Denní činosti

26. března 2021

Řešíme stavbou překopnutý kabel na Sběrném dvoře. Osvětlení v poruše opravíme v Osvobození, Školní, na Svaté Hoře a v Zavržicích. Vytyčujeme sítě ve Zdabořské. Kácíme jeřabinu v Karla Kryla, lípu v 28. října, jeřabinu Na Leštině a smrk Pod Hvězdárnou. Podél Legionářů stříháme záhony. Chodníky dnes zameteme na Horní Oboře, v Čs. armády, E. Beneše a na Nám. TGM. Vyvrácené značky zabetonujeme zpět Ke Stadionu a na cestě z Kozičína do Bohutína. Výtluky vyspravíme v Čs. armády, E. Beneše. Svážíme papír, plasty, barevné sklo a poprvé oleje.