Denní činosti

30. dubna 2021

Svážíme odpadkové koše a z tříděného odpadu papír, plasty a jedlé oleje. Zametáme na Fialce, cestu do Žežic, Brodskou a Žežickou. Připravíme a naložíme stánky na zítřejší Farmářské trhy. Sázíme dřeviny Na Příkopech, 28. října. Odvážíme pořezané větve z Petra Bezruče, Aloise Jiráska, 28. října a ulice Na Marii. Zprovozníme kašnu na Václavském náměstí a pítka na Horní Oboře, Nám. J. A. Alise a Václavském náměstí. Vyčistíme kanál ve Strakonické. Opravíme poruchy na VO v Plzeňské, Evropské, Jinecké, Spojovací. Stříkáme parkovací místa pro invalidy na Nám. 17. listopadu, E. Beneše, v Podbrdské, Seifertově a 28. října. Plejeme záhony Na Příkopech.