Denní činosti

13. dubna 2022

Odpikujeme a odvezeme nabouraný betonový sloup VO z ulice Pod Kovárnami. Zametáme na Nám. 17. listopadu, v Klatovské, Strakonické, Táborské, Žežické, Rovné. Tlakovou vodou čistíme zvony tříděného odpadu. Nálety vyřezáváme v Dobříšské, štěpkujeme pořezané větve na Hatích. Odklízíme nafoukané listí z Budovatelů. Vyčistíme kanály na Nám. 17. listopadu a U Kasáren. Asfaltujeme výtluky v Anenské, J. Wolkera, Pod Čertovým pahorkem, v Mariánské, Komenského, Legionářů. Obnovíme nátěry vstupních vrátek na dětská hřiště v Mariánské, Družstevní, Školní.

12. dubna 2022

Doplníme dopadové plochy na dětských hřištích v Rovné, Mariánské, Politických vězňů. Vyměníme dopravní značku v Hlinomazově. Svážíme papír, plasty, černé skládky. Na hřbitově je dnes pohřeb a uložení urny. Nabouraný sloup VO Pod Kovárnami zajistíme před opravou. Společně s Policií ČR zlikvidujeme černý bilboard v Husově. Zametáme Pod Šachtami, část Mariánské, Čs. armády, Březnickou, Čechovskou, Podbrdskou. Od exkrementů uklidíme Drkolnov, Žežickou, Školní. Navezeme štěpku ke stromům v Aleji svobody v Zavržicích. Nálety vyřezáváme v Táborské.

11. dubna 2022

Uděláme jarní úklid Nám. TGM a zameteme Hornických učňů, A. Jiráska, Gorkého, Seifertovu, Karla Kryla, Čechovskou. Opravujeme uliční osvětlení v Evropské, K Drkolnovu a na Bytíze. Svážíme papír, plasty, bioodpady. Začali jsme s návozem drtí do budovaného parkování v B. Němcové. Řežeme nálety podél staré Milínské cesty. Frézujeme pařezy po kácení Na Leštině a štěpkujeme větve v Hrabákově. V Psím útulku je dnes 15 psů.

8. dubna 2022

Odvezeme od školy ve Školní hromadu pytlů vysbíraných ze Dne Země. Zametáme v Žežicích, Legionářů. Uklízíme v ulicích města po větru. Vyčistíme posprejované lavičky ve Svatohorské aleji a značku v Žižkově. Vyčistíme kanály a stružky na Horní Oboře. Navážíme kačírek na dopadové plochy dětských hřišť Ve Dvoře, Politických vězňů, Školní. Odvážíme pořezané větve z Hrabákovy a areálu 7. ZŠ (Školní). Odstraníme před výměnou pět sloupů VO v ulici Ke Stadionu. Vytyčujeme sítě v Jinecké.

7. dubna 2022

Renovujeme část osvětlení v Husově a Ke Stadionu. Vytyčujeme sítě v Žežické. Opravíme lavičky v Kladenské, Mostecké. Svážíme papír, plasty, bio. Opravujeme koše a sloupky v Pražské. Zametáme strojově K Drkolnovu, Šachetní, Brodskou (kolem hypernovy), cyklostezku z Rynečku po Březnickou. Narovnáme ohnutý označník MHD v Žežické. Štěpkujeme pořezané nálety na Hatích. Keře ořežeme na Nám. TGM, listí sklidíme ze Špitálské, nálety řežeme v Brodské. V kompostárně drtí bioodpady pro zakládku kompostu.

6. dubna 2022

Plejeme Květinovou louku Pod Haldou, památník politických vězňů na hřbitově. Ořežeme křoví V Zátiší a Plzeňské. Frézujeme pařez v Hatích a odvážíme dřevo z kácení Na Leštině. Opravujeme výtluky na Škrtilce. Nainstalujeme zpět vytrhané zábrany na inline dráze na Staré Milínské cestě. Zametáme v Prof. Karla Pobudy, K Dolu Marie, v Sadové, Šeříkové, Růžové, Průběžné, Špitálské, na Rynečku. Renovujeme tři světelné body Ke Stadionu a opravíme světla nad přechodem ve Školní. Vyměníme prkna na lavičkách Pod Haldou, Pod Čertovým pahorkem. Začali jsme s mytím zvonů tříděného odpadu.

5. dubna 2022

Svážíme papír, plasty, tetrapack a černé skládky od popelnic. Lakýrníci natírají nově vyrobené odpadkové koše. Čistíme čekárny MHD os sprejerů. Opravujeme oplocení pískovišť na Rynečku, Na Střelovně, v Kremnické. V Psím útulku je 14 psů. Postavením sloupů a jejich osazením dokončíme renovaci 2 světel ve Sportovní. Zametáme v Kamenné, Fibichově, Květenské, V Zahrádkách, parku na Střelovně, na Nám. Arnošta z Pardubic, v Potoční. Vysavač na exkrementy potkáte v Čechovské, Sportovní, Budovatelů, Seifertově a Karla Kryla. Nálety vyřezáváme v Polní, V Lukách, suché větve ve Školní, keře v P. Bezruče. Vysejeme trávu po výkopech v Kutnohorské.

4. dubna 2022

Čistíme kanály v Žežické, Mariánské, Drkolnovské, Žižkově. Svážíme papír, plasty, bioodpady. Štěpkujeme pořezané větve v Jesenici, ořežeme keře v Šachetní a likvidujeme nálety Nad Jatkami. Vyvrácenou značku vrátíme zpět v Okružní. Vypadanou dlažbu předláždíme kolem divadla v Legionářů. Opravujeme uliční osvětlení ve Sportovní, K Dolu Marie, Kladenské. Betonujeme obrubníky na budovaném parkování v B. Němcové. Zameteme Novou Hospodu a Hlinomazovu, Politických vězňů, S. K. Neumanna, Kladenskou.

1. dubna 2022

Upravíme terén nad parkovištěm pod Svatou Horou. Štěpkujeme pořezané větve v Žežické, řežeme nálety na Hatích, v Rožmitálské. Vyplejeme hřiště-cvičnu v Kladenské. Vyměníme dopravní značku v Plynárenské. Opravíme poruchy veřejného osvětlení v Jinecké, Na Vyhlídce, Pod Hvězdárnou, v Riegrově a na chodníku do Žežic. Klempíři vyrábí nové vložky do košů, truhláři stůl a lavice do altánu v Brodské. Uklidíme kolem Fialova rybníku. Zametáme v Drkolnovské a Podbrdské. Svážíme papír, plasty, oleje.

31. března 2022

Strojově zameteme Žežickou, Rovnou, Karla Kryla. Opravíme houpačku na hřišti v Šachetní a dlažbu v Pražské. Pokračuje rozvoz biokontejnerů do města. Pokácíme jabloň v Podbrdské, výchovný řez dvou jabloní uděláme v A. Dvořáka, keře upravíme Pod Haldou čp 125. Nálety vyřezáváme u silnic v Rožmitálské a na Hatích. Připravujeme plochu kompostárny a otočíme listovku na jarní zakládku. V Anenské postavíme tři nové sloupy VO. Bagrováním pokračují práce na vybudování parkovacích míst v B. Němcové.

30. března 2022

Opravujeme uliční osvětlení v Drkolnovské, Strakonické, Milínské, Slivických bojovníků, Purkyňově. Výkopovými pracemi jsme začali s výměnou tří sloupů i světel v Anenské. Vyčistíme nátokové česlo ve Špitálské. Rozvážíme hnědé popelnice na bioodpad. Zabetonujeme nové sloupky do Riegrovy, Pod Čertovým pahorkem a opravíme vyvrácenou značku v Mariánské. Opravíme propad v chodníku na Rynečku a nájezd na obrubník v Šachetní. Listí hrabeme ve dvorech v Gorkého, keře ořežeme v Lazci, nebezpečné větve v Ostravské.

29. března 2022

Svážíme papír, plasty, barevné sklo, černé skládky. Začali jsme s jarním úklidem hřbitova. Asfaltujeme výtluky v Nádražní, Anenské, Na Vyhlídce, v Nerudově, P. Bezruče. Opravujeme kašnu na Nám. 17. listopadu. Natřeme další herní prvky na dětském hřišti v Družstevní. Budujeme přeložku veřejného osvětlení na místě stavby parkoviště v B. Němcové. Opravíme lavičku v Jesenici a uklidíme zastávky MHD K Podlesí, v Orlově, Lazci, Kozičíně, Brodě a na Zdabořské. Pořežeme a naložíme pokácené stromy Na Leštině. V Psím útulku je třináct psů. Vysavač na exkrementy jsme poslali do Březnické, Školní, Žežické, Jana Drdy.