Denní činosti

17. září 2021

Zametáme na Nádvoří Msgre. Korejse, Prof. Pobudy, v Šeříkové, Sadové a na sídlišti Drkolnov. Umyjeme zvony tříděného odpadu v Legionářů, P. Bezruče, 28. října, na Rynečku, A. Jiráska, Pod Haldou. Sekáme trávu v Hálkově, Plzeňské, U Školy, na Fialce, v Jáchymovské, Kutnohorské. Odstraníme nálety kolem parkoviště v Kpt. Olesinského a ořežeme keře v I. Olbrachta. Zlikvidujeme staré herní prvky na novém hřišti v Žežicích. Zbouráme a odvezeme pódium z prostorů ZUŠ na Nám. TGM. Přivezeme a postavíme židle před pódium na Nám. 17. listopadu. V autodílně opravují mechanici multikáru.

16. září 2021

Sekáme trávu U Školy, ve Školní, Sokolovské, Osvobození, Milínské a dokončíme posečení luk v lesoparku Litavka. Nízké větve ořežeme Na Příkopech a vyplejeme záhony na Nám. H. Kličky. Opravujeme osvětlení cyklostezky v Březnické, kolem Junior klubu, v Komenského a na Osvobození. Vyčistíme posprejované dopravní značky v Žežické, Politických vězňů, Čechovské a vyčistíme čekárny MHD po trase "dvojky." Asfaltujeme výtluky v Legionářů, Okružní a chodník na dětském hřišti v Jarolímkových sadech. Likvidujeme prorůstající trávu v chodnících kolem Zámečku (Na Příkopech).

15. září 2021

Dokončíme výstavbu nových 7+2 parkovacích míst v Kremnické. Stavíme dvě pódia na akce na ZUŠ (Nám. TGM) a na Nám. 17. listopadu. Postavíme zábrany pro filmaře u divadla (Legionářů). Čistíme kanály v Hornických učňů a Mariánské. Vyvrácený sloupek a vytrhanou dlažbu vrátíme zpět na Nám. J. A. Alise. Řežeme nálety ve Sportovní, Osvobození, plejeme U Nemocnice, likvidujeme trávu v chodnících parní tryskou v A. Jiráska, P. Bezruče. Odtáhneme auta neposlušných řidičů z Nám. 17. listopadu a strojově zameteme. A také zameteme v Prokopské, U Prokopa, Pahorkové, Prof. Supy, K. H. Máchy, Bratří Čapků. Uklízíme černé skládky z hnízd tříděného odpadu.

14. září 2021

Opravujeme kanál v Libušině, oplocení pískoviště na Rynečku, utrženou značku v Bratří Čapků. Poruchy veřejného osvětlení evidujeme Ke Stadionu, Na Struhách, Prof. K. Pobudy, na Nádvoří Msgre. Korejse, Na Pahorku, v Mostecké a za areálem 7. ZŠ. Rozkopané plenty vyspravíme v Žežické. Od exkrementů nejlepších přátel člověka vyčistíme Horní Oboru, Ryneček, Průběžnou, Březnickou. Sekáme trávu ve Vokačovské, Žežické, Kremnické, Na Hvězdičce a Nové Hospodě. Nálety vyřezáváme v Politických vězňů, záhony plejeme Na Příkopech. Svážíme papír, plasty, tetrapack.

13. září 2021

Sekáme trávu v Komenského, Politických vězňů, Milínské, Březnické, Sportovní a na loukách lesoparku Litavka. Keře stříháme ve Školní. Dva vyvrácené sloupky na Nám. TGM a vytrženou lavičku z dlažby na Horní Oboře zabudujeme zpět. Čistíme příkopy podél silnice v Kozičíně. Klempíři opraví dva odpadkové koše. Poruchy veřejného osvětlení řešíme na Sázkách, v Legionářů, Riegrově, Osvobození, Na Vyhlídce, Fantově louce, v Čechovské. Nabourané dřevěné plenty opravíme v Rožmitálské. Zametací stroje jedou do Tylovy, Obránců míru, 28. října, Kladenské, A. Dvořáka, Plzeňské, Jiráskových sadů a na Svatou Horu. V Psím útulku poskytujeme azyl 9 psům.

10. září 2021

Zametáme v Gorkého, Na Vyhlídce, Hornických učňů, v Žežické, Brodské. Parní tryskou likvidujeme trávu v dlažbě obchodní zóny Křižák (Čechovská). Sekání trávy dnes pokračuje ve Školní, Nad Štolou, Nad Jatkami, v Mariánské, Na Vyhlídce, Dvořákově nábřeží, Jiráskových sadech, Na Flusárně. Keře ořežeme v Legionářů. Naložíme a nainstalujeme stánky, lavice, zábrany a koše na zítřejší Šalmaj na Svaté Hoře. Vrátíme zpět zrenovovaný sloup VO před poštu na Nám. 17. listopadu. V kompostárně překopou šest kompostovacích figur. Stříkáme přechod v Čechovské a tvary před zastávkami MHD v Osvobození. Vyrovnáme betonové dorazy na parkovišti v Čs. armády.

9. září 2021

Opravujeme osvětlení V Domcích, Hornické, Mariánské. Spravíme pružinovou houpačku na hřišti ve Školní, na hřiště Ve Dvoře přidáme dvě lavičky. Sekáme trávu ve dvorech v Plzeňské, Psí cvičiště u Junioru, Březohorský hřbitov, Podbrdskou, Mariánskou, Čechovskou, U Kasáren. Uklidíme Svatohorské schody a vstupy na Svatou Horu. Svážíme papír, plasty, kovy. Stříkáme tvary před zastávkami MHD v Osvobození. Vyčistíme kanály v Mírové. Vyspravíme výtluky kolem obchůdků na Svaté Hoře a vypadanou mozaiku na nádvoří. Začneme s pokládkou zatravňovací dlažby na nově budovaném parkování v Kremnické.

8. září 2021

Asfaltujeme výtluky na Rynečku a Budovatelů. Vyčistíme příkopy v Kozičíně a vyřežeme a odvezeme trčící železa v trávě u parkoviště na Svaté Hoře. Sekáme trávu ve dvorech 28. října, Na Hvězdičce, K Mýtu, Tyršově, Na Příkopech, Ve Dvoře, v Plzeňské, Čs. armády, cyklostezce na Drkolnově a v Kozičíně. Keře zmlazujeme v Milínské, Osvobození. Likvidujeme trávu v dlažbě na Nám. TGM, Bratří Čapků, Osvobození. Uklidíme hnízdiště bezdomovců ve Školní. Opravíme dřevěnou lávku Na Flusárně. Blokové čištění dnes proběhne na Rynečku, Seifertově, Karla Kryla, Čechovské, E. Beneše, Legionářů.

7. září 2021

Sekáme trávu Ve Dvoře, E. Beneše, Gen. Kholla, v Čechovské, Jinecké, Barandovské a v korytu Příbramského potoka. Keře upravujeme v Politických vězňů, A. Dvořáka, na Nám. 17. listopadu a v Průběžné. Vysavač na exkrementy vrčí na Fialce, ve Školní, Březnické. Parní tryskou likvidujeme plevely na Nám. Arnošta z Pardubic a v Potoční. V Psím útulku je 7  psů. Začali jsme s opravou cesty obrusem na Beránky v Žežicích.  Vyměníme zlomenou závoru na parkovišti v Gen. Tesaříka a opravíme vytlučenou ohrádku popelnicového stání Ve Dvoře. Zametáme Strakonickou, Táborskou, H. Jelínka, Klatovskou, Čs. armády, Špitálskou, Průběžnou, Osvobození. Svážíme papír, plasty a bílé sklo.

6. září 2021

Opravíme nefunkční lampy veřejného osvětlení ve Špitálské, Drkolnovské, Rovné, Žižkově. Trávu sekáme na Svaté Hoře, Mariánské, Smetanově, Politických vězňů, Seifertově, Karla Kryla, B. Němcové. Zalijeme vysazené stromy, keře, záhony. Strojově zametáme K Zátiší, Gen. Tesaříka, Žižkovu, Svatou Horu, Plzeňskou, Milínskou. Od exkrementů vyčistíme Drkolnov, Školní, Březnickou, cyklostezku z Rynečku po Nový Rybník. Rovnáme povrchy v psím výběhu v lesoparku Litavka. Nainstalujeme dvě nové lavičky Ve Dvoře. Zabetonujeme zpět vyvrácenou značku v Čs. armády. Stříkáme tvary před zastávkami MHD v Žižkově a Čs. armády. Opravíme rozbitá vrátka na dětském hřišti v Jarolímkových sadech.

3. září 2021

Vrátíme zpět opravené koše před Gymnázium, Legionářů. Vyčistíme kašnu na Nám. 17. listopadu. Opravíme propad chodníku v Drkolnovské. Připravíme a naložíme stánky na sobotní Farmářský trh na Horní Oboře, kterou budeme zároveň čistit parní tryskou od plevelů v dlažbě. V kompostárně překopeme osm zakládek. Sekáme trávu v 28. října, na Svaté Hoře a ve dvorech Politických vězňů, Legionářů, Gen. Kholla. Od exkrementů vyčistíme Ryneček a Horní Oboru. Spadlé větve odstraňujeme v Mariánském údolí a Březohorské. Posekáme trvalkový záhon v Klidové zóně Ryneček.

2. září 2021

Sekáme trávu v Jiráskových sadech, Březnické, S. K. Neumanna, Pod Haldou a v Kozičíně. Vyplejeme záhony a upravíme keře na Nám. Arnošta z Pardubic. Zlikvidujeme prorůstající plevele V Brance a ve dvoře S. K. Neumanna. Svážíme papír, plasty, barevné sklo a uklízíme kolem popelnic. Opravíme nabourané zábradlí ve Školní. Asfaltujeme výtluky v Čs. armády, Na Planinách, H. Jelínka. Poruchy veřejného osvětlení registrujeme v E. Beneše, B. Němcové, Bratří Čapků, v Pražské, Obecnické, Nádražní, Na Planinách. Naložíme a předáme zpracovateli elektrospotřebiče ze Sběrného dvora.