní. Opravíme dřevěné schody na Horní Oboře. Odstraníme sloupek po značce v Žižkově. Renovujeme označník MHD ze Sázek. Svážíme papír, plasty, bio.

6. října 2022

Sekáme trávu v Politických vězňů, Balbínově, na Nové Hospodě a v Milínské. Upravíme keře v Hornických učňů, Pod Šachtami. Umyjeme sochu na hřbitově. Zametáme v Žežické, Prof. Pobudy, Rovné, Drkolnovské, K. H. Máchy, Prof. Skupy, Nám. 17. listopadu. Opravujeme lavičky na Horní Oboře, Drkolnovu, Rynečku. Nabouraný označník MHD narovnáme v Žežické. Stříkáme tvary na křižovatce Sevastopolské nám./Mánesova. Opravíme obrusem silnici Ke Stadionu. Poruchy veřejného osvětlení evidujeme v Mirotické, Mixově, Nad Kaňkou a na Svaté Hoře.

5. října 2022

Svážíme papír, plasty, bio a černé skládky. Bagrováním pokračuje budování parkoviště v Bratří Čapků. Sekáme trávu Na Hvězdičce, Fantově louce, Východním náměstí, Na Střelovně, Hornických učňů, Nádražní, hřiště ve dvoře v Mírové a Žežice. Keře upravíme v Plzeňské. Asfaltujeme výtluky v Mixově, Alešově, Prim. V. Trnky. Nastříkáme dvě parkovací místa v Průběžné. Opravujeme osvětlení v Mixově, Pod Kovárnami, na Svaté Hoře a ve Školní. Nainstalujeme znovu světlo v Bytíze.

4. října 2022

Asfaltujeme výtluky v Kaštanové, Mixově a na silnici k šachtě č. 9. Opravíme označníky MHD v Šachetní, Žižkově. Stříkáme žluté čáry v Okružní, Školní, Smetanově. Vyměníme dvě světla v Úzké, řešíme zkrat VO ve Školní. Uklízíme kolem nádraží ČD. Ořežeme suché nebo nízké větve v Kutnohorské, Osvobození, Žežické. Sekáme trávu v Březnické, Milínské, Na Příkopech, Na Střelovně, Bratří Čapků. V Psím útulku je 17 psů. Na hřbitově dnes provádí rozptyl, uloží urnu, čistí hrobku před uložením a uklízejí listí.