Denní činosti

19. února 2021

V rámci revitalizace kácíme kolem Čekalikovského rybníčku. Dokončíme prořez náletů kolem Dolní Obory a Fialova rybníku. Odvážíme pořezané větve z Erbenovy, Bratří Čapků a od Junioru. Uklidíme zastávky MHD v Obecnické, Za Balonkou, K Podlesí, v Polní, Zdabořské, v Žežicích, v Brodu. Instalujeme zpět vyvrácené značky do J. Drdy a Jinecké. Provizorně opravíme výtluky v Žižkově, U Nemocnice a v Šachetní. Poruchy veřejného osvětlení řešíme v Hornických učňů, Prokopské, Ve Dvoře, na Nádvoří Msgre. Korejse, Pod Haldou, U Václava a na chodníku do Žežic.

18. února 2021

Uklízíme město po oblevě. Krátíme poražený strom v A. Jiráska. Odvážíme pořezané větve z Bratří Čapků, Erbenovy. Uklízíme černé skládky a svážíme papír, plasty, tetrapack. Městské osvětlení ulic opravujeme  v Březnické, Za Vrškem, Polní, Jinecké, Mixově, Milínské a na Komenského náměstí. Čistíme kanály od Čs. armády až na konec Březnické. Opravíme vypadanou dlažbu na Nám. 17. listopadu. Narovnáme obrubníky v Bratří Čapků a nainstalujeme zpět uraženou značku k parkovišti na Nám. TGM. Drtíme vánoční stromky k použití do kompostu na kompostárně.

17. února 2021

Provizorně opravíme výtluk v Březnické a označíme značkami poruchy na vozovkách v Drkolnovské, V Lukách. Kácíme čtyři javory a lípu u Junioru. Vyřezáváme nálety ve Sportovní a kolem Dolní Obory. Uklízíme v ulicích města. Odstraňujeme zmrazky od kanálových vpustí. Narovnáme obrubníky v Legionářů. Opravujeme veřejné osvětlení v Politických vězňů, na Strakonické, Pod Čertovým pahorkem, v Šeříkové, Družstevní, Vokačovské a Bytízu. V truhlářské dílně vyrábějí dřevěnou ohradu pro přístřešek stání TO v Kozičíně. Svážíme papír, plasty a tetrapack.

16. února 2021

Od tří ráno je v ulicích města 15 strojů k odklízení sněhu. Od šesti 33 zaměstnanců doklízí ty chodníky, kam se stroje nedostanou.

15. března 2021

Provádíme zabezpečovací opravu nabouraného sloupu VO a zábradlí v Březnické včetně znovupřipojení veřejného osvětlení v celé oblasti. Uklidíme zastávky MHD a kolem hnízd tříděného odpadu. Svážíme papír, plasty a tetrapack. Kácíme čtyři topoly a dvě borovice u vlakové zastávky u Junioru. Vyřezáváme nálety kolem Dolní Obory a Sportovní. Poruchy světelných bodů řešíme v Rovné, Šachetní, u Junioru, Ke Stadionu, v Horymírově, U Dolu Marie, Na Pahorku, Slivických bojovníků a na Nám. Dr. Theurera. Naložíme vánoční stromky od popelnic.

12. února 2021

Posypeme ručně pískem ledové plotny na chodnících. Řežeme větve na Rynečku a Dubenském kopci, nálety ve Sportovní. Kácíme malé průměry kmenů ve Školní (jeřáb), Sportovní (smrk), Čechovské (tůje) a Okružní (jeřáb). Poruchy na VO jsou hlášeny v Mariánském údolí, Bratří Čapků, Fibichově, Na Pahorku a Kopernikově. Svážíme papír, plasty a uklízíme černé skládky.

11. února 2021

Orlově zprůjezdníme točnu po pádu stromu. V Březnické ulici provádíme řez keřů, nálety vyřezáváme v okolí Fialova mlýna a v ul. Prokopská. Provádíme zimní údržbu po spadu sněhu. Provedeme komplexní rekonstrukci rozvaděče veřejného osvětlení. Budeme hledat zkrat u Fialky a provedeme opravu veřejného osvětlení v Orlově. Svážíme papír a plasty.

10. února 2021

Budeme pracovat na zimní údržbě a zlepšení stavu chodníků a komunikací. Odstraníme padlý strom v ulici B. Němcové, prořežeme keře v Milínské ulici a v Orlově kolem komunikací. Veřejné osvětlení opravíme v ulicích S. K. Neumanna, náměstí 17. listopadu, Gen. Kholla, Družstevní a Jana Drdy. Svážíme papír a plasty.

9. února 2021

Opět uklízíme sníh

8. února 2021

Po spadu sněhu od 2 hodin provádíme zimní údržbu. V ulicích je celkem 20 kusů techniky a od 4:00 hodin je ve městě 32 pracovníků na ruční úklid chodníků, zastávek a schodů.

5. února 2021

Uklízíme v ulicích, dvorech a v přilehlé zeleni. Vyčistíme zastávky MHD v Obecnické, V Lukách, Orlově, Lazci, Kozičíně a Brodě. Pokácíme dvě suché jeřabiny Pod Haldou, vyřežeme nálety v Prokopské, ořežeme větve Na Leštině. Nafoukané listí odstraníme z Žežické. Nainstalujeme novou značku na Ryneček, opravenou vývěsku do zastávky MHD v Balbínově. Vyčistíme horskou vpusť na Zdabořské. Vyvezeme jímku z Psího útulku. Opravujeme veřejné osvětlení v Osvobození, Březnické, Gen. Kholla, Dlouhé, Kpt. Olesinského. Uklízíme kolem popelnic.

4. února 2021

Uklízíme po větru v ulicích a kolem popelnic. Vyčistíme nátokové česlo ve Špitálské. Postavíme zpět popadané zásněžky na Zdabořské, v Žežicích, Brodě a na Sázkách. Dvě hrušky pokácíme v Balbínově, topol v Březnické a Na Flusárně pokračujeme v likvidaci náletů. Poruchy veřejného osvětlení řešíme v E. Beneše, Osvobození, Legionářů, U Václava, v Rožmitálské a na Nám. TGM. Pokračujeme ve výrobě altánu k bráně do vstupu do Brd. Opravíme utažením cestu v Narysovské. Vyměníme shnilý sloupek u vrátek na dětské hřiště v Družstevní. Svážíme plasty, papír, bílé sklo.