Denní činosti

25. srpna 2020

Svážíme papír, plasty, kovy, bioodpad a uklízíme černé skládky u popelnic. Opravujeme dopravní značení v Horymírově, Slunné, Brodské. V Psím útulku je dnes 12 psů. Sekáme trávu v Čs. armády, Milínské, B. Němcové, Legionářů a Sportovní. Plejeme keře a záhony před Gymnáziem, Legionářů. Zaléváme výsadbu a záhony. Kanály vyčistíme v A. Dvořáka, Osvobození, E. Beneše. Stříkáme přechody ve Slunné, Drkolnovské a Jáchymovské. Vyměníme dopravní nehodou zničený sloup VO v Anenské. Kontrolujeme a průběžně opravujeme parkovací automaty. Likvidujeme plevely v dlažbě ve Střelecké, Milínské a na Václavském náměstí.