Denní činosti

5. října 2020

Strojově zameteme Jiráskovy sady, Riegrovu, U Nemocnice, Gen. Tesaříka, V Zátiší, Na Příkopech. Navezeme kompost na srovnání terénů na Nám. 17. listopadu a do Tylovy. Vyřezáváme nálety podél chodníku v Jinecké. Zlikvidujeme letničkový záhon v Pivovarské. Frézujeme pařezy v Plzeňské a Dobříšské. Na zakázku vyvážíme jímky. Začali jsme s odstraňováním starých infocedulí: dnes Na Hvězdičce. Opravujeme a natíráme vybavení kaple na hřbitově. Svážíme papír, plasty, barevné sklo. Opravujeme světelné body ve Slivických bojovníků, K Hatím, v Březnické, Třebské, U Školy, Rovné, u Junioru, Čs. armády a v Zavržicích.