Denní činosti

9. září 2020

Sekáme trávu v Legionářů, Politických vězňů, V Zahrádkách, Balbínově a Na Leštině. Větve ořežeme v Družstevní a Žežické, keře v Jana Drdy. Příkopy sekáme podél Jinecké. Vyvážíme jímky na zakázky. Opravujeme dopravní značení za 7. ZŠ. Zametáme strojově Nám. 17. listopadu, Podbrdskou, Drkolnovskou, Prof. Skupy., K. H. Máchy, Bratří Čapků. Svážíme papír, plasty a tetrapack. Veřejné osvětlení opravujeme v Zelené, Čs. armády, v Dlouhé, na Nám. Dr. Theurera, Pod Lesem, v Majerově a u Junior klubu.