Denní činosti

12. července 2021

Začneme demontovat herní prvky na Litavce jako přípravné práce na výstavb nového dětského hřiště. Vyčitíme kanály v ulici Kollerova a okolí. Děláme vodorovné dopravní značení. Zametáme v ul. Čs. Armády a Březnická, Osvobození a kolem II. polikliniky, Ed. Beneše a Politických vězňů. Dále zametáme v Jiráskových Sadech, Zátiší, nám. T. G. M., Plzeňská a Obora. Vyčistíme česlo a ručně uklidíme rajóny ve městě. Sekáme v ulici S. K. Neumana, Gen. Kholla, posekáme dětské hřiště v Orlově a na Marile, Čs. Armády, Milínskou ul. u Q klubu, Flusárnu a Školní ve spodní části. Opravujeme veřejné osvětlení v Čechovské, Svazácké, za 7. ZŠ, na Březnické ulici, náměstí Fr. Kučery, Kutnohorská, Brodská a Jinecká. Dokončíme opravu plotu po havárii v Čs. Armády. Svážíme papír a plasty. Přestěhujeme odpadové nádoby v ulici Gen. Kholla před rekonstrukcí této oblasti.

9. července 2021

Vyčistíme nátokové česlo ve Špitálské. Odstraníme naplaveniny z ulic. Sekáme trávu ve dvorech Ostravské, Okružní, Gen. Kholla, S. K. Neumanna, na Rynečku a v Březnické. Řešíme výpadky elektriky po bouřce na osvětlení Čechovské, Horní Obory, Pod Kovárnami. Vyměníme světelné body v Hornických učňů, Žežické. Opravíme vyvrácenou závoru na Jestřabinci. Pokračujeme v betonování sloupků k plentám v Čs. armády. Uklidíme otevřená školní hřiště. Opravíme střechu domečku na dětském hřišti v Družstevní. Svážíme papír, plasty,

8. července 2021

Opravíme veřejné osvětlení v poruše Na Leštině, Fantově louce, Mánesově, Purkyňově, Milínské, Zdabořské. Svážíme plasty, papír a uklízíme černé skládky kolem popelnic. Sekáme trávu v S. K. Neumanna, Okružní, Ostravské, Gen. Kholla, Žižkově, na Rynečku a Polní. Vyměníme dopravní značku v Obránců míru a zabetonujeme vyvrácenou značku v Gen. Kholla. Vyplejeme Květinovou louku Pod Haldou. Řežeme nálety a větve u SVP ve Školní. Nainstalujeme zpět nabourané sloupky plent v Čs. armády. Vyčistíme břehy Horní Obory a odplevelíme mlatové plochy kolem sakur na Nám. 17. listopadu. Opravíme houpačku v Kutnohorské.

7. července 2021

Uklízíme po svátcích v ulicích města. Vyčistíme kanálové vpusti na Fantově louce, Hlinomazově, Kopernikově, I. Olbrachta. Nainstalujeme vývěsku v Orlově. Opravíme poruchy na světelných bodech v Brodské, Pod Čertovým pahorkem, Sportovní, Ke Kocábě, v Anenské, Pod Šachtami. Uklidíme veřejnosti otevřená školní hřiště. Sekáme trávu na Dvořákově nábřeží, v Plzeňské, U Nemocnice, Na Příkopech, V Zátiší, Jiráskových sadech, Na Střelovně, v Jinecké, Okružní. Začali jsme s úpravou hnízda tříděného odpadu v Nádražní. V Psím útulku je 7 psů.

2. července 2021

Pokračujeme v likvidaci a odvozu padlých stromů a větví po bouřce z Prokopské, Boční, Politických vězňů, Legionářů, Na Příkopech. Odstraníme zátaras, přemístíme stojan na kolo a nainstalujeme nástěnku na točně v Orlově. Sekáme trávu v Jana Drdy, Jinecké, Pod Struhami, Na Střelovně, ve Školní, Gen. Tesaříka, Smetanově. Demontujeme k opravě houpačku z Šachetní. Opravujeme veřejné osvětlení v poruše v Prokopské, K Dolu Marie, Majerově, Gen. Kholla, Jinecké, K Podlesí, Severní. Vrátíme zpět po bouračce nový sloup VO v Čs. armády. Na kompostárně překopeme pět zakládek kompostu. Svážíme plasty, papír, barevné sklo.

1. července 2021

Likvidujeme při bouřce spadlé nebo poškozené stromy Na Střelovně, Na Příkopech, v Jinecké. Opravujeme poruchy veřejného osvětlení v ulicích Za Balonkou, B. Němcové, Družstevní, Slunné, Drkolnovské, Táborské, Sadové. Sekáme trávu v Prokopské, Ke Korábu, Pod Struhami, v Jarolímkových sadech, na Nám. H. Kličky, Na Střelovně, V Zátiší, Pivovarské, Mariánské, Horní Oboře. Asfaltujeme výtluky v Milínské (chodníky), Nad Kaňkou a v Barandovské. Natřením herních prvků dokončíme renovaci dětského hřiště v Jana Drdy. Nainstalujeme lavičku v ulici 28. října. Od exkrementů čistíme Horní Oboru, Mariánskou, Nám. J. A. Alise, Kladenskou.

30. června 2021

Odstraníme v bouřce zlomenou lípu Na Příkopech. Výpadky veřejného osvětlení v souvislosti s bouřkou řešíme v Zavržicích, Brodě, Lazci. Svážíme plasty, papír, bílé sklo. Na kompostárně přemístíme další kompostovací figuru k finálnímu zrání. Trávu sekáme v Balbínově, Na Střelovně, B. Němcové, Jana Drdy, A. Jiráska a v Anenské. Uklízíme město po bouřce, vyčistíme nátokové česlo ve Špitálské. Odstraníme staré průlezky U Školy, opravíme dřevěné části skluzavky ve dvoře Osvobození a opravou pískoviště dokončíme renovaci dětského hřiště v Jana Drdy. Opravíme dvířka na hřišti v Brodské a stržené části oplocení na hřišti v Družstevní. Dokončíme nový nátěr "domečku" na dětském hřišti v Jarolímkových sadech.

29. června 2021

Svážíme komunální odpad, odpadkové koše, plasty, papír, kovy, bílé sklo. Na hřbitově připravují kapli k obřadu. Odstraníme uhnilou průlezku Na Střelovně a opravujeme skluzavku na hřišti Ve Dvoře. Opravíme tři vyvrácené odpadkové koše před Gymnáziem, Legionářů. Asfaltujeme výtluky v Kutnohorské a Ke Statku. Vyčistíme stružku na Sázkách. Sekáme trávu ve dvorech B. Němcové a Bratří Čapků, Sevastopolské náměstí, Balbínovu, Anenskou, Hornické náměstí, lesopark Litavka. Strojově zameteme Rovnou, Žežickou, Šeříkovou, Sadovou, Růžovou. Dnes otevřeme dokončené parkování pro 7 aut v Kutnohorské.

28. června 2021

Sekáme trávu v Březohorské, 28. října (kolem garáží), Na Leštině, v Nádražní, koryto potoka pod Horní Oborou, v Kozičíně a Brodě. Keře zmlazujeme v Gen. Kholla. Čistíme kanály a stružky v Bytízu, Jerusalémě. Ohnutou dopravní značku narovnáme v Čs. armády. Upravujeme stání kontejnerů na tříděný odpad v Kladenské. Blokové čištění proběhne dnes v Jana Drdy, Podbrdské, Drkolnovské. Uklidíme po akcích Horní Oboru a kolem Junior klubu. V Psím útulku je 7 psů. Poruchy veřejného osvětlení řešíme v Čechovské, na Nám. TGM, v Hradební, Sportovní a Pod Čertovým pahorkem.

25. června 2021

Vyčistíme nátokové česlo ve Špitálské a kanály v Žižkově a na dalších místech, která to po dešti potřebují. Rozřežeme a odvezeme poražený suchý strom z Nám. H. Kličky. Svážíme papír, plasty, barevné sklo. Stavíme pódium a stánky na Horní Oboru před akcí. Opravíme poruchy na osvětlení v Kozičínské, Rožmitálské, Heyrovského, Pod Struhami, na Nám. H. Kličky a v Zavržicích. Zameteme na Nám. H. Kličky, Prof. V. Pobudy, Prokopské. Dokončíme pokládku zatravňovacích dlaždic na nově budovaném parkování v Kutnohorské. Ve Sběrném dvoře rozebíráme a nakládáme k předání zpracovateli dřevěné části odevzdaného odpadu.

24. června 2021

Čistíme ulice od naplavenin: Jineckou, U Kasáren, Nádražní, Špitálskou a Sázky. Po intenzivním dešti vyčistíme kanálové vpustě v Bytízské, Partyzánské, Na Leštině, Karla Kryla, Podbrdské, Rovné. Vyvezeme jímku na hřbitově. Bouráme pódium po akci na Novém rybníku. Opravíme vyvrácený sloupek v ulici K Podlesí. Sekáme trávu na Fantově louce, Na Leštině, Sevastopolském náměstí, Erbenově a ve dvorech Bratří Čapků. Probíhá cyklická údržba parkovacích automatů. Opravujeme osvětlení v Sadové, Březnické, Kladenské, Březohorské, Prokopské, Pod Šachtami, Nerudově.

23. června 2021

Strojově zameteme Nám. 17. listopadu, Žižkovu, Politických vězňů, Kladenskou, Novou Hospodu, Průběžnou. Zlikvidujeme černou skládku v Milínské. Na Sběrném dvoře ukládáme posypovou sůl na zimu. Sekáme trávu na Nové Hospodě, Fantově louce, Legionářů, v Průběžné. Sázíme letničkové záhony v Klidové zóně Ryneček. Prořežeme zavazející větve na budovaném cvičišti pro psy u Junioru. Opravíme vypadanou mozaiku a vyvrácený sloupek u kostela na Nám. J. A. Alise. Kanály čistíme v Žežické. Svážíme papír, plasty a bioodpady. Odstraníme uhnilou houpačku ve dvoře 28. října. Poruchy osvětlení byly nahlášeny v Slivických bojovníků, K Hatím, v Tiché, Purkyňově a ve Svatohorské aleji.