Denní činosti

9. září 2020

Sekáme trávu v Legionářů, Politických vězňů, V Zahrádkách, Balbínově a Na Leštině. Větve ořežeme v Družstevní a Žežické, keře v Jana Drdy. Příkopy sekáme podél Jinecké. Vyvážíme jímky na zakázky. Opravujeme dopravní značení za 7. ZŠ. Zametáme strojově Nám. 17. listopadu, Podbrdskou, Drkolnovskou, Prof. Skupy., K. H. Máchy, Bratří Čapků. Svážíme papír, plasty a tetrapack. Veřejné osvětlení opravujeme v Zelené, Čs. armády, v Dlouhé, na Nám. Dr. Theurera, Pod Lesem, v Majerově a u Junior klubu.

8. září 2020

Předláždíme vypadanou mozaiku v chodnících na Nám. 17. listopadu a Nám. TGM. Po opravě natřeme plenty v Hailově. Opravíme oplocení psího výběhu Na Litavce a vyvrácené značky v 28. října. V Psím útulku je dnes 9 psů. Opravujeme veřejné osvětlení v Květenské, Fibichově, U Václava, Za Vrškem, v Polní, V Lese, Za Balonkou. Ke Drozďáku natíráme sloupy VO. Sekáme trávu v Žežické, Kremnické, Politických vězňů, Obránců míru, příkopy podél cyklostezky kolem Fialova rybníku. Větve ořezáváme v Dělostřelecké. Exkrementy po psech uklidíme ve Školní, Březnické a na Rynečku.

7. září 2020

Opravujeme osvětlení v Husově, Nádražní, Pod Čertovým pahorkem, Bratří Čapků, Ve Dvoře a na Horní Oboře. Natíráme sloupy VO v Třebské. Opravujeme dřevěné plenty v Březnické. Svážíme kromě komunálních odpadů a odpadkových košů také papír, plasty a barevné sklo. Sekáme trávu v Evropské, I. Olbrachta, Lázeňské, Gen. Kholla, Politických vězňů a příkopy v Jerusalémě. Větve ořezáváme ve Školní, keře v Jana Drdy, Ve Dvoře a záhony plejeme v E. Beneše. Zlikvidujeme prorůstající plevely před pasáží Horymír na Nám. TGM. Zaléváme vysazené záhony a dřeviny. Překopeme kompost na kompostárně. Vysavač na exkrementy potkáte na Drkolnově, v Seifertově a Karla Kryla. Strojově zameteme Kladenskou, Pod Haldou, Březohorskou a Politických vězňů.

4. září 2020

Uklízíme podchody ve Školní. Zametáme v Gorkého, Hornických učňů. Sekáme trávu v B. Němcové a lesoparku Litavka. Příkopová sekačka jede cestu do Jesenice. Záhony plejí v E. Beneše. Nízké větve a výmladky u chodníků řežeme v E. Beneše a ve Školní. Svážíme papír, plasty, bio a bílé sklo. Opravíme rozkopané lavičky a vypáčený rozvaděč na Horní Oboře. Instalujeme lavičku na Fantovu louku a sloupky do Březnické. Zlikvidujeme betonovou plochu v Komenského. Stříkáme tvary před zastávkami MHD ve Slunné a Drkolnovské. Poruchy světelných bodů řešíme v Plzeňské, Rovné, Žežické, P. Bezruče, za 7. ZŠ. Pokusíme se provizorně opravit nabouraný sloup VO v Riegrově.

3. září 2020

Zlikvidujeme staré herní prvky na Brodě. Odpikujeme zavazející betonové bloky v Hradební a B. Němcové. Opravujeme osvětlení v Nádražní, B. Němcové, na Komenského náměstí, Ve Dvoře, na cestě k Junioru a v Zavržicích. Zameteme Březnickou, Legionářů, Osvobození. Sekáme trávu v Gen. Kholla, Osvobození, Politických vězňů, louku Na Flusárně, příkopy cestou do Zavržic. Keře prořežeme v Erbenově a A. Dvořáka. Vyplejeme a doplníme zeminu květinové louky Pod Haldou. Svážíme papír, plasty a bílé sklo.

2. září 2020

Zameteme v Mariánské, Plzeňské, Milínské, Čs. armády, parkoviště pod autobusovým terminálem a u nádraží ČD. Uklidíme zastávky MHD v Obecnické, Dělostřelecké, Žižkově, Zdabořské, K Podlesí, Jinecké. Sekáme trávu v Osvobození, Legionářů, ve dvorech Hornických učňů, na kruhovém objezdu Dolní Obory, louku na Litavce a příkopy mezi Sázkami a Brodem. Narovnáme nabouraný sloup VO v Čechovské. Opravujeme osvětlení v Brodské, Čs. armády, v areálu Svaté Hory. Stříkáme tvary před zastávkou MHD K Dolu Marie, Podbrdské. Ohnuté značky narovnáme v Čechovské a Anenské. Vyčistíme vodoteč v Žežicích a opravíme odtokový kanál v Březnické.

1. září 2020

Svážíme plasty, papír, bio, komunální odpad, odpadkové koše i velkoobjemové kontejnery. Uklízíme kolem škol. Betonujeme patky pro lavičku na Fantově louce. Vyvrácené sloupky a plentu řešíme v Březnické. Poruchy na veřejném osvětlení opravujeme v Lazci, Brodě, chodníku do Žežic, v Hálkově, Riegrově, Jiráskových sadech, Rynečku, Legionářů. Na zakázky vyvážíme fekálem jímky. V Psím útulku je dnes 10 psů.. Sekáme trávu v Dlouhé, Smetanově, Milínské. Větve ořežeme v Šachetní a na dětském hřišti v Mariánské. Zmlazujeme keře v 28. října.

31. srpna 2020

Opravíme vytlučené plenty podél Čs. armády a Kpt. Olesinského. Dokončíme asfaltováním rozšíření parkovacích míst V Zátiší. Bouráme a odvážíme pódium ze Spartaku. Zameteme Tyršovu, Na Příkopech a Jiráskovy sady. Uklidíme naposledy otevřená školní hřiště. Plejeme keřové skupiny v Žežické, sekáme trávu v Milínské, prořežeme keře a výmladky v Bratří Čapků, Žežické a v Kozičíně. Opravujeme veřejné osvětlení v Mariánské, U Kasáren, na Hořejší Oboře, Pod Branou, Legionářů. Provedeme odečty spotřeby elektriky z veřejných sítí. Na kompostárně překopeme kompostovací figury. Vyměníme reklamy na sloupech VO. Začneme s opravou zábradlí v Čs. armády.

28. srpna 2020

Opravujeme poruchy světelných bodů v J. Drdy, Žežické, Čs. armády, Podbrdské. Likvidujeme trávu v chodnících v Dlouhé. Strojově zameteme Průběžnou. Sekáme trávu na Rynečku, Na Flusárně, v Šachetní, 28. října, Na Stezce a kolem garáží v Anenské. Větve prořežeme v Průběžné, Čechovské, Evropské. Ve Školní ořežeme keře a nálety ve svahu. Postavíme stánky a zapojíme elektriku na akce na Dvořákově nábřeží a na Nám. 17. listopadu. Vyrábíme dva zvony na kovy a plechovky. Stříkáme tvary před zastávkami MHD K Dolu Marie, K Drkolnovu a ve Slunné. Svážíme papír, plasty, bílé sklo a bioodpady.

27. srpna 2020

Opravujeme světla a patice poničené vandaly v ulici Slivických bojovníků. Běžné poruchy osvětlení řešíme v Úzké, Prof. K. Pobudy, Horymírově, Růžové, Majerově. Rekonstruujeme dřevěné plenty po obou stranách Žežické. Zaléváme vysazené záhony a dřeviny. Sekáme hřiště na Litavce, Střelovnu a Novou Hospodu. Vyřežeme výmladky v Čs. armády a v Průběžné. Uklízíme spadané větve po větru. Demontujeme a zrenovujeme lavičku z Milínské. Likvidujeme plevely kolem laviček na Nám. TGM. Rovnáme značky v Mariánské a Čechovské. Asfaltujeme výtluky v Nádražní, Na Vyhlídce, v Nerudově, P. Bezruče, A. Jiráska.

26. srpna 2020

Zameteme Hrabákovu a na Nám. J. A. Alise vytrháváme plevely. Sekáme trávu na Litavce a Fantově louce. Kolem koloniálu na Rynečku prosvětlíme všechno křoví. Keře zmladíme v Husově. Svážíme papír, plasty, barevné sklo. Žlutou klikatou čáru budeme na vozovky stříkat v J. Drdy, Pod Branou, v Okružní, Osvobození a na parkovišti pod Svatou Horou. Opravujeme poruchy na veřejném osvětlení V Podskalí, Orlově, Lazci, Jesenici, v Žežicích. Očistíme a znovu natřeme zastávku MHD v Polní. Asfaltujeme chodník do Žežic a výtluky v Klatovské, Blatenské, Pod Haldou.

25. srpna 2020

Svážíme papír, plasty, kovy, bioodpad a uklízíme černé skládky u popelnic. Opravujeme dopravní značení v Horymírově, Slunné, Brodské. V Psím útulku je dnes 12 psů. Sekáme trávu v Čs. armády, Milínské, B. Němcové, Legionářů a Sportovní. Plejeme keře a záhony před Gymnáziem, Legionářů. Zaléváme výsadbu a záhony. Kanály vyčistíme v A. Dvořáka, Osvobození, E. Beneše. Stříkáme přechody ve Slunné, Drkolnovské a Jáchymovské. Vyměníme dopravní nehodou zničený sloup VO v Anenské. Kontrolujeme a průběžně opravujeme parkovací automaty. Likvidujeme plevely v dlažbě ve Střelecké, Milínské a na Václavském náměstí.