Denní činosti

29. července 2020

Blokově uklidíme ve Střelecké ulici. Chodníky zameteme v ulici Osvobození, Legionářů, Edv. Beneše a v Březnické. Plevel likvidujeme v ulici Hornických učňů. Odstraníme trávu na zastávkách na Drkolnově a v jejich okolí. Trávu sekáme ve dvorech v ulici  Legionářů, Slunná, 28. října, Pod Haldou a na křižovatce do Žežic. Provádíme údržbu keřů a plejeme Ve dvoře, v Zátiší provádíme řez náletů, v ulici Brodská prořez větví. V ulici Politických vězňů provádíme úpravu živého plotu. Veřejné osvětlení opravujeme v ulici U Školy, Brodská,  Žežická, Zavržicích a v ulici Šikmá. V Žežicích a v ulici Čs. Armády opravujeme ploty. Svážíme papír, plasty a BIO odpady.  V Pivovarské ulici opravujeme dláždění, v Čechovské ulici havarovanou značku.