Denní činosti

28. srpna 2020

Opravujeme poruchy světelných bodů v J. Drdy, Žežické, Čs. armády, Podbrdské. Likvidujeme trávu v chodnících v Dlouhé. Strojově zameteme Průběžnou. Sekáme trávu na Rynečku, Na Flusárně, v Šachetní, 28. října, Na Stezce a kolem garáží v Anenské. Větve prořežeme v Průběžné, Čechovské, Evropské. Ve Školní ořežeme keře a nálety ve svahu. Postavíme stánky a zapojíme elektriku na akce na Dvořákově nábřeží a na Nám. 17. listopadu. Vyrábíme dva zvony na kovy a plechovky. Stříkáme tvary před zastávkami MHD K Dolu Marie, K Drkolnovu a ve Slunné. Svážíme papír, plasty, bílé sklo a bioodpady.