Denní činosti

27. ledna 2023

Od 3.30 ošetřujeme namrzající komunikace. V 6.00 se přidali další zaměstnanci a ručním posypem ošetřují chodníky, kam se nedostane technika + schody ve městě. Řešíme nabouraný sloup v Mixově. Začali jsme s výměnou světel k Junioru za LED.

26. ledna 2023

Opravujeme osvětlení ulic Balbínova, Ke Kocábě, Za Vrškem, V Soudce. Vypojíme sítě před zahájením stavby na parkovišti v Čs. armády. Dokončíme prořezy náletů v Rožmitálské. Uklízíme kolem hnízd tříděného odpadu. Dnes svážíme papír, plasty, oleje. Opravíme poraženou značku v Čechovské a rozbitá dvířka na dětském hřišti v Plzeňské. Začali jsme odstraňovat žluté čáry na komunikaci ve Střelecké. Vyřezáváme nálety na Svaté Hoře. Odkopeme a odvezeme kontaminovanou zeminu po bouračce před 1. ZŚ v Balbínově.

25. ledna 2023

Pokácíme čtyři břízy a zlikvidujeme nálety v Mariánské. Pod Haldou dokončíme prořez náletů a úpravu keřových skupin. Odvážíme pořezané větve ze hřbitova. Uklidíme listí od kruhového objezdu, chodníku v Plzeňské až po Hradební. Demontujeme a odvezeme vánoční výzdobu z Nám. 17. listopadu. Zlikvidujeme označník v Žežické. Pokračujeme v renovaci odpadkových košů.

24. ledna 2023

Ošetřujeme namrzlé chodníky. Doplníme posypové bedny v ulicích. Uklízíme a čistíme zastávky MHD. Opravujeme veřejné osvětlení na Sevastopolském náměstí, v Čechovské, Školní, Seifertově, Pod Čertovým pahorkem. Opravíme rozbité dřevěné plenty v Okružní. Ořežeme zavazející nízké větve na Březohorském hřbitově, nálety Pod Haldou a v Rožmitálské. Pokácíme tři smrky v Mariánské. V Psím útulku je dnes 16 psů. Svážíme papír, plasty, bílé sklo.

23. ledna 2023

Dokončujeme ošetření komunikací a schodišť po městě po víkendovém sněžení. Ořežeme keře v Karla Kryla a odvezeme pořezané větve a keře z Gen. Kholla. Poruchy veřejného osvětlení řešíme v Orlově, Strakonické, Klatovské, Čechovské. Zkontrolujeme stav osvětlení v Balbínově, Na Leštině a Alšově náměstí. Kontrolujeme a provádíme opravy na dětských hřištích v Kremnické, Jana Drdy, v Žežicích a Brodě. Opravíme rozházený retardér v Bratří Čapků.

20. ledna 2023

Uklidíme cesty a jejich okolí kolem Fialova rybníku, nad Juniorem, pod 7. ZŠ. Nálety dnes vyřezáváme Pod Šachtami, Pod Čertovým pahorkem. Svážíme stromky od popelnic a následně je štěpkujeme v kompostárně. Vyčistíme ucpané kanály v Jáchymovské, Žižkově. Opravíme kanálovou vpusť v Purkyňově. Kontrolujeme a opravujeme závady na dětských hřištích v Mírové, u čp. 383 v Politických vězňů, Gen. Kholla, Pod Haldou. Řešíme propad chodníku v Milínské (před čp. 114) a vyvrácený  obrubník v I. Olbrachta.

19. ledna 2023

Uklízíme v zeleni podél ulic Čs. armády, Seifertova, Karla Kryla, na Horní Oboře a v parčíku pod Nádražím ČD. Srovnáváme terény Na Hvězdičce. Nálety likvidujeme v Nádražní a Gen. Kholla, keře ořežeme v Gorkého. Na zámečnické dílně renovují a vyrábějí dopravní značky, odpadkové koše, stojan na kola a další mobiliář. Kontrolujeme a opravujeme dětská hřiště  v Budovatelů, Žižkově, Ke Kocábě a na Fantově louce.

18. ledna 2022

Ve 3.00 jsme začali s ošetřováním komunikací při sněžení. Dočistíme schody a přechody ve městě. Svážíme vánoční stromky a rovnou je drtíme na kompostárně. Uklidíme dvory kolem B. Němcové a Bratří Čapků (před ubytovnou). Svážíme papír, plasty. Opravujeme svezené odpadkové koše. Demontujeme vánoční výzdobu na Nám. 17. listopadu. Řešíme osvětlení v Orlově a na novém parkovišti Na Flusárně.

17. ledna 2023

Opravíme semafor po bouračce v Žežické. Pokračujeme s hledáním zkratu na cestě k Junioru a části Březnické. Studenou balenou směsí vyspravíme cestu v Mlynářské. Štěpkujeme ve Svatohorském sadu, štěpku doplníme pod lanové centrum v Kozičíně. Pokácíme dva javory v Gen. Kholla. Uklidíme listí z chodníku podél Husovy. V Psím útulku je 16 psů. Svážíme papír, plasty, černé skládky. Ořezáváme keře u Spartaku v Žižkově.

16. ledna 2023

Ořežeme keře a nálety v Gen. Kholla, v Erbenově a na chodníku na Svatou Horu. Vyčistíme česlo ve Špitálské. Poruchy veřejného osvětlení řešíme na cestě k Junioru, v Březnické, Průběžné, Husově, Hornických učňů, Pod Struhami, Pod Kovárnami, v Mixově. Ráno jsme vyjeli posypem ošetřit některé klouzající silnice. zabudujeme sloupek do Vokačovské. Svážíme papír, plasty, černé skládky.

13. ledna 2023

Uklidíme ve dvorech kolem Nám. Fráni Kučery. Vyčistíme česlo ve Špitálské. Pokácíme havarijní břízu v Bratří Čapků. Řežeme nálety v Kamenné, Nádražní. Štěpkujeme dřeviny pro zakládku na kompostárně. Svážíme papír, plasty, bílé sklo. Provedeme změnu dopravního značení u mostu v Plynárenské. Opravujeme na dětských hřištích na Komenského náměstí, v Jarolímkových sadech a Klidové zóně Ryneček. Zabudujeme infopanel Na Leštině.

12. ledna 2023

Nainstalujeme zpět opravené zábradlí do Mariánské. Dokončujeme výstavbu plotu na hřbitově. Opravujeme veřejné osvětlení v Brodské, Plzeňské, Průběžné a Jarolímkových sadech. Svážíme papír, plasty, vánoční stromky a uklízíme kolem odpadových nádob. Keře ořežeme v Erbenově, Pod Čertovým pahorkem. Hrušeň pokácíme v Nádražní. Uklidíme dvory přiléhající k 28. říjnu a B. Němcové.