Denní činosti

11. ledna 2023

Svážíme vánoční stromky od popelnic. Uklidíme park před nádražím ČD, lesopark Padák, Novou Hospodu, Sevastopolské náměstí. Odstraníme, rozřežeme a odvezeme vánoční stromy z Nám. TGM a Václavského náměstí. Prořezáváme keře v Komenského, Pod Čertovým pahorkem. V kompostárně štěpkujeme vyřezané dřeviny. Nálety likvidujeme ve Větrné. Řešíme zkrat veřejného osvětlení v Brodské a Březnické. Opravíme nabouraný stojan na kola před psím výběhem za Klidovou zónou Ryneček. Vyměníme prorezlou značku v Seifertově ulici.

10. ledna 2023

Odstrojíme vánoční strom, zbouráme a odvezeme betlém z Náměstí TGM. Postupně vypínáme vánoční osvětlení. Uklidíme podél cesty od Junioru k Fialovu rybníku. Vysazujeme nové keře U Nemocnice. Zmlazujeme keřové skupiny v Politických vězňů, Protifašistických bojovníků, Komenského, Osvobození. Listí odklízíme ze Školní. Čistíme dětská hřiště v Sokolovské a Mostecké. V Psím útulku je 14 psů. Renovujeme koše na hřbitově. Opravíme veřejné osvětlení v Březnické.

9. ledna 2023

Celý den budeme svážet vánoční stromky od popelnic. Pokračuje výstavba plotu na Hvězdičce. Zkontrolujeme stav zásněžek v Źežicích. Uklízíme autobusové zastávky na periferii města. Vyčistíme po dešti česlo ve Špitálské. Poruchy veřejného osvětlení řešíme v Bratří Čapků, Gen. Kholla, v Milínské, k Junioru a v Žežicích. Vyměníme zlomenou značku v Plzeňské. Stříháme keře, nálety a nízké větve na dětských hřištích ve Školní, Politických vězňů, Ve Dvoře. Svážíme papír, plasty, barevné sklo a černé skládky z hnízd tříděného odpadu.

6. ledna 2023

Uklízíme v ulicích města. Upravujeme prostor kolem vysazených stromů v Cíli (Čechovská). Ořežeme na hlavu vrbu v Gen. Kholla a v Okružní. Keře zmlazujeme v Komenského, Pod Čertovým pahorkem, nálety vyřezáváme pod Gymnáziem, Legionářů. Svážíme vánoční stromky od popelnic. Provádíme údržbu dětských hřišť v Jarolímkových sadech, na Sázkách, v Žežicích, Orlově, Brodě. Zlikvidujeme rozbitou vahadlovou houpačku ve dvoře v Tylově. Opravujeme osvětlení na Svaté Hoře, v Balbínově, Svatohorské aleji, Gen. Tesaříka.

5. ledna 2023

Pokračujeme v řezu a úklidu dřevin na Hvězdičce. Keře zmlazujeme v Politických vězňů, Boční, Šikmé. Odvážíme z města listí a větve. Vyčistíme česlo v Špitálské. Uklidíme chodník v Kpt. Olesinského v celé délce. Pokračujeme ve vyřezávání náletů na dětském hřišti v Drkolnovské. Nainstalujeme lavičku do zastávky MHD v Žižkově. Zajistíme propad v komunikaci v Hornických učňů. Zkontrolujeme veřejné osvětlení v Lazci, Kozičíně a začneme s přepojováním světel ve Svatohorské aleji.

4. ledna 2022

Zavazející nízké větve nad komunikací ořežeme Pod Haldou. Hrabeme listí v Hradební a zmlazujeme keřové skupiny v Mariánské, Komenského, Žežické, Rožmitálské, Osvobození, Střelecké. Svážíme papír, plasty, barevné sklo a stromky od popelnic. Uklidíme zastávky MHD v Lazci, Kozičíně, Orlově, Zavržicích. Vyčistíme Svatohorské schody. Opravujeme veřejné osvětlení v Rožmitálské, Příční, Hornických učňů a v Žežicích. Vyměníme osvětlené reklamní plochy v zastávkách MHD. Opravujeme koše na hřbitově.

3. ledna 2022

Svážíme odpady, papír, plasty, tetrapack, kovy. Pokračuje novoroční úklid ulic města. Vyčistíme přístupový chodník k vlakové zastávce u Junioru. Preventivně kontrolujeme stav veřejného osvětlení na Březových Horách. Kácíme dva topoly v Lazci, likvidujeme nálety v Žežicích, ořezáváme křoví v Mixově. Náhradní výsadba keřů se dnes týká Mariánské, Politických vězňů, Nám. 17. listopadu, Jana Drdy, Březohorské, Pivovarské, U Nemocnice. Listí hrabeme a odvážíme z Nerudovy. V psím útulku je 15 psů.

2. ledna 2023

Pokračujeme v posilvestrovském úklidu celého města. Odvezeme větve z pořezaných dřevin v Jerusalémě. Odvážíme černé skládky z blízkosti hnízd tříděného odpadu. Poruchy veřejného osvětlení evidujeme v P. Bezruče, Drkolnovské, Táborské, Václava Šáry, U Prokopa, U Křížku. Srovnáme silniční zrcadlo v Balbínově a ohnuté značky v Čs. armády, Mariánské, S. K. Neumanna, Politických vězňů. Začali jsme s výstavbou plotu uvnitř hřbitova. Svážíme odpady, papír, plasty, barevné sklo.

1. ledna 2023

Uklidili jsme hlavní městské plochy veřejného prostoru od pyrotechniky.

29. prosince 2022

Kácíme další dvě povolené lípy v Politických vězňů. Osadíme sloupky pro vyhrazené parkování v Mariánské, Družstevní. Řežeme nízké větve, křoví a výmladky na dětském hřišti ve Školní. Svážíme odpady, papír, plasty, tetrapack. Uklízíme v ulicích města.

27. prosince 2022

Uklízíme po svátcích v ulicích města. Poruchy veřejného osvětlení řešíme v Legionářů, Osvobození, U Prokopa. Keře zmlazujeme v Žežické a na Východním náměstí. V Psím útulku je 15 psů. Svážíme odpady. Likvidujeme výmladky, ořezáváme keře a nízké větve na dětských hřištích v Mariánské a na Rynečku.