Denní činosti

24. března - 13. dubna (?) 2020

Jsme v omezeném režimu. Zajišťujeme nezbytné služby městu (svoz odpadů, úklid ulic, kácení nebezpečných stromů apod.) Po dobu karantény nebudeme tedy dále uveřejňovat denní činnosti.

23. března 2020

Uklidíme ulice města od drobného nepořádku. Pokácíme malé smrky u Čekalikovského rybníku. Na Litavce dál nakládáme a odvážíme kmeny poražených stromů. V E. Beneše ořežeme keře. Máme zkrat VO na Nám. H. Kličky a opravujeme světla na Horní Oboře, v Žežické, Legionářů a Březnické. Vyrábíme lavičky na Svatou Horu. Svážíme komunální odpad, odpadkové koše, bílé sklo, papír a plasty.

20. března 2020

Uklidíme v keřích v Mariánské a Čechovské. Kácíme povolené stromy na Nám. Fr. Kučery (douglaska), U Dolu Anna (javor), Drmlovo Pole (topol) a na cestě k Junioru (topol). U Kaňky uřízneme zlomenou větev nad lavičkou. V Milínské seřízneme šeřík. Opravíme vyvrácené značky v Prof. Skupy a Čs. armády. Nainstalujeme sloupek do Bratří Čapků. Svážíme plasty, papír a barevné sklo.

19. března 2020

Pokračujeme ve vývozu pokácených kmenů z Litavky a rovnání terénu na budoucí květinové louce Pod Haldou. Obrusem utáhneme cestu na kolem obchůdků na Svaté Hoře. Opravíme dlažbu v Politických vězňů, A. Jiráska a na Nám. TGM. Zlikvidujeme staré zábradlí v E. Beneše. Opravujeme VO v Brodské, na Horní Oboře a na Nám. TGM. Svážíme papír a plasty.

18. března 2020

Kácíme dvě mahalebky v B. Němcové. Odvezeme pořezané kmeny z dětského hřiště na Litavce  a Nad Kaňkou. Upravujeme terén budoucí květinové louky Pod Haldou. Strojově zametáme chodníky v Osvobození a cyklostezku od Rynečku po konec Březnické. Vyčistíme od bláta spodní část Mariánské. Zavážíme obrusem výtluky Nad Litavkou. Nabourané sloupky značek opravíme ve Slunné a Šachetní, rozbitý koš odvezeme k opravě z Nám. TGM. Čistíme posprejované značky Pod Šachtami a 28. října. Světelné body opravujeme v Kopernikově, U Nádraží, S. K. Neumanna, Ve Dvoře, Nad Štolou, na Nám. TGM a v Orlově.

17. března 2020

Stále zajišťujeme nutnou údržbu města. Svážíme dle harmonogramu odpady, vyvážíme odpadkové koše, uklízíme černé skládky a dnes svážíme papír a plasty. Kromě toho kácíme havarijní javor Nad Kaňkou, likvidujeme zlomenou jívu v Mlynářské, řešíme poškozené značky v Riegrově a Hradební. Psí útulek eviduje k dnešnímu dni 13 psů. Strojově zameteme Nám. TGM a Horní Oboru. Uklidíme lesík a přilehlá prostranství Pod Čertovým pahorkem. Začali jsme připravovat renovaci hnízda tříděného odpadu v Narysovské. Svážíme bedny se zimním posypem z ulic města.

16. března 2020

Začali jsme s jarním úklidem. Strojově zameteme a ručně dočistíme Jiráskovy Sady, Pražskou a přilehlé ulice a prostory. Frézujeme pařezy po vykácených javorech v Politických vězňů. Řežeme nálety na valu v Kladenské. Odstraníme 9 laviček ze Svaté Hory před renovací. Bagrujeme dopadovou plochu pro umístění nové průlezky v Budovatelů. Opravujeme osvětlení v Tylově, Slunné, Nad Štolou. Věšíme 51 nových reklam na sloupy VO.

13. března 2020

Rozřezáváme a odvážíme kmeny z pokácených stromů u Čekalikovského rybníčku. Nálety vyřežeme Pod Struhami a v Kladenské. Zlikvidujeme záhony V Cíli (Čechovská). Uklidíme v parku před nádražím ČD. Strojově zameteme Ryneček, vyčistíme naplaveninu v Průběžné a česlo ve Špitálské. Instalujeme nové značky do Mariánské, Podbrdské. Opravujeme dlažbu na kruhovém objezdu v Karla Kryla a na Alšově náměstí. Řešíme rozsáhlé zkratové pole veřejného osvětlení v oblasti Legionářů, Osvobození a Komenského. Opravujeme osvětlení na Nám. 17. listopadu a v Brodské.

12. března 2020

Strojově zametáme chodníky v Plzeňské, Milínské, Průběžné a Na Střelovně. Uklidíme lesopark Litavka, rozřežeme tam a odvezeme pokácené kmeny. Pod Čertovým pahorkem pokácíme lísku. Nálety vyřezáváme v Žežické, Na Flusárně. Svážíme papír a plasty. Demontujeme veřejné osvětlení na začínající stavbě V Cíli (Čechovská). Opravujeme osvětlení ulic v Nádražní, Gorkého, Na Vyhlídce a v Seifertově. Opravíme skluzavku za poštou (Legionářů), branku dětského hřiště v Mariánské a zabetonujeme dvě lavičky k nové průlezce na Drkolnově. Nabourané značky rovnáme v Jana Drdy, Čechovské a na Nám. 17. listopadu.

11. března 2020

Uklízíme v ulicích města, odvážíme černé skládky od popelnic, vyčistíme nátokové česlo ve Špitálské. Strojově zameteme na Nám. Arnošta z Pardubic a Potoční. Kácíme dvě lípy v Politických vězňů, ořežeme keře v Podbrdské a Žežické. Vyměníme nabourané patice v Milínské, Zdabořské a Čechovské. Řešíme zkrat v oblasti ulic Komenského, Legionářů a Osvobození. Opravujeme světelné body v Písecké a Tiché. Zjišťujeme rozsah poškození kašny na Nám. 17. listopadu (vandalové). Vyčistíme kanál před školkou v Balbínově. Zabetonujeme zpět vyvrácenou značku v Průběžné. Vyvezeme jímku z Psího útulku.

10. března 2020

Vyprazdňujeme nádoby s plastem, papírem, tetrapackem a kovy. Dokončujeme parkoviště ve Sportovní položením zatravňovací dlažby. Opravíme lavičku v Březnické. Navážíme dopadové plochy pod nové průlezky na Drkolnově. Natíráme herní prvky na dětském hřišti na Komenského náměstí. Opravíme schody v Hradební. V Psím útulku je 11 psů. Strojově zameteme Špitálskou, Nám. TGM. Odvezeme zásněžky z Brodu a Zdabořské. Kácíme břízu v Žežické, nálety vyřežeme Na Flusárně a listí shrabeme, naložíme a odvezeme z Kremnické.

9. března 2020

Svážíme papír, plasty a černé skládky od popelnic. Naložíme a odvezeme zásněžky z cesty do Žežic. Zasklíme rozbitou vývěsku v A. Dvořáka. Pokračují úpravy terénů na místě instalací průlezek na Drkolnově. Natíráme sloupky značek na Nové Hospodě. Pověsíme 51 reklam na sloupy VO. Opravujeme osvětlení ve Svatohorské aleji, v Klatovské, Poštovní, Žežické. Za areálem 7. ZŠ navaříme zpět zlomený sloup VO. Ořezáváme keře a hrabeme nafoukané listí v Žežické. Na Sběrném dvoře naložíme a necháme odvézt dva velké kontejnery ledniček.