Denní činosti

31. března 2022

Strojově zameteme Žežickou, Rovnou, Karla Kryla. Opravíme houpačku na hřišti v Šachetní a dlažbu v Pražské. Pokračuje rozvoz biokontejnerů do města. Pokácíme jabloň v Podbrdské, výchovný řez dvou jabloní uděláme v A. Dvořáka, keře upravíme Pod Haldou čp 125. Nálety vyřezáváme u silnic v Rožmitálské a na Hatích. Připravujeme plochu kompostárny a otočíme listovku na jarní zakládku. V Anenské postavíme tři nové sloupy VO. Bagrováním pokračují práce na vybudování parkovacích míst v B. Němcové.