Denní činosti

8. dubna 2022

Odvezeme od školy ve Školní hromadu pytlů vysbíraných ze Dne Země. Zametáme v Žežicích, Legionářů. Uklízíme v ulicích města po větru. Vyčistíme posprejované lavičky ve Svatohorské aleji a značku v Žižkově. Vyčistíme kanály a stružky na Horní Oboře. Navážíme kačírek na dopadové plochy dětských hřišť Ve Dvoře, Politických vězňů, Školní. Odvážíme pořezané větve z Hrabákovy a areálu 7. ZŠ (Školní). Odstraníme před výměnou pět sloupů VO v ulici Ke Stadionu. Vytyčujeme sítě v Jinecké.