Denní činosti

30. září 2022

Uklízíme v ulicích města, kolem Fialova rybníku a svážíme papír, plasty, barevné sklo, bio, černé skládky od popelnic. Sekáme v Kutnohorské a dětská hřiště v Žežicích a Brodě. Vysazujeme tulipánové cibule v Brodské, Osvobození. Vyplejeme květníky v Pražské a na Nám. TGM. Blokové čištění (a odtah zaparkovaných aut) proběhne ve Smetanově, Kopernikově, Fibichově. Začali jsme s odečty elektřiny ze všech devadesáti rozvaděčů ve městě. Rovnáme dopravní značky v Zavržicích, Bytízu, Jerusalémě, Jesenici, Kutnohorské, S. K. Neumanna, Ostravské. Opravujeme dřevěnou plentu v Březnické. Rovnáme obrubníky na hřbitově.

29. září 2022

Začali jsme s výsadbou tulipánů na Nám. 17. listopadu, Nám. H. Kličky. Sekáme trávu Na Litavce, v Jarolímkových sadech, na Nám. H. Kličky a dětském hřišti v Družstevní. Provedeme drobné opravy laviček a infocedulí v lesoparku Litavka. Vyřežeme větve z bezprostředního okolí lamp v Brodě a zkontrolujeme veřejné osvětlení v Bytízu. Opravujeme dopravní značky v Průběžné, S. K. Neumanna, Čechovské. Začali jsme s opravou kanálu na Hornickém náměstí. Zabudujeme zpět renovovaný označník MHD na Osvobození. Vyměníme reklamní panely na zastávkách MHD. Stříkáme žluté čáry v Jáchymovské, V Zátiší, Bratří Čapků, U Kasáren.

27. září 2022

Svážíme popelnice, kontejnery, odpadkové koše, plasty, papír, barevné sklo a černé skládky. Posekáme trávu na dětském hřišti ve Školní, ořežeme keře v Milínské a nálety 28. října, Slunné. Nainstalujeme nové lavičky na Svatou Horu. Řešíme propad chodníku v Politických vězňů. Na hřbitově dnes máme rozptyl a uložení urny. Zameteme Ryneček, Průběžnou, Březnickou. Začali jsme s výsadbou tulipánů na Nám. TGM. V Psím útulku je 17 psů. Demontujeme a uložíme stožáry VO po stavbě Na Flusárně. Poruchy světelných bodů evidujeme v Brodské, Žežicích, Žežické, Orlově.

26. září 2022

Zameteme v Jiráskových sadech, Jinecké, Žižkově, Plzeňské, Milínské, Kutnohorské a na Nám. TGM. Bouráme pódium na Dvořákově nábřeží. Opravíme odtokový kanálek ve Vokačovské. Čistíme kanály v Bytízu, Zavržicích a odtokové stružky v Jerusalémě a Jesenici. Poruchy veřejného osvětlení řešíme v Kamenné, Žižkově, U Václava, Kopernikově, Bratří Čapků, B. Němcové. Nabourané plenty opravujeme v Březnické. Sekáme trávu v Březohorské a na dětském hřišti Budovatelů. Keře ořezáváme v Milínské a nálety ve Školní.

23. září 2022

Strojově zametáme ve Školní, Bratří Čapků, S. K. Neumanna, Ke Kocábě, Horní Oboru, Jiráskovy sady a cyklostezku v úseku Ryneček - Nový rybník. Opravujeme lavičky v Prokopské. Sekáme trávu v Březohorské, Pod Haldou, K Drkolnovu a v Žežicích. Keře upravujeme U Nemocnice, ve Školní, v Jiráskových sadech, Pivovarské. Stavíme pódium a stánky na zítřejší akci na Horní Oboře. Čistíme kanály v Pivovarské, Dlouhé, Mariánském údolí. Vypadanou dlažbu vyspravíme v Pivovarské, K. H. Máchy, Prof. Skupy. Poruchy veřejného osvětlení řešíme na Horní Oboře, Březnické a v okolí Nám. 17. listopadu.

22. září 2022

Zabezpečili jsme propad vozovky za kostelem na Nám. J. A. Alise. Opravujeme osvětlení v Milínské a na Osvobození. Nainstalujeme nové čerpadlo do kašny na Nám. 17. listopadu. Asfaltujeme výtluky v K. Hojdena, Prokopské, Boční. Uklízíme černé skládky kolem kontejnerových stání. Ořežeme keře v Podbrdské, 28. října, Školní, Plzeňské a výmladky v Nádražní a Školní. Sekáme trávu v Mariánské, K Drkolnovu a cyklostezku v úseku Drkolnov - Vokačovská.

21. září 2022

Sekáme trávu na Dvořákově nábřeží, v Táborské, H. Jelínka, Zdabořské, Osvobození a v Orlově. Odvážíme do teplárny větve z Jestřabince. Zameteme Družstevní, Podbrdskou, Školní, Gen. Kholla. Uklidíme Komenského náměstí. Vyčistíme ucpaný kanál v B. Němcové a žlábek u obrubníku v Čs. armády, kde opravíme i vypadanou dlažbu. Odpikujeme betony před asfaltováním v K. Hojdena. Vyměníme světlo v Kozičíně a zapojíme nové lampy v Lazci. Svážíme papír, plasty, bio, tetrapack. Na Sběrném dvoře naložíme a předáme dva kontejnery bílé elektroniky k recyklaci.

20. září 2022

Začali jsme s instalací nově vybudovaného osvětlení v Lazci. V Kozičíně přepojíme jednu lampu. Čistíme kanály U Kasáren, v Nádražní, A. Jiráska, Anenské, Hornických učňů, Na Vyhlídce. Vrátíme zpět opravenou pružinovou houpačku na hřiště v Brodské. Zameteme Drkolnovskou, Vokačovskou, Prachatickou. Keře ořežeme v 28. října, výmladky podél Březnické. V Psím útulku je 15 psů. Svážíme papír, plasty a černé skládky od popelnic.

19. září 2022

Upravujeme keře v Tylově, Riegrově, Plzeňské a vyřežeme nálety v koridoru u 8. ZŠ v Žežické. Sekáme trávu v Zavržicích. Zavazející větve vystříháme v Pivovarské. Vyčistíme zastávky MHD po celém městě. Rovnáme vyhnuté dopravní značky v Šachetní, Podbrdské, Rovné a označník MHD v Jiráskových sadech. Opravenou houpačku nainstalujeme zpět do Fibichovy. Začali jsme s úpravou hnízda tříděného odpadu v Jesenici. Vyčistíme nátokové česlo ve Špitálské. Poruchy veřejného osvětlení evidujeme v Zahradnické, Milínské, Žežické. Našli jsme překopnutý kabel Pod Čertovým pahorkem.

16. září 2022

Dokončíme stavbu a uvedeme do provozu parkoviště pro osm aut v Boční. Sekáme trávu A. Jiráska, P. Bezruče, Gorkého, v Prokopské, Veselého rytířstva, Pod Čertovým pahorkem, Šeříkové, Sadové, Kremnické. Keře upravujeme v Žežické, Fibichově, Jáchymovské. Uklidíme kolem Kaňky. Zametáme na Nám. J. A. Alise, Nám. H. Kličky, Horní Oboru, cyklostezku Ryneček - Nový rybník. Řešíme poruchu kašny na Nám. 17. listopadu. Upravíme dopadové plochy na dětských hřištích v Jarolímkových sadech, Klidové tóně Ryneček, Drkolnovské. Svážíme papír, plasty, bio.

15. září 2022

Poruchy veřejného osvětlení řešíme v J. Zástěry, Nádražní, Březnické, Osvobození, Čechovské, Mládežnické a na Nám. TGM. Odstraníme zbytky betonového základu v Žežické. Ořežeme keře v E. Beneše, Gen. Kholla, Jáchymovské, Fibichově. Strojově zameteme K Hatím, Barandovskou, V Domcích, Brodskou, Žežickou. Od drobného nepořádku uklízíme v ulicích města, svážíme odpadkové koše. Začali jsme s přípravou vozů na zimné údržbu komunikací.

14. září 2022

Sekáme trávu ve Svatohorském sadu. Zlikvidujeme prorezlý věšák, klepač a nebezpečné průlezky v Gen. Kholla. Zametáme na Nám. 17. listopadu, v Bratří Čapků, Prof. Skupy, K. H. Máchy. Uklidíme spadaná jablka v Gen. Kholla. Pokládáme zatravňovací dlaždice v budovaném parkování v Boční. Na Sběrném dvoře (Mlynářská) nakládáme bílou elektroniku k předání do recyklace. Uklízíme v ulicích města. Svážíme odpady, odpadkové koše, velkoobjemové kontejnery, papír, plasty, kovy a uklízíme černé skládky. Pokračuje vyhledávání zkratu veřejného osvětlení v oblasti Pod Čertovým pahorkem.