Denní činosti

26. dubna 2021

Zametáme ve Strakonické, Táborské, Mirotické, Čimelické, Aloisově, Žežické, Zdabořské. Uklidíme po víkendu v ulicích města. Odvezeme betonové dlaždice z Jana Drdy. Opravujeme sokl sochy A. Dvořáka v Tylově. Zprovozníme kašnu na Nám. 17. listopadu. Opravíme dlažbu v Rovné. V okolních vesnicích zkontrolujeme stav dopravního značení. Frézujeme pařezy v Legionářů, Karla Kryla a na Fantově louce. Vysazujeme keře v Balbínově.Opravujeme osvětlení na Nám. 17. listopadu, na cestě k Junioru, na Rynečku, Brodské, v Lazci, Orlově. Svážíme papír, plasty a bio. Plejeme keře v Osvobození. V Psím útulku je dnes 7 psů.