Denní činosti

16. června 2022

Stříkáme přechody v celé Žižkově ulici. Zkontrolujeme kašny a doplníme do nich vodu. Opravujeme veřejné osvětlení v Legionářů, na Nám. Fráni Kučery, v Dělostřelecké, Milínské, Březnické (cyklostezka), Jesenici, Jerusalémě a v Lazci. Sekáme trávu na Nám. 17. listopadu, Nám. H. Kličky, Jana Drdy, Ke Korábu, Farní, dětské hřiště v Žižkově, Orlově, Zavržicích. Vyplejeme záhony Ve Dvoře, upravíme keř bezu Pod Haldou. Likvidujeme trávu v chodících Čs. armády. Dokončíme renovaci schodů ke Gymnáziu, Legionářů.

15. června 2022

Blokové čištění proběhne v Kollerově, Havlíčkově, Klaudově, Březnické, Brodské, Školní. Vytrháváme trávu z dlažby na Nám. J. A. Alise, K Dolu Marie, Rožmitálské. Betonujeme obrubníky v budovaných galeriích pod Svatou Horou. Před Gymnáziem, Legionářů opět někdo rozkopal tři nízká světla - opravíme to. Sekáme trávu v sadu na Svaté Hoře, v Poštovní, Vrbové, Jana Drdy, Kozičínské, Jarolímkových sadech, pásy podél silnic v E. Beneše, Politických vězňů a příkopy na cestě do Zavržic. Plejeme záhony Na Střelovně a prořežeme keře a nálety v Rožmitálské. Stavíme pódium ve dvoře ZUŠ na Nám. TGM. Stříkáme přechody v Protifašistických bojovníků.

14. června 2022

Sekáme trávu v Jana Drdy, Průběžné, na Fantově louce, Horní Oboře. Plejeme záhony v Čs. armády, Osvobození. Likvidujeme trávu a zameteme chodníky v Husově. Na hřbitově je dnes obřad v kapli, rozptyl a pohřeb do hrobu. Opravíme rozbitou houpačku v Šachetní. Opravíme a vyčistíme kanálové vpustě na Sevastopolském náměstí. Brousíme a natíráme lavičky v okolí B. Němcové. Zameteme Politických vězňů, Drkolnovskou, Podbrdskou, Rovnou. V Psím útulku je 13 psů. Svážíme plasty, papír, bílé sklo.

13. června 2022

Uklidíme kolem divadla (Legionářů), složíme a odvezeme stánky, zábrany, značky. V rámci blokového čištění zameteme Gen. Tesaříka, V Zátiší, Riegrovu, U Nemocnice, Osvobození, E. Beneše. Vypadané obrubníky na vjezdu na parkoviště Nám. TGM usadíme zpět. Sekáme trávu na dětských hřištích v Barandovské, Školní, Čechovské. Obnovíme plácek na petanque v Legionářů. Svážíme papír, plasty, bio. Sekáme trávu na Alšovu nám., Na Leštině, Sevastopolském nám., Fantově louce, Žižkově, Horní Oboře, Dolní Oboře a pásy podél Školní. V kompostárně překopou kompostovací figury.

10. června 2022

Opravíme odpadkové koše na Osvobození a ve Slunné. Předláždíme vypadané kostky v Zahradnické, obrubník na Nám. H. Kličky. Opravíme poničené dřevěné hnízdo tříděného odpadu Ve Dvoře, natřeme lavičku v 28. října. Uřízneme překážející větev ve Špitálské. Sekáme trávu na Nové Hospodě, Východním náměstí, Jaromíra Zástěry, Pod Hvězdárnou, V Zahrádkách, Nádražní, Tylově a příkopy do Žežic. Upravíme keř Pod Haldou. Vytrháme prorůstající plevely v dlažbě na Nám. TGM. Začneme s výkopem a naspojkováním zkratu VO v Jinecké.

9. června 2022

Sekáme trávu na Nové Hospodě, Pod Čertovým pahorkem, Komenského a v Hradební. Plejeme kruhový objezd Na Flusárně. Zametací auta potkáte na Fantově louce, v Kamenné, Na Leštině, U Nemocnice, Gen. Tesaříka, na Nám. Arnošta z Pardubic. Rozvezeme ke košům novou várku pytlíků na psí exkrementy. Vyčistíme kanálové vpustě na Bytíze, v Dělostřelecké, Legionářů. Předláždíme vypadanou mozaiku na Nám. 17. listopadu a opravíme retardér v Legionářů. Řešíme zkrat sítě VO v Jinecké. Začneme s opravou nabouraných plent v Rožmitálské. Svážíme papír, plasty, bio, kovy a barevné sklo.

8. června 2022

Blokové čištění ulic proběhne v Žižkově, Hrabákově a na Nám. Dr. Theurera. Likvidujeme prorůstající trávu před divadlem (Legionářů). Sekáme trávu U Školy, v Legionářů, Okružní, Ostravské, Drkolnovské, Pod Šachtami. Vyplejeme záhon kruhového objezdu v Seifertově. Čistíme kanály v Prokopské, Karla Kryla, Hornických učňů, A. Jiráska, J. Wolkera, v Anenské, Na Vyhlídce, Nádražní. Začneme opravovat nabourané zábradlí K Dolu Marie. Asfaltujeme výtluky v Drkolnovské, Poštovní, Nad Litavkou, Budovatelů, Ke Stadionu. Opravujeme osvětlení Na Pahorku, V. Šáry, Nad Litavkou, Pod Struhami, v Jáchymovské, Březohorské, Majerově.

7. června 2022

Svážíme plasty, papír, tetrapack, černé skládky, plánované popelnice, kontejnery. Opravujeme poruchy veřejného osvětlení na Horní Oboře, v Březnické, Jinecké, Třebské, Klatovské a za 7. ZŠ. Uklidíme naplaveniny v podchodu pro pěší v Bytízu. V dešti ošetřujeme techniku, stříkáme železné části laviček, košů a renovovaných cvičebních prvků. Uklízíme v prostorách TS.

6. června 2022

Sekáme trávu U Školy, ve Svazácké, Mládežnické, Tyršově, Ve Dvoře. Vyčistíme nátokové česlo ve Špitálské. Namontujeme zpět opravenou střechu zastávky MHD v Žižkově. Zkontrolujeme po bouřce pítka a kašny. Blokové čištění proběhne v Mánesově, I. Olbrachta, U Kasáren, Čs. armády, v Průběžné, na Rynečku. Poruchy veřejného osvětlení řešíme ve Sportovní, Pod Čertovým pahorkem, v Žižkově, Smetanově, Brodu, Zavržicích a v Žežicích. Klempíři renovují železné části laviček a vyrobí novou mříž na kanál v Rožmitálské. Renovujeme lavičky na Svaté Hoře. Svážíme papír, plasty, bio, tetrapak.

3. června 2022

Odvezeme vandaly pořezanou houpačku z Mírové k opravě. Svážíme papír, plasty, bio, oleje a černé skládky. Sekáme trávu v Brodské, U Školy, Sportovní, Kutnohorské, dvory kolem ulice K. Kryla. Vysazujeme letničkový záhon v Březnické u Q-klubu. Žluté čáry stříkáme na silnice v Bratří Čapků, Politických vězňů, P. Bezruče, Jungmannově, Pod Haldou, B. Němcové, Družstevní. Obrusem utáhneme výtluky ve Vrbové. Spadlou zídku znovu vystavíme v Družstevní. Kanály vyčistíme Ve Dvoře a v Rožmitálské. Pokračuje číslování sloupů VO U Školy a oprava laviček ve Školní.

2. června 2022

Strojově zameteme Klatovskou, Strakonickou, Táborskou, Hanuše Jelínka, Brodskou, Fialku, U Školy. Naplníme zavlažovací vaky u stromů. Odtáhneme dva označené vraky z ulic města. Opravujeme osvětlení V Soudce, U Zahrádek, v Polní, na Fantově louce, V Lukách, Dělostřelecké, Slivických bpjovníků, Pod Lesem a v Nádražní. Řešíme propad chodníku v E. Beneše a utržený obrubník v Politických vězňů. Sekáme trávu v Brodské, Sportovní, Politických vězňů, Hálkově, Březnické, Smetanově. Stříkáme žluté čáry v Družstevní, Brodské, Hradební, Čechovské. Vytyčujeme sítě na stavbě v Gen. Kholla.

1. června 2022

Sekáme trávu v Politických vězňů, Erbenově, Čechovské, 28. října, na Nám. Dr. Theurera. Vysazujeme letničky na Nám. Arnošta z Pardubic a Nám. Dr. Theurera. Stříkáme žluté čáry na silnice v Legionářů, Mariánské, Brodské, Šachetní, Družstevní, Jana Drdy. Opravíme kanálek v podchodu ve Školní a střechu zastávky MHD na Nové Hospodě. Renovujeme zábradlí v Hálkově. Pokračuje číslování sloupů VO v Drkolnovské. Dnes dokočíme renovaci hnízda tříděného odpadu Pod Šachtami. Odvezeme likvidované lavičky a herní prvky ze stavby v Brodské.