Denní činosti

29. září 2023

Blokové čištění včetně odtahu aut proběhne na Komenského náměstí. Uklízíme v ulicích města, vyvezeme odpadkové koše, popelnice dle plánu. Natíráme lavičky v Osvobození. Překopeme šest kompostovacích figur na kompostárně. Vyměníme reklamní tisky na autobusových zastávkách.

27. září 2023

Poruchy veřejného osvětlení řešíme v Protifašistických bojovníků, 28. října, Heyrovského a v Rytířské. Připravujeme nový záhon a opravujeme lavičku na Nám. Arnošta z Pardubic. Instalujeme další retardér do Žežic. Sekáme trávu v Legionářů, Osvobození, v Nerudově, Na Vyhlídce, v Mariánské a v Zavržicích. Nálety vyřežeme v Čs. armády, Na Hvězdičce, v Husově, Nádražní. Svážíme papír, plasty, oleje. Likvidujeme černou skládku na Brodě. Stříkáme přechody v Drkolnovské, Podbrdské. V psím útulku je dnes 15 psů. Na hřbitově máme dnes obřad v kapli a dva rozptyly. Dokončíme opravu cesty v Kozičíně.

26. září 2023

Poruchy veřejného osvětlení řešíme v Javorové, na Fantově louce, Q. M. Vyskočila, Pod Šachtami. Svážíme papír, plasty, bio. Sekáme trávu na Horní Oboře, v Jiráskových sadech, Tyršově, U Nemocnice, v Jinecké, I. Olbrachta, Kollerově a u autobusového nádraží. Keře upravujeme v Osvobození. Likvidujeme prorůstající plevely v dlažbě V Brance a v Zahradnické. Uklidíme vlakovou zastávku ve Školní. Zametače potkáte v Žižkově, J. Zástěry, Pod Hvězdárnou, v Podbrdské, na Rynečku a cyklostezce na Nový rybník.

25. září 2023

Sekáme trávu v parku u Čekalikovského rybníčku, Klidové zóně Ryneček, Kremnické, v Aleji svobody v Zavržicích a na dětských hřištích na Sázkách a Fantově louce. Začali jsme s výstavbou parkovacích míst v Sokolovské. Vodorovné dopravní značení budeme stříkat v Nádražní, Šachetní, Slunné. Opravíme vyvrácený sloupek na Nám. TGM. Likvidujeme parní tryskou trávu v dlažbě na Nám. Arnošta z Pardubic a v Palackého. Zametáme Lázeňskou, Jineckou, Plzeňskou, Milínskou, Nám. Arnošta z Pardubic. Keře ořezáváme v Politických vězňů.

22. září 2023

Dokončíme úpravu stání tříděného odpadu U Václava. Blokové čištění ulic včetně odtahu proběhne na Fialce. Dále zameteme Prokopskou a Horní Oboru. Uklízíme v ulicích města. Na Horní Oboře zakládáme nový růžový záhon. Plejeme záhony v parku u Čekalikovského rybníčku. Žluté čáry dnes malujeme v Hálkově, Fibichově, Rožmitálské. Vyřezáváme stínící větve u dopravních značek na Drkolnově a v ulici 28. října. Svážíme papír, plasty, bio. Sekáme trávu v Nádražní, Plzeňské, pásy podél Hornických učňů, v Zavržicích a psí výběhy u Klidové zóny Ryneček a u Junioru.

21. září 2023

Uklízíme Svatohorské schody před akcí. Upravíme terén po likvidaci unimobuňky v Balbínově a kolem přechodů v Seifertově. Sekáme trávu v Politických vězňů, 28. října, Hradební, Podbrdské, Zdabořské, dětská hřiště v Brodské a Lazec. Keře upravíme v Gorkého. Zaléváme vysazené záhony a dřeviny. Vyměníme vodu v kašně na Nám. 17. listopadu. Likvidujeme parní tryskou trávu v dlažbě na Nám. J. A. Alise. Zameteme Drkolnovskou, Nad Štolou, Vokačovskou.

20. září 2023

Začali jsme s úpravou stání tříděného odpadu U Václava. Blokové čištění včetně odtahu proběhne v Šachetní a zameteme i Podbrdskou, K Drkolnovu. Vyčistíme autobusové zastávky v Jinecké a na Drkolnově. Sekáme trávu 28. října, Politických vězňů, v Šachetní, Březnické, Žežické. Zaléváme letničky. Opravujeme osvětlení ulic ve Sportovní, Politických vězňů, Anenské. Žluté čáry malujeme v Charvátově, Družstevní, B. Němcové. Natíráme stříšky průlezek na dětských hřištích Ve Dvoře, Politických vězňů. Svážíme papír, plasty, bílé sklo, černé skládky.

19. září 2023

Zameteme Brod, Žežice, Třebskou, Narysovskou, V Zátiší a Nám. TGM. Na Horní Oboře likvidujeme parní tryskou trávu v dlažbě. Uklidíme Pražskou a přilehlé ulice. Vyčistíme okrajové zastávky MHD. Asfaltujeme výtluky v Žežicích, Prachatické, Novohospodské. Natíráme stříšky průlezek dětského hřiště v Mariánské. Stříkáme žluté čáry na komunikace Za Balonkou, v Průběžné, Hradební. Čistíme kanály v Rovné, Poštovní. Provizorně přepojujeme elektriku na hřbitovní správě. Opravíme lavičku na Nám. J. A. Alise. Sekáme trávu a likvidujeme výmladky v 28. října, Mariánské, na cestě k Junioru, na staré Milínské cestě a Prim. V. Trnky.

18. září 2023

Blokové čištění včetně odtahu aut proběhne ve Sportovní a dále zameteme Čechovskou, B. Němcové, Školní, Žežickou, Brodskou. Zbouráme, odvezeme a uložíme pódium z Náměstí 17. listopadu. Sekáme trávu Pod Haldou, dopravní hřiště a dvůr v Komenského, Mariánskou. Natíráme průlezky v Brodské. Svážíme papír, plasty, tetrapack. Žluté čáry dnes stříkáme na Nám. Fráni Kučery, na Rynečku, v Jungmannově, Žižkově. Klempíři vyrábějí nové vložky do odpadkových košů. Opravujeme obrusem cestu v Kozičíně. Dokončíme stavbu parkovacích stání před Q-klubem v Březnické.

15. září 2023

Sekáme trávu v Protifašistických bojovníků, Ke Kocábě, Ve Dvoře, v Kutnohorské, Na Stezce, Fantově louce, v Kamenné, Větrné, U Václava, pásy podél 28. října a dětská hřiště v Brodě, Kozičíně, Lazci. Veřejné osvětlení opravujeme Pod Šachtami, ve Školní, Hrabákově, Hornické. Svážíme papír, plasty, bio. Naložíme, odvezeme a instalujeme (a večer vše zpět židle, koše, zábrany na akci na Nám. 17. listopadu. Stříkáme žluté čáry v Seifertově, Gen. Kholla, Ostravské, Okružní, Legionářů. Blokově vyčistíme Nám. J. A. Alise + K Dolu Marie, Husovu.

14. září 2023

Zameteme v Prokopské, Anenské, Nádražní a před Nádražím ČD. Likvidujeme trávu v chodnících v Březohorské. Stavíme velké pódium na Nám. 17. listopadu. Zlikvidujeme černé ohniště na Fantově louce. Sekáme trávu v Hrabákově, Na Leštině, Alšově nám., Fantově louce, Pod Čertovým pahorkem, v Sokolovské, Mostecké, Jáchymovské, Kutnohorské, Mírové, Plynárenské, Dobříšské. Keře ořežeme v Jungmannově, Čs. armády. Zaléváme vysazené záhony a dřeviny. Stříkáme žluté čáry na silnice v 28. října, Družstevní, Rovné. Obrusem opravujeme rozbitou cestu v Orlově.

13. září 2023

Opravujeme osvětlení v Čechovské a Pod Čertovým pahorkem. Vypadané kostky zadláždíme zpět ve Střelecké, Hrabákově. Stříkáme žluté čáry na silnici v Milínské, B. Němcové, Klaudově, P. Bezruče. Opravíme výtluky na hřbitově, I. Olbrachta. Odstraníme dva uschlé stromy na Nám. TGM. Sekáme trávu na Sázkách, Na Střelovně, v Kremnické, Kladenské, Prokopské, Lipové. Intenzivně zaléváme vysazené záhony a dřeviny. Upravíme keře v Tylově, Lipové, Gorkého. Blokové čištění včetně odtahu aut proběhne na Nám. 17. listopadu. Čistíme kanálové vpusti v Čs. armády.