Denní činosti

31. srpna 2020

Opravíme vytlučené plenty podél Čs. armády a Kpt. Olesinského. Dokončíme asfaltováním rozšíření parkovacích míst V Zátiší. Bouráme a odvážíme pódium ze Spartaku. Zameteme Tyršovu, Na Příkopech a Jiráskovy sady. Uklidíme naposledy otevřená školní hřiště. Plejeme keřové skupiny v Žežické, sekáme trávu v Milínské, prořežeme keře a výmladky v Bratří Čapků, Žežické a v Kozičíně. Opravujeme veřejné osvětlení v Mariánské, U Kasáren, na Hořejší Oboře, Pod Branou, Legionářů. Provedeme odečty spotřeby elektriky z veřejných sítí. Na kompostárně překopeme kompostovací figury. Vyměníme reklamy na sloupech VO. Začneme s opravou zábradlí v Čs. armády.