Denní činosti

20. května 2022

Sekáme trávu Pod Haldou, Nad Štolou, ve Vokačovské, Kladenské, Mostecké, Politických vězňů, Prof. K. Pobudy, Pod Struhami. Frézujeme pařezy v Anenské. Připravíme stánky, koše a elektriku na zítřejší farmářské trhy. Zabetonujeme vyvrácenou značku ve Vokačovské. Číslujeme sloupy VO ve Školní, provádíme výkop zkratu v Anenské a poruchy osvětlení řešíme v Gen. Kholla, Okružní, Jana Drdy. Opravíme průlezku na dětském hřišti ve Školní. Zametáme v Mariánské, Gorkého, Hornických učňů a na Horní Oboře.

19. května 2022

Stříkáme tvary parkovacích míst na parkovišti v Gen. Tesaříka. Zlikvidujeme černý reklamní bilboard K Podlesí. Předláždíme vypadanou mazaiku v Zahradnické. Sekáme trávu Na Příkopech, v Pivovarské, Hornickém náměstí, Fibichově, Na Střelovně, Kremnické, Nám. H. Kličky a pásy v Seifertově. Likvidujeme odkvetlé tulipánové záhony po městě. Svážíme papír, plasty, bio, bílé sklo. Opravujeme veřejné osvětlení v Žežicích, A. Jiráska, Anenské, na Nám. TGM a vyměníme nefunkční zářivky na nástupišti autobusového nádraží. Vysavač na exkrementy potkáte v 28. října a Ve Dvoře.

18. května 2022

Betonujeme obrubníky na renovovaném hnízdě TO Pod Šachtami. Instalujeme značku v Krátké, usadíme uvolněnou dlažbu v Pražské. Stříkáme přechody v Legionářů a vyhražená parkoviště ve Školní, Šachetní. Strojově zameteme Ryneček (část), Špitálskou, U Kasáren, Drkolnov a kolem Nádraží ČD. Pokračuje výstavba osvětlení v Lazci, poruchy světel řešíme Pod Haldou, ve Školní, B. Němcové. Opravíme lavičky v Hornických učňů, A. Jiráska. Sekáme trávu Pod Haldou, K Drkolnovu, v Podbrdské, Žežické, Rožmitálské, pásy ve Školní, dětské hřiště a psí výběh v lesoparku Litavka. Vysazujeme záhon letniček na Nám. H. Kličky. Frézujeme pařezy po kácení v K. H. Máchy.

17. května 2022

Svážíme papír, plasty, bílé sklo, odpadkové koše, kontejnery a uklízíme černé skládky kolem popelnic. Výmoly na komunikaci v Drkolnovské zavezeme obrusem. Vyčistíme stružku Na Flusárně a kanálové vpusti v Čs. armády, Špitálské, Březnické, Politických vězňů, Mariánské. V Psím útulku je 13 psů. Opravujeme osvětlení v Heyrovského, na Nám. H. Kličky a K Drkolnovu. Vyčistíme nátokové česlo do Obory ve Špitálské. Cibulky odkvetlých tulipánů vyryjeme a uložíme z Brodské, Hailovy, Nám. J. A. Alise a Nám. H. Kličky. Frézujeme pařezy po kácení v Osvobození, E. Beneše. Uklidíme vnitroblok Křižáku (Čechovská).

16. května 2022

Předláždíme vypadanou mozaiku v Dlouhé a Riegrově. Stříkáme přechody v Legionářů. Osadíme infoceduli ve Školní a opravíme uvolněný obrubník v 28. října. Sekáme trávu v Erbenově, Bratří Čapků, Slunné, Poštovní. Frézujeme pařezy po kácení v K. H. Máchy, Politických vězňů. Připravíme kruhový objezd na Nám. TGM k výsadbě letniček. Blokové čištění proběhne dnes v Tyršově, Na Příkopech, Podbrdské, K Drkolnovu, Seifertově, Karla Kryla. Opravíme dvě lavičky v Osvobození. Vytyčujeme sítě před stavbou v Březnické. Opravujeme lávku přes koleje v Nádražní.

13. května 2022

Nainstalujeme vzpomínkový poutač na kruhový objezd Nám. TGM. Sekáme trávu V Zátiší, Na Hvězdičce, A. Jiráska, P. Bezruče, Slunnou. Frézujeme pařezy v P. Bezruče, Tylově. Plejeme v Kladenské, Čechovské. Svážíme papír, plasty, barevné sklo. Od exkrementů zbavujeme ulice Bratří Čapků, Prof. Skupy, K. H. Máchy, B. Němcové. Opravujeme osvětlení v Hlinomazově, Brodské, Slivických bojovníků, Čechovské. Narovnáme silniční sloupky na Rynečku. Stříkáme přechody v Prokopské, K Dolu Marie.

12. května 2022

Opravujeme poruchy veřejného osvětlení v Žežicích, Prokopské a Jarolímkových sadech. Asfaltujeme výtluky v Drkolnovské, v Brodě a v Jerusalémě. Stříkáme přechody v Tyršově, Na Příkopech, Pod Šachtami. Sekáme trávu v Legionářů, Bratří Čapků, Rožmitálské, K Drkolnovu, na Sázkách a pásy podél komunikace v E. Beneše. Frézujeme pařezy v A. Jiráska.Uklidíme nepořádek kolem Nádraží ČD. Svážíme papír, plasty, bio, barevné sklo a černé skládky. Zametáme v Čs. armády, Březnické, Jana Drdy, 28. října.

11. května 2022

Asfaltujeme výtluky v A. Jiráska, Březohorské, Obránců míru, Jana Drdy, Sadové. Nastříkáme přechody u škol na Nám. J. A. Alise. Pokračují práce na zprovoznění veřejného osvětlení v Lazci. Čistíme kanály Za Vrškem, Protifašistických bojovníků, Ke Kocábě, U Zahrádek, v Žižkově. Sekáme trávu v Legionářů, Bratří Čapků, Osvobození, Politických vězňů, Průběžné, Družstevní, Slunné. Frézujeme pařezy po kácení Na Flusárně a v Tylově. Zametáme Střeleckou, Ondrákovu a vnitroblok "Křižák" v Čechovské.

10. května 2022

Začali jsme stříkat přechody u škol, dnes v Gen. Tesaříka, Hrabákově, Jiráskových sadech. Sekáme trávu v A. Dvořáka, Legionářů, Drkolnovské, Družstevní, Husově, U Školy. Od exkrementů vyčistíme Čechovskou, Sportovní, Seifertovu, Karla Kryla. Vytrháváme trávu kolem sakur na Nám. 17. listopadu. Na hřbitově uložíme urnu, máme rozptyl a obřad v kapli. Vyspravíme obrusem výtluky Na Leštině a na Svaté Hoře. V Psím útulku je 14 psů. Začali práce na renovaci work-outového hřiště v Osvobození. Svážíme papír, plasty, bio.

9. května 2022

Blokové čištění provádíme v Jiráskových sadech a na Sevastopolském náměstí. Zameteme Politických vězňů, Čs. armády, Osvobození. Pokračuje výstavba VO v Lazci (pokládkou kabelů). Vytyčíme sítě Pod Šachtami. Opravujeme schody lávky nad Nádražím ČD. Bouráme pódium u Junioru. Čistíme kanály v Mariánské, Heyrovského, Jarolímkových sadech, Horymírově, Třemošenské. Namontujeme zpět opravený koš do Čs. armády. Svážíme papír, plasty, tetrapack a bio. Frézujeme pařezy v Tylově, Žežické. Sekáme trávu na Nám. Arnošta z Pardubic, Milínské, Bratří Čapků, Brodské, U Školy, Školní, Drkolnovské a pásy podél Plzeňské.

6. května 2021

Uklidíme kolem Nádraží ČD a zameteme v Čechovské. Stavíme pódium a zábrany před koncertem v Junioru. Nainstalujeme silniční zrcadlo do Čechovské. Uklidíme kolem hrobu padlých na Březohorském hřbitově a na Hvězdičce. Vysadíme strom v Gorkého, keře v S. K. Neumanna a Milínské. Frézujeme pařezy v Hradební, Gen. Tesaříka. Osazujeme nové osvětlení v Lazci. Opravíme rozbitou lavičku v Drkolnovské. Svážíme papír, plasty, tetrapack. Sekáme trávu v Gen. Kholla, S. K. Neumanna, Seifertově, Prof. Skupy, Milínské, Průběžné, Březnické.

5. května 2022

Asfaltujeme výtluky Nad Litavkou a v Zavržicích. Vysazujeme stromy Na Příkopech, keře v Jungmannově a Školní. Frézujeme pařezy na Hornickém náměstí, Na Příkopech. Sekáme trávu v Brodské, Žežické, Gen. Kholla, S. K. Neumanna, Březnické. Dokončíme renovaci hnízda tříděného odpadu Mariánská/Pod Haldou. Opravíme lavičku v Družstevní a dlažbu před školou v 28. října. Svážíme papír, plasty, bio a černé skládky. Vyčistíme kanály Na Flusárně. Na sběrném dvoře naložíme a předáme zpracovateli bílý elektroodpad.