Denní činosti

7. června 2022

Svážíme plasty, papír, tetrapack, černé skládky, plánované popelnice, kontejnery. Opravujeme poruchy veřejného osvětlení na Horní Oboře, v Březnické, Jinecké, Třebské, Klatovské a za 7. ZŠ. Uklidíme naplaveniny v podchodu pro pěší v Bytízu. V dešti ošetřujeme techniku, stříkáme železné části laviček, košů a renovovaných cvičebních prvků. Uklízíme v prostorách TS.