Denní činosti

12. března 2020

Strojově zametáme chodníky v Plzeňské, Milínské, Průběžné a Na Střelovně. Uklidíme lesopark Litavka, rozřežeme tam a odvezeme pokácené kmeny. Pod Čertovým pahorkem pokácíme lísku. Nálety vyřezáváme v Žežické, Na Flusárně. Svážíme papír a plasty. Demontujeme veřejné osvětlení na začínající stavbě V Cíli (Čechovská). Opravujeme osvětlení ulic v Nádražní, Gorkého, Na Vyhlídce a v Seifertově. Opravíme skluzavku za poštou (Legionářů), branku dětského hřiště v Mariánské a zabetonujeme dvě lavičky k nové průlezce na Drkolnově. Nabourané značky rovnáme v Jana Drdy, Čechovské a na Nám. 17. listopadu.

11. března 2020

Uklízíme v ulicích města, odvážíme černé skládky od popelnic, vyčistíme nátokové česlo ve Špitálské. Strojově zameteme na Nám. Arnošta z Pardubic a Potoční. Kácíme dvě lípy v Politických vězňů, ořežeme keře v Podbrdské a Žežické. Vyměníme nabourané patice v Milínské, Zdabořské a Čechovské. Řešíme zkrat v oblasti ulic Komenského, Legionářů a Osvobození. Opravujeme světelné body v Písecké a Tiché. Zjišťujeme rozsah poškození kašny na Nám. 17. listopadu (vandalové). Vyčistíme kanál před školkou v Balbínově. Zabetonujeme zpět vyvrácenou značku v Průběžné. Vyvezeme jímku z Psího útulku.

10. března 2020

Vyprazdňujeme nádoby s plastem, papírem, tetrapackem a kovy. Dokončujeme parkoviště ve Sportovní položením zatravňovací dlažby. Opravíme lavičku v Březnické. Navážíme dopadové plochy pod nové průlezky na Drkolnově. Natíráme herní prvky na dětském hřišti na Komenského náměstí. Opravíme schody v Hradební. V Psím útulku je 11 psů. Strojově zameteme Špitálskou, Nám. TGM. Odvezeme zásněžky z Brodu a Zdabořské. Kácíme břízu v Žežické, nálety vyřežeme Na Flusárně a listí shrabeme, naložíme a odvezeme z Kremnické.

9. března 2020

Svážíme papír, plasty a černé skládky od popelnic. Naložíme a odvezeme zásněžky z cesty do Žežic. Zasklíme rozbitou vývěsku v A. Dvořáka. Pokračují úpravy terénů na místě instalací průlezek na Drkolnově. Natíráme sloupky značek na Nové Hospodě. Pověsíme 51 reklam na sloupy VO. Opravujeme osvětlení ve Svatohorské aleji, v Klatovské, Poštovní, Žežické. Za areálem 7. ZŠ navaříme zpět zlomený sloup VO. Ořezáváme keře a hrabeme nafoukané listí v Žežické. Na Sběrném dvoře naložíme a necháme odvézt dva velké kontejnery ledniček.

6. března 2020

Rovnáme sloupky dopravních značek na Drkolnově a v Balbínově ulici. Zedníci opravují zídku kontejnerového stání na Rynečku. Poruchy na VO řešíme v Kozičíně, v areálu Svaté Hory, Nad Kaňkou, v Březohorské, Táborské, Bohutínské. Opravujeme průlezky Ve Dvoře. Kácíme povolené stromy: na Fialce jívu, v Anenské třešeň a dva jasany, na Sevastopolském náměstí jerlín a Hornickém náměstí smrk. Uklízíme zastávky MHD v Obecnické, V Lukách, Jinecké, Polní a na Svaté Hoře. Vysavač na exkrementy bude dnes v Průběžné, na Rynečku a Horní Oboře. Listí hrabeme v Budovatelů, keře ořežeme ve Slunné.

5. března 2020

Prořezáváme keře v E. Beneše a Bratří Čapků. Listí odklízíme Pod Haldou a J. Drdy. Odvezeme pořezané větve ze sadu Svaté Hory. Navážíme poslední vrstvu drtě na budovaná parkovací místa ve Sportovní. Uklidíme chodníky kolem parkovišť v Gen. Tesaříka. Strojově zameteme Politických vězňů. Osvětlení ulic opravujeme na Horní Oboře, v Drkolnovské, Hlinomazově, Ke Kocábě, Evropské a ve vnitrobloku Slunné. Svážíme papír, plasty a bílé sklo. Dnes se betonují patky k instalaci lodě (herního prvku) na Drkolnově.

4. března 2020

Pokácíme uschlou olši v Plzeňské, nálety likvidujeme v Anenské a Kladenské, keře zmlazujeme v E. Beneše. Nafoukané listí odvezeme z Budovatelů, Šachetní a areálu KODUSu (J. Drdy). Svážíme plasty, papír a barevné sklo. Po psech zuklidíme hromádky na Drkolnově, J. Drdy a Seifertově. Poruchy na veřejném osvětlení řešíme v Čechovské a Zdabořské. Nový světelný bod dnes vybudujeme a zprovozníme v Brodě. Opravujeme kanál v Severní. Zlikvidujeme starou uhnilou průlezku a opravíme odpadkový koš ve dvoře v Bratří Čapků. Novou značku instalujeme v Čechovské.

3. března 2020

Svážíme modré, zelené a žluté kontejnery a zvony. Instalujeme novou značku v Hradební, Na Vršku. Opravíme dlažbu v Legionářů. Strojově zametáme v Legionářů, Osvobození. Uklidíme podchody ve Školní a Svatohorské schody. V Psím útulku je 12 psů. Kácíme jeřáb a smrk v Legionářů, z Březohorského hřbitova odvezeme poražené tůje. Nálety likvidujeme v Anenské a Žežické, nafoukané listí odvezeme z Jana Drdy. Od exkrementů vyčistíme Kladenskou a dvory kolem Mariánské. Poruchy na osvětlení řešíme Nad Štolou, Za Vrškem, v Žižkově, Družstevní, Milínské, Za Balonkou a na Fantově louce.

2. března 2020

Uklízíme v ulicích města po víkendu, vyčistíme česlo ve Špitálské a uklidíme kolem nádraží ČD. Strojově zameteme Čs. armády, Březnickou a Osvobození. Keře zmlazujeme ve Školní, listí odklízíme ze dvora v Legionářů a odvážíme pořezané větve z Čekalikovského rybníčku. Odstraníme starou kovovou průlezku z Budovatelů. Opravíme vývěsku v Podbrdské. Narovnáme vyvrácenou značku v Drkolnovské a natřeme sloupky značek na Nové Hospodě. Opravujeme osvětlení v Rožmitálské, Ke Stadionu, v Prokopské a Kladenské. Věšíme novou várku reklam na sloupy VO. Svážíme papír, plasty a uklízíme černé skládky u popelnic.

28. února 2020

Od tří v noci uklízíme sníh ze silnic a od pěti ráno i ručně z chodníků. Ve městě jezdí celkem 17 strojů a ručně uklízí 35 zaměstnanců.

27. února 2020

Bagrujeme zeminu na místě budoucí květinové louky Pod Haldou/Mariánská. Pokácíme suchý javor ve Slunné, javor v Březnické. Větve ořežeme v Novohospodské a Politických vězňů. Keře zmlazujeme ve Školní, Hradební a Plzeňské. Opravíme a vyčistíme kanál v Severní, Prokopské a B. Němcové. Nainstalujeme zpět vyvrácenou značku v Gen. Kholla. Instalujeme nové zrcadlo do Legionářů a novou značku do Hradební. Opravujeme osvětlení v Anenské, Na Vyhlídce, Na Pahorku, v Jesenici a Jerusalémě. Svážíme papír a plasty.

26. února 2020

Vyčistíme od exkrementů 28. října, Obránců míru, Kutnohorskou, Jáchymovskou, Kladenskou. Svážíme papír. U Lesa pokácíme škumpu a v Hornických učňů suché jeřabiny. Odvezeme pořezané větve ze Zavržic a zlikvidujeme staré tůje na hřbitově. Listí hrabeme v B. Němcové a Plzeňské. Uklidíme park v Prokopské. Před renovací odstraníme starou průlezku z dětského hřiště Na Leštině. V Pražské opravíme koše. Řešíme poruchy na veřejném osvětlení ve Svatohorské aleji, Mixově, Šachetní, Milínské. Opravíme kanálovou vpusť v Havlíčkově.