Denní činosti

29. listopadu 2022

Opravujeme překopnutý kabel VO na Alšově náměstí a poruchu osvětlení v Čs. armády. Uklízíme v keřích podél Mariánské. Předláždíme vypadané kostky na Nám. TGM. V truhlárně vyrábíme zásněžky. Vysadíme tři lípy v Osvobození a dvě v ulici 28. října. Keře ořežeme v  Čechovské a odvezeme pořezané větve ze Svatohorského sadu. Listí odklízíme z Nádražní, Čs. armády a pod autobusovým nádražím. V Psím útulku je 15 psů. Vyčistíme zastávky MHD od sprejů a jiných nečistot. Svážíme papír, plasty, barevné sklo a uklízíme černé skládky kolem hnízd tříděného odpadu.