Denní činosti

2. června 2023

Dokončíme úpravu parkovacích míst v Kremnické a opravíme tam kanál. Likvidujeme prorůstající plevely v dlažbě na Nám. J. A. Alise a v Hailově. Blokové čištění a odtah aut dnes bude na Fialce. Stavíme pódium u Junioru. Sekáme trávu v Kutnohorské, na Nám. 17. listopadu, v Brodské, U Školy, ve Školní a u Autobusového nádraží. Vysadíme letničkové záhony na Klidové zóně. Zlikvidujeme černou skládku v Lipové.

1. června 2023

Čistíme kanály v Třebské, Ke Drozďáku, Narysovské, Čimelické, Mirotické, Ke Statku, Lomené. Svážíme papír, plasty, bio, barevné sklo a uklízíme kolem popelnic. Sekáme trávu v Březohorské, Brodské, cestu k Junioru, U Nemocnice, Na Příkopech. Opravíme oplocení dětského hřiště v Mariánské. Stříkáme přechody a značky před školami v Gen. Tesaříka. Intenzivně zaléváme vysazené záhony a dřeviny. Zameteme Fibichovu, Mánesovu, Hlinomazovu, V Zahrádkách, U Školy, v Rovné a Zdabořské.

31. května 2023

Zametáme ve Slunné, Drkolnovské, Rovné, Žežické a ve vnitrobloku Drkolnova. Uklidíme obchodní zónu v Křižáku (Čechovská). Svážíme papír, plasty, kovy, černé skládky. Ořežeme do silnice rostoucí šeřík v Žežicích. Sekáme trávu v Kladenské, Mostecké, Sokolovské, Brodské, pásy podél komunikace v Osvobození, příkopy v Orlově a dětská hřiště v Mariánské, Brodské. Vysazujeme letničky na Nám. 17. listopadu. Postavíme nový stožár VO v Drkolnovské jako náhradu za zničený při nehodě. Na Sběrném dvoře (Mlynářská) naložíme a předáme ke zpracování dva kontejnery bílé elektroniky.

30. května 2023

Svážíme papír, plasty, bio, černé skládky. Obnovíme nástřik přechodů v Dlouhé. Asfaltujeme výtluky v Jarolímkových sadech, Pod Kovárnami, v Šachetní. Rozvezeme a nainstalujeme květinové pyramidy na Nám. TGM a v Cíli (Čechovská). Řešíme zkrat veřejného osvětlení v Bratří Čapků. Strojově zameteme Žežice, Strakonickou, Vokačovskou, Prokopskou, Kremnickou, Osvobození, Jiráskovy sady. Parní tryskou likvidujeme trávu v Tyršově, Na Příkopech. Od exkrementů čistíme Osvobození, Legionářů, E. Beneše. Sekáme trávu v Žežické, Kremnické, Jinecké, Dobříšské, Brodské. Vysadíme letničkový záhon v Pivovarské. V psím útulku je 18 psů.

29. května 2023

Odvezeme stánky, uklidíme, zbouráme pódium na Horní Oboře a postavíme ho znovu na Novém rybníku. Uklidíme po akci kolem divadla (Legionářů). Blokové čištění a odtah aut provedeme v Jana Drdy a dále zameteme v Podbrdské, K Drkolnovu, V Zátiší. Sekáme trávu v Kozičíně, Lazci, Žežicích, Brodě a ve Sportovní, Brodské, Plynárenské, Nádražní. Letničky vysadíme V Zátiší. Čistíme kanály v Jana Drdy, Sadové, Růžové, Šeříkové, Prof. V. Pobudy, Na Svahu, K Drkolnovu. Poruchy veřejného osvětlení evidujeme v Seifertově, Zdabořské, Školní.

26. května 2023

Vrátíme narovnaný stožár veřejného osvětlení zpět do ulice Riegrova a natřeme stožár v Jerusalémě. Stavíme pódium a instalujeme stánky na zítřejší akci na Horní Oboře. Likvidujeme prorůstající trávu před pasáží Horymír na Nám. TGM. Sekáme trávu v Prim. V. Trnky, Seifertově, Sportovní, Rožmitálské, Anenské. Odvezeme pořezané větve od Zámečku, Na Příkopech. Čistíme kanály v Rovné, Drkolnovské, Družstevní. Blokově čistíme a odtahujeme auta na Nám. J. A. Alise a zameteme také Mariánskou, Hornických učňů, V Zátiší. V kompostárně založíme pátou kompostovací hromadu.

25. května 2023

Sekáme trávu v Čechovské, Budovatelů, Mariánské, na Dvořákově nábřeží a na dětských hřištích v Mostecké, Kremnické, Mírové. Zaléváme vysazené záhony a stromy. Vysadíme květináče v silnici v Jiráskových sadech, Brodské, Osvobození. Svážíme papír, plasty, bio. Uklízíme kolem Čekalikovského rybníčku. Zametáme v Jiráskových sadech, Gen. Tesaříka, U Nemocnice, v Riegrově, Bratří Čapků, Gen. Kholla. Zbouráme a odvezeme pódium z Nám. TGM. Osadíme nové značky v Nádražní. Čistíme kanály v Dělostřelecké, Za Balonkou, V Lukách, Plynárenské, Březohorské.

24. května 2023

Blokové čištění a odtah aut provedeme na Nám 17. listopadu. Zameteme také v Gen. Kholla, obchodní zóně v Křižáku (Čechovská), Karla Kryla, Čs. armády. Vysadíme letničky na kruhový objezd na Nám. TGM. Sekáme trávu na hřbitově a Březohorském hřbitově, v Hrabákově, K Dolu Marie, na Nám. Dr. Theurera. Opravujeme osvětlení v Hailově, Jiráskových sadech, Plzeňské, Tyršově, Hradební. Čistíme kanály na Nám. 17. listopadu, Bratří Čapků, Čechovské, Sportovní, Budovatelů. Asfaltujeme výtluky ve vnitrobloku na Drkolnově, ve Slunné, Pod Kovárnami.

23. května 2023

Svážíme papír, plasty, bílé sklo. Sekáme trávu Ke Kocábě, na Fantově louce, Na Leštině, v Hrabákově, kolem plent v Osvobození, Březnické, Čs. armády, příkopy v Kozičíně a dětská hřiště Ke Kocábě, v Žižkově na Fantově louce. V psím útulku je dnes 18 psů. Vyčistíme zastávky MHD od sprejerů. Řešíme poruchy na osvětlení Milínské a Družstevní. Od psích exkrementů vyčistíme Drkolnov, Žežickou, Jana Drdy. Čistíme kanály Nad Jatkami, v Severní, Hradební, Riegrově, Hálkově, Na Vršku. Vysazujeme letničky na Nám. J. A. Alise a Nám. H. Kličky.

22. května 2023

Uklidíme v ulicích města po víkendu. Sekáme trávu na Fantově louce, Sevastopolském náměstí, Alšově náměstí, Ostravské, Karla Kryla, příkopy v Zavržicích a dětská hřiště na Komenského náměstí, Jarolímkových sadech, Politických vězňů. Vodorovné dopravní značení obnovujeme v Mariánské, na Sevastopolském náměstí, Jungmannově, Jana Drdy, Žižkově, Drkolnovské. Polámané značky po víkendu opravíme v Havlíčkově, Politických vězňů. Pokračuje úprava podélného parkování v Kremnické. Blokové čištění a odtah neposlušných aut dne s bude v 28. října, Kladenské, Březohorské.

19. května 2023

Zaléváme vysazené záhony a dřeviny. Sekáme trávu v Hailově, na Horní Oboře, Rynečku, v Žežické, Boční, Šikmé a na dětských hřištích v Brodě, Kozičíně, Orlově, Žežicích. Blokové čištění ulic (plus případný odtah aut) probíhá v Gorkého a Mariánské. Zameteme Svatohorské schody. Ořežeme překážející nízké větve stromů v Jiráskových sadech. Svážíme papír, plasty, bio, černé skládky. Čistíme kanály v Mánesově, Hlinomazově, Kamenné, Kopernikově, U Václava. Uklidíme vlakovou zastávku ve Školní. V kompostárně (Mlynářská) dnes založíme třetí kompostovací hromadu..

18. května 2023

Odstraníme nabouraný stožár VO v Rožmitálské a opravíme poruchy osvětlení v Čechovské a Mánesově. Sekáme trávu v Čs. armády, Plzeňské, V Zátiší, Jiráskových sadech, Karla Kryla, Žežické a na dětském hřišti v Družstevní. Sloupky pro nové značky osadíme v Budovatelů, Kamenné, Nádražní. Vyčistíme trysky kašny na Václavském náměstí. Opravujeme vandaly poničenou průlezku v B. Němcové. Začali jsme s rekonstrukcí schodů v Čechovské. Frézujeme pařezy ve Slunné, Hornických učňů. Upravujeme parkovací stání v Čechovské.