Denní činosti

30. dubna 2020

Sekáme trávu dle harmonogramu (najdete v sekci Veřejná zeleň).

Od 4. května bude obnoven plný provoz Sběrného dvoru a kompostárny.

Od 9. května bude znovu přistavován kontejner na nebezpečné složky odpadu - rozpis stanovišť v sekci Svoz odpadu.