Denní činosti

27. července 2020

Zametáme v ulicích Plzeňská, Milínská, v okolí zámečku a v Jiráskových Sadech včetně parkovišť. Plevel odstraňujeme na náměstí T. G. M. a v okolí Obory. Ručně uklízíme ve všech rajonech, školní hřiště a česla. Začneme budovat zpevnění pod kontejnery na tříděný odpad před poliklinikou Ravak v ulici Čechovské. Sekáme Pod Haldou, 28. října, v ulicích Gorkého, Aloise Jiráska, Poštovní, Zdabořská. Prořezáváme v ulicích Politických vězňů, Kollerova, Husova a Školní ulice. Opravíme dlažbu chodníku J. A. Alise, čistíme kanál v ulici Kollerova. Vodorovné značení provedeme na autobusových zastávkách v Brodské ulici a v Žežické. Veřejné osvětlení opravujeme Pod Čertových pahorkem, v okolí 7. ZŠ, Čechovská ul., Lazec, Orlov, Žežice. Svážíme papír, plasty a uklízíme okolo kontejnerů.