Denní činosti

26. listopadu 2021

Listí odklízíme v Legionářů, Osvobození, 28. října, Kladenské, na Nám. Fráni Kučery a na dětských hřištích v Družstevní a Na Hlinovkách. Pracujeme na odstranění poruchy osvětlení kostela Sv. Jakuba Staršího na Nám. TGM. Dnes zapneme vánoční osvětlení města.Svážíme papír, plasty, bílé sklo, tetrapack. Vyprázdníme oba velkoobjemové kontejnery na obaly Na Flusárně. Opravíme laminátovou klouzačku z Mostecké a pružinovou houpačku Ve Dvoře. V kompostárně provzdušníme zakládku listí.

25. listopadu 2021

Listí odklízíme ze dvorů v Osvobození, 28. října a dětských hřišť v Mariánské a Na Hlinovkách. Čistíme posprejované dopravní značky v Dlouhé, Balbínově. Na Nám. TGM dnes nainstalujeme betlém a jeho osvícení. Opravujeme poruchy veřejného osvětlení v Hradební, Nad Jatkami, Slunné, Nad Štolou, Vodňanské, Táborské. Svážíme papír, plasty, bílé sklo a černé skládky. Na Sběrném dvoře naloží a předají k recyklaci drobné elektro.

24. listopadu 2021

Uklízíme v ulicích města. Vydláždíme nástup u zastávky MHD v Kopernikově. Odstraníme zrezlý věšák a klepač ve dvoře Politických vězňů. Vyměníme dopravní značky v Hlinomazově, Čechovské, Na Vyhlídce a od sprejů očistíme značky Nad Litavkou, v Kozičínské, Dlouhé, Hrabákově. Listí odklízíme z Legionářů, 28. října a dětského hřiště Kpt. Olesinského. Řežeme křoví a nízké větve v Klatovské, Strakonické. Pokračují práce na výměně 40 metrů plotu Psího útulku. Poruchy veřejného osvětlení evidujeme v Husově, Čechovské, Milínské, Horymírově, Drkolnovské, Nad Štolou, Heyrovského, Fibichově, Nádražní. Svážíme papír, plasty, barevné sklo a uklízíme černé skládky.

23. listopadu 2021

Svážíme papír, plasty, barevné sklo. Uklidíme a zazimujeme Březohorský hřbitov. Vyměňujeme dopravní značky za nové reflexní v ulicích: Karla, Kryla, Podbrdská, Žežická. Rovnáme litinové sloupky na Nám. J. A. Alise a v Lázeňské. Opravíme chodník ve Špitálské. Zdobíme vánoční strom na Nám. TGM. Uklidíme a vydezinfikujeme zastávku MHD v Jinecké. Další zastávky po trase "dvojky" čistíme od sprejerů. Listí odklízíme Na Hvězdičce a na Komenského náměstí. Odvážíme dřevo z kácení v Politických vězňů a Mariánského údolí. Vyčistíme stružky a příkopy v Orlově.

22. listopadu 2021

Opravujeme oplocení v Psím útulku, kde je dnes 8 psů. Utáhneme obrusem cestu ke studánce ve Zdabořské. Vyvrácené sloupky a značky vrátíme zpět na Nám. TGM a v Plzeňské, vypadanou mozaiku dlažby zadláždíme v Dlouhé ulici. Opravíme vrátka dětského hřiště ve Školní. Listí odklízíme z Politických vězňů, Kladenské, Obránců míru, 28. října, Jinecké, Komenského náměstí. Poruchy osvětlení řešíme v Legionářů, P. Bezruče, Sportovní a v Žežicích. Ozdobíme a zapojíme do elektriky prodejní stánek na Nám. TGM. Pokácíme nebezpečnou jedli v Mariánském údolí. Svážíme papír, plasty, bílé sklo.

19. listopadu 2021

Svážíme papír, plasty, bílé sklo, oleje a uklízíme nepořádek kolem hnízd tříděného odpadu. Opravíme oplocení kolem pískoviště v Kremnické a oplocení parkoviště K Drkolnovu. Čistíme kanály v Mariánské, Politických vězňů, Hornických učňů. Nainstalujeme zpět vyvrácenou značku na Rynečku. Listí uklízíme Na Hvězdičce a 28. října. Pokácíme havarijní douglasku v A. Jiráska. Upravíme terény po sázení Aleje svobody u Zavržic. Ozdobíme vánoční strom na Václavském náměstí. Dokončíme výstavbu parkoviště Na Vršku. Vyvěsíme reklamní panely na sloupy VO.

18. listopadu 2021

Ve Lhotě u Příbrami a v Kozičíně pokácíme dva vánoční stromy, které nainstalujeme na Nám. TGM a Václavském náměstí. Listí uklízíme v 28. října a na Rynečku. Opravíme vrátka psího výběhu u Junioru. Na Nám. TGM stavíme pódium a rozmístíme zákazové značky na advent. Opravujeme výtluky v Erbenově a Tylově. Svážíme papír, plasty. Uklidíme nepořádek v keřích v Bratří Čapků. Likvidujeme černé skládky kolem kontejnerových stání.

16. listopadu 2021

Svážíme odpadkové koše, kontejnery, popelnice, papír, plasty, bílé sklo. Obnovíme nástřik žlutého značení v 28. října. Vyčistíme kanály U Nádraží, U Kasáren. Instalujeme připojení vánočních stromků k elektřině na Nám. J. A. Alise a Nám. 17. listopadu. Listí uklízíme na Rynečku, v Nerudově, Osvobození, Obránců míru, Školní. V Psím útulku je 8 psů. Na Vršku pokračuje výstavba nových parkovacích míst pokládkou zatravňovacích tvárnic. Keře ořežeme ve Školní a U Školy. Veřejné osvětlení opravujeme v Březnické, na cestě k Junioru, Kopernikově, Barandovské, Kladenské, jana Drdy, U Školy.

15. listopadu 2021

Listí odklízíme ze Školní, V Zátiší, Na Příkopech, v Tyršově, Jarolímkových sadech, Obránců míru a v Žežicích. Nainstalujeme zpět vyvrácenou značku v Prof. Karla Pobudy a narovnáme značky U Školy, Pod Čertovým pahorkem, v Žežické. Sundáme zbylé květinové závěsy ze sloupů VO. Prořezáváme keře ve Školní. Poruchy veřejného osvětlení řešíme v Čechovské, Za Balonkou, Gen. Tesaříky, Kopernikově, Březnické. Svážíme papír, plasty, kovy, barevné sklo. Opravíme vypadanou dlažbu před divadlem v Legionářů.

12. listopadu 2021

Opravíme vypadanou dlažbu v Mariánském údolí, Na Valešince a na Nám. Dr. Theurera. Naložíme a odvezeme černou skládku (suť) od kapličky v Brodské. Umyjeme polepenou značku v E. Beneše a posprejované lavičky ve Svatohorské aleji. Naložíme k odvezení 100 stromů a kůly k odvozu k výsadbě Aleje svobody na Vojně. Opravujeme osvětlení Pod Haldou a v Jesenici. Listí uklízíme v Rovné, Drkolnovské, Podbrdské, Žižkově, Na Střelovně a v Žežicích. Keře zmlazujeme Ve Dvoře a ve Školní. Vyvrácenou značku opravíme v Husově.

11. listopadu 2021

Poruchy veřejného osvětlení evidujeme v Průběžné, Milínské, Čs. armády, Budovatelů a v Orlově. Svezeme papír, plasty, barevné sklo. Připojíme vánoční stánky na Nám. 17. listopadu k elektrice. Listí odklízíme z Východního náměstí, Školní, Březnické, Brodské, K. H. Máchy, B. Němcové. Opravíme lavičku na zastávce MHD v Čs. armády. Odvezeme a zazimujeme květinové pyramidy z Nám. TGM a z Cíle (Čechovská). Keře ořezáváme ve Školní, Pod Šachtami. Čistíme kanály ve Špitálské. Natřeme opravené koše v Pražské a na Horní Oboře. Vyspravíme vypadanou dlažbu před divadlem v Legionářů.

10. listopadu 2021

Listí odklízíme z K. H. Máchy, B. Němcové, Svatohorské aleje, Východního náměstí, Žižkovy, 28. října, Na Střelovně, U Nemocnice. Keře prořežeme u školky v 28. října. Betonujeme obrubníky na nově budovaném parkování Na Vršku. Opravíme kanál v Havlíčkově ulici. Uklízíme kolem garáží Pod Čertovým pahorkem a v Rovné. Odvezeme zeminu k výsadbě Aleje svobody v Zavržicích. Vyměňujeme světla za ekononomičtější variantu V Domcích, Barandovské, K Hatím, Mariánské. Svážíme papír a barevné sklo. Opravíme další vytržený koš v Pražské. Na Sběrném dvoře naložíme a předáme zpracovateli vysloužilé elektrospotřebiče.