Denní činosti

21. června 2021

Sekáme trávu na Nové Hospodě, Na Hvězdičce, v Nádražní, A. Jiráska. Zaléváme vysazené záhony a dřeviny. Odstraníme spadlou větev z dětského hřiště v Kpt. Olesinského. Zlikvidujeme nálety v Podbrdské a prořežeme keře v Gen. Kholla. Začali jsme s pokládkou zatravňovacích tvárnic na budovaném parkování v Kutnohorské. Zlikvidujeme staré průlezky v Bratří Čapků (u školy). Poruchy veřejného osvětlení řešíme v Anenské, Jiráskových sadech, Sportovní, Čechovské, Žižkově a v Zavržicích. Zametací auta potkáte v Tylově, Obránců míru, Legionářů, Jiráskových sadech, Na Příkopech. K finálnímu odležení dáme první letošní kompost z kompostárny. Začínáme s ochranným nátěrem všech dřevěných herních prvků na dětském hřišti v Jarolímkových sadech.

18. června 2021

Blokové čištění ulic dnes proběhne v Mariánské, Komenského. Průběžně uklízíme v ulicích města. Zaléváme vysazené dřeviny a záhony. Trávu sekáme Na Vršíčku, v Kopernikově, Nádražní, Anenské, Lipové, Pod Čertovým pahorkem a v Jerusalémě. Překopeme zakládky v kompostárně. Veřejné osvětlení v poruše řešíme v Gen. Kholla, Sadové, Sportovní, Pod Čertovým pahorkem, na Svaté Hoře. Vyměníme některé reklamní poutače na sloupech VO. Svážíme papír, plasty, bioodpady.

17. června 2021

Sekáme trávu v Legionářů, Osvobození, Čechovské, dvorech kolem Hornických učňů, P. Bezruče, v Mariánské a Jesenici. Instalujeme ke stromům zavlažovací pytle a zaléváme vysazené záhony. Stavíme pódium na akci na Novém rybníku. Opravíme dlažbu na Nám. Arnošta z Pardubic a srovnáme žulové desky na chodníku v Pražské. Vyrábíme dřevěné díly k opravě průlezek a laviček v Brodské. Opravujeme veřejné osvětlení v A. Jiráska, Na Vyhlídce, v Nádražní, Dlouhé, Čimelické, K Drkolnovu a na Komenském náměstí. Na kompostárně založíme osmou figuru zakládky kompostu. Svážíme papír, plasty, barevné sklo.

16. června 2021

Zprovozňujeme nesvítící body veřejného osvětlení v Čechovské, Karla Kryla, Hálkově, Fibichově,kolem Březohorského hřbitova. Uklidíme zbylý materiál po výkopu na Východním náměstí. Svážíme papír, plasty, bílé sklo. Blokové čištění komunikací dnes proběhne Pod Branou, na parkovišti v Milínské, v Březnické a Školní. Exkrementy uklízíme kolem Fialky, v Brodské, Rovné, Podbrdské, Jana Drdy, Politických vězňů. Asfaltujeme výtluky Ke Stadionu, v Žežicích. Sekáme trávu v Legionářů, Osvobození, A. Jiráska, Gorkého a na Nám. Dr. Theurera.

15. června 2021

Svážíme komunální odpad, velkoobjemové kontejnery, odpadkové koše, plasty, papír, bílé sklo a uklízíme nepořádek kolem popelnic. Asfaltujeme výtluky v Protifašistických bojovníků, Polní, Ke Kocábě. Stříkáme přechody v Hornických učňů. Opravíme zámkovou dlažbu v Potoční. Sekáme trávu v Politických vězňů, A. Dvořáka, Komenského, Školní, Čechovské. Sázíme letničkové záhony na Nám. 17. listopadu. V Psím útulku je 5 psů. Opravíme poškozenou kašnu vedle Plzeňky na Nám. TGM. Dokončíme přeložku kabelů pro veřejné osvětlení na Východním náměstí. Likvidujeme prorůstající plevely v Pražské, Boční, Milínské.

14. června 2021

Opravíme sešlapané oplocení, dvířka a uvolněnou hrazdu průlezky na hřišti Ve Dvoře. Sekáme trávu na Nám. 17. listopadu, Ve Dvoře, kolem Fialky, U Školy, pásech podél komunikace v Politických vězňů a dopravní hřiště v Mariánské. Začali jsme sekat příkopy podél silnic - dnes v Žežicích. Blokově zametáme V Zátiší, Plzeňské, Milínské, na Horní Oboře a propojku mezi Táborskou a Zdabořskou. Vyměníme sloupek značky v Podbrdské. Rozebereme a odvezeme pódium z Lesního divadla v Podlesí. Stříkáme přechody v Čs. armády, U Nádraží, v Březnické. Vyčistíme kanály V Zátiší, Jiráskových sadech. V okolí Brodské opravujeme a vyměňujeme dřevěné části laviček a houpaček. Svážíme papír, plasty.

11. června 2021

Zaléváme vysazené dřeviny a záhony po celém městě. Vyčistíme kanálové vpusti ve dvoře Osvobození a krajnice na staré milínské cestě. Sázíme letničky na kruhovém objezdu na Nám. TGM a v Pivovarské. Sekáme trávu ve dvorech 28. října, Obránců míru, Pivovarské, Brodské a Orlově. Postavíme pódium v Lesním divadle v Podlesí. Uklízíme Nám. J. A. Alise a zameteme Jungmannovu, Ve Dvoře, Žežickou, Brodskou. Svezeme nádoby s plasty, papírem, oleji a bioodpadem. Přechody stříkáme v Čs. armády. Osvětlení v poruše vyřešíme v Třemošenské, Spálené, Rožmitálské, Na Leštině, Spojovací, Na Planinách.

10. června 2021

Sekáme trávu v Březnické, Na Flusárně, Školní, ve dvorech mezi 28. října a Pod Haldou, v Obránců míru a na Sázkách. Letničkové záhony vysadíme na Nám. H. Kličky, Nám. 17. listopadu. Vyčistíme zastávky MHD v Jinecké, Obecnické, V Lukách. Začali jsme s výkopem pro přemístění sloupu VO na Východním náměstí. Stříkáme přechody v Žežické a Brodské. Betonujeme obrubníky na budovaném parkování v Kutnohorské. Opravujeme veřejné osvětlení v E. Beneše, Prachatické, Drkolnovské, Nad Štolou, Družstevní, Žežické, Pod Čertovým pahorkem, Sportovní. Překopeme čtyři zakládky na kompostárně.

9. června 2021

Blokové čištění města dnes proběhne na Nám. Dr. Theurera, v Hrabákově, Ondrákově, Politických vězňů, E. Beneše. Uklidíme průchod z Jungmannovy do Dlouhé. Asfaltujeme překop ve Školní a výtluky v Jana Drdy. Stříkáme přechody v Politických vězňů, Žežické. Opravíme zastávku MHD na Nové Hospodě. Sekáme trávu na cvičně v Kladenské a ve dvorech Pod Haldou, na Rynečku, Komenského náměstí, v Milínské. Zaléváme vysazené dřeviny a záhony. Opravujeme osvětlení v Kopernikově, U Václava, v Pražské, Jiráskových sadech, Za Balonkou, Protifašistických bojovníků, K Hatím, v Jerusalémě, Žežicích, Zavržicích. Na Václavském náměstí řešíme uvolněné pítko.

8. června 2021

Svážíme papír, plasty, tetrapack a uklízíme černé skládky od popelnic. Zavezeme výtluky na dvou místech v Žežicích, opravíme houpačku na Brodě a pružinovou houpačku v Mostecké. Poruchy veřejného osvětlení řešíme v Slivických bojovníků, Smetanově, Milínské, Bratří Čapků, Příční, S. K. Neumanna, Ke Drozďáku, Tylově. Dokončíme osvětlení přechodu ve Školní. Uklízíme kolem garáží v Poštovní. Sekáme trávu v Jiráskových sadech, Pivovarské, Dvořákově nábřeží, U Nádraží, Čs. armády a na Komenského náměstí. Sázíme letničky v Jiráskových sadech a na Nám. Arnošta z Pardubic. Od exkrementů domácích mazlíčků zbavíme Ryneček, Březnickou, Průběžnou, Milínskou a Nám. Arnošta z Pardubic.

7. června 2021

Vysazujeme letničky Na Příkopech, V Zátiší. Sekáme trávu v Poštovní, Drkolnovské, Žežické, U Nádraží, Čs. armády, Plzeňské. Natřeme lavičky na Rynečku a opravíme vandaly poničené koše a lavičky na Horní Oboře. V Průběžné nainstalujeme dvě nové značky. Svážíme papír, plasty a bioodpady. Poruchy na veřejném osvětlení řešíme U Junioru, v Brodské, U Školy, v Březohorské, U Prokopa, Na Pahorku, Kremnické, Legionářů, Nám. J. A. Alise. Vytrhané díly doplníme v altánu Na Střelovně. V Psím útulku je 6 psů. Zametáme strojově Jiráskovy sady, Střeleckou, Na Příkopech, Tyršovu.

4. června 2021

Dnes postavíme a připojíme nový sloup VO ve Školní. Zprovozníme systém automatického zalévání v křižáku v Čechovské. Opravíme dlažbu Na Vyhlídce a na Nám. TGM. Vyvrácený obrubník usadíme zpět na schodech z Horní Obory. Sekáme trávu v Drkolnovské, Poštovní, B. Němcové a psí výběh v Klidové zóně Ryneček. Zlikvidujeme urezlý sušák v Erbenově. Svážíme papír, plasty a kovy. Kontrolujeme parkovací automaty. Zametáme U Školy, Školní, Horní Oboru, Brodskou.